Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница10/11
Дата11.03.2017
Размер1.74 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Атомни преходи.

 • Лазери.

 • Атомно ядро.

 • Радиоактивност.

 • Алфа-, бета- и гама – разпадане.

 • Делене на урана. Ядрени реактори.

 • Термоядрен синтез.

 • Елементарни частици.

 • Кварки.

 • Звезди – строеж и светимост, диаграма “спектър–светимост”.

 • Еволюция на звездите.

 • Светът на галактиките.

 • Вселената.

  Литература:

  Учебник „Физика и астрономия 10. клас” - Максим Максимов, изд. „Булвест 2000”

  ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

  Равнището на компетентностите се проверя с тест, който съдържа: 15 тестови задачи с избираем отговор и 5 задачи със свободен отговор.

  Критерии за оценяване:

  • от 1. до 15. задача – по 2 точки;

  • от 16. до 20. задача – по 4 точки

  Максималният брой точки е 50.

  Т а б л и ц а з а т р а н с ф о р м а ц и я

  Брой точки

  от 0 до 14

  от 15 до 19

  от 20 до 34

  от 35 до 44

  от 45 до 50

  Оценка

  2

  3

  4

  5

  6


  ИЗПИТНИ ТЕМИ
  НЕМСКИ ЕЗИК

  Конспект

  за изпит по немски език-

  самостоятелна форма на обучение

  XII клас

  1.Unregelmäßige Verben


  2. Die regelmäßigen Verben im Präsens im Präsens
  3. Personalpronomen
  4.Die Verben ´´sein´´und ´´haben´´ im Präsens
  5. Die Wortfolge im Aussagesatz
  6. Die Zahlen 1 bis 100
  7. Der Artikel
  8. Das Possessivpronomen
  9. Der Akkusativ
  10. Die Verben ´´können´´und ´´müssen´´ im Präsens
  11. Die Uhrzeit
  12. Imperativ

  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  К О Н С П Е К Т

  По ФВС-ЗП и ЗИП за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение-11 клас.

  1. Изпитни нормативи за установяване на двигателната активност и физическите качества на учениците.

  -/Бързина-50 м.гл.бягане.

  -/Издръжливост-300/600 м.гл.бягане.

  -/Отскокливост -скок от място с два крака.-

  -/Гъвкавост-коремни преси/момичета/.

  -/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка/момчета/.

  2. Лека атлетика.

  -Техника на бягането на къси и дълги разстояния.

  -Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане.

  -Висок и нисък старт- техника.

  -Бягане по разстояние и финиширане.

  -Бягане на къси и дълги разстояния.

  -Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок

  3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра.

  -/правила на играта.

  -/ловене ,подаване-видове.

  -/дрибъл с удобна и неудобна ръка.

  -/стрелба-видове.

  -/изпълнение на наказателни хвърляния.

  -/залъгващи движения

  4.Технико-тактически елементи от Хандбалната игра.

  -/правила на играта

  -/ ловене и подаване-видов

  -/ дрибъл.

  -/стрелба –видове:

  -с отскок на дължина-

  -с отскок на височина.

  5.Технико-тактически елементи от Волейболната игра .

  -/правила на игра.

  -/Видове подаване:

  -с две ръце от горе

  -с две ръце от долу.

  -/Видове начален удар:

  -Долен начален

  -Горен начален удар.

  -/Забиване

  -/Блокада след забиване.  І СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА

  Изпитът се провежда в две равнопоставени части:

  - Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол )

  - Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови оценки.

  Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица.

  ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

  1 ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

  За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка.

  Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира  • старт

  • движение на играча с топка

  • движение на играча без топка

  • движение на топката

  • дрибъл с крачка за стрелба

  • играч

  • стойка

  КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

     • Общ брой точки - 20 точки.

     • За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка;

     • За пропуснат кош се отнемат по 1 точка

  ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ

  Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу на височина най-малко 1 м - три пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки.  КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ

  • Общ брой точки - 20 точки.

  • За всяко успешно подаване се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки.

  • За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки.

  2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

  Момичета 17 г.  Тест точки

  Бягане

  50 м.


  Скок дължина от място

  Бягане

  300 м.


  Изправяне от тилен лег

  Пъргавина

  Ловкост

  0

  Над 9,2

  До 156

  Над 88

  До 46

  Над 9,8

  Над 25,1

  1

  8,8 – 9,2

  157 – 169

  81 – 88

  47 - 58

  9,4 – 9,8

  23,7 – 25,1

  2

  8,6 – 8,7

  170 – 177

  77 – 80

  59 – 66

  8,9 – 9,3

  21,7 – 23,6

  3

  8,3 – 8,5

  178 – 185

  72 – 76

  67 – 74

  8,5 – 8,8

  19,7 - 21,6

  4

  8,0 – 8,2

  186 – 198

  66 – 71

  75 – 85

  8,1 – 8,4

  18,2 – 19,6

  5

  Под 8,0

  Над 198

  Под 66

  Над 85

  Под 8,1

  Под 18,2

  Момчета 17 г.

  Тест точки

  Бягане

  50 м.


  Скок дължина от място

  Бягане

  600 м.


  Хвърляне на плътна топка 3 кг.

  Пъргавина

  Ловкост

  0

  Над 7,7

  До 206

  Над 154

  До 680

  Над 9,2

  Над 24,5

  1

  7,3 – 7,7

  207 – 219

  144 – 154

  681 – 770

  8,8 – 9,2

  22,6 – 24,5

  2

  7,1 – 7,2

  220 – 228

  137 – 143

  771 – 830

  8,3 – 8,7

  21,1 – 22,5

  3

  76,9 – 7,0

  229 – 237

  130 – 136

  831 – 890

  7,9 – 8,2

  19,6 – 21,0

  4

  6,6 – 6,8

  238 - 250

  120 – 129

  891 – 980

  7,5 – 7,8

  18,6 – 19,5

  5

  Под 6,6

  Над 250

  Под 120

  Над 980

  Под 7,5

  Под 18,6

  Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните

  (кондиционните) способности по шестобалната система, както следва:

  40 т. - отличен 6,00 29 т. - добър 4,34

  39 т. - отличен 5,86 28 т. - добър 4,17

  38 т. - отличен 5,75 27 т. - добър 4,00

  37 т. - отличен 5,62 26 т. - добър 3,83

  36 т. - отличен 5,50 25 т. - добър 3,66

  35 т. - мн. добър 5,34 24 т. - добър 3,50

  34 т. - мн. добър 5,17 23 т. - среден 3,34

  33 т. - мн. добър 5,00 22 т. - среден 3,17

  32 т. - мн. добър 4,83 21 т. - среден 3,00

  31 т. - мн. добър 4,66 под 21 т. - слаб 2,00  30 т. - мн. добър 4,50

  ХІІ клас

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

  Български език

  1. Език и общуване.Дискурсът. Социална и психологическа природа на дискурса

  2. Езикът като система

  3. Подготовка на набор от текстове документи, необходими за социалната реализация на зрелостниците при продължаване на образованието и при постъпване на работа

  4. Създаване на аргументативни текстове

  Литература

  1. Христо Смирненски – стихотворения / „Ний”, „Юноша”, „Старият музикант”, „Цветарка”,

  Зимни вечери”/

  1. Гео Милев. Поемата „Септември”.

  2. Атанас Далчев – стихотворения /”Прозорец”, „Болница”, „Къщата”, „Повест”, „Дяволско”, „Стаята”, „Книгите”/

  3. Елисавета Багряна – стихотворения / „Амазонка”, „Зов”, „Потомка”, „Кукувица”, „Стихии”,”Бретан”, „Моята песен”, „Ръцете”/

  4. Йордан Йовков – „Последна радост”, „Песента на колелетата”, сборникът „Старопланински легенди”, „Шибил”, „Кошута”, „Божура”, „Индже”, сборникът „Вечери в Антимовския хан”, „Албена”, „Другоселец”, сборникът „Женско сърце”, „Серафим”, „Вълкадин говори с бога”/

  5. Никола Вапцаров – стихотворения./ „Завод”, „Романтика”, „История”, „Писмо”/ „Ти помниш ли…/, „Песен за човека”, „Писмо” /”Майко, Фернандес убит…”/, „Вяра”, „Кино”, „Прощално”, Борбата е безмилостно жестока” /

  6. Димитър Димов – романът „Тютюн”.

  7. Димитър Талев – „Железният светилник”.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП

  Български език

  1. Техники за общуване в различни социокултурни сфери за постигане на различни

  комуникативни цели /дискурсни техники/: наративни, дескриптивни, аргументативни/

  1. Функциониране на езика в дискурса. Задължителност и свобода при употреби на езика.

  Кохезия и кохерентност

  1. Дискурсен анализ на текст

  2. Продуциране на текст по зададени параметри на социалния контекст чрез прилагане на различни дискурсни техники

  Литература

  1. Христо Смирненски – цикълът „Децата на града”, „Зимни вечери”, „На гости у Дявола”, „Босоногите деца”, „Приказка за стълбата”

  2. Светослав Минков. Разкази. „Сламеният фелдфебел”

  3. Гео Милев. „Фрагментът”; „Небето”,”Ад”, „Иконите спят”,”И свет вот ме светится”

  4. Септемврийска литература. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър”

  5. Септемврийска литература. Асен Разцветников. „Жертвени клади”

  6. Антон Страшимиров. Романът „Хоро”

  7. Атанас Далчев. „Фрагменти”

  8. Елесавета Багряна – стихосбирките: „Звезда на моряка”, „Сърце човешко” /творба по

  избор/

  1. Йордан Йовков – повестта „Земляци”, „Белите рози”, „Песента на Солвейг”, „Белият ескадрон”, сборникът”Ако можеха да говорят”

  2. Георги Караславов. Романът „Снаха”

  3. Никола Вапцаров. „Моторни песни” – циклична организация на поетическия светоглед

  4. Димитър Димов. Романът „Осъдени души”

  5. Димитър Талев. „Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви чувам”

  6. Съвременна българска поезия – автор по избор

  7. Съвременна българска проза – автор по избор

  8. Съвременна българска драма – автор по избор


  II.Критерии за оценяване:

  Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

  Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

  Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

  Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

  Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЗП
  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

  1. Relative pronouns

  2.Picking the perfect present

  3.Advertisement

  4.Culture clip

  5.Food


  6.You are What you Eat

  7.Key word transformation

  8.The Pros and Cons of eating out

  9.Literature corner

  10.Writing an assessment report

  11. Conditionals

  12.About violent sport

  13.Writing a letter to editor

  14.Analyzing a model text

  15.The News

  16. Future Perfect

  17.Literature corner

  18.Writing a formal transactional letter

  ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА


  А. Аудиране: общо 10 точки

  Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

  Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки
  Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

  Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

  Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки
  В. Езикови задачи: общо 22 точки

  22 задачи по 1 точка –общо 22 точки

  Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

  Критерии:  1. Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

  2. Спазване на зададения обем / 3 т/

  3. Логическа последователност на изложението / 4 т/

  4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

  5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

  Общият брой точки на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


  Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
  Приравняване на точките в оценки

  0 т. - 20 т. слаб /2.00/

  21т - 30т. среден /3.00/

  31т – 40т. добър /4.00/

  41т – 50 т. мн. добър / 5.00/

  51т. – 60т. отличен /6.00/  МАТЕМАТИКА

  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

  1. Права и равнина.

  2. Ъгъл между две прави.

  3. Перпендикулярност на права и равнина.

  4. Ъгъл мужду права и равнина.

  5. Двустенен ъгъл.

  6. Призма.

  7. Пирамида. Пресечена пирамида.

  8. Цилиндър.

  9. Конус. Пресечен конус.

  10. Сфера. Кълбо.

  11. Числови системи.

  12. Степенуване и логаритмуване.

  13. Линейни уравнения и неравенства.

  14. Квадратни уравнения и неравенства.

  15. Формули на Виет. Параметрични уравнения.

  16. Функции. Линейна функция.

  17. Квадратна функция.

  18. Тригонометрични функции.

  Критерии за оценяване

  Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки: 16.

  За оценка: Среден – 4 точки;

  Добър – 8 точки;

  Много добър – 12 точки;

  Отличен – 16 точки.

  Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.

  Литература:

  Учебник „Математика 12 клас” - Издателство „Анубис”  КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА-ЗИП

  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

  1. Граници на функции. Сложна функция. Граница на сложна функция. Основни граници.

  2. Производна на функция. Производна на сложна функция.

  3. Локални екстремуми. Изпъкнали и вдлъбнати функции. Инфлексна точка.

  4. Асимптоти. Графика на функция.

  5. Обем на призма и пирамида.

  6. Обем на повърхнина на цилиндър.

  7. Обем и повърхнина на конус. Пресечен конус.

  8. Лица на сфера. Обем на кълбо.

  Критерии за оценяване

  Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки: 16.

  За оценка: Среден – 4 точки;

  Добър – 8 точки;

  Много добър – 12 точки;

  Отличен – 16 точки.


  Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

  1. Процесорите

  2. Твърдите дискове

  3. Дънна платка

  4. Компютърна памет

  5. Носители на информация

  6. Монитори

  7. Предпечатна подготовка – видове печат, издателски системи

  8. PDF формат

  9. Обмен на данни между различни приложни програми

  10. Трансформиране на документи и презентации, създадени чрез Microsoft Ofice в Web страница

  11. Използване на макроси

  12. Работа с мултимедийни продукти

  13. Възможности на ИТ запредставяне на информация – JavaScript

  14. Създаване на Web сайт - CSS

  15. Възможности на ИТ запредставяне на информация

  16. Създаване на уеб сайт

  ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

  1.Комплексност и пълнота на изложението

  - Дефинира понятията до 10 точки

  - Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

  - Не допуска правописни грешки до 10 точки
  2.Точност на изложението

  Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


  3.Логичност и последователност

  Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки

  Оценяване според брой точки:

  Оценка

  Брой точки

  Слаб 2

  До 29

  Среден 3

  От 30 до 40

  Добър 4

  От 41 до 48

  Мн. Добър 5

  От 49 до 56

  Отличен 6

  От 57 до 60

  Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.


  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗИП

  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

  1 История и колективна памет

  2. Нация и гражданско общество

  3. Балкани,балканистика,балканизъм.

  4. Източният въпрос

  5. Фактори за ранното национално формиране

  6. Сърбия /1804 – 1838г./

  7. Гърция _1821 – 1864/

  8. Влашко и Молдова

  9. Борбите за независимост на Черна гора и албанците срещу Османската империя

  10. Национална консолидация на хърватите и словенците в Дунавската монархия.

  11. Босна и Херцеговина под османска и австро-унгарска власт

  12. Сърбия в ролята на „балкански Пиемонт”

  13. Либералният проект за южнославянска федерация

  14. Критските въстания

  15. Македонският въпрос – политически и културни аспекти

  16. Криза на парламентарната демокрация

  17. Нови държави – нови малцинства

  18. Национализъм и национален въпрос след Първата световна война

  19- От антифашизъм към социална революция

  20. Изковаването на „желязаната завеса” на Балканите

  21. Балканските страни в годините на „студената война”

  22. Разпадането на комунизма в Югоизточна Европа

  23. Гражданската война в Югославия /1990 – 1995 г/

  ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

  Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

  Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.  Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

  Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

  Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

  Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
  Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

  Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

  4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

  Крайната оценка е средноаритметична на двете.  СВЯТ И ЛИЧНОСТ
  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


   1. Природа и общество.

   2. Глобализацията – тревога и надежда.

   3. Култура и глобализация в ситуацията на глобалността.

   4. Културно наследство.

   5. Култура и индивидуализъм.

   6. Подготовка за интервю (кастинг).

   7. Разработване на идеен проект за малко предприятие.

   8. Публичното дискутиране.

   9. Защита на основните човешки права.

   10. Модерният човек.

   11. Човешки различия.

   12. Националната държава и малцинствата.

   13. Европейска икономическа интеграция.

   14. Европейски пазар. Разширяване на Европейския съюз.

   15. Членство на България в ЕС.

   16. Има ли конфликт на Балканите.

  ІІ. Критерии за оценяване

  Ученик, който не познава и не може да използва наличния опит, за да удовлетвори дори и частично всички познания, умения и компетентности получава оценка Слаб 2.

  Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява частично изискванията за познания, умения и компетентности, получава оценка Среден 3.

  Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява цялостно всички познания, умения и компетентности получава оценка Добър 4.

  Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, видоизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки, за да се справи успешно с образователните задачи получава оценка Много добър 5.

  Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, като го преобразува и променя за нуждите на образователните задачи, откривайки нови възможности и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6.  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗП  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
  отнасят до администрацията

      Начална страница