Варненски свободен универсиетстраница7/8
Дата23.01.2023
Размер349 Kb.
#116366
1   2   3   4   5   6   7   8
udovletvorenost-ot-truda
Използвана литература:  1. Мария Радославова, Ангел Величков, 2005, Методи за психодиагностика

  2. Валери Стоянов, 2008, Човекът в организацията

  3. Атанас Ангелов, 1999, Основи на управлението

  4. Снежана Илиева, 1998, Привързаност към организацията

  5. Бистра Ценова, 2008, Психология на труда, (лекционен курс)

  6. Валери Стоянов, 2009, Организационна психология, (лекционен курс)


Удовлетвореност от задачите1

Извършване на разнообразни задачи

1

2

3

4

5

2

Извършване на нови задачи

1

2

3

4

5

3

Извършване на задачи, в които сам да разпределям задачите за деня

1

2

3

4

5

4

Задачи, в които да покажа моите способности

1

2

3

4

5

5

Задачи, които изискват да проявявам находчивост

1

2

3

4

5

6

Задачи, в които определям сам темпото на работа

1

2

3

4

5

7

Задачи, в които използвам знанията си

1

2

3

4

5

8

Задачи, които изискват да научавам нови неща

1

2

3

4

5

9

Задачи, при които сам да избирам най-подходящия начин на изпълнение

1

2

3

4

5

10

Задачи, чието успешно изпълнение ми носи гордост

1

2

3

4

5

11

Задачи, в които да изпробвам свои идеи

1

2

3

4

5

12

Задачи, от чиито резултати да преценя дали съм работил добре

1

2

3

4

5

13

Задачи, чието успешно изпълнение създава у мен чувство на увереност

1

2

3

4

5

14

Задачи, които са ми интересни за продължително време

1

2

3

4

5

15

Задачи, които докато изпълнявам, усещам дали работя правилно

1

2

3

4

5

Задоволяват ли ви задачите, които изпълнявате в момента? Определете една от оценките: 1-никак; 2-малко; 3-в известна степен; 4-доста; 5-напълно


Ключ:
Предизвикателство от задачите – 2, 5, 8, 14


Себеизява – 1, 4, 7, 10, 12, 13, 15
Автономия – 3, 6, 9, 11
Обратна връзка от околните се получава от сумиране на 2 твърдения от скалата на прекия ръководител (4, 14) и 2 твърдения от скалата за колегите (14, 17)


Удовлетвореност от резултатите


Колко често виждате вашите резултати в работата по описаните начини? Оградете в дясната колона една от оценките: 1-почти никога; 2-рядко; 3-от време на време; 4-често; 5-почти винаги1

Постигам резултати в работата, които са приемливи за службата

1

2

3

4

5

2

Работя на качество, което отговаря на действащи в службата стандарти

1

2

3

4

5

3

Чувствам, че се справям много добре с поставените задачи

1

2

3

4

5

Задоволяват ли ви като цяло резултатите, които постигате в ежедневната работа? Оградете една от оценките: 1-никак; 2-малко; 3-умерено; 4-доста; 5-напълно


Ключ: оценките на трите твърдения се сумират
Удовлетвореност от прекия ръководител


Заградете цифрата в дясната колона, която показва доколко вашият пряк ръководител действа по описаните начини. Цифрите имат следното значение: 1-никак; 2-малко; 3-умерено; 4-доста; 5-напълно1

Изслушва ме внимателно, когато му казвам нещо важно

1

2

3

4

5

2

Изяснява добре какви резултати очаква от мен

1

2

3

4

5

3

Реагира веднага, когато допусна грешка

1

2

3

4

5

4

Оценява справедливо работата ми

1

2

3

4

5

5

Достатъчно принципен е към нас

1

2

3

4

5

6

Помага адекватно да върша работата си

1

2

3

4

5

7

Изразява ясно дали одобрява идеите ми за работата

1

2

3

4

5

8

Дава добри инструкции как да изпълнявам задачите

1

2

3

4

5

9

Информира навременно за предстоящи промени в работата

1

2

3

4

5

10

Следи да се решават реално проблемите в общата работа

1

2

3

4

5

11

Вижда пречките, които срещам в работата си, както и аз ги виждам

1

2

3

4

5

12

Възнаграждава ме добре за труда ми

1

2

3

4

5

13

Осигурява достатъчно ресурси за изпълнение на задачите

1

2

3

4

5

14

Осведомява ме ясно дали е доволен от моята работа

1

2

3

4

5

15

Има достатъчна професионална компетентност

1

2

3

4

5

16

Осигурява достатъчно време да овладея една задача, преди да ми възложи нова

1

2

3

4

5

17

Следи редовно дали работя в срок

1

2

3

4

5

18

Разпределя добре задачите на всеки от нас в общата работа

1

2

3

4

5

Доволни ли сте като цяло от вашия пряк ръководител? Оградете една от оценките: 1-никак; 2-малко; 3-умерено; 4-доста; 5-напълно


Ключ:
Ориентация към задачите – 2, 7, 8, 9, 15, 16, 18


Ориентация към човешките отношения – 1,3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17


Удовлетвореност от колегите


Оградете в дясната колона цифрата, която изразява как оценявате колегите, с които непосредствено работите? Цифрите имат следното значение: 1-никак; 2-малко; 3-умерено; 4-доста; 5-напълно1

Интересуват се от моите лични проблеми и ги разбират

1

2

3

4

5

2

Действат разумно при общи неблагополучия в работата

1

2

3

4

5

3

Изслушват търпеливо моите мнения

1

2

3

4

5

4

Достатъчно често ми показват дали работя добре

1

2

3

4

5

5

Съчувстват ми истински, когато имам проблеми в труда

1

2

3

4

5

6

Правят за мен каквото могат веднага, ако го поискам от тях

1

2

3

4

5

7

Разискваме на момента общи проблеми в работата

1

2

3

4

5

8

Дават ми полезни съвети, когато имам нужда

1

2

3

4

5

9

Допринасят смислено за общите резултати

1

2

3

4

5

10

Взаимодействието ни в работата е гладко

1

2

3

4

5

11

Гледаме единодушно на общите проблеми в работата

1

2

3

4

5

12

Приемат с доверие моите предложения

1

2

3

4

5

13

Взискателни са към моите резултати, при изпълнение на задачите

1

2

3

4

5

14

Изказват ясни мнения за резултатите от работата ми

1

2

3

4

5

15

Помагат ми в процеса на работа

1

2

3

4

5

16

Търпеливи са, когато изказвам различно мнение от тяхното

1

2

3

4

5

17

Оценяват по достойнство резултатите от моята работа

1

2

3

4

5

18

Спазват точно профсионалните стандарти на изпълнение на задачите

1

2

3

4

5

До колко сте удовлетворени като цяло от колегите, с които работите ежедневно? Оградете една от оценките: 1-никак; 2-малко; 3-умерено; 4-доста; 5-напълно


Ключ:
Служебни отношения – 2, 6, 8, 10, 11, 13, 18


Подкрепа от колегите – 1, 5, 9, 15
Доверие на колегите – 3, 12, 16
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница