Упражнение №3 Име: Припомнете сиДата31.03.2018
Размер81.56 Kb.
#63447
УПРАЖНЕНИЕ № 3
Име:
Припомнете си:


 1. Какво представлява генералната съвкупност, извадката и индивидуалното наблюдение?

 2. Какви видове белези има?

 3. С какви статистически редове се представят те?

Разгледайте всички примери и посочете за всяко

отделно изследване в таблиците:


 1. Какъв е обема на всяка извадка (бележи се с n)?

 2. Кои са индивидуалните наблюдения, от които са съставени извадките?

 3. Какъв е изследвания белег: качествен: номинален или ординален; количествен: метричен, меристичен; производен?

 4. Формулирайте белега.

 5. Как ще представите данните от изследванията: с атрибутивен ред, безинтервален вариационен ред, интервален вариационен ред /с еднакъв или различен интервал/ или без групиране?


 1. С помощта на ентомологични ловилки са хванати 73 екземпляра от вида Cecropia sp. /вид пеперуда/, на които е отчитан пола. Изчислен е поотделно броят на мъжките и броят на женските екземпляри спрямо общия брой пеперуди
обем

индивидуално

наблюдениевид на

белега


белег

представяне

на данните     

     

     

     

     


2. Във връзка със сравнително-морфологично изследване на различни видове пелини, на 83 растения от вида Artemisia vulgaris e измерена височината на стеблатаобем

индивидуално

наблюдениевид на

белега


белег

представяне

на данните     

     

     

     

     

 1. Изследвана е доминантната структура при паяци. Въз основа на относителната численост (в%), е изчислен броят на видовете (общо 80), които се разпределят в групите: еудоминанти, доминанти, субдоминанти, рецеденти и субрецеденти.


обем

индивидуално

наблюдениевид на

белега


белег

представяне

на данните     

     

     

     

     
4. В 25 гнезда на червената горска мравка Formica rufa, е измерена температурата на 20 см от повърхността на купола. В извадката са регистрирани следните стойности:21, 22, 23 , 24 и 25С.обем

индивидуално

наблюдениевид на

белега


белег

представяне

на данните     

     

     

     

     


5. Във връзка с проучване на различията между мъжките и женските на вида Paser montanum, е измерена дължината на крилото на 30 мъжки врабчета от този вид.


обем

индивидуално

наблюдениевид на

белега


белег

представяне

на данните     

     

     

     

     


6. В 100 формалинови капана, заложени в люцернова нива, е отчетен броя на екземплярите на видове от семейство Бегачи. Минималната стойност в извадката е 4, а максималният – 72.обем

индивидуално

наблюдениевид на

белега


белег

представяне

на данните     

     

     

     

     


6. Изследвана е денонощната активност на земни пчели - основни опрашители на Gentiana lutea. В местността Алеко /Витоша/, са наблюдавани 25 растения от вида, като е отчитан броят на посещенията на земните пчели за 1 час, през периода от 10 до 16 h.обем

индивидуално

наблюдениевид на

белега


белег

представяне

на данните     

     

     

     

     

 1. Дайте пример за качествен белег в номиналната скала:
обем

индивидуално

наблюдениебелег

състояния на белега

представяне

на данните     

     

     

     

     

 1. Дайте пример за качествен белег в ординалната скала:
обем

индивидуално

наблюдениебелег

състояния на белега

представяне

на данните     

     

     

     

     

 1. Дайте пример за метричен белег:
обем

индивидуално

наблюдениебелег

примерни граници

представяне

на данните     

     

     

     

     

 1. Дайте пример за меристичен белег:
обем

индивидуално

наблюдениебелег

примерни граници

представяне

на данните     

     

     

     

     


Запишете файла във Вашата папка!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница