„Този Евробарометър показва, че многоезичието и ученето на езици са от голямо значение за хората. Това трябва да бъде повод за радост. Необходимо е обаче да направим повече за преподаването и ученето на езициДата18.12.2018
Размер100.5 Kb.
#107874Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 юни 2012 г.Евробарометър: 98 % от запитаните смятат, че ученето на езици е от полза за техните деца, но тестовете разкриват разлика в уменията

Според ново проучване на Евробарометър за отношението на гражданите на ЕС към многоезичието и ученето на чужди езици почти девет от десет граждани на ЕС смятат, че способността да се говорят чужди езици е много полезна, а 98% заявяват, че владеенето на езици ще е полезно за бъдещето на техните деца.

Въпреки това, в отделно изследване на Европейската комисия ― първото европейско проучване на езиковите компетентности, се подчертава, че съществува разминаване между амбициите и действителността, когато става въпрос за чуждоезиковите умения на практика: тестове, проведени сред ученици тийнейджъри в 14 европейски държави, показват, че само 42 % са компетентни в своя първи чужд език и само 25 % във втория. Значителен брой, 14 % при първия чужд език и 20 % при втория, не достигат дори равнището „базов ползвател“.

Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, заяви: „Този Евробарометър показва, че многоезичието и ученето на езици са от голямо значение за хората. Това трябва да бъде повод за радост. Необходимо е обаче да направим повече за преподаването и ученето на езици. Да можеш да общуваш на чужд език разширява кръгозора и отваря врати. То те прави по-годен да заемаш различни работни места и длъжности и, в случай на бизнес, може да разкрие повече възможности на единния пазар“.

Десет години след Декларацията от Барселона, направена през 2002 г. от държавните и правителствените ръководители, която призова за преподаването на поне два чужди езика от ранна детска възраст, европейците са добре запознати с предимствата на многоезичието. Почти три четвърти (72 %) приемат тази цел и 77 % смятат, че тя следва да се превърне в политически приоритет. Повече от половината от европейците (53 %) използват езици на работното си място и 45 % смятат, че са получили по-добра работа в собствената си страна благодарение на чуждоезиковите си умения.

Въпреки това броят на европейските граждани, които заявяват, че могат да общуват на чужд език, е отбелязал малък спад ― от 56 % на 54 %. Това отчасти се дължи на факта, че руски и немски език вече не са задължителни в училищните програми на страните от Централна и Източна Европа.

Делът на учениците, които са компетентни по отношение на своя първи чужд език варира от 82 % в Малта и Швеция (където английският език е първи чужд език) до само 14 % във Франция (при учене на английски език) и 9 % в Англия (при учене на френски). Една от най-забележителните промени от 2005 г. насам е, че интернет насърчава хората да разширят своите „пасивни“ умения за четене и слушане на чужди езици. Броят на европейците, които редовно използват чужди езици в интернет, например чрез социалните медии, се е увеличил с 10 процентни пункта от 26 % на 36 %.

Следващи стъпки

Европейската комисия желае да засили подкрепата си за ученето на езици чрез новата програма „Еразъм за всички“ (IP/11/1398). Ученето на езици е една от шестте конкретни цели на програмата и Комисията планира да увеличи финансирането за езикови курсове за тези, които желаят да учат, да се обучават или да извършват дейности на доброволни начала зад граница. До края на 2012 г. Комисията ще предложи европейски критерий за езиковите компетентности, с който да се измерва напредъкът на държавите членки при повишаване качеството на преподаването и ученето на езици.

Резултатите от проучването на Евробарометър „Европейците и езиците им“ и Европейското проучване на езиковите компетентности ще бъдат обсъждани на международна конференция в Лимасол (Кипър), която ще съвпадне със следващия Европейски ден на езиците (26 септември).

Контекст

Съветът в Барселона през 2002 г. призова за конкретни действия „за повишаване на основните умения, и по-специално чрез преподаване на най-малко два чужди езика от най-ранна възраст“ и за „създаване на индикатор за езиковите умения“.Специалното проучване на Евробарометър (386) на европейците и езиците им бе проведено през пролетта на 2012 г. Почти 27 000 души бяха интервюирани лично на майчиния си език. Всички 27 държави членки бяха обхванати, като участваха представители на различни социални и демографски групи.

Най-широко разпространеният майчин език е немски (16 %), следван от италиански и английски (по 13 %), френски (12 %), испански и полски (по 8 %).

В сравнение с данните от проучването на Евробарометър от 2005 г. държавите, в които се отчитат най-същественото увеличение на дела анкетирани, заявяващи, че са в състояние да говорят поне един чужд език достатъчно добре, за да водят разговор, са Австрия (+ 16 процентни пункта на 78 %), Финландия (+ 6 пункта на 75 %) и Ирландия (+ 6 пункта на 40 %).

За разлика от тях делът на способните да говорят поне един чужд език е намалял значително в Словакия (-17 процентни пункта на 80 %), Чешката република (-12 пункта на 49 %), България (-11 пункта на 48 %), Полша (-7 пункта на 50 %) и Унгария (-7 пункта на 35 %). В тези страни от 2005 г. насам има тенденция на намаление на дела на тези, които могат да говорят чужди езици, като руски и немски.

Петте най-широко разпространени чужди езика са английски (38 %), френски (12 %), немски (11 %), испански (7 %) и руски (5 %).

На национално равнище английският е най-говоримият чужд език в 19 от 25-те държави членки, в които не е официален език (т.е. с изключение на Обединеното кралство и Ирландия).

За първи път бяха също проучени мненията за ролята на превода по отношение на здравето и безопасността, образованието, търсенето на работа, информацията и развлекателните дейности, например гледане на филми и четене. Предишните проучвания на Евробарометър относно езиците бяха проведени по искане на Комисията през 2001 и 2005 г.

Европейското проучване на езиковите компетентности беше проведено през пролетта на 2011 г. и резултатите се публикуват днес след подробен анализ. В рамките на проучването бяха тествани почти 54 000 ученици в 14 държави и 16 образователни системи (Англия, трите езикови общности на Белгия, България, Гърция, Дания, Естония, Испания, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Франция, Хърватия и Швеция). Оценката предоставя съпоставими данни за чуждоезиковите компетентности на учениците на възраст 14 — 15 години. Във всяка страна тестовете измерват способностите за четене, слушане и писане на два от петте най-широко преподавани официални езика на ЕС: английски, френски, немски, италиански и испански. Освен това, въз основа на въпросници, попълнени от учениците, както и от почти 5000 учители по езици и 2 250 училищни директори, оценката установи, че способността за учене на езици е тясно свързана с мотивацията, която на свой ред е свързана с положението в семейството, образованието и обществото като цяло.

За повече информация:

Special Eurobarometer 386 'Europeans and their languages'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Резюме на проучването на Евробарометър

Национални информационни страници

European Survey on Languages Competences project

European Survey on Language Competences: Final Report

European Survey on Language Competences : Executive summary

Европейска комисия: Education and trainingAndroulla Vassiliou's website

Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEUЗа контакт:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)IP/12/679

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница