В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната средаДата22.07.2016
Размер337.14 Kb.
#495СТАНДАРТИ

В ОБЛАСТТА НА ТЕКСТИЛА И КОНФЕКЦИЯТА И ОПАЗВАНЕ НА

ОКОЛНАТА СРЕДАБДС EN 1161:2001  

  Перушина и пух. Методи за изпитване. Опеделяне на влагосъдържанието


БДС EN 1162:2001  

   Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне на киселинното число


БДС EN 1163:2001  

   Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне съдържанието на масло и мазнини


БДС EN 13088:2003  

   Готови артикули напълнени с перушина и пух. Метод за определяне на общата маса на напълнените продукти и масата на пълнежа


БДС EN 13536:2003    

 Готови артикули напълнени с перушина и пух. Изисквания за облекло. Леко облекло


БДС EN 13542:2003     

Готови артикули напълнени с перушина и пух. Метод за определяне на индекса на свиване за облекло


БДС EN 12751:2003

Текстил. Вземане на проби за изпитване от влакна, прежди и платове

БДС EN ISO 1973:1999  

 Влакна текстилни. Определяне на линейна плътност. Гравиметричен метод и виброскопски метод (ISO 1973:1995


БДС EN ISO 5079:1999   

  Влакна текстилни. Определяне на здравина до скъсване и разтегливост до скъсване на единични влакна (ISO 5079:1979)


БДС ISO 1130:1996

Влакна текстилни. Някои методи за вземане на проби за изпитване


   

БДС ISO 6741-1:1999


    Текстил. Влакна и нишки. Определяне на търговската маса на партиди. Част 1: Определяне на маса и пресмятане

БДС ISO 6741-2:1999


    Текстил. Влакна и нишки. Определяне на търговската маса на партиди. Част 2: Методи за вземане на лабораторни проби

БДС ISO 6741-3:1999


    Текстил. Влакна и нишки. Определяне на търговската маса на партиди. Част 3: Процедури за почистване на образец

БДС ISO/TR 6741-4:1999

    Текстил. Влакна и нишки. Определяне търговската маса на партиди. Част 4: Стойности, използвани за търговски отстъпки

БДС EN ISO 10306:1999


    Текстил. Памучни влакна. Оценка на зрелостта чрез метода с въздушен поток (ISO 10306:1993)

БДС ISO 3074:1997


    Вълна. Определяне съдържащите се в изресана лента разтворими в дихлорметан вещества

БДС ISO 2076:1999


    Текстил. Естествени влакна. Основни наименования и определения

БДС ISO 8115:1999


    Бали от памук. Размери и плътност

БДС ISO 8115-3:1999

    Бали. Част 3: Бали от памук. Опаковка и етикетиране и търговска остатъчна влага товар

БДС EN 13392:2004


    Текстил. Монофиламенти. Определяне на линейната плътност

БДС ISO 2076:2002


    Текстил. Химични влакна. Общи наименования

БДС ISO 8115-2:1999


    Бали. Част 2: Бали от химични щапелни влакна. Размери

СТ на СИВ 2464:1980


    Влакна химически. Метод за вземане и подготовка на проби

СТ на СИВ 3424:1981

    Влакна химически. Метод за определяне съдържанието на омаслител

БДС EN ISO 5981:2004

    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне устойчивостта на комбинирано огъване и претриване (ISO 5981:1997)

БДС EN 1413:1999


    Текстил. Определяне рН на воден екстракт

БДС EN 20105-A02:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част А02: Сива скала за оценяване промяната на цвета (ISO 105-A02:1993)

БДС EN 20105-A03:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част А03: Сива скала за оценяване на зацапването (ISO 105-A03:1993)

БДС EN 20105-C01:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част С01: Устойчивост на обагрянията на пране: Изпитване 1 (ISO 105-C01:1989)

БДС EN 20105-C02:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част С02: Устойчивост на обагрянията на пране: Изпитване 2 (ISO 105-C02:1989)

БДС EN 20105-C03:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част С03: Устойчивост на обагрянията на пране: Изпитване 3 (ISO 105-C03:1989)

БДС EN 20105-C04:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част С04: Устойчивост на обагрянията на пране: Изпитване 4 (ISO 105-C04:1989)

БДС EN 20105-C05:2000


    Текстил-Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част С05: Устойчивост на обагрянията на пране: Изпитване 5 (ISO 105-C05:1989)

БДС EN 20139:2000


    Текстил. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и изпитване (ISO 139:1973)

БДС EN 50375:2003


    Методология за изпитване на контактни четки използвани в електроизолационно масло

БДС EN ISO 105-A01:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част А01: Общи принципи за извършване на изпитванията (ISO 105-A01:1994)

БДС EN ISO 105-A04:2002


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част А04: Инструментален метод за оценяване на степента на зацапване (ISO 105-А04:1989)

БДС EN ISO 105-A04:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част А04: Инструментален метод за оценяване на степента на зацапване (ISO 105-А04:1989)

БДС EN ISO 105-A05:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част А05: Инструментално оценяване промяната на цвета за определяне степен по сивата скала (ISO 105-A05:1996 + техническа поправка 1:1997)

БДС EN ISO 105-A06:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част А06: Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета (ISO 105-A06:1995)

БДС EN ISO 105-B01:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част В01: Устойчивост на обагрянията на светлина: дневна светлина (ISO 105-B01:1994) (including Amendment 1:1998)

БДС EN ISO 105-B01:2004


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част В01: Устойчивост на обагрянията на светлина: дневна светлина (ISO 105-B01:1994, включително техническа поправка 1:1998)

БДС EN ISO 105-B02:2004


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част В02: Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина: изпитване на обезцветяване с ксенонова дъгова лампа (ISO 105-B02:1994, включително изменение 1:2000)

БДС EN ISO 105-B02:2004 /A1:2004


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част В02: Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина: изпитване на обезцветяване с ксенонова дъгова лампа (ISO 105-B02:1994, включително изменение 1:2000)

БДС EN ISO 105-B03:1998


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част В03: Устойчивост на обагрянията на атмосферни условия-експониране на открито (ISO 105-B03:1994)

БДС EN ISO 105-B04:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част В04: Устойчивост на обагрянията на изкуствени атмосферни условия: изпитване с ксенонова дъгова лампа (ISO 105-B04:1994)

БДС EN ISO 105-B05:1996


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част В05: Установяване и оценка на фотохромизма (ISO 105-B05:1993)

БДС EN ISO 105-B08:2002


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част B08: Контрол на качеството на сините вълнени стандартни образци от 1 до 7 (ISO 105-B08:1995)

БДС EN ISO 105-B08:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част B08: Контрол на качеството на сините вълнени стандартни образци от 1 до 7 (ISO 105-B08:1995)

БДС EN ISO 105-C06:2002


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част С06: Устойчивост на обагрянията на пране при домашни и обществени условия (ISO 105-С06:1994)

БДС EN ISO 105-D01:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част D01: Устойчивост на обагрянията на химическо чистене (ISO 105-D01:1993)

БДС EN ISO 105-D02:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част D02: Устойчивост на обагрянията на триене: органични разтворители (ISO 105-D02:1993)

БДС EN ISO 105-E01:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е01: Устойчивост на обагрянията на вода (ISO 105-E01:1994)

БДС EN ISO 105-E02:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е02: Устойчивост на обагрянията на морска вода (ISO 105-E02:1994)

БДС EN ISO 105-E03:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е03: Устойчивост на обагрянията на хлорна вода (вода от плувни басейни) (ISO 105-Е03:1994)

БДС EN ISO 105-E04:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е04: Устойчивост на обагрянията на пот (ISO 105-E04:1994)

БДС EN ISO 105-E05:1999


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е05: Устойчивост на обагрянията на петна: Киселини (ISO 105-E05:1989)

БДС EN ISO 105-E06:1999


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е06: Устойчивост на обагрянията на петна: Алкали (ISO 105-E06:1989)

БДС EN ISO 105-E07:1999


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е07: Устойчивост на обагрянията на петна: Вода (ISO 105-E07:1989)

БДС EN ISO 105-E08:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е08: Устойчивост на обагрянията на гореща вода (ISO 105-Е08:1994)

БДС EN ISO 105-E09:1999


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е09: Устойчивост на обагрянията на мокро декатиране (ISO 105-E09:1989)

БДС EN ISO 105-E10:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е10: Устойчивост на обагрянията при декатиране (ISO 105-Е10:1994)

БДС EN ISO 105-E11:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е10: Устойчивост на обагрянията на пропарване (ISO 105-Е11:1994)

БДС EN ISO 105-E12:1999


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е012: Устойчивост на обагрянията на алкално тепане (ISO 105-E12:1989)

БДС EN ISO 105-E13:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е13: Устойчивост на обагрянията на кисело тепане: тежки условия (ISO 105-Е13:1994)

БДС EN ISO 105-E14:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Е13: Устойчивост на обагрянията на кисело тепане: меки условия (ISO 105-Е14:1994)

БДС EN ISO 105-G02:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част G02: Устойчивост на обагрянията на дим от изгорели газове (ISO 105-G02:1993, включително техническа поправка 1:1995)

БДС EN ISO 105-G03:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част G03: Устойчивост на обагрянията на озон в атмосферата (ISO 105-G03:1993)

БДС EN ISO 105-J01:2003


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част J01: Основни принципи за измерване на цвета на повърхността (ISO 105-J01:1999)

БДС EN ISO 105-J02:2003


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част J02: Определяне на относителната степен на белота с уред (ISO 105-J02:1997, заедно с техническа поправка 1:1998)

БДС EN ISO 105-J03:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част J03: Пресмятане на разлики в цветовете (ISO 105-J03:1995, включително техническа поправка 1:1996)

БДС EN ISO 105-N01:1996


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част N01: Устойчивост на обагрянията на избелване: Хипохлорит (ISO 105-N01:1993)

БДС EN ISO 105-N02:1996


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част N02: Устойчивост на обагрянията на избелване: Пероксид (ISO 105-N02:1993)

БДС EN ISO 105-N03:1997


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част N03: Устойчивост на обагрянията на избелване-Натриев хлорид (меки условия) (ISO 105-N03:1993)

БДС EN ISO 105-N04:1997


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част N04: Устойчивост на обагрянията на избелване: Натриев хлорид (тежки условия) (ISO 105-N04:1993)

БДС EN ISO 105-N05:1997


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част N05: Устойчивост на обагрянията на сяра (ISO 105-N05:1993)

БДС EN ISO 105-P01:1996


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Р01: Устойчивост на обагрянията на суха топлина (без гладене) (ISO 105-P01:1993)

БДС EN ISO 105-P02:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията - Част Р02: Устойчивост на обагрянията на плисиране: Парно плисиране (ISO 105-P02:1993)

БДС EN ISO 105-S01:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част S01: Устойчивост на обагрянията на вулканизация: Горещ въздух (ISO 105-S01:1993)

БДС EN ISO 105-S02:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част S02: Устойчивост на обагрянията на вулканизация: Серен монохлорид (ISO 105-S02:1993)

БДС EN ISO 105-S03:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част S03: Устойчивост на обагрянията на вулканизация: Наситена пара (ISO 105-S03:1993)

БДС EN ISO 105-X01:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Х01: Устойчивост на обагрянията на карбонизация:алуминиев хлорид (ISO 105-Х01:1993)

БДС EN ISO 105-X02:2001


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Х02: Устойчивост на обагрянията на карбонизация (ISO 105-Х02:1995)

БДС EN ISO 105-X04:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Х04: Устойчивост на обагрянията на мерсеризация (ISO 105-X04:1994)

БДС EN ISO 105-X05:1998


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X05: Устойчивост на обагрянията на органични разтворители (ISO 105-X05:1994)

БДС EN ISO 105-X06:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Х06: Устойчивост на обагрянията на изваряване с натриев карбонат (ISO 105 X06:1994)

БДС EN ISO 105-X07:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Х07: Устойчивост на обагрянията при повторно обагряне на вълна (ISO 105-X07:1994)

БДС EN ISO 105-X07:2000


    Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част Х07: Устойчивост на обагрянията на повторно багрене на вълна (ISO 105-X07:1994)

БДС EN ISO 105-X08:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Х08: Устойчивост на обагрянията на изваряване (ISO 105-X08:1994)

БДС EN ISO 105-X08:2000


    Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част Х08: Устойчивост на обагрянията на изваряване (ISO 105-X08:1994)

БДС EN ISO 105-X09:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Х09: Устойчивост на обагрянията на формалдехид (ISO 105-Х09:1993)

БДС EN ISO 105-X09:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X09: Устойчивост на обагрянията на формалдехид (ISO 105-X09:1993)

БДС EN ISO 105-X10:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Х10: Оценяване на меграцията на текстилните багрила в поливинилхлоридни покрития (ISO 105-Х10:1993)

БДС EN ISO 105-X10:2000


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X10: Оценка на миграцията на текстилните багрила в поливинилхлоридни покрития (ISO 105-X10:1993)

БДС EN ISO 105-X11:2002


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Х11: Устойчивост на обагрянията на горещо гладене (ISO 105-Х11:1994)

БДС EN ISO 105-X12:1996


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Х12: Устойчивост на обагрянията на триене (ISO 105-X12:1993)

БДС EN ISO 105-X13:2000


    Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част Х13: Устойчивост на обагрянията на вълнени материали при обработки използващи химически методи за смачкване, плисиране и фиксиране (ISO 105-X13:1994)

БДС EN ISO 105-X14:2000


    Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част Х14: Устойчивост на обагрянията на хлориране на вълни с натриев дихлороизоцианорат (ISO 105-X14:1994)
БДС EN ISO 105-Z01:2004    

 Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Z01: Устойчивост на обагрянията на метал в багрилната баня: соли на хрома(ISO 105-Z01:1993)


БДС EN ISO 105-Z02:2004


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Z02: Устойчивост на обагрянията на метал в багрилната баня: желязо и мед (ISO 105-Z02:1993)

БДС EN ISO 105-Z03:2000


    Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част Z03: Съвместимост на основните багрила за акрилни влакна (ISO 105-Z03:1996)

БДС EN ISO 105-Z04:2000


    Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част Z04: Диспергиране на дисперсните багрила ((ISO105-Z04:1995)

БДС EN ISO 105-Z05:2000


    Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част Z05: Определяне поведението на багрилата към прах (ISO 105-Z05:1996)

БДС EN ISO 105-Z06:2002

    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Z06: Оценяване миграцията на багрила и пигменти (ISO 105-Z06:1998)

БДС EN 12562:2000


    Текстил. Параарамидни мултифиламентни нишки. Методи за изпитване

БДС EN ISO 2060:1999


    Текстил. Нишка от нишкови тела. Определяне на линейната плътност (маса на единица дължина) по метод с гранче (ISO 2060:1994)

БДС EN ISO 2061:1999


    Текстил. Определяне сука на нишки. Метод на директно броене (ISO 2061:1995)

БДС EN ISO 2062:1999


    Текстил. Нишка от нишкови тела. Определяне силата на скъсване и на разтегливостта до скъсване на нишка (ISO 2062:1993)

БДС ISO 8159:1999


    Текстил. Морфология ня влакна и нишки. Речник

БДС ISO 8160:1999


    Текстил. Текстурирани филаментни нишки. Речник

БДС ISO 10132:1999


    Текстил. Текстурирана филаментна нишка. Определения

СТ на СИВ 1375:1978


    Нишки текстилни. Означаване на структурата

БДС EN ISO 105-Z07:2000


    Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част Z07: Определяне на разтворимост и стабилност на разтвор на водоразтворими багрила (ISO 105-Z07:1995)

БДС EN ISO 105-Z08:2000


    Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част Z08: Определяне на разтворимост и стабилност на разтвор на реактивни багрила в процент спрямо електролитите (ISO 105-Z08:1995)

БДС EN ISO 105-Z09:2000


    Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част Z09: Определяне на разтворимост в студена вода на водоразтворими багрила (ISO 105-Z09:1995)

БДС EN ISO 105-Z10:2002


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Z10: Определяне относителната интензивност на цвета на багрила в разтвор (ISO 105-Z10:1997)

БДС EN ISO 105-Z11:2002


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Z11: Оценяване равномерността на дисперсии от оцветители (ISO 105-Z11:1998)

БДС EN ISO 105-С07:2003


    Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част С07: Устойчивост на обагрянията на мокро четкане на текстил, напечатан с пигменти (ISO 105-С07:1999)

БДС EN ISO 6330:2003


    Текстил. Процедури за изпитване на текстил на домашно пране и сушене (ISO 6330:2000)

БДС EN ISO 14184-1:2000


    Текстил. Определяне на формалдехид. Част 1: Свободен и хидролизиран формалдехид (метод на екстракция с вода) (ISO 14184-1:1998)

БДС EN ISO 14184-2:1999


    Текстил. Определяне на формалдехид. Част 2: Отделен формалдехид (Метод на абсорбция във водна пара) (ISO 14184-2:1998)

БДС ISO 1144:1988


    Текстил. Универсална система за означаване на линейната плътност (Тех-система)

БДС ISO 2947:1999


    Текстил. Цялостна таблица за превръщате на традиционните номера на нишките чрез закръглени стойности в Тех-система

БДС ISO 4880:1996


    Текстил и текстилни изделия. Поведение при горене. Речник

БДС ISO 6348:1998


    Текстил. Определяне на маса. Речник

СТ на СИВ 4824:1984

    Материали и изделия текстилни. Означаване състава на суровините

БДС EN 1049-2:2002


    Текстил. Тъкани платове. Конструкция. Методи за анализ. Част 2: Определяне броя на нишките на единица дължина (ISO 7211-2:1984 с промени)
БДС EN 1101:1998   Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и платове с подобно предназначение. Метод за определяне възпламенимостта на вертикално разположени образци за изпитване (малък пламък)

БДС EN 1102:1998


    Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и платове с подобно предназначение. Метод за определяне на разпространението на пламъка при вертикално разположени образци за изпитване

БДС EN 1103:1998


    Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Платове за облекло. Метод за определяне поведението при горене на платове за облекло

БДС EN 1624:2002


    Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене на промишлен и технически текстил. Метод за определяне на разпространяването на пламъка по вертикално разположени образци

БДС EN 1625:2002


    Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене на промишлен и технически текстил. Метод за определяне на запалимостта на вертикално разположени образци

БДС EN 1773:2002


    Текстил. Платове. Определяне на широчина и дължина

БДС EN 12127:2000


    Текстил. Платове. Определяне масата на единица площ, чрез използване на малки проби

БДС EN 12751:2003


    Текстил. Вземане на проби за изпитване от влакна, прежди и платове

БДС EN 20811:1996


    Текстил. Определяне устойчивостта на проникване на вода. Изпитване на хидростатично налягане

БДС EN 23758:1996


    Текстил. Означения за поддържане. Кодиране чрез символи (ISO 3758:1991)

БДС EN 24920:1996


    Текстил. Определяне на устойчивостта на повърхностно омокряне на тъкани (изпитване чрез напръскване)

БДС EN 25077:2000


    Текстил. Определяне на изменението на размерите при пране и сушене (ISO 5077:1984)

БДС EN 29073-1:1997


    Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 1: Определяне масата на единица площ

БДС EN 29073-3:1997


    Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 2: Определяне здравината на опън и разтегливост

БДС EN 29092:1997


    Текстил. Нетъкан текстил. Определение

БДС EN 29865:1996


    Текстил. Определяне на водоотблъскването на тъкани чрез изпитване на дъждуване по Bundesmann (ISO 9865:1991)

БДС EN 31092:1999


    Текстил. Определяне на физиологичните характеристики. Измерване на устойчивостта на топлопреминаване и паропреминаване при постоянен режим (изпитване с гореща плоча) (ISO 11092:1993)

БДС EN ISO 3175-1:2000


    Текстил. Химическо чистене и заключителна обработка. Част 1: Метод за оценяване пригодността за почистване на текстил и облекла (ISO 3175-1:1998)

БДС EN ISO 3175-2:2000


    Текстил. Химическо чистене и заключителна обработка. Част 2: Процедури с тетрахлоретен (ISO 3175-2:1998)

БДС EN ISO 3759:1999


    Текстил. Подготовка, маркировка и измерване на образците от платове и облекла при изпитване за определяне на изменението на размерите (ISO 3759:1994)

БДС EN ISO 3759:1999 /АС:2002


    Текстил. Подготовка, маркировка и измерване на образците от платове и облекла при изпитване за определяне на изменението на размерите (ISO 3759:1994)

БДС EN ISO 5084:2002


    Текстил. Определяне на дебелината на текстил и на продукти от текстил (ISO 5084:1996)

БДС EN ISO 6940:2000


    Текстил. Поведение при горене. Определяне на склонността към запалване на вертикално разположени образци (ISO 6940:1984, включва Изменение 1:1993)

БДС EN ISO 6941:2000


    Текстил. Поведение при горене. Определяне разпространяването на пламъка по вертикално разположени образци (ISO 6941:1984 + Изменение 1:1992)

БДС EN ISO 9073-2:1997


    Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 2: Определяне на дебелината (ISO 9073-2:1995)

БДС EN ISO 9073-4:1997


    Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 4: Определяне здравината на раздиране (ISO 9073-4:1997)

БДС EN ISO 9073-7:2000


    Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 7: Определяне дължината на огъване (ISO 9073-7:1995)

БДС EN ISO 9073-8:2000


    Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 8: Определяне времето на проникване на течности (симулирана урина) (ISO 9073-8:1995)

БДС EN ISO 9073-9:2000


    Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 9: Определяне коефициента на драпируемост (ISO 9073-9:1995)

БДС EN ISO 9237:1999


    Текстил. Определяне въздухопропускливостта на платове (ISO 9237:1995)

БДС EN ISO 10528:1998


    Текстил. Процедура за обществено пране на платове преди изпитване на възпламенимост (ISO 10528:1995)

БДС EN ISO 12138:2003


    Текстил. Процедури за домашно пране на текстил преди изпитване на възпламенимост (ISO 12138:1996)

БДС EN ISO 12945-1:2004


    Текстил. Определяне склонноста на повърхността на плата към завласяване и към пилинг. Част 1: Метод с кутия за пилинг (ISO 12945-1:2000)

БДС EN ISO 12945-2:2002


    Текстил. Определяне на склонността на повърхността на плата към завласяване и на пилинг. Част 2: Модифициран метод на Martindale (ISO 12945-2:2000)

БДС EN ISO 12947-1:2001


    Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по метода на Martindale. Част 1: Апаратура на Martindale за изпитване на претриване (ISO12947-1:1998)

БДС EN ISO 12947-2:2002


    Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по метода на Martindale. Част 2: Определяне на разрушаването на образеца (ISO 12947-2:1998)

БДС EN ISO 12947-3:2002


    Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по метода на Martindale. Част 3: Определяне загубата на маса (ISO 12947-3:1998)

БДС EN ISO 12947-4:2002


    Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по метода на Martindale. Част 4: Оценка на промяната във външния вид (ISO 12947-4: 1998)

БДС EN ISO 13934-1:2002


    Текстил. Свойства при опън на платове. Част 1: Определяне на максималната сила и разтегливост при максимална сила чрез използване на STRIP метод (ISO 13934-1:1999)

БДС EN ISO 13934-2:2002


    Текстил. Свойства при опън на платове. Част 2: Определяне на максималната сила чрез използване на Grab метод (ISO 13934-2:1999)

БДС EN ISO 13935-1:2002


    Текстил. Свойства при опън на шева на платове и готови текстилни продукти. Част 1: Определяне на максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод (ISO 13935-1:1999)

БДС EN ISO 13935-2:2002


    Текстил. Свойства при опън на шева на платове и готови текстилни продукти. Част 2: Определяне на максималната сила на скъсване на шева чрез използване на Grab метод (ISO 13935-2:1999)

БДС EN ISO 13937-1:2002


    Текстил. Свойства на раздиране на платове. Част 1: Определяне силата на раздиране по метода с балистично махало (Elmendorf) (ISO 13937-1:2000)

БДС EN ISO 13937-2:2002


    Текстил. Свойства на раздиране на платове. Част 2: Определяне силата на раздиране на образец за изпитване с форма на панталон (Метод на единично раздиране) (ISO 13937-2:2000)

БДС EN ISO 13937-3:2002


    Текстил. Свойства на раздиране на платове. Част 3: Определяне силата на раздиране на образец за изпитване с форма на крило (Метод на единично раздиране) (ISO 13937-3:2000)

БДС EN ISO 13937-4:2002


    Текстил. Свойства на раздиране на платове. Част 4: Определяне силата на раздиране на образец за изпитване с форма на език (Изпитване на двойно раздиране) (ISO 13937-4:2000)

БДС EN ISO 13938-1:2002


    Текстил. Свойства на пропукване на платове. Част 1: Хидравличен метод за определяне здравина на пропукване и издуване при пропукване (ISO 13938-1:1999)

БДС EN ISO 13938-2:2002


    Текстил. Свойства на пропукване на платове. Част 2: Пневматичен метод за определяне здравина на пропукване и издуване при пропукване (ISO 13938-2:1999)

БДС ISO 675:1999


    Текстил. Тъкани. Определяне изменението на размерите при пране в производствени условия при температура, близка до точката та кипене

БДС ISO 2959:1999


    Текстил. Описание на тъкани

БДС ISO 5089:1993


    Материали текстилни. Подготовка на проби за лабораторни изпитвания и образци за химическо изпитване
БДС ISO 7771:1996

    Материали текстилни. Определяне на изменението на размери на платове, омокрени в студена вода


БДС ISO 8388:2002


    Плетени платове. Видове. Речник

БДС ISO 8498:1999


    Тъкани. Описание на дефектите. Речник

БДС ISO 8499:1999


    Плетени платове. Описание на дефектите. Речник

БДС ISO 11224:1999


    Текстил. Нетъкан текстил. Образуване и заздравяване на ватка. Речник

СТ на СИВ 4226:1983

    Материали текстилни. Платове плетени. Метод за определяне броя на бримковите редове и стълбчета

БДС EN 1734:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне устойчивостта на проникване на вода. Метод с ниско налягане

БДС EN 1735:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне на гъвкавостта

БДС EN 1875-3:2000


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне здравината на раздиране. Част 3: Метод на трапеца

БДС EN 1875-3:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне здравина на раздиране. Част 3: Метод с трапецовиден образец

БДС EN 1876-1:2000


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Нискотемпературни изпитвания. Част 1: Изпитване на прегъване
БДС EN 1876-1:2004     

Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Нискотемпературни изпитвания. Част 1: Изпитване на прегъване


БДС EN 1876-2:2000


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Нискотемпературни изпитвания. Част 2: Изпитване на удар върху примка

БДС EN 1876-2:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Нискотемпературни изпитвания. Част 2: Изпитване на удар върху примка

БДС EN 12280-1:2000


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Ускорени изпитвания на стареене. Част 1: Термично стареене

БДС EN 12280-1:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Ускорени изпитвания на стареене. Част 1: Термично стареене

БДС EN 12280-2:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Ускорени изпитвания на стареене. Част 2: Физично стареене:въздействие на от светлина или атмосферно влияние

БДС EN 12280-3:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Ускорени изпитвания на стареене. Част 3: Стареене в условията на околна среда

БДС EN 12332-1:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне здравина на пропукване. Част 1: Метод със стоманена съчма

БДС EN 12332-2:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне здравина на пропукване Част 2: Хидравличен метод

БДС EN 12759:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне на устойчивост на течности
БДС EN 25978:2004

    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне устойчивост на блокиране (ISO 5978:1990)


БДС EN ISO 2286-1:2003


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне характеристиките на рулото. Част 1: Методи за определяне на дължината, широчината и нетната маса (ISO 2286-1:1998)

БДС EN ISO 2286-1:2000


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне характеристиките на рулото. Част 1: Методи за определяне на дължината, широчината и нетната маса (ISO 2286-1:1998)

БДС EN ISO 2286-2:2000


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне характеристиките на рулото. Част 2: Методи за определяне на общата специфична площна маса, специфичната площна маса на покритието и специфичната площна маса на субстрата (ISO 2286-2:1998)

БДС EN ISO 2286-2:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне характеристиките на рулото. Част 2: Методи за определяне на общата маса на единица площ, масата на покритието на единица площ и масата на носещия текстил на единица площ (ISO 2286-2:1998)

БДС EN ISO 2286-3:2003


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне характеристиките на рулото. Част 3: Метод за определяне на дебелината (ISO 2286-3:1998)

БДС EN ISO 2286-3:2000


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне характеристиките на рулото. Част 3: Метод за определяне на дебелината (ISO 2286-3:1998)

БДС EN ISO 2411:2002


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне адхезията на покритието (ISO 2411:2000)

БДС EN ISO 4674-1:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне здравина на раздиране. Част 1: Методи с постоянна скорост на раздиране (ISO 4674-1:2003)

БДС EN ISO 4674-2:2000


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне здравина на раздиране. Част 2: Метод на балистичното махало (ISO 4674-2:1998)

БДС EN ISO 5470-1:2002


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне устойчивост на абразивни въздействия. Част 1: Абразивен уред на Taber (ISO 5470-1:1999)

БДС EN ISO 5470-2:2004


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне устойчивостта на претриване. Част 2: Машина за претриване на Martindale (ISO 5470-2:2003)

БДС EN ISO 5981:2000


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Изпитване на устойчивост на комбинирано смачкване и триене при срязване (ISO 5981:1997)

БДС EN ISO 6179:2004


    Термопластичен или вулканизиран каучук. Каучукови листове и текстил с покритие от каучук. Определяне скоростта на преминаване на летливи течности (гравиметричен метод) (ISO 6179:1998)

БДС EN ISO 7854:2000


    Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне устойчивостта на повреда от огъване (ISO 7854:1995)

БДС ISO 1421:2002


    Тъкани с покритие от каучук или пластмаси. Определяне якост на опън и удължение при скъсване

БДС ISO 2231:1996


    Тъкани с полимерни покрития. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и изпитване

БДС ISO 4674:1997

    Тъкани с полимерни покрития. Определяне съпротивлението при раздиране

БДС CEN/TS 14472-2:2004


    Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране/разработване, подготовка и полагане. Част 2: Текстилни подови покрития

БДС EN 984:2003


    Текстилни подови покрития. Определяне на масата на единица площ за лицевата/ използваемата/ повърхнина на иглонабити подови покрития

БДС EN 985:2000


    Текстилни подови покрития. Изпитване по метода "стол на колела"

БДС EN 986:2000


    Текстилни подови покрития. Плочи. Определяне изменението на размерите дължащо се на въздействието на променящи се влажно- топлинни условия и деформация напречно на равнината

БДС EN 994:2000


    Текстилни подови покрития. Определяне дължината на страна, праволинейността и перпендикулярността на ръбовете на плочите

БДС EN 995:2000


    Текстилни подови покрития. Оценяване пластичната деформация на подложката

БДС EN 1269:2000


    Текстилни подови покрития. Оценяване на апретите в иглонабити подови покрития чрез изпитване на склонност към замърсяване

БДС EN 1307:2003


    Текстилни подови покрития. Класификация на килими с влас

БДС EN 1318:2000


    Текстилни подови покрития. Определяне на действителната дебелина на подложката

БДС EN 1470:2000


    Текстилни подови покрития. Класификация на иглонабити подови покрития с изключение на иглонабити подови покрития с влас

БДС EN 1471:2000


    Текстилни подови покрития. Оценяване на промените във външния вид

БДС EN 1471:2000 /A1:2004


    Текстилни подови покрития. Оценяване промените на външния вид. Изменение А1

БДС EN 1813:2000


    Текстилни подови покрития. Определяне устойчивостта на вълнените влакна чрез използване на машина за претриване

БДС EN 1814:2000


    Текстилни подови покрития. Определяне устойчивостта на срязан ръб чрез изпитване с модифициран на Vetterman с барабан

БДС EN 1963:2000


    Текстилни подови покрития. Изпитване чрез използване на машината на Lisson

БДС EN 12229:2003


    Покрития за спортни площадки. Процедури за подготовка на образци за изпитване от синтетични и текстилни покрития за спортни площадки

БДС EN 13297:2003


    Текстилни подови покрития. Класификация на иглонабити подови покрити с влас

БДС EN 13893:2003


    Еластични, ламинирани и текстилни подови покрития. Измерване динамичния коефициент на триене върху суха повърхност

БДС EN 14215:2003


    Текстилни подови покрития. Класификация на машини за производство на килими с влас и подови настилки

БДС EN ISO 9239-1:2004


    Изпитвания за реакция на огън на подови настилки. Част 1: Определяне на поведението при горене, използвайки източник на лъчиста топлина (ISO 9239-1:2002)

БДС EN ISO 11378-2:2003


    Текстилни подови покрития. Лабораторно изпитване на замърсяване. Част 2: Изпитване с барабан (ISO 11378-2:2001)

БДС EN ISO 11857:2003


    Текстилни подови покрития. Определяне устойчивостта на разцепване на слоевете (ISO 11857:1999)

БДС ISO 1765:1994


    Покрития подови текстилни, машинно производсво. Определяне на общата дебелина

БДС ISO 1766:1994


    Покрития подови текстилни. Определяне на височината на власа над основния плат

БДС ISO 1957:1994


    Покрития подови текстилни, машинно производсво. Вземане на образци и проби за физични изпитвания

БДС ISO 2424:1999


    Текстилни подови покрития. Речник

БДС ISO 8543:1994


    Покрития подови текстилни. Методи за определяне на масата

БДС TS 14472-1:2004

    Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране, подготовка и полагане. Част 1: Общи положенияБДС EN 918:1999


    Геотекстил и подобни на геотекстила продукти. Изпитване на динамично пробиване (изпитване с падащ конус)

БДС EN 963:1998


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Вземане на проби и подготовка на образци за изпитване

БДС EN 964-1:1999


    Геотекстил и подобни на геотекстила продукти. Определяне на дебелината при зададено налягане. Част 1: Единични слоеве

БДС EN 965:1999


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне масата на единица площ

БДС EN 1897:2003


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на свойствата на пълзене при натиск

БДС EN 12224:2001


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на устойчивостта на стареене при атмосферни условия

БДС EN 12225:2001


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Метод за определяне на микробиологичната устойчивост при изпитване чрез влагане в почва

БДС EN 12226:2001


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Общи методи за оценка след изпитвания за трайност

БДС EN 12447:2003


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Проследяващ метод на изпитване за определяне на устойчивостта на хидролиза във вода

БДС EN 13249:2002


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на ж.п. строителство и асфалтови настилки)

БДС EN 13250:2003


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характерrстики, изисквани за използването им при строителство на жп линии

БДС EN 13251:2002


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения

БДС EN 13252:2002


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в дренажни системи

БДС EN 13253:2002


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в съоръжения за ерозионен контрол (защита на морски брегове, укрепителни съоръжения на речни брегове)

БДС EN 13254:2003


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на резервоари и язовирни стени

БДС EN 13255:2003


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на канали

БДС EN 13256:2003


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани за използването им при строителството на тунели и подземни съоръжения

БДС EN 13257:2002


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани характеристики за използване в депа за твърди отпадъци

БДС EN 13265:2002


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани характеристики за използване в обекти за задържане на течни отпадъци

БДС EN 13562:2001


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на устойчивостта срещу проникване на вода (изпитване при хидростатично налягане)

БДС EN ISO 9863-2:2002


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на дебелината при зададено налягане. Част 2: Процедура за определяне на дебелината на единични слоеве от многослойни продукти (ISO 9863-2:1996)

БДС EN ISO 10319:1999


    Геотекстил. Изпитване на широки ленти на опън (ISO 10319:1993)

БДС EN ISO 10320:2002


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Идентификация на място (ISO 10320:1999)

БДС EN ISO 10321:1999


    Геотекстил. Изпитване на опън на свързвания (шевове по метода на широки ленти) (ISO 10321:1992)

БДС EN ISO 11058:2002


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на характеристиките на водопропускливост, перпендикулярно на тяхната равнина без натоварване (ISO 11058:1999)

БДС EN ISO 12236:1999


    Геотекстил и подобни на геотекстила продукти. Изпитване на статично пробиване (CBR изпитване) (ISO 12236:1996)

БДС EN ISO 12956:2000


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Опеделяне на характеристичния размер на отворите (ISO/FDIS 12956:1998)

БДС EN ISO 12958:2000


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на капацитета на водния поток в тяхната равнина (ISO 12958:1999)

БДС EN ISO 13427:2000


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Симулиране на увреждания при претриване (Изпитване с плъзгащ се блок) (ISO 13427:1998)

БДС EN ISO 13431:2002


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне поведението на пълзене при опън и разрушаване от пълзене при опън (ISO 13431:1999)

БДС EN ISO 13437:2000


    Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Метод за влагане и изваждане на проби от почвата и за изпитване на образци в лаборатория (ISO 13437:1998)

БДС ISO 10318:1998

    Геотекстил. РечникБДС EN 13417-1:2003


    Усилващи материали. Изисквания за тъкани. Част 1: Означаване

БДС EN 13417-2:2003


    Усилващи материали. Изисквания за тъкани . Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания

БДС EN 13417-3:2003


    Усилващи материали. Изисквания за тъкани. Част 3: Специфични изисквания

БДС EN ISO 1889 :2003


    Усилващи нишки. Определяне на линейна плътност (ISO 1889:1997)

БДС EN ISO 1890 :2003


    Усилващи нишки. Оределяне на пресукване (ISO 1890:1997)

БДС EN ISO 10618:2000

    Въглеродни влакна. Определяне на характеристиките на опън на влакна, импрегнирани със смола (ISO 10618:1999)

БДС EN 12654-1:2000


    Текстил от стъклени влакна. Нишки. Част 1: Означение

БДС EN 12654-2:2000


    Текстил от стъклени влакна. Нишки. Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания

БДС EN 12654-3:2000


    Текстил от стъклени влакна. Нишки. Част 3: Общи изисквания за общо приложение

БДС EN 12971-1:2003


    Усилващи материали. Изисквания за нарязани стъклени нишки. Част 1: Означаване

БДС EN 12971-2:2003


    Усилващи материали. Изисквания за нарязани стъклени нишки. Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания

БДС EN 12971-3:2003


    Усилващи материали.. Изисквания за нарязани стъклени нишки. Част 3: Специфични изисквания

БДС EN 14020-1:2004


    Усилващи материали. Изисквания за ровинги от стъклени влакна. Част 1: Означение

БДС EN 14020-2:2004


    Усилващи материали. Изисквания за ровинги от стъклени влакна. Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания

БДС EN 14020-3:2004


    Усилващи материали. Изисквания за ровинги от стъклени влакна. Част 3: Специфични изисквания

БДС EN 14118-1:2003


    Усилващи материали. Спецификация за стъкломатове (матове от нарязани и непрекъснати нишки). Част 1: Означаване

БДС EN 14118-2:2003


    Усилващи материали. Спецификация за стъкломатове. (матове от нарязани и непрекъснати нишки). Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания

БДС EN 14118-3:2003


    Усилващи материали. Спецификация за стъкломатове. (матове от нарязани и непрекъснати нишки). Част 3: Специфични изисквания

БДС EN ISO 1886 :2003


    Усилващи влакна. Планове за вземане на извадка, приложими за приемане на партиди

БДС EN ISO 9163 :2003

    Стъклотекстил. Ровинги. Изработване на пробни тела и определяне якост на опън на импрегнирани ровинги (ISO 9163:1996)

БДС EN 13002-2:2003


    Нишки от въглеродни влакна. Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания

БДС EN ISO 1886 :2003


    Усилващи влакна. Планове за вземане на извадка, приложими за приемане на партиди

БДС EN ISO 10548:2004


    Въглеродни влакна. Определяне съдържанието на авиваж (ISO 10548:2002)

БДС EN ISO 13002:2000

    Въглеродни влакна. Система за означение на филаментни нишки (ISO 13002:1998

БДС EN 13003-1:2000


    Параарамидни влакна от филаментни нишки. Част 1: Означение

БДС EN 13003-2:2000


    Параарамидни влакна от филаментни нишки. Част 2: Методи за изпитване и общи технически условия на доставка

БДС EN 13003-3:2000

    Параарамидни влакна от филаментни нишки. Част 3: Технически условия на доставка)

БДС EN 13473-1:2003


    Усилващи материали. Изисквания за различно ориентирани многослоести тъкани. Част 1: Означаване

БДС EN 13473-2:2003


    Усилващи материали. Изисквания за различно ориентирани многослоести тъкани. Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания

БДС EN 13473-3:2003

    Усилващи материали. Изисквания за различно ориентирани многослоести тъкани. Част 3: Специфични изисквания

БДС EN 1103:1998


    Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Платове за облекло. Метод за определяне поведението при горене на платове за облекло

БДС EN 1414:2002


    Закопчаване чрез прилепване. Циклична процедура за последователно изпитване

БДС EN 13402-1:2003


    Означаване размера на облекла. Част 1: Термини, определения и процедури за измерване на тялото (ISO 3635:1981, с промени)

БДС EN 13402-2:2003


    Означаване размера на облекла. Част 2: Първични и вторични размери

БДС EN 13536:2003


    Готови артикули напълнени с перушина и пух. Изисквания за облекло. Леко облекло

БДС EN 13542:2003


    Готови артикули напълнени с перушина и пух. Метод за определяне на индекса на свиване за облекло

БДС EN 31092:1999


    Текстил. Определяне на физиологичните характеристики. Измерване на устойчивостта на топлопреминаване и паропреминаване при постоянен режим (изпитване с гореща плоча) (ISO 11092:1993)

БДС EN ISO 3759:1999


    Текстил. Подготовка, маркировка и измерване на образците от платове и облекла при изпитване за определяне на изменението на размерите (ISO 3759:1994)

БДС EN ISO 3759:1999 /АС:2002


    Текстил. Подготовка, маркировка и измерване на образците от платове и облекла при изпитване за определяне на изменението на размерите (ISO 3759:1994)

БДС EN ISO 13935-1:2002


    Текстил. Свойства при опън на шева на платове и готови текстилни продукти. Част 1: Определяне на максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод (ISO 13935-1:1999)

БДС EN ISO 13935-2:2002


    Текстил. Свойства при опън на шева на платове и готови текстилни продукти. Част 2: Определяне на максималната сила на скъсване на шева чрез използване на Grab метод (ISO 13935-2:1999)

БДС EN ISO 15831:2004


    Облекло. Физиологични ефекти. Измерване на топлинната изолация с помощта на топлинен манекен (ISO 15831:2004)

БДС ENV ISO 11079:2003


    Оценяване на заобикаляща студена среда. Определяне на необходимата изолация на облекла (IREQ) (ISO/TR 11079:1993)

БДС ISO 4915:2004

    Текстил. Типове бодове. Класификация и терминология

БДС EN 1414:2002 /А1:2002


    Закопчаване чрез прилепване. Циклична процедура за последователно изпитване. Изменение 1

БДС EN 1415:2004


    Закопчаване чрез прилепване. Поведение на крайщата на разреза

БДС EN 1416:2004


    Закопчаване чрез прилепване. Определяне на извивката

БДС EN 12240:2000


    Закопчаване чрез прилепване. Определяне на общата и ефективната широчина на лентите и на ефективната широчина на закопчаването чрез прилепване

БДС EN 12241:2002


    Закопчаване чрез прилепване. Метод за закопчаване преди пране и сушене или химическо чистене

БДС EN 12242:2002


    Закопчаване чрез прилепване. Опеделяне здравината на отлепване

БДС EN 12243:2002


    Закопчаване чрез прилепване. Определяне изменението на размерите при пране и сушене и химическо чистене

БДС EN 12341:2004


    Качество на въздуха. Определяне на фракцията на PM10 от суспендирани частици. Метод за сравняване и процедура за изпитване на място за доказване на еквивалентността на метода за измерване и сравнителния метод за измерване

БДС EN 13780:2004


    Закопчаване чрез прилепване. Определяне устойчивост на надлъжно срязване

БДС ISO 4417:1999


    Означаване размера на облекла. Шапки

БДС ISO 4418:1999


    Означаване размера на облекла. Ръкавици
БДС EN 13427:2004

    Опаковане. Изисквания за използване на европейските стандарти в областта на опаковките и отпадъците от опаковки


БДС EN 13428:2004

    Опаковане. Специфични изисквания за производството и за състава. Предотвратяване чрез минимизиране при източника на образуванеБДС EN 13429:2004

    Опаковане. Многократна употреба


БДС EN 13430:2004

    Опаковане. Изисквания към опаковките, оползотворявани


БДС EN 13437:2003

    Опаковане и рециклиране на материали. Критерии за методи на рециклиране. Описание на процесите на рециклиране и схеми на потоците


БДС ISO 2231:1996

    Тъкани с полимерни покрития. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и изпитване


БДС ISO 3074:1997

    Вълна. Определяне съдържащите се в изресана лента разтворими в дихлорметан вещества


БДС ISO 4880:1996

    Текстил и текстилни изделия. Поведение при горене. Речник


БДС ISO 4915:2004

    Текстил. Типове бодове. Класификация и терминология


БДС ISO 4916:2004

    Текстил. Типове шевове. Класификация и терминология


БДС ISO 4921:1999

    Плетене. Основни понятия. Речник

ICS: 13_020_10  Управление на околната среда


БДС EN ISO 14001:1998


    Системи за управление на околната среда. Спецификация и указания за нейното прилагане (ISO 14001:1996)

БДС EN ISO 14040:2004


    Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания (ISO 14040:1997)

БДС EN ISO 14041:2004


    Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Определяне на целта и обхвата и инвентаризационен анализ (ISO 14041:1998)

БДС EN ISO 19011:2004


    Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда (ISO 19011:2002)

БДС ISO 14050:2000

    Управление на околната среда. Речник

ICS: 13_020_50  Екомаркировка


БДС EN ISO 14020:2004


    Етикети отнасящи се за околната среда и декларации. Общи принципи (ISO 14020:2000)

БДС EN ISO 14024:2004

    Етикети отнасящи се до околната среда и декларации. Тип 1 поставяне на етикети, отнсящи се за околната среда. Принципи и процедури (ISO 14024:1999)

BULGARIAN ASSOCIATION OF TEXTILE AND CLOTHING (BATEC)
This event has been implemented with the financial support of the European Community’s PHARE programme. The views expressed herein are those of the participants and BATEC and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission.

Това събитие бе осъществено с финансовата подкрепа на програма ФАР на Европейската общност. Изразените на него възгледи са на участниците и БАТЕК и затова по никакъв начин не могат да бъдат взети като отражение на официалното мнение на Европейската комисия.

Каталог: download -> sites
sites -> Номер по cas индекс
sites -> Лице изпълнило задачата
sites -> Полезни връзки
sites -> Преработка за премахване на замърсители, проддаващи се на биологично отстраняване /първично и вторично пречистване/. Анализ и проби на отпадните води /методи за анализ/. Разпоредби за контрол на замърсяването
sites -> Bsp2 perfectlink project Survey on Competitiveness
sites -> 2 Нормативна справка 3 Общи положения
sites -> Кодекс за социално осигуряване ксо 09 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
sites -> Закон за марките и географските означения, Закон за промишления дизайн, Закон за патентите, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни, Закон за топологията на интегралните схеми
sites -> Характеристика на производството на текстил и облекло. Източници на отпадъци и замърсители. Отпадъци по технологичната верига на тех. Процес /химикали, вода, прах и др/. Системи за преработка на технологични отпадъци


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница