Тема10: Управление на класната стаястраница1/3
Дата04.06.2024
Размер71 Kb.
#121371
  1   2   3
Тема10Управление на класната стая


Тема10:Управление на класната стая


Същността на управлението на класната стая е свързано с:продуктивно използване на времето,със създаване на атмосфера, която предизвиква интереса,насърчаване на дейности, които ангажират мисленето и въображението;, с неприемливо поведение на учениците.


Фактори, които отразяват сложността в управлението на класната стаяса , че
учениците извършват множество дейности: четат, пишат, смятат, играят, общуват и т.н.Много от дейностите се случват едновременно;Необходимост от незабавен отговор от страна на учителя;Липсва уединение;
Някои основни задачи, които стоят пред учителя през първите няколко дни са да се запознае с учениците; Да стимулира ентусиазма и интереса на учениците към това, което ще преподава; Да се въведе правилата на взаимодействието учител-ученик; ученик-ученик


Основни стъпки към ефективно управление на класа са -Управление на физическата среда;.Управление на ученето;.Правила и процедури;.Управление на дисциплината.
Съществува зависимост между физическата среда в класната стая и ангажирането на учениците с работата в час, възприятията им и качеството на техните академични постижения.
Как трябва да изглежда класната стая: Да има добра видимост; Достъпност; Минимална да разсейва, класната стая да е подредена за да кара учениците с удоволствие да работят
При традиционна класна стая -обучение ориентирано към учителя.Учителят се движи лесно между чиновете;Учениците се разсейват по-малко, тъй като седят самостоятелно;Учителят може да следи лесно дали учениците внимават и разбират материала;Учениците виждат лесно учителя. Недостатъци:Учениците не могат лесно да работят в групи и трябва да се местят чиновете;Учениците не могат да се виждат едни други по време на дискусия от задните редове не могат да чуят онези от предната част на стаята.
Групирани - Учителят лесно се движи и говори с учениците; Учениците работят лесно в малки групи, обсъждат, дискутират.Недостатъци:Не всички са с лице към учителя; Учителят не може да следи учебната дейност на всеки ученик
U-образни - Всички ученици виждат центъра на стаята, което дава възможност на учителя да поддържа вниманието им и да следи за ученето им;учениците могат да работят по двойки; подходящо за дискусия; Недостатъци: трудно се работи в малки групи.
Управление на ученето - Постига се като се : Разработват общ годишен план, месечен, седмичен, срочен; Плановете да се правят поне една седмица предварително; Първата стъпка на планирането е набелязване на целите
Да се има предвид, че ентусиазмът и производителността на учениците спадат след средата на седмицата; След преподаването на всеки урок да се отбележат в плана онези части от него, които трябва да се променят.


Правила и процедури: Пристигане и тръгване от училище: Пристигане навреме, закъснение, липса на домашна работа поради отсъствия, задаване на домашна работа за следващия час, подреждане и почистване на чина, сигнал за края на учебен ден


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница