Здравна сигурност: да изградим едно по-тясно сътрудничество в световен мащабДата30.11.2018
Размер44.5 Kb.
#106666


IP/08/1892

Брюксел, 5 декември 2008 г.Здравна сигурност: да изградим едно по-тясно сътрудничество в световен мащаб

Днес министрите на здравеопазването на страните от Г-7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство, Съединените американски щати), Мексико, както и представители на Световната здравна организация взеха участие в Деветата среща на министрите в рамките на Глобалната инициатива за здравна сигурност (Global Health Security Initiative – GHSI), чийто домакин бе Европейската комисия в Брюксел. Инициативата има за цел да се изгради по-тясно сътрудничеството в световен мащаб в областта на здравната сигурност в отговор на заплахата, която съставляват химичните, биологичните, радиоактивните и ядрени агенти, и за подобряване подготвеността и ответните мерки в случай на възможна грипна пандемия. В края на срещата бе одобрено официално съобщение, в което се отбелязват постиженията на инициативата към днешна дата и се определят бъдещите области на съвместна работа за подобряване на колективната здравна сигурност.

Тази година срещата на министрите на страните – участнички в инициативата бе посветена на следните три ключови теми: на първо място, научно-изследователската и развойна дейност в областта на разработването на лекарствени средства и ваксини срещу заплахите за здравето; на второ място, мерките по границите и размяната на вирусни проби в контекста на подготовката за грипна пандемия, и на трето място, механизмите за комуникация между членовете на инициативата в кризисна ситуация.

Председателстващата срещата г-жа Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на здравеопазването, заяви следното: „Европейската комисия е твърдо решена да изгради едно по-тясно сътрудничество в световен мащаб за противодействие на общите предизвикателства за здравната сигурност. В един по-взаимозависим от всякога свят е въпрос от жизнено значение да си сътрудничим по-тясно с нашите партньори за подобряване на световните системи за бързо известяване и отговор на заплахите, свързани с химични, биологични, радиоактивни и ядрени агенти, грипната пандемия или още по-всеобхватни въпроси, като сигурността по хранителната верига и безопасността на продуктите. В желанието си думите ни да бъдат подплътени с конкретни действия и да споделим постигнатия от нас напредък, днес поканих всички партньори в тази инициатива да вземат участие в своеобразна репетиция за това, което Комисията планира да организира през 2010 г. По време на тази „репетиция” партньорите в инициативата ще имат възможност да изпитат на практика системите за управление на риска и за комуникация в условията на симулирана световна кризисна ситуация.“

Глобалната инициатива за здравна сигурност (GHSI)

Началото на инициативата бе поставено в 2001 г. в отговор на терористичните атаки от 11 септември и последвалото ги изпращане на писма, съдържащи антраксния бацил, в САЩ. Световната здравна сигурност обхваща широк кръг от въпроси, като принципната готовност и реакция на кризи, засягащи общественото здраве, пандемичния грип, както и заплахите, предизвикани (в резултат на случайно или умишлено разпространение) от химични, радиоактивни и ядрени агенти, както и от биотероризъм.

Всяка година, при подготовката на дебатите на ниво министри, сътрудничеството в рамките на тази инициатива обединява експерти и висши длъжностни лица от страните от Г-7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство, САЩ) и Мексико и служители от Европейската комисия. Постоянният секретариат на инициативата се намира в Канада и координира изпълнението на годишната работна програма на инициативата.

Работата е разпределена между групи за действие в областта на световната здравна сигурност в следните пет ключови области:  • 1. Работната група по темата „Лабораторни изследвания“ има за задача да подобри сътрудничеството между лабораториите, в които могат да бъдат диагностицирани патогени с висока степен на опасност, каквито са антраксните.

  • 2. Усилията на работната група по темата „Управление на риска и комуникация“ са съсредоточени върху оценката на риска и заплахите (изготвяне на списък с основните заплахи), комуникацията със средствата за масово осведомяване и механизмите за бързо известяване (в момента партньори в рамките на инициативата работят по пилотен проект на система за ранно предупреждение и известяване). Групата е с конкретен принос за изграждането на необходимия капацитет за противодействие на определени заплахи (например рицина и антраксния бацил).

  • 3. Мерките по границите са в центъра на вниманието на работната група по темата „Грипна пандемия“. Различните становища и научните аргументи, които стоят зад решенията в областта на мерките, които следва да бъдат прилагани по границите (например във връзка с медицинското обследване на влизане в летищата и помощта за граждани извън тяхната собствена територия) се обсъждат на ниво министри.

  • 4. Работната група по темата „Химични вещества“ работи по изграждането на необходимия капацитет за противодействие на токсичните промишлени химични вещества и по съставянето на списък на представляващите интерес химични вещества. Освен това групата проучва възможните медицински мерки за противодействие и области на сътрудничество в сферата на фармацевтичните изследвания.

  • 5. Работната група по темата „Радиоактивни и ядрени агенти“ подкрепя изграждането на международна мрежа от лаборатории, способни да реагират на заплаха от радиоактивни и ядрени агенти. Наред с това, тя проучва възможностите за сътрудничество в областта на научните изследвания, развитието и създаването на запас от медицински мерки за противодействие.

ЕС и здравната сигурност

Европа отрежда все по-важно място на здравната сигурност в своите политики в областта на сигурността и здравеопазването. В 2001 г. бе създаден Комитетът по здравна сигурност със задача да разработи европейските политики за здравна сигурност. Мандатът му бе подновен от Съвета в 2007 г. Комитетът има многогодишна работна програма и поддържа тесни връзки с компетентните органи на държавите-членки за подобряване на готовността и разработване на конкретни действия за противодействие на заплахите за здравната сигурност.Европейската комисия и държавите-членки разполагат с обширна програма за работа в областта на здравната сигурност, координирана от Комитета по здравна сигурност, който е форумът, където висшите длъжностни лица от държавите-членки и Европейската комисия обсъждат въпроси на здравната сигурност и развиват по-тясно сътрудничество в европейски план. Комисията действа като свързващо звено между инициативата и Комитета по здравна сигурност, гарантиращо необходимата последователност в работата, осъществявана от тези органи.

Повече информация за работата на ЕС в областта на здравната сигурност можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/health_security/health_security_en.htm

Повече информация относно инициативата можете да намерите на адрес:

http://www.ghsi.ca/english/index.asp

Официалното съобщение можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница