Топ инвеститори: бг е добра за бизнесДата24.06.2017
Размер88.74 Kb.
Топ инвеститори: БГ е добра за бизнес

България продължава да е една от потенциалните възможности за чуждестранни инвестиции в условия на световна криза. Около това становище се обединиха представителите на американския, германския и гръцкия бизнес в България, потърсени за коментар от БТА.

Според вицепрезидента на Борда на директорите на Американската търговска камара в България Стефан Иванов това означава, че сега повече от всякога е важно правителството да бъде проактивно в насърчаването и улесняването на първите стъпки на инвеститорите и последващите им операции в страната.


Периодичните проучвания, които Германо-българската индустриаленo-търговска камара /ГБИТК/ традиционно провежда сред своите членове сочат за атрактивността на България като място за инвестиции, каза за БТА главният управител на камарата Митко Василев.
Вицепрезидентът на Борда на директорите на Американската търговска камара в България Стефан Иванов съобщи, че в камарата продължават да се получават запитвания от потенциални инвеститори, които преценяват България като място за инвестиции.
Голямата част от гръцките компании в България са инвестирали и продължават да инвестират във връзка с техните дългосрочни стратегически планове т.е. те са тук, за да останат, каза за БТА Йоанис Поликандриотис, председател на УС на Гръцкия бизнес съвет в България и главен изпълнителен директор на "Еко България". В Гръцкия бизнес съвет в България членуват 150 компании. Общо инвестициите на гръцките компании в страната надхвърлят 2 милиарда евро, каза Йоанис Поликандриотис. Той припомни, че най-големите гръцки компании, повечето от които са членове на съвета, като например всички гръцки банки, работят в България. Тук са и фирми от сектора за храни и напитки като "Vivartia Group", "Дружба" АД - от производството на стъкло и амбалаж, от телекомуникациите - GLOBUL; "Hellenic Petroleum/EKO Bulgaria" - от енергийния сектор; "Intracom" от IT-сектора;"Zlatna Panega cement" и "Bentonit" от минния сектор; "Стомана Перник" - от металургията, и на последно място, но не по важност в страната работят голям брой компании от услугите, предлагащи консултиране, реклама и PR. Те продължават инвестиционните си програми, които имат дългосрочни цели, каза Йоанис Поликандриотис.

Инвестиционни планове

Ръководителят на германо-българската камара каза, че организацията няма данни за напуснали инвеститори, но има вече замразени или отложени бизнес проекти на германски компании. Спекулира се с известни германски марки, които засега са замразили инвестиционните си планове за България, каза Василев. Той обаче припомни, че други германски компании са обявили миналата година навлизане на българския пазар - "Лидл", "Пени", "Плюс", веригата за обувки "Дайхман", която е открила вече първите си магазини. Те вече са наши членове и разработват в момента българския пазар, отбеляза Василев.


Към момента в ГБИТК членуват около 430 водещи германски и български компании. За 2008 г. стокообменът ни с Германия заема 10.8% от общия стокообмен на България, а инвестициите на германския бизнес за миналата година надхвърлиха 300 млн. евро, каза Василев.
Американската търговска камара има повече от 300 компании-членове, които колективно произвеждат повече от една трета от БВП на страната и създават повече от 100 000 работни места, отбеляза Стефан Иванов. Той съобщи, че има само няколко случая на отдръпване на инвеститори от страната - "Алкоа"- вторият най-голям производител на алуминий в света и "Дженмарк Аутомейшън" - водещ доставчик на автоматизирано оборудване за производство на полупроводници. Трябва да кажа обаче, че въпреки икономическия спад, нашите членове се увеличават, коментира Иванов. Той посочи, че американските компании продължават да инвестират в широк спектър от индустрии в България, включително енергетика, телекомуникации, IT, храни и напитки, медии, банково дело, недвижими имоти. Въпреки че икономическата криза повлия до определена степен на всички сектори, някои от тях продължават да се разрастват, докато повечето от останалите продължават да са печеливши, макар и с по-малки обороти, отбеляза Иванов.
Ръководителят на германо-българската камара каза, че очаква нова динамика в двустранните икономически отношения с оглед на някои до този момент не достатъчно използвани потенциали. Като пример той посочи енергетиката и по-специално възобновяемите енергийни източници. Василев отбеляза, че германската компания "Enertrag" е обявила, че планира да инвестира над 1 млрд. евро в три вятърни електроцентрали до Добрич. Друга компания - "N-Vision Energy", която е от 2007 г. в България, смята да инвестира около 300 млн. евро в проект за два ветропарка в Кюстендил и Карнобат. През 2011 г. в Кюстендил се очаква да заработят 47 вятърни съоръжения, каза Василев.
По думите му туризмът, машиностроенето, текстилната промишленост продължават да са сред секторите, които винаги са били от инвестиционен интерес за Германия и надали скоро ще загубят значението си. Василев информира, че от началото на 2009 г. германските инвестиции у нас са намалели със 100 млн. евро, а двустранната търговия само за януари и февруари бележи спад от 21,6 на сто.
Василев не се ангажира с прогнози за обема на германските инвестиции у нас за тази година, но изрази очакване за занижени резултати по отношение на двустранния стокообмен и инвестициите. Стефан Иванов също не се ангажира с прогнози за обема на американските инвестиции в България до края на годината. Много е трудно да се прогнозира обемът от инвестиции на американски компании, защото той се определя от много независими един от друг хора, които вземат решения, каза Иванов. Той допълни, че големите инвестиционни проекти траят няколко години и календарните граници на инвестициите не са ясно обособени.

ОЧАКВАНИЯТА НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ БИЗНЕС
Стефан Иванов посочи, че Американската търговска камара в България е работила по различни поводи пряко с няколко от новоизбраните министри. Личният ни опит ни дава надежда, че през следващите четири години България ще има компетентно, прозрачно и отговорно правителство, каза Иванов. Той информира, че бордът на директорите на Американската търговска камара в България е имал възможността да обсъди с икономическия екип на ГЕРБ визията на организацията за конкретни мерки за преодоляване на икономическата криза и възстановяване на високия темп на растеж на икономиката ни.

Намерихме много общи идеи и идентифицирахме области, в които можем да допринесем с нашия опит и експертиза. Убеден съм, че ще продължим и задълбочим сътрудничеството между бизнеса и правителството върху принципите на добро управление и прозрачност в интерес на българските граждани и по-добрата бизнес среда в страната, допълни вицепрезидентът на Борда на директорите на Американската търговска камара в България.

Очакванията ни не са по-различни от тези на всички български граждани, каза главният управител на Германо-българската индустриално-търговска камара Митко Василев. Мисля, че думите корупция, сива икономика, престъпност витаят като призрак вече години наред в медийното пространство, допълни Василев.

Хората се надяват изпълнителната власт да създаде нови, по-добри механизми за превенция на корупцията. Важното е те да гарантират прозрачност и обективност, каза Василев. Той отбеляза, че спойката между съдебната, изпълнителната власт и прокуратурата трябва да се подобри и допълни, че в последния доклад на Европейската комисия се дават именно такива препоръки - за недовършена работа, въпреки малко по-положителния тон като цяло този път.

Вярваме, че новото правителство ще отговори успешно на високите изисквания на българското общество, каза Йоанис  Поликандриотис. Председателят на УС на Гръцкия бизнес съвет в България посочи, че представителите на гръцките делови среди биха очаквали да видят ясни стъпки за подобряване на икономическата стабилност, усвояването на европейските фондове, а също и да бъде гарантирано и стимулирано директното инвестиране на чуждестранен капитал отвън.

Основните препоръки на ръководството на американската камара към новото управление на страната са свързани със запазване на валутния борд при настоящия курс евро-лев и задействане на процеса за включването на България в еврозоната.

Представителите на американските делови среди посочват необходимостта от избягване или минимизиране на бюджетния дефицит, осигуряване на достатъчен финансов ресурс за покриване на евентуални фискални нужди и/или валута за затваряне на платежния баланс, подобряване на диалога с ЕС и усвояването на европейските фондове. Други стъпки според тях са създаването на улеснения и стимули за привличане на преки чуждестранни инвеститори и поддържане на ниски данъци.

Представителите на германската икономика в България оценяват положително ниската данъчна тежест, членството на страната в ЕС, както и умерените разходи за труд, каза Митко Василев. Състоянието на публичната нфраструктура, корупцията и престъпността обаче продължават да са проблем за инвеститорите, отбеляза Василев.

Германо-българската камара изразява готовност за сътрудничество с новия кабинет за целесъобразното усвояване на средствата от еврофондовете, последователното изграждане на инфраструктурата, борбата с корупцията и сенчестата икономика, както и за създаване на равнопоставени условия за всички предприятия. Други сфери на сътрудничество германската икономика посочва при работата в областта на увеличаване на чуждестранните инвестиции, модернизиране на професионалното обучение и инвестиции в проекти за опазване на околната среда.

Вицепрезидентът на Борда на директорите на Американската търговска камара в България Стефан Иванов каза, че американските компании-членове на организацията биха приветствали систематично осигуряване на върховенство на закона и нулева толерантност към корупцията, както и прозрачни процедури за публични поръчки. Бихме искали да видим намаляването бюрокрацията, появата на обслужване на едно гише от Българската агенция за инвестиции, система за бързо връщане на ДДС.

Председателят на УС на Гръцкия бизнес съвет в България изрази убедеността си, че бизнес климатът в България ще спечели от по-приятелското, прозрачно и експедитивно ежедневно сътрудничество с държавата, регионалната и местната власти. Според него бъдещо ускорение на процеса на подобряване на системата на правосъдието в България, заедно с ефективна борба срещу корупцията, ще бъдат позитивен знак за големите международни корпорации да правят бизнес в България.

Представителите на американските делови среди препоръчват в подготвяния нов антикризисен план на кабинета да се предвиди ускоряването на подготовката и реализацията на инфраструктурни проекти - със средства, осигурени от еврофондовете, мултилатералните агенции, капиталовите пазари и в краен случай държавата. Тези мерки според американската камара ще смекчат въздействието от икономическия спад и ще намалят безработицата. Предложили сме на вниманието на правителството по негова покана и редица конкретни мерки в ключови сектори  като финансите и банковото дело, енергетиката, недвижимите имоти, телекомуникациите, обществените поръчки, отбеляза Стефан Иванов.


 
Подобряването на бизнес средата в България е дългосрочен процес, свързан с гарантиране на финансовата стабилност на страната, запазване на работните места, посочи Митко Василев. В тази връзка от камарата посочват, че ще продължи работата им за предотвратяването на висока и трайна безработица чрез система за намалено работно време, подобряването на професионалното обучение, както и работата по инвестиционни проекти за опазване на околната среда.

Представителите на гръцките делови среди смятат, че активното подновяване на дисциплината и строгия контрол на правителството, заедно с активно стимулиране на инвестирането в производството, с дългосрочен поглед, независимо от техния произход, биха могли да бъдат някои от решаващите мерки, които новият кабинет да включи в антикризисния си план.


 
ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОЕКТИ
Американската камарата е изразявала многократно позицията си за необходимост от осигуряване на енергийна сигурност и диверсификация на енергийните източници, в това число на електроенергия и газ, както и широко застъпване на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на страната, напомни Стефан Иванов. Той изрази надежда правителството да направи сериозна преценка на това на кои проекти да даде държавна подкрепа и ако няма категорична обоснованост за всеки един конкретен проект, да не го прави. Сам по себе си фактът, че сме в криза, не е причина да отлагаме или да се отказваме от инфраструктурни проекти - дори напротив - поради това, че реализацията им ще ни помогне да излезем от нея по-лесно във връзка с усвояването на инвестициите и ангажирането на работната ръка, необходими за тяхното изграждане, каза Иванов.  Приключването на тези проекти отнема години и ай-вероятно ще приключи след излизането от кризата, допълни той.  

Според председателя на УС на Гръцкия бизнес съвет в България инфраструктурните проекти би трябвало ясно да бъдат оценени и приоритетизирани, в зависимост от ползите от тях в дългосрочен план. В тази връзка според гръцките делови среди, всички големи енергийни проекти са от основно значение и ще донесат стабилност, подчертавайки стратегическата роля на България в региона и давайки работни места. Това е от огромно значение, особено във време на криза, посочи Йоанис Поликандриотис.


http://dnes.dir.bg/2009/08/04/news4866653.html#sepultura

http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/chujdestrannite-inves~e043799af7c54c44bfa557f38b876004/

http://banks.dir.bg/2009/08/04/news4868505.html

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=381181

http://profit.bg/news.php?id=51996

http://www.bnr.bg/RadioBulgaria/Emission_Bulgarian/News/Bulgaria/Postings/0408-02.htm

http://www.pariteni.bg/News/254ed7d2de3b23abfa2.html

http://news.ibox.bg/news/id_1504794475

http://www.econ.bg/news/article165386/bulgariya_ostava_dobra_vuzmojnost_za_chujdite_investitori

http://frognews.bg/news_14154/Balgariia_ostava_vazmojnost_za_investitsii/

http://bulgaria.actualno.com/news_254856.html

http://news.expert.bg/?id=254847

http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=5&id=23373

http://financebg.com/?act=news&news_id=5635

http://bestnews.bg/read/28787/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0

http://news-releases.eu/fresh/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6/

http://www.radiovarna.com/news.php?page=news_show&newsID=24297

http://bg-money.net/news/blgariya-ostava-apetitna-za-chuzhdestranni-investicii-vpreki-krizata.html

http://www.temisbg.com/news.php?b=408

http://finance-news.mp/

http://news.den.bg/home/bulgaria/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8?il=bg&nid=1148073

http://novini.dir.bg/2009/08/04/news4867721.html
Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница