Стара планина холд ад обръща внимание на своите акционери и ги съветва да не се доверяват на непознати лица, които предлагат изкупуване на техните акции!Дата19.12.2017
Размер23.99 Kb.
#37121
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АКЦИИ
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА СВОИТЕ АКЦИОНЕРИ

И ГИ СЪВЕТВА ДА НЕ СЕ ДОВЕРЯВАТ НА НЕПОЗНАТИ ЛИЦА,

КОИТО ПРЕДЛАГАТ ИЗКУПУВАНЕ НА ТЕХНИТЕ АКЦИИ!
Ако желаете, Вие можете да закупите акции на Стара планина холд АД, а също така да продадете своите акции или част от тях.

Покупко-продажбата на акции се извършва на Българската фондова борса – София. Достъп до нея имат само инвестиционни посредници. Инвестиционните посредници са фирми, отговарящи на определени изисквания на закона и лицензирани от Комисията за финансов надзор.

Вие следва да се обърнете към инвестиционен посредник, който ще извърши желаната от Вас услуга (покупка или продажба) срещу съответна комисионна. Важно е да знаете, че почти всички банки са лицензирани като инвестиционни посредници. За това действие Вие можете да упълномощите трето лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Справка за всички лицензирани инвестиционни посредници можете да получите на сайта на Комисията за финансов надзор.

За да продадете своите акции, трябва да притежавате депозитарна разписка за тях. Депозитарната разписка е единственият документ, удостоверяващ Вашата собственост. Тя не е ценна книга, поради което при изгубване или унищожаване можете да се снабдите с дубликат.

Депозитарните разписки се издават от Централен депозитар АД. Той не работи с граждани, а само с инвестиционни посредници – регистрационни агенти. Стара планина холд АД е раздал първоначално издадените депозитарни разписки на своите акционери в периода 1998-1999 година.

Стара планина холд АД не издава нови депозитарни разписки от увеличението на капитала през 2007 година. Всеки акционер, който желае да притежава депозитарна разписка, следва да се обърне към инвестиционен посредник – регистрационен агент и да му поръча издаване на документа. Поръчката е платена услуга на посредниците. Регистрационни агенти са почти всички банки и по-големите финансови и брокерски къщи. С приемането на поръчка за нова депозитарна разписка, инвестиционният посредник ще ви поиска да му представите старата депозитарна разписка. Ако сте я изгубили или не притежавате такава, достатъчно е да декларирате пред служител на инвестиционния посредник тази информация. Декларацията е писмена, в свободен текст и няма нужда от други заверки, освен от Вашия подпис. Съгласно правилата на Централен депозитар, поръчката на депозитарна разписка се подава лично, не се приемат пълномощни.

При положение, че сте взели решение за покупка или продажба, Ви съветваме да се поинтересувате за цената на Вашите акции, които се търгуват на българската фондова борса. Борсовият код на Стара планина холд АД е 5SR, а цената на акцията можете да видите на сайта на Българска фондова борса. Информация за цената можете да получите от някои специализирани ежедневници и в интернет.След като закупите акции на Стара планина холд АД, инвестиционният посредник, извършил тази услуга, може да Ви предложи попечителство на Вашите ценни книжа. При това той ще разкрие подсметка на Ваше име и има редица задължения, с които е длъжен да Ви запознае. При издаване само на депозитарна разписка, инвестиционният посредник също може да Ви предложи попечителство по горния ред. От своя страна Вие също можете да поискате от инвестиционния посредник да стане попечител на Вашите акции. Следва да имате предвид, че инвестиционният посредник не е длъжен да приеме това.
Каталог: admin -> admin -> upload
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
admin -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Списък на търговско-икономическите съветници, които ще вземат участие в годишната среща на стив, 24-25. 07. 2014година, софия
upload -> Процедура за наследяване на акции
upload -> Среща на церн с българската индустрия
upload -> Регистрационен документ
upload -> “стара планина холд” ад, гр. София актуализиран регистрационен документ
upload -> Стара планина холд ад актуализиран регистрационен документ
upload -> Долуподписаният(та)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница