Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун


Проникване в подсъзнаниетостраница9/15
Дата23.07.2016
Размер2.58 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Проникване в подсъзнанието

Един от първите пионери в изучаването на човешкото съзнание е Б. У. X. Майерс. Някога той е казал, че „под­съзнанието не е само куп отпадъци, а е златна мина".

Да, подсъзнанието ражда „бори се или бягай" реакции, алергии и фобии, нежелани симптоми и трудно изкореними навици. Но то е източник и на прозрение и творчески гений физическо съвършенство и съзнателни и духовни импулси, които обогатяват живота ни. Алфа нивото заедно с мисловния екран, ни дават възможност да контролираме и черпим от нашето подсъзнание. Помнете, че мястото, където про­ектираме мисловно, е 20 градуса над хоризонтала, далеч извън тялото ни. Като се проектирате на мисловния екран, докато релаксирате, вие проектирате нефизическото съот­ветствие на физическото - неговата причина, или фактичес­ки енергийната му форма.

По-нататьк това, което проектирате, се изявява във физи­ческата форма. По този начин можете да използвате въоб­ражението си за корекция на нежелани състояния и да по­могнете на лекаря си да ви излекува. Вие лекувате себе си.

Официалната медицина се съсредоточава върху физичес­ките аспекти на лечение. Тя е развила огромен списък от техники за борба с нежелани физически състояния. За един лекар са необходими години, за да научи как и кога да използва тези техники и как те действат.

Методът Силва се съсредоточава върху духовните аспекти на лечение. Тъй като използва нефизическото, душевното ниво, той не нахлува незаконно в медицинската практика. И понеже използват осезаеми физически методи, лекарите обикновено не посягат към неосезаемите или духовните. Единственото изключение е, когато използват плацебо и впрягат умствената сила на пациента. Като представя хап­чето от захар за част от арсенала на химическите лечебни фактори, лекарят провокира очакването и вярата за оздра­вяване и това става.

Хората на Силва приветстват едно такова изключение, но за постигането му ние имаме по-прецизни и резултатни начини от плацебо.
Лечение на други

Все пак важно е да се повтори, че Методът Силва не замества медицинските подходи. По-скоро ги допълва. Това е важно разграничение, особено когато развиете способ­ността си да влизате в по-дълбоки нива на алфа, да изпол­звате мисловния си екран за корекции и да помагате на другите да оздравяват.

Когато помагате на други да оздравяват, работейки в не­материалната сфера, вие не нарушавате границите на сфе­рата на официалната медицина. За да се предпазите от об­винението, че практикувате медицина без разрешително, никога не работете върху друг човек, ако той е близо до вас. Мнозина наши курсисти могат бързо да влизат в алфа ниво, в което лечението от разстояние става възможно. Те могат интуитивно да открият проблеми и да направят ко­рекции в съзнанието (т.е. на духовно ниво), които по-късно се проявяват на физическо ниво.

По този начин наш курсист е помогнал на съседката си да се отърве от болезнен ишиас, който е имала от години.

Друг курсист е помогнал танцьорка да стопи тумор, който й е пречел в работата.

Трети е помогнал отделителната система на новородено бебе да заработи и така се е избегнала рискована операция за изследване.

Мога да изпълня цяла книга с такива примери..

Когато в резултат от- упражнение отидете в дълбока алфа, вие сте умел оператор. Практикуването ви води в дълбоки нива на съзнанието, които се контролират не от алфа, а от тета мозъчни честоти. Тета честотите са от 4 до 7 цикъла в секунда. Тета измерението контролира автономната нер­вна система. Чрез нея клетки, тъкани, органи и жлези от­говарят на умствените съобщения в алфа.

Този важен фактор означава, че в дълбоко ниво на съз­нанието вие умствено владеете клетките и органите на сво­ето тяло и на тялото на друг човек и когато желаете, мо­жете да ги нормализирате дори от разстояние. В дълбока алфа - с очакване и вяра, вие можете умствено да повлияете благотворно на самите клетки на тялото си.
Занятие 20

Как да спасите живота си с дясната половина на мозъка

1. Затворете очи и леко ги завъртете нагоре към веждите.

2. фази 2.А, З.А, З.Б и З.В са по избор. Бройте бавно на ум от 50 до 1. Спирайте около секунда между числата.

А Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното си усещане върху различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав и привлекателен.

А Запитайте се мислено: „Защо имам този физически проблем?" После оставете ума си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го.

В. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте мис­лено прегръдка или ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в знак на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще поддържам тялото и ума си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

7. След 5 отворете очи и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, чувствам се чудесно и в отлично здраве, чувствам се по-добре от преди. И наистина е така."


Едно сравнение между психосоматичните и органичните здравословни проблеми

Както изтъкнах по-рано, отрицателното мислене отслабва имунната система. Страхове, напрежение, враждебност, фо­бии заплашват здравето точно толкова, колкото и морбили, холера, туберкулоза, малария.

Как тревогата и другите думи, с които назоваваме отрицателното мислене, причиняват отслабване на имунната система? Ситуациите и конфликтите в живота, за които мислим в бета (20 цикъла), се наричат тревога. Тревогата и другите видове отрицателно мислене обезсилват имунната система. Отслабването на имунната система се отразява върху най-важните органи и накрая те излизат от равнове­сие. Така здравословни проблеми, които тръгват като психосоматични (без видимо физическо основание), често ста­ват органични, със забележими физически причини.

Например случаят на Брад Кобленц. Той имал фобия, ко­ято можела да го отведе до сериозни физически проблеми. Но той се заел с проблемите си в алфа ниво, което го извело до щастлив край. Ето разказа му:

Аз съм завършил Метода Силва в курса на Джудит Па-уъл. Записах семинара, главно защото по това време стра­дах от агорафобия повече от 12 години. Агорафобията е страх от открито пространство. Живеех със страха, че ще изпадна в паника - като учестено дишане, прилошаване, умиране или падане. Някои хора гледат да са на безопасно място, където ще се чувстват сигурни. Може да е техният дом, двор, град или всяко друго място, в което се владеят и което при нужда могат бързо да напуснат.

Аз самият не можех да напусна родния си град Брайдък повече от 12 години, защото щях да получа пристъп. Не мо­жех да шофирам сам, винаги някой трябваше да бъде в колата или да ме следва. И за да се чувствам спокоен в колата, ми бяха необходими няколко предмета от моята къща.

Страх ме беше, че ще се уплаша. Много психолози и психотерапевти казват, че единственият начин да се преодолее този страх, е да се срещнем с него. Най-трудната част от преодоляването на агорафобията обаче е да направиш пър­вата стъпка.

Като използвах техниките на Метода'Силва, успях да се освободя от страховете.

Когато тръгна за където и да е, аз си представям, че виждам картината на целия път, а себе си - незастрашен и отпуснат. Програмирам чудесно, успокоително пътуване.

Още, ако се появят някакви отрицателни мисли или се прокраднат паническите ми страхове от пристъп, докато съм в ниво, си казвам: „анулирам, анулирам" и отивам на въображаемо място за релаксация.

След това, по време на пътуването, ако ми се появят отрицателни или започващи мисли с „Ами ако", казвам на глас: „анулирам, анулирам" и използвам техниката на три-

те пръста, за да отида на моето място за релаксация. Тази техника е действала и 'ще действа всеки път, като ми помага да стана по-хладнокръвен и спокоен".

Брад Кобленц е можел да развие психосоматични здра­вословни проблеми, а те от своя страна да предизвикат се­риозни физически симптоми. Например, хроничната му тре­вога би могла да причини изменение на стомашните сокове, което пък да доведе до пептични язви. Но когато е започнал да анализира проблема си в средния обхват на мозъчно-вълновите си честоти, а именно - в алфа, и двете мозъчни пол­укълба са били включени в изграждане на решението.

Защо в училище не са ни учили да правим това? То е от голямо значение за здравето на човечеството и е толкова просто, толкова резултатно и толкова бързо!

За пациента психосоматичните здравословни проблеми не са въображаеми. Те са реални. Може да започнат във въ­ображението, но тъй като въображението е творящо, стават действителни. Често лекарите не могат да ги забележат, защото търсят осезаемото отвън навътре. Тъй като здра­вословните проблеми са започнали душевно, те може да са все още във вътрешните слоеве на материята и може да не са достигнали още външните. Затова в началния стадий са­мият човек си е най-добрият терапевт.


Спасителното дясно полукълбо

Все повече изследвания и клинични доказателства сочат факта, че всички заболявания са психосоматични и чрез промяна в ума можете да промените здравето си - да го подобрите или влошите. Но наистина ли счупен крак е психосоматично следствие? А спукан череп? Отговорът, който се очертава от голям брой проучвания в тази непозната об­ласт, е - да.

Някога може да ни е по-ясно, но междувременно много психологични, физиологични и философски признаци, поне изглежда, водят до един отговор: не съществува такова не­що като нещастен случай. Пиян шофьор блъска челно едно семейство, което отива на черква. Пет души са убити. Пи­яният шофьор само е поразтърсен. Това не е ли просто не­щастен случай и при това съвсем типичен?

Във Висшата Интелигентност, която управлява света, има тенденции и цели, за които е невъзможно да знаем. Все пак можем да знаем повече, отколкото знаем днес. Ние имаме

пряка връзка с Висшата Интелигентност. Тя е дясното ни мозъчно полукълбо. Когато активизираме дясното полукъл­бо на мозъка си, активизираме интуитивната си способност, която бихме могли да отнесем към усещанията на нашата същност.

Защо една дама е решила да вземе по-късен самолет, а след това прочела, че първият е катастрофирал?

Защо мъж е решил да тръгне този път по по-дългия маршрут, а открил че по краткия мостът бил отнесен от водата?

Предчувствие. Интуиция. Включване на дясната половина на мозъка. Активността на дясната мозъчна половина се повишава в алфа ниво.

В сутрешните си упражнения с броене назад вие вече ак­тивизирате интуитивния си режим за оцеляване. Когато за­вършите упражненията, просто с преброяване от 5 до 1 със затворени и леко обърнати нагоре очи, вие ще бъдете точно толкова резултатни, колкото и с броенето назад от 100 до 1 и от 50 до 1 за постигането на алфа ниво. Ако сте се програмирали, както е описано по-напред, вие ще можете да събирате палеца и първите два пръста, за да провокирате по-сигурни интуитивни решения. Ще можете и да разфокусирате очите си, за да постигнете същото.

Така че алфа може да е спасител на живота ви, като ви пази от беди.


Занятие 20

Премахване на вредни мисли

1. Затворете очи и леко ги завъртете нагоре към веждите. Сега сте готови да намалите броенето от 50 до 1 на 25 до 1.

2. фази 2.А, З.А, З.Б и З.В са по избор. Бройте бавно на ум от 25 до 1. Спирайте около секунда между числата.

А Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното си усещане върху различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав и привлекателен.

А Запитайте се мислено: „Защо имам този физически проблем?" После оставете ума си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го.

В. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте мислено прегръдка или ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в знак на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще поддържам тялото и ума си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

7. След 5 отворете очи и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, чувствам се чудесно и в отлично здраве, чувствам се по-добре от преди. И наистина е така."


Отрицателната сила на разрушителните мисли

Хенри Торо е писал: „Повечето хора водят живот на тихо отчаяние". Вероятно е имал предвид жените. Ако не, днес сигурно би ги включил. Съвременните мъже и жени се сблъскват с проблеми и ситуации, които изпитват истинс­ката им воля за живот. По цялата страна горещите телефонни връзки за самоубийства - и зад всяко такова телефонно обаждане има хиляди безмълвни викове на тихо отчаяние.

Към мислите за самоубийство прибавете онези, които са толкова отрицателни и разрушителни, че могат да доведат до удар, сърдечен пристъп, самонараняване, нападения и до­ри убийство, и стигате до сериозно отклонение в мисленето, което допринася за повечето беди в света.

Корекцията ЗАПОЧВА у дома. Тя ЗАПОЧВА във вашия ум.

Кой може да заяви, че изобщо няма отрицателни мисли? Дори най-малката разрушителна мисъл може да претендира за своята част от действителността. Такава мисъл трябва да се спре още в зародиш. Как? Вече знаете как.

Ако някога сте имали разрушителна мисъл за себе си или за някой друг, веднага щом е възможно, влезте в алфа ниво и незабавно направете следното:

1. Уточнете в алфа разрушителната мисъл(и), която ви е минала току-що.

2. Мислено си кажете: „Не са ми необходими тези мисли, не искам да имам такива мисли, аз няма вече да мисля та­ка". :

3. Завършете сеанса си.

Като вариант на този метод можете да се програмирате, че винаги, когато ви хрумне противна мисъл, ще се замени от друга, по-желана. За да е резултатно това заместване, вие трябва да подберете по-желаната мисъл, която ще се използва като заместител. Желаната мисъл трябва да е от по-духовните и следователно по-творческа, по-образна. Иде­ални биха били мислите за Исус, Буда или Бог - идеята, която е най-възвишена във вашата философия или религия. Тогава процедурата ще бъде следната:

1. Уточнете в алфа разрушителната мисъл(и).

2. Мислено си кажете: „Не са ми необходими тези мисли. Не искам да имам такива мисли и отсега нататък, ако тези мисли се появят в съзнанието ми, вместо това ще мисля за... (попълнете с духовния си избор).

3. Завършете сеанса си.

За да подсилите и двата варианта, можете да използвате техниката на трите пръста, описана по-напред. Програми­райте се с идеята, че винаги, когато се появят разрушителни мисли, вие ще съберете палеца и двата първи пръста на двете си ръце и нежеланите мисли ще изчезнат. В бъдеще,

съберете палеца с двата първи пръста на всяка ръка и ва­шите мисли автоматично ще се променят за добро. Ето процедурата за програмиране по този начин:

1. Влезте в алфа нивото си. С допълнително броене от 10 до 1 отидете по-дълбоко в алфа.

2. Уточнете разрушителните мисли, които искате да премах­нете.

3. Съберете палеца е двата първи пръста на всяка ръка.

4. Повторете мислено: „Когато събера тези три пръста на всяка ръка, умът ми функционира в по-дълбоко, по-поло­жително ниво".

5. Завършете алфа сеанса.

6. Когато започнат отрицателните мисли, незабавно събере­те палеца е двата първи пръста на всяка ръка.

Можете да програмирате тази техника в най-подходящото за вас време, като влезете в алфа нивото си точно преди да заспите и се програмирате, че ще се събудите автоматично по това време. При първото ви събуждане тази нощ след­вайте фазите от 1 до 4.

Можете да съчетаете варианта с подсилване, като приба­вите тези думи в края на фаза 4: „и мислите ми се обръщат към... (попълнете с духовния си избор).
Атакувайте проблемите своевременно

Отрицателните мисли, които не са достатъчно силни, за да заслужат определението „разрушителни" могат все пак да помрачат събитие или взаимоотношения и ако се задър­жат постоянно, накрая могат да се развият в,по-вредни душевни състояния. За да противодействате на тази тенден­ция, можете да използвате обикновената основна техника за влизане в алфа ниво, уточняване на проблема, потвърж­даване, че когато след 5 отворите очи, проблемът ще е из­чезнал и излизате от алфа с броене. Колкото по-рано нап­равите това, толкова по-добре. Дали крайният резултат ще бъде главоболие, епилептичен припадък, астматичен прис­тъп или лека депресия, най-добре е да програмирате изчис­тване на възможността веднага, щом почувствате първите неприятни усещания или се зародят първите неприятни мис­ли.


Използване на тимусната техника

Ако е невъзможно обаче да влезете в алфа нивото си или ако не сте препрограмирали техниката на трите пръста, има бърза, резултатна процедура. Потупайте тимусната си жлеза и украсете лицето си с усмивка.

Ако вече сте програмирали техниката на трите пръста, просто потупайте тимусната си жлеза с програмираните три пръста. Тимусната жлеза е на около 1-1,5 инча (2,6 - 3,9 см) под точката, в която се срещат гръдната кост с меката вратна тъкан. Курсистите на Силва изучават този метод много отдавна, дори преди учените да установят точната функция на жлезата. Сега се разбра, че тя е главен регула­тор на други жлези, системи и органи.

Неотдавна изследователи откриха, че обикновена усмивка провокира мозъка да отделя химични съставки като ендорфини - които пък ви карат да се усмихвате. С други дули, опашката ложе да поклати кучето.

Когато се чувствате добре, се усмихвате. Но и когато се усмихвате, вие се чувствате добре. Ето ви начин моментал­но да се ободрите, тъй като методът е физически. Той е пряко физическо причинно-следствено действие. Можете да засилите неговата резултатност като програмирате техни­ката на трите пръста за по-дълбока душевна сетивност. С или без тази техника, ето процедурата:

1. Ако усетите някакво негативно физическо или душевно състояние, незабавно се усмихнете.

2. Съберете палеца и първите два пръста на всяка ръка.

3. Около половин минута енергично потупвайте тимусната си жлеза с едната тройка пръсти.

Ето някои примерни проблеми, на които тази процедура може да помогне:

• световъртеж;

• умора;

• досада;

• гняв;

• депресия;• сутрешно празнословие;

• апатия;

• нетърпение;

• дезориентация;

• песимизъм.
Занятие 22

Фантастично пътешествие

1. Затворете очи и леко ги завъртете нагоре към веждите.

2. фази 2.А, З.А, З.Б и З.В са по избор. Бройте бавно наум от 25 до 1. Спирайте около секунда между числата.

А. Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното си усещане върху различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав и привлекателен.

А. Запитайте се мислено: „Защо имам този физически проблем?" После оставете ума си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го.

В. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте мислено прегръдка или ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в знак на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще поддържам тялото и ума си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

7. След 5 отворете очи и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, чувствам се чудесно и в отлично здраве, чувствам се по-добре от преди. И наистина е така."

Всяка сутрин, когато практикувате упражненията си с броене назад, все повече приближавате до дълбока алфа. Целите десет цикъла в секунда (ЦВС) - т.е. мозъчната чес­тота, наречена ниво на центрираната честота, или в Метода Силва - десетте ЦВС. В нивото на центрирана честота от 10 ЦВС се активизира по-голяма част от ума ви и следова­телно там може да се проведе резултатно програмиране.

Вашият ум обаче постоянно се програмира от външната заобикаляща ви среда, докато сте в бета ниво (мозъчна чес­тота от 14 до 21 пулсации в секунда). За да се постигне това, е необходимо повторение и наистина ще се получи.

Вас ви програмират събития, които се повтарят, твърдения, които чувате неколкократно, реклами и търговски агенти, които редовно се появяват наоколо. Сами можете да се програмирате като вършите нещо многократно, като чукане по клавишите на пишеща машина. Отначало може да напишете 10 до 20 думи в минута, но с обикновено упраж­няване ще пишете все по-бързо. В края на краищата вие ще сте се програмирали да пишете на машина. По същия начин можете да се програмирате да карате колело, да иг­раете боулинг, да шофирате кола. Програмирането в бета ниво се нарича обективно обучение. Програмирането в алфа ниво се нарича духовно обучение.

Дори и да не сте приключили сутрешните си практически занятия, можете вече да започнете да се програмирате за по-добро здраве. Това програмиране ще се проведе в някоя честота между висока бета и ниска алфа - в зависимост от етапа на упражненията и умението ви да релаксирате. За да е успешно програмирането, се изискват повторения. Кол­кото по-висока е мозъчната честота, толкова повече повто­рения ще са необходими.

Един начин за действие е да седнете на удобен стол, да затворите очи, да ги обърнете леко нагоре и да повторите сутрешната фраза: „Винаги ще поддържам тялото и ума си в отлично здраве", задържайки в ума си своя образ лъче­зарно здрав, енергичен и привлекателен. Друг начин е да отидете на „фантастично пътешествие".

Преди няколко години един филм с това заглавие пре­дизвика голям шум. Главните му герои бяха група учени-медици, смалени, за да пътуват из вътрешността на живо човешко същество. Така че тръгнете да пътешествате из собственото си тяло и „пътешествието" ще е полезно за здравето.

Там, където отива съзнанието, отива енергия. Ако чуете за заболяване и си помечтаете да го прихванете, вие започ­вате да го привличате, дори да го зараждате. Ако повтаряте това твърде често^ ще ви нарекат хипохондрик. Хипохондрикът, който постоянно си представя, че е болен, може да развие точно симптомите, от които се страхува.

Обратното е също вярно.

Представете си себе си здрав, правете го често в бета и вие ще създадете онова, което си представяте. Изисква се известно време,по-продължително, отколкото в алфа, но мисловните представи са творящи във всяко ниво.

Представете си, че сте вътре в собственото си тяло. Люб­увайте се на сърцето си. тази 24-часова помпена станция,

или на мозъка си - възхитителния компютър, или на стомаха си - естествената химическа фабрика, смилаща всяка комби­нация храни, които внасяте в него. С възхищението си вие ще изпращате на тези органи положителна енергия. Те „знаят", че мислите с добри чувства за тях. И го „оценяват".

И откликват.

Не трябва да знаете детайлно човешката анатомия, за да се възползвате от това умствено упражнение. Вашата обща представа за сърце, бял дроб или бъбрек ще идентифицира достатъчно добре съответния орган и няма да „сгрешите номера".

Пътуването ще бъде по-приятно и резултатно, ако не ви се налага да спирате и да мислите коя е следващата стъпка. Един начин за решаване на проблема е някой да ви чете инструкциите (инструкциите са в следващата част). Или бихте могли да направите запис на касета, да се отпуснете и да го слушате.

Ето процедурата:

1. Седнете на удобен стол, затворете очи, обърнете ги леко нагоре и бройте назад, както в сутрешното си изпълнение.

2. Когато стигнете до 1, пуснете касетата или кажете на четеца да започва.

3. След като завършите въображаемото вътрешно пътешес­твие, излезте от алфа с броене, както в сутрешното си упражнение.Каталог: file -> knigi
knigi -> Книга първа: древни легенди I. Седемте велики тайни на Космоса Пролог: Легенда за космическата мисъл
knigi -> Без граници д-р Стоун Един друг свят само чака да натиснете вярното копче
knigi -> Приятелство с бога нийл Доналд Уолш
knigi -> Книга две цивилизации
knigi -> Книга Нийл Доналд Уолш
knigi -> Свръхсетивното едгар Кейси увод
knigi -> Селестинското пробуждане джеймс Редфийлд
knigi -> Владимир Мегре "Новата цивилизация"
knigi -> Скитник между звездите Джек Лондон
knigi -> Книга на моя почитан учител Негово светейшество Свами Шивананда Махарадж и на неговите най-сериозни ученици моите уважавани учители


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница