Тютюнджиев иван асеновДата06.02.2018
Размер68.46 Kb.
#55539

Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
ТЮТЮНДЖИЕВ ИВАН АСЕНОВ

Адрес
гр. ДЕБЕЛЕЦ, ул.”Ф.Тотю”14

ТелефонФаксE-mail
i.tutundgiev@uni-vt.bg
Националност
БългаринДата на раждане
29 октомври 1956 г.Трудов стаж• Дати (от-до)• Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска и научно-изследователска

• Заемана длъжност
- член на ФС към ИЮФ от 1988 г.;

- 1990 г. Ръководител на катедра “Средновековна история”

- 1994 г. Ръководител на катедра “Методика на обучението по история”

- 1997 г. Заместник декан на ИФ

- 1999 г. - 2003 г. Заместник ректор по международно сътрудничество• Основни дейности и отговорности


Образование и обучение
• Дати (от-до)
Доцентура 1996 г.

Доктор по история 1989 г.

Ст. асистент 1986 г.

Гл. асистент 1988 г.

Асистент 1984 г.


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Титуляр на дисциплината “История на българските земи през ХV-ХVІІ в.” с осно­вен курс лекции пред всички специалности на ЮИФ и специалност Балканистика и Български език и история от 1989, а преди това през 1984-89 асистент и ръководител на семинара по тази дисциплина. Лекционни курсове по магистърски програми на ЮИФ "Българите на Атон 15-19 в."; "Българите и гръкоправославния свят XV-IX в.". Лекционен курс като избираем за специалност История на ЮИФ - "История на Османската империя". Лекционен курс за специалност Културна антропология "Етнопсихологически особености на балканските народи".

Издадено учебно помагало: “История на българския народ през ХV-ХVII в. В таблици, схеми, карти и тестове”. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). Учебна програма по “История на българските земи през ХV-ХVІІ в.” (периодично актуализирана до 1995 г.)


Преподавателска 1996-1999 г. Основен курс лекции по “История на българските земи през

дейност в други ХV–ХVІІ в.” във ВПИ “Константин Преславски” – гр. Шумен.

висши училища 1997-2003 Основен курс лекции по "Стопанска история на България" в

Бургаски свободен ун-т

2000-2001 г. Основен курс лекции по “История на българските земи през ХV–ХVІІ в.” Във Варненски свободен ун-т "Черноризец Храбър"

в чуждестранни вузове :

“Атински университет /Гърция/ - 1992 – 1994 г.

Университети “Монс – Ено” / Белгия/ – 2001 – 2003 г.

Университет в “Янина” /Гърция/, “Родос”/Гърция/ 2002 г.

“Увърлхямптън /Англия/ 2001 г.

“Атински университет /Гърция/ - 1992 – 1994 г.

“Егейски университет “ /Гърция/ - 2002 г.


• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици


[Език]

гръцки, руски, френски.• Четене
отлично; отлично; добро

• Писане
отлично; добро; задоволително

• Разговор
отлично; отлично; задоволително
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
- член на ФС към ИЮФ от 1988 г.;

- 1990 г. Ръководител на катедра “Средновековна история”

- 1994 г. Ръководител на катедра “Методика на обучението по история”

- 1997 г. Заместник декан на ИФ

- 1999 г. - 2003 г. Заместник ректор по международно сътрудничество на ВТУ

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютър – Word, Excel, InternetАртистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.Свидетелство за управление на МПС


Допълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]Приложения

ПУБЛИКАЦИИ

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА

Академични отличия, почетни научни звания
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1. История и цивилизация -учебник за 11 клас за задължителна подготовка. Слово, В. Търново, 2001 (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Лъчезар Стоянов, Виолета Стойчева)

2. История и цивилизация – учебник за 11 клас за профилирана подготовка. Слово, 2001 (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Лъчезар Стоянов, Виолета Стойчева)

3. Тестове по история на България. Слово, 2001 (в съавт. с Ив. Лазаров)

4. Светска и духовна власт в Европа и света (справочник). В. Търново, РОВИТА, 2005 (съавт. М. Младенов)

СТУДИИ И СТАТИИ

1. “Житие на св. Йоан Рилски от ХІХ в.”, Търновска книжовна школа. Т. 6. В. Търново, 1999, 345-355.

2. “Екзархии на цариградската патриаршия в българските земи през ХVІІ в.”, в Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново, 2002, 559-570.

3. “Митрополит Игнатий Търновски и Фераро-Флорентинския събор от 1439 г.”, Църковни студии, Ниш, 2005, 2-18.

1990-91 г. –Кипър (Никозия)

1992-94 - Гърция (Атински университет)

1999, 2001, 2002 Белгия, Университет Монс-Ено

2001 Англия, Университет в Увърхямптън2002, 2003 Беларус, Мински държавен университет
- Награден с почетни знаци на университетите в Янина, Патра Република Гърция, Университета” Монс Ено”-Белгия


Каталог: userinfo -> 615 -> doc
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Доц. Д. И. Н. Иван тютюнджиев, І. Монографии и книги
doc -> Иван асенов тютюнджиев професор, доктор на историческите науки


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница