Т е Х н и ч е с к о п р е д л о ж е н и еДата05.06.2017
Размер151.88 Kb.
#22737
Приложение № 2
Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
До ОДМВР Хасково

От .......................................................................................................................................................................................................……......…,

със седалище и адрес на управление: гр. ..............................................................................................................................................................................,

ул. .......................................................................................................................................................,тел./факс ....................................................................,

e-mail:........................................................................................................................................................................ЕИК………..……….……….................,

представлявано от: …...............................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
За участие в процедура по Глава осем “а” от ЗОП с предмет: “Доставка на четири вида компютърни конфигурации” за нуждите на ОДМВР Хасково
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото техническо предложение декларираме,че:1. Приемаме да извършим доставка на “Доставка на четири вида компютърни конфигурации” за нуждите на ОДМВР Хасково”, а именно:

на артикула

Спецификации

/ Минимални изисквания на Възложителя/

Предложение от Участника за изпълнение на поръчкатаКомпютърни конфигурации вид 1


Процесор: минимум 4 физически ядра, 4 MB Cache, минимум 3.1 GHz

(Участникът предлага конкретни технически параметри)Дънна платка : съвместима с предложения процесор

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)Оперативна памет: 8 GB 1600 MHz DDR3

(Участникът предлага конкретни технически параметри)Твърд диск: минимум 1TB, 7200 rpm HDD, SATA интерфейс

(Участникът предлага конкретни технически параметри)Външни портове: минимум 6 x USB порта (минимум 2 порта на предния панел, от които мин. 1 х USB 3.0 на предни панел), 1 x RJ45 мрежов порт, 1 х аудио, 1 х микрофон, 1 х слушалки, и VGA портове.

(Участникът предлага конкретни технически параметри)Оптично устройство: DVD - RW

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)Мрежова карта: 10/100/1000 NIC

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)Клавиатура: QWERTY 102 клавиша, надписана и с кирилски букви по БДС от производителя, USB интерфейс

(Участникът предлага конкретни технически параметри)Мишка: от производителя, оптична, 2 бутона + Scroll, USB интерфейс

(Участникът предлага конкретни технически параметри)Драйвери - Драйверите за Windows 7, 8 да се поддържат и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)Монитор: - 21,5", резолюция минимум 1366x768, яркост минимум 200 cd/m2 и VGA портове.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)Кутия: с вертикално разполагане.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)Захранване: с мощност минимум 500W

(Участникът предлага конкретни технически параметри)Окомплектовка - захранващи кабели за компютър и монитор, интерфейсен дигитален и VGA кабел между компютър и монитор.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)Гаранция от производителя на устройството: Минимум 24 месеца от производителя; доказва се с партиден номер

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)CE маркировка: Да

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)Компютърни конфигурации вид 2
2.1

Процесор: минимум 4 физически ядра, 4 MB Cache, минимум 3.1 GHz

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.2

Дънна платка: съвместима с предложения процесор

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.3

Оперативна памет: 4 GB 1600 MHz DDR3

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.4

Твърд диск: минимум 500 GВ, 7200 rpm HDD, SATA интерфейс

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.5

Външни портове: минимум 6 x USB порта (минимум 2 порта на предния панел, от които мин. 1 х USB 3.0 на предни панел), 1 x RJ45 мрежов порт, 1 х аудио, 1 х микрофон, 1 х слушалки, и VGA портове.

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.6

Оптично устройство: DVD- RW

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.7

Мрежова карта: 10/100

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.8

Клавиатура: QWERTY 102 клавиша, надписана и с кирилски букви по БДС от производителя, USB интерфейс

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.9

Мишка: от производителя, оптична, 2 бутона + Scroll, USB интерфейс

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.10

Драйвери - Драйверите за Windows 7, 8 да се поддържат и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.11

Монитор: - 18.5", резолюция минимум 1366x768, яркост минимум 200 cd/m2 и VGA портове.

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.12

Кутия: с вертикално разполагане.

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.13

Захранване: с достатъчна мощност предвидена за конфигурацията.

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.14

Окомплектовка - захранващи кабели за компютър и монитор, интерфейсен дигитален и VGA кабел между компютър и монитор.

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.15

Гаранция от производителя на устройството: Минимум 24 месеца от производителя; доказва се с партиден номер

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.16

CE маркировка: Да

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.17

Непрекъсваемо токозахранване – UPS

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.17.1

Мощност: не по-малко от 850 VA

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.17.2

Възможност за подмяна на батериите;

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

2.17.3

Да се достави с всички необходими свързващи кабели;

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

3.

Компютърни конфигурации вид 3
3.1

Процесор: минимум 2 физически ядра, 1 MB Cache, минимум 3,2 GHz

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

3.2

Дънна платка: съвместима с предложения процесор

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.3

Видео карта: интегрирана

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

3.4

Оперативна памет: 4 GB 1600 MHz DDR3

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

3.5

Твърд диск: минимум 500 GB, 7200 rpm HDD, SATA интерфейс

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

3.6

Външни портове: минимум 4 x USB порта (минимум 2 порта на предния панел, 1 x RJ45 мрежов порт, 1 х аудио, 1 х микрофон, 1 х слушалки, и VGA портове.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.7

Оптично устройство: DVD - RW

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.8

Мрежова карта: 10/100.

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

3.9

Клавиатура: QWERTY 102 клавиша, надписана и с кирилски букви по БДС от производителя, USB интерфейс

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.10

Мишка: от производителя, оптична, 2 бутона + Scroll, USB интерфейс

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.11

Драйвери - Драйверите за Windows 7, 8 да се поддържат и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.12

Монитор: - 18.5", резолюция минимум 1366x768, яркост минимум 200 cd/m2 и VGA портове.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.13

Кутия: с вертикално разполагане, захранване 500 W и вентилатор ф120 мм.

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

3.14

Окомплектовка - захранващи кабели за компютър и монитор, интерфейсен дигитален и VGA кабел между компютър и монитор.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.15

Гаранция от производителя на устройството: 24 месеца от производителя; доказва се с партиден номер.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.16

CE маркировка: Да

(Участникът предлага конкретен гаранционен срок)

3.17

Многофункционални устройства

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.17.1

Технология на печата: Монохромен лазерен

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.17.2

Функции: Печат, копиране и сканиране

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

3.17.3

Оптична разделителна способност, dpi: 600x600

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

3.17.4

Локален интерфейс: USB 2.0

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

3.17.5

Максимално месечно натоварване : Минимум  7000 страници

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

3.17.6

Драйвери - Драйверите за Windows 7, 8 и XP да се поддържат и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя.

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

3.17.7

Окомплектовка - захранващи и интерфейсни кабели

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

4.

Компютърни конфигурации вид 4
4.1

Процесор: минимум 2 физически ядра, 1 MB Cache, минимум 3,2 GHz

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

4.2

Дънна платка: съвместима с предложения процесор

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

4.3

Видео карта: интегрирана

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

4.4

Оперативна памет: 4 GB 1600 MHz DDR3

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

4.5

Твърд диск: минимум 500 GB, 7200 rpm HDD, SATA интерфейс

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

4.6

Външни портове: минимум 4 x USB порта (минимум 2 порта на предния панел, 1 x RJ45 мрежов порт, 1 х аудио, 1 х микрофон, 1 х слушалки, и VGA портове.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

4.7

Оптично устройство: DVD - RW

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

4.8

Мрежова карта: 10/100.

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

4.9

Клавиатура: QWERTY 102 клавиша, надписана и с кирилски букви по БДС от производителя, USB интерфейс

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

4.10

Мишка: от производителя, оптична, 2 бутона + Scroll, USB интерфейс

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

4.11

Драйвери - Драйверите за Windows 7, 8 да се поддържат и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

4.12

Монитор: - 18.5", резолюция минимум 1366x768, яркост минимум 200 cd/m2 и VGA портове.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

4.13

Кутия: с вертикално разполагане, захранване 500 W и вентилатор ф120 мм.

(Участникът предлага конкретни технически параметри)

4.14

Окомплектовка - захранващи кабели за компютър и монитор, интерфейсен дигитален и VGA кабел между компютър и монитор.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

4.15

Гаранция от производителя на устройството: 24 месеца от производителя; доказва се с партиден номер.

(Участникът да потвърди изискването на възложителя)

4.16

CE маркировка: Да

(Участникът предлага конкретен гаранционен срок)

2. Декларирам, че ще бъде извършвано гаранционно обслужване на място, след заявка от страна на ОДМВР;

3. Приемам гаранционният срок да бъде не по-малък от 24 месеца за компютър, монитор, клавиатура и мишка и не по-малък от 12 месеца за мултифункционално устройство от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на оборудването и извършване на дейностите;

4. Декларирам, че гаранционната поддръжка покрива труда и всички вложени резервни части при ремонт;

5. Приемам сервизно обслужване на техническото оборудване да е – 3 дни х 8 часа на мястото на инсталирането или при необходимост в сервизна база;

6. При необходимост от смяна на носители на информация (медия, диск) ОДМВР не връща повредени носители на информация;

7. Приемам времето за реакция при проблем да е до 8 часа от подаване на заявка от Възложителя (по телефон, факс или имейл);

8. Окомплектовката на доставените артикули трябва да включва всички аксесоари, необходими за работата им, като например: захранващи кабели, кабели за връзка, адаптери, входни устройства и захранващи адаптери и т.н.;

9. Съгласявам се да представя декларация, че ако бъда избран за изпълнител ще има възможност да осъществи сервизна дейност в гаранционния срок на доставената техника и ще организирам гаранционните ремонти (на място при клиента или в сервизна база), като при необходимост ще осигурява транспорта на техниката от клиента до сервиза и обратно и ще поема изцяло разходите за тези дейности;

10. Декларирам, че разполагам със собствена сервизна база /на територията на гр. Хасково;

11. Декларирам, че ще представя Сертификат ISO 9001:2008 за асемблиране на компютърна система.

12. Ще доставим за своя сметка и отговорност видовете компютърни конфигурации, обект на поръчката на адреса посочен от Възложителя - гр. Хасково, бул. “България” № 85.

Дата: ......................... ПОДПИС и ПЕЧАТ: ……..................................

гр. …….......................... (име и фамилия)

........................................................…………(длъжност на представляващия участника)
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница