За дейността на нч “Кирил Господинов -1903 г.” с. Гроздьово Варненска област за 2017 година І. Основни задачиДата26.09.2018
Размер168.5 Kb.
#83428
П Л А Н

за дейността на НЧ “Кирил Господинов -1903 г.”

с. Гроздьово Варненска област

за 2017 година

І.Основни задачи
1. Координиране дейността на читалището със стопанските обществени организации за ефективна и съдържателна културно-масова работа.

2. Подобряване критерия за организационно укрепване на читалищното настоятелство и утвърждаването му като самостоятелен обществен орган на управление.

3. Подобряване жанровото съдържание на художествената самодейност.

4. Дейно участие на библиотеката допринасящо за естетическото възпитание на населението и подобряване на справочно-библиографската и краеведска дейност.

5. Повишаване квалификацията и уменията на кадрите в читалището.

6. Осигуряване широк достъп до информация на местната общност.

7. Участия в проекти за допълваща субсидия и по Европейски програми.
ІІ.Културно-масова работа

1. Читалището ежегодно да утвърждава празничния календар на селото и обогатява формите за неговото реализиране: бележити дати, годишнини, увеселителни тържества по случай различните празници, народни обичаи и др.

2. Читалището да предоставя своята база и съдейства при организирането на културно-масовите мероприятия на различните организации , колективи и др.
ІІІ.Художествена самодейност

1. Продължаване работата на хор „Кръшна песен” певческа фолклорна група за автентичен фолклор, коледарска и лазарска група, естрадно сатиричен състав, група за стари градски песни –жени, група за забавни песни, групата за модерни танци.

2. Художествените колективи да подчинят репертоарните си планове на годишнините през годината и подготвят концертни програми за традиционните чествания.

3. Изграждане на нови самодейни колективи съобразени с желанията и интересите на населението.

4. В съставите на художествените колективи да има нови попълнения.

ІV. Библиотечна дейност

1. Библиотеката да изпълни количествените си планови показатели както следва:

Читатели, раздадена литература, ново набавена литература, отчислена

-подобряване на справочно-библиографската работа

-продължаване работата по картотеката “Бележити дати”

-продължаване работата по прекласиране на библиотечния фонд

- продължаване на работата по пропагандиране на литературата

- закупуване на нови книги, според възрастта и интереса на читателите и прочистване на фонда през цялата година.

V. Специални въпроси и задачи на читалището
1. Развитие на материалната база, ремонт и обзавеждане

- да се поддържа вътрешния и външен вид на читалището

- ремонт на покрива и подмяна на дограмата

2. Организационна дейност

- заседанията на настоятелството да преминат на по–високо организационно равнище и вземане на конкретни решения

- през годината да се провеждат редовно заседания на читалищното настоятелством. януари

1. Приемане на текстовите и статистическите планове и отчети на библиотеката и на читалището.

Докл:Д.Бошнакова

2. Приемане план-сценарий за Бабинден

Докл: Т.Янчева

3. Избор на протоколчик при заседания на читалищното настоятелство и събрания на читалището.


м. февруари

1. Приемане план-сценарий за честване на 14.02.2017 г. , ”Заговезни”, 1.03.2017 г 03.03.2017 г. и 08.03.2017 г.

Докл: Т.Янчева

2. Приемане материалите за отчетното събрание на читалището

Докл:Д.Бошнакова

3. Определяне дата за провеждане на отчетно събрание.


4.Текущи въпроси
м. април

1. Приемане финансовия отчет на читалището за първото тримесечие

Докл: Т.Янчева

2. Приемане на план-сценарий за честването на “Великден”, “Лазаровден”.

Докл: Т.Янчева

3. Информация за готовността на читалището за участие в общинския преглед на художествената самодейност.

Докл. Д.Бошнакова


м. май
1. Приемане на план-сценарий за честването на 24-май.

Докл: Т.Янчева

2. Информация за състоянието на библиотеката.

Докл.Д.Бошнакова

3. Текущи въпроси

м. юли

1. Приемане финансовия отчет за второто шестмесечие.

Докл: Т.Янчева

2. Разглеждане на материално-техническата база и хигиената на читалището.

Докл: Д.Бошнакова

3. Информация за готовността на читалището за участие на „Гермето” и седмицата на морето.


м. октомври

1. Приемане на финансовия отчет за третото тримесечие

Докл: Т.Янчева

2. Информация за готовността на худ. колективи за новия творчески сезон и подготовката за есенно-зимния сезон

Докл: Д.Бошнакова

м. ноември

1. Приемане на план-сценарий за отпразнуване на Коледните и Новогодишни празници.

Докл: Т.Янчева

2.Текущи въпросим. декември
1. Разглеждане материалите за отчетното събрание на читалището.

Докл: Д.Бошнакова

2. Текущи въпроси


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Кирил Господинов-1903г. с. Гроздьово


Дата

Място

Културна проява

Организатор/и

ЗА Контакти

план сметка

(подробна)

21.01.2017

Увеселителна зала читалище

Бабин ден

Читалище „Кирил Господино-1903г”

Димитричка Бошнакова Татяна Янчева

200 лв. за музика,10лв ток 10 лв. дърва

10.02.2017


Зала „Кирил Господинов” в читалището

Пчелните продукти-здраве от природата.Среща разговор по случай професионалния празник на пчеларя

Читалището

Димитричка Бошнакова Татяна Янчева

5 лв. за ток, 10 лв. дърва

13.02.2017Зала „Кирил Господинов” в читалището

Конкурс за най-добър винопроизводител

Читалище „Кирил Господинов”

Татяна Янчева

40 лв. за награди и грамоти, 5 лв. ток, 5 лв. дърва

19.02.2017Зала „Кирил Господинов” в читалището

144 г. от рождението на Левски Мултимедийна прожекция

Читалището

Димитричка Бошнакова

5 лв. ток, 5 лв. дърва

01.03.2017


Заведение

Честване деня на самодееца

читалището

Татяна Янчева

---

03.03.2017Паметник на руските войни

Поклонение

Читалище „Кирил Господинов” Сдружение за Гроздьово” и Кметство Гроздьово

Димитричка Бошнакова

Средствата се поемат от Кметството

26.03.2017Зала „ Кирил Господинов”

Честване Ден на Тракия

Читалище „Кирил Господинов” и Тракийско дружество „Христо Тошков”

Татяна Янчева и Кера Налбанчева

5 лв. дърва и 5 лв. ток

07.04.2017Зала „Кирил Господинов”

Международен ден на здравето. Празник на витамините-Беседа

Читалището

Татяна Янчева

Хонорар на лектора за изнесената беседа- 20 лв., 5 лв.-ток, 5 лв. дърва

месец априлЗала Кирил Господинов

Детски конкурс за изписване на яйца

Читалище и училище

Татяна Янчева и Соня Димитрова

15 лв. за материали, 15 лв. за награди и грамоти, 5 лв. отопление

М. април


Зала Кирил Господинов

Детско утро „ Вече сме грамотни”

Учители на първи клас и Димитричка Бошнакова

Димитричка Бошнакова

Награди -10 лв., 5 лв. отопление- 10 лв. ток

М. април


Село Гроздьово

Лазаруване-деца

читалището

Димитричка Бошнакова и Татяна Янчева

---

Месец априлЧиталище „Изгрев” гр. Долни чифлик

Участие в общинския преглед на художествената самодейност

Читалище „ Изгрев” и читалище „Кирил Господинов”

Димитричка Бошнакова

За закуска на участниците -150 лв.

М. май


Спортна зала Гроздьово

Народни борби по случай Гергьов ден

Сдружение за Гроздьово

Татяна Янчева

---

Месец май


библиотеката

Маратон на четенето-въвеждане на най младите читатели в библиотеката под надслов „Добре дошли в дома на книгата” с първокласниците

читалището

Димитричка Бошнакова

-----

Месец майФоайето на читалището

Изложба от детски рисунки по случай Международния ден на Земята

читалището

Татяна Янчева

20 лв. за награди и 10 лв. за материали

24.05.2017Централен площад гр. Долни чифлик

Участие в тържественото шествие в община Долни чифлик по случай 24 май

Читалище и училище

Татяна Янчева и директор Основно училище

----

01.06.2017


На улицата

Рисунка на асфалт по случай Деня на детето

ЦДГ „Щурче” и читалището

Димитричка Бошнакова и Жана Иванова

10 лв. за материали

02.06.2017


Пред паметника на загиналите във войните

Тържествена Проверка-Заря

Читалището, Кметство Гроздьово и Сдружение за Гроздьово

Димитричка Бошнакова

30 лв. за факли

15.06.2017читалището

Програма по случай завършването на учебната година и изпращането на осмокласниците

Осми клас от ОУ и читалището

Димитричка Бошнакова

10 лв. за ток

Юли и августЧиталище и парка във селото

Здравей наше лято”. Откриване на лятна читалня със забавни и образователни игри, рисунки и четене на любими детски книги

читалището

Димитричка Бошнакова и Татяна Янчева

15 лв. за материали
Юли и август

Читалището и площада пред читалището

Работа на клуб „Приятели на книгата”, която включва-рисунка на асфалт, моделиране с пластилин, цветна хартия и др. материали на различни предмети и подаръци и подреждане на изложба

читалището

Димитричка Бошнакова и Татяна Янчева

15 лв. за материали

Юли и август


---

Участие в национални и регионални фестивали и мероприятия

читалището

Димитричка Бошнакова и Татяна Янчева

1200 лв. за транспорт

август


библиотеката

Колективно четене и обсъждане на книгата „Ян Бибиян” по случай 140 г. от рождението на Елин Пелин

читалището

Димитричка Бошнакова

10 лв. за награда/книга/ за най-активен участник в обсъждането на приказката и почерпка на участниците

04.09.2017Стадиона на с. Гроздьово

Спортен празник на селото

Читалището и Кметство Гроздьово

Димитричка Бошнакова и кмета на селото

30 лв. за озвучаване на мероприятието

20.09.2017читалището

Есенна изложба с дарове от природата под надслов „ Моята Градина-плодородна и златна”

Читалището и Пенсионерски клуб

Татяна Янчева и Кера Налбанчева

30 лв. за награди на участниците

01.10.2017читалището

Тържество по случай Деня на възрастните хора

Читалище и Пенсионерско дружество

Татяна Янчева и Кера Налбанчева

5 лв. ток 120 лв. музика

16.10.2017


читалището

Литературно четене на приказката „Щурчово конче” от Асен Разцветников по случай 120 г. от рождението му

читалището

Димитричка Бошнакова

---

21.11.2017Централно фоайе читалище

Изложба на гоблени и други изработени предмети по случай „Деня на Християнското семейство”

Читалище и Пенсионерско дружество

Татяна Янчева и Кера Налбанчева

30 лв. за награди

27.11.2017


Зала „Кирил Господинов”

Конкурс за художествено слово „Кирил Господинов” на тема „Мила Родино”

читалището

Татяна Янчева

50 лв. за награди

29.11.2017Библиотеката

Литературно четене на произведения от Никола Вапцаров по случай 75 г. от смъртта му

читалището

Димитричка Бошнакова

10 лв. за отопление

15.12.2017Централно фоайе на читалището

Коледна изложба

читалището

Татяна Янчева

----

БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ

1. Стартиране на игра „Деца четат на деца”

2. Оформяне на кътове за празниците от народния календар и годишнини

3. Интернет потребители над 60 години-работа с възрастни в информационния център създаден по програма „Глобални библиотеки”
Културния календар е отворен за допълнение през цялата година

Утвърден на заседание на ЧН с протокол №7


Председател на ЧН:

/Галина Ангелова/

Телефон за връзка : 0894622235

ОТЧЕТ

за дейността на Народно читалище „Кирил Господинов-1903г.”

село Гроздьово, Варненска област

за 2016 година
Народните читалища са едно от най-високите достижения на българската просвета и култура. Те са уникална просветна организация с историческа заслуга в националното ни развитие.

През изтеклия период дейността на нашето читалище бе подчинена на поставените основни задачи, залегнали в плана на читалището и честване на традиционните културни прояви.

Заплануваните мероприятия в културния план се провеждаха, но не всички се радваха на особено голяма публика. Трудно се намират не само самодейци, но и зрители за провежданите мероприятия.

Неразделна част от дейността на читалището е библиотечната. Библиотеката се явява, като един от водещите институти за развитие на културния живот и просветната дейност сред населението. През изтеклия период продължи запознаването на читателите с изготвения правилник на библиотеката. При записване на нови книги се водят индивидуални беседи за прочетените. Оправени са 96% от старите читателски карти от 2015 година. Библиотекаря се стреми да задоволява читателските търсения. Помага им при избора на нова литература според възрастта и интересите. При липса на търсените заглавия ги насочва към общинската библиотека или изисква от между библиотечна заемна служба град Варна. Положителна роля изиграват витрините по повод юбилейните годишнини на писатели, бележити дати и нови книги.

С учениците от началния курс се водят беседи как да намерят търсената книга и как да я опазят.

През 2016 година са направени 80 фактически справки. Изпълнението на цифровите показатели е 121 читатели, раздадени библиотечни документи 3783. В библиотеката са постъпили 155 библиотечни документи на обща стойност 694.57 лв.

Изготвени бяха препоръчителни списъци и витрини от книги за учениците от втори до дванадесети клас на литературата, която трябва да прочетат през лятото.

Фонда на библиотеката се поддържа винаги изрядно подреден според изискванията, което е предпоставка за лесно и бързо намиране на търсената книга или необходимия материал.

Продължава работата по ретроспективното каталогизиране на фонда от трети отдел. Библиотекаря редовно прочиства фонда от морално остаряла и физически изхабена литература.

По програма „Глобални библиотеки” читалището работи с потребителите като им изготвя мотивационно писмо за работа, търсене на информация за свободни работни места, оформление на автобиография, кандидатстване по интернет, проверка на здравно осигурителен статус, проверка на сметки, търсене на информация на ученици при подготовка на домашните им, изготвяне на табло със свободни работни места на територията на общината и областта.

А сега искам да се спра на проведените мероприятия по месеци.

Както всяка година по традиция точно на 21 януари с народно увеселение в механата отбелязохме деня на родилната помощ –Бабин ден.

През януари месец се изготвиха статистическите отчети, декларации за НАП, Информационна карта на читалището, текстовите и статистически плановете и отчети на библиотеката и читалището.

На 07.02. тържество по случай 73 години от разкриването на Бункера. В програмата взе участие духовия оркестър от общината и народната певица Величка Станева. Озвучаването на мероприятието бе от читалището.

В началото на месец февруари бе обявен конкурс за най-добър винопроизводител от реколта 2014 година. В конкурса провел се на 11 февруари, участваха 17 вина. Комисия в състав Герчо Николов, Йордан Желязков и Любомир Рангелов дегустира вината и на първо място бе избрано виното на Веселин Русев, на второ Йордан Христов, а на трето Иван Петров.Поощрителна награда получи Курти Неделчев. Отличилите се бяха наградени с предметни награди, пано нарисувано от детската учителка Полина Руменова и грамоти за всички участници. Същия ден в зала „ Кирил Господинов” на читалището с хористите , пчелари и други гости отпразнувахме Свети Харалампий- Ден на пчеларя. Подредена бе изложба от пчелни продукти предоставени от пчеларя производител Радостин Стефанов.

По случай 143 години от обесването на Васил Левски бе изготвена витрина от книги и фотоси за живота и дейността на Левски. С кратко слово и минута мълчание,почетохме паметта му.

На 19 февруари-Кръводаряване

На 29.02.-По случай първи март –Деня на самодееца всички самодейци от общината празнувахме в ресторант „Лонгоз”село Старо Оряхово.

На 03 март- По повод 137 години от освобождението на България пред паметника на руските войни отбелязахме националния празник на България, на който присъстваха много жители на селото. Гости на тържеството бяха госпожа Анастасова-кмет на общината и заместник кмета господин Вангелов. В програмата участваха ученици от основното училище, подготвени от госпожа Ели Сотирова. Възстановка на събитието бе направена от представители на Сдружение „Клуб Миноносец Дръзки”.

8 март- Жените от хор „Кръшна песен” и от пенсионерския клуб отпразнувахме празника в ресторант „Каваците”.

26 март – Поклонение пред паметника на Вълчан войвода по случай 137 години от смъртта му. Гост на поклонението бе Васил Иванов потомък на четник от четата на Вълчан войвода и автор на книгата „За Вълчан войвода”.

На 22 април детско утро „Вече сме грамотни” с ученици от първи клас. Читалищното настоятелство подари на двата първи класа по една книга за колективно четене.

Същия ден с учениците от втори клас с класни ръководители Анастасия Йовчева и Христина Василева стартира инициативата „Маратон на четенето”. Децата четоха и споделяха своите впечатления от приказката „Майчина сълза”. Добре представилите се деца бяха наградени с похвални грамоти и ръчно изработени книго разделители.

По същия повод стартира и дарителска акция на тема „Дарете своя книга на читалищната библиотека, за да я прочетат по-вече хора”.

23. април –Лазаруване.

На втори май за пореден път се проведе общинския преглед на художествена самодейност.Читалището ни участва с едно часова програма.

Съвместно с Тракийско дружество „Капитан Петко войвода” гр. Варна на 12.05. чествахме 120 години от рождението на Капитан Петко войвода.

Посещение на театрална постановка „Свекърва” от самодейци при читалището на 14 май.

На 21 май групата за модерни танци , детска вокална група „Звънче” и индивидуалните изпълнители Стеляна Иванова, Кадер Йълмаз и Хасан Халилов участваха в майските дни на културата в град Долни чифлик.

31 май на тържеството по случай завършване на начална степен на образование читалището провеждаше репетициите заедно с класните ръководители на четвъртокласниците и озвучаване на мероприятието.

На1 юни се проведе тържествена проверка-заря. Читалището изготви план-сценарий и озвучаване на мероприятието. В програмата взеха участие ІV група от ЦДГ. Възстановка на събитието направиха военни от Сдружение” Дръзки” от град Варна.

На 4 юни хор „Кръшна песен” и певческата група за автентичен фолклор с ръководител Пенка Илиева и корепетитор Георги Стойчев участваха във националния фолклорен фестивал „На сред мегдана в Арбанаси”. Колективите бяха наградени с диплом .

18 юли хор „Кръшна песен” и Стеляна Иванова изнесоха концерт по случай 100 години Кооперативен съюз в местността „Шерба” с. Гроздьово.
През целия месец юли децата от вокална група „Звънче” индивидуалните изпълнители Руфание Халилова, Стелияна Иванова , хор „Кръшна песен” и групата за забавни танци репетираха и се подготвяха за участие в мероприятията през „Седмицата на морето” в село Шкорпиловци.

6 август хор „Кръшна песен” взе участие в седемнадесетия събор на Ваяшките и други певци и свирачи в местността „Гермето” с. Голица.

9 август хор „Кръшна песен” взе участие във фолклорната вечер през Седмицата на морето в с. Шкорпиловци.

На 10 август групата за модерни танци „АВВА” ,Руфание Халилова и Стеляна Иванова участваха в откриването на седмицата на морето.

10 септември хор „Кръшна песен” взе участие в шестия регионален събор „Хоро на мегдана” с. Рудник.

На 26 септември групата за автентичен фолклор участва в международния фестивал „Листопад на спомените” град Варна.

21 ноември – честване деня на християнското семейство със жени от пенсионерско дружество, самодейци и ученици от кръжока по „Родинознание” с ръководител Галина Ангелова.

За осми пореден път на 28 ноември се проведе конкурс за художествено слово „Кирил Господинов” на тема Мила родино. Жури в състав Светослав Пенев – поет, Валдемар Дренчев – поет и Андрей Руменов местен поет оценяваха 23 участника разделени в две възрастови групи.

Първа възрастова група първо място зае Марияна Мирославова. Второ Георги Дишлянов и трето Жули Косева.

Във втора възрастова група първо място Стоян Христов, Второ място

Анелия Христова и на трето Николай Христов. Всички участниците в конкурса бяха наградени с предметни награди и грамоти.

26 ноември чествахме 80 години от създаването на спортен клуб „Факел” с. Гроздьово. Проведе се традиционен турнир по свободна борба за деца и момчета. Паметна футболна среща на малки вратички между ветерани и младежи. Поднасяне на венци пред паметника на Гроздьо Желев. Тържествено събрание с награждаване на футболни ветерани. Поздрав към присъстващите поднесе със своето изпълнение хор „Кръшна песен” с ръководител Пенка Илиева и корепетитор Георги Стойчев.

5 декември посещение на ученици от втори клас с класни ръководители Румяна Василева и Станимир Неделчев и деца от трета група при ЦДГ „Щурче” госпожа Кирилова в библиотеката. Децата от втори клас четоха приказки на децата от трета група.

20 декември „Игнажден” по случай коледните и новогодишни празници художествените колективи при читалището и трета група от ЦДГ „Щурче” с госпожи Кирилова и Хараланова изнесоха празничен концерт пред населението на селото.

На 24 декември Коледуване.

През месец юли общината направи ремонт на увеселителната зала , който включва подмяна на дограмата на осветителните тела, подмяна на фаянса в разливочната и измазване на залата и тоалетните. По време на този ремонт бе изграден комин , който се използва от увеселителната зала и кабинета.

През месец ноември бе извършена инвентаризация на пасивите и активите на читалището

През календарната година читалището съвместно с общината кандидатства по програма за развитие на селските райони за ремонт на читалището. Проектът е на стойност 400 000 лева. Все още нямаме резултат дали сме одобрени.

Въпросите за подобряване на материално-техническата база стоят на вниманието на читалищно ръководство. Компетентното и отговорно отношение на членовете на настоятелството осигурява успеха на дейността на читалището и то все по уверено реализира инициативи в разнородни сфери:социална, информационна, културна, образователна. Необходимо е подмяна на дограмата на цялото читалище, тъй като прозорците не се отварят, дограмата е изметната, стъклата са напукани, всичко вече е остаряло. За следващата зима трябва да се изградят комини и на другите зали отопляващи се със твърдо гориво.

С това наше желание ще завърша отчета за 2016 година.

Позволете ми да пожелая на всички сегашни и бъдещи самодейци с желание и радост да се включват във всяко наше начинание, да бъдат все така всеотдайни на самодейността, която трябва да разнообразява дните на селото.

Благодарим на всички, които творят днешната история на гроздьовското читалище.

Читалището продължава да приобщава гроздьовчани към знанието, културата, изкуствата и традициите. Не е с блясъка и славата на професионалните културни институти, но има най-голямата привилегия и най-голямото предимство да бъде близо до хората, да е достъпно за всеки.

Нека през 2017 година срещите ни с вас бъдат все по –чести.


Отчета е приет на заседание на читалищното настоятелство с протокол №2 от 27.01.2017 г.

Председател:……………

/Галина Ангелова/
.

У С Т А В

НА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ КИРИЛ ГОСПОДИНОВ-1903 г”

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. Народно читалище „Кирил Господинов-1903г.” е традиционно самоуправляващо се българско, културно, просветно сдружение на населението от село Гроздьово, като същото изпълнява държавни културно-просветни задачи.

Чл. 2. В дейността на читалището могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Чл. 3. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел. То се представлява от председателя или от упълномощено от читалищната настоятелство лице.

Чл. 4. Целта на НЧ”Кирил Господинов-1903г.” е да задоволява потребностите на гражданите свързани с:

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на селото.

2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.

3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.

5. Осигуряване на достъп до информация чрез изграждане на информационни центрове в читалището.Чл. 5. За постигане на целите по Чл.4, читалището извършва основни дейности като:

1. Народно читалище „Кирил Господинов-1903г.” поддържа публична библиотека.

2. Уреждане и поддържане на читални, фото, фоно, филмо и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи.

3. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество.

4. Организиране на школи, кръжоци,курсове, клубове, кино и видео показ, празненства, концерти, чествания, младежки дейности.

5. Събиране и разпространяване на знания за родния край.

6. Създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство.

7. Предоставяне на компютърни и интернет услуги срещу заплащане. Цените за различните услуги да се определят от читалищното настоятелство, като се актуализират всяка година.

8. Развиване на допълнителна стопанска дейност като /отдаване под наем/ свързано с предмета на основната им дейност, съответстващо със действащото законодателство. Използва приходите от нея за финансовото си подпомагане.

Чл. 6. Няма право да предоставя собствено или ползвано имущество възмездно или безвъзмездно:

1. За хазартни игри нощни заведения

2. За дейност на нерегистрирани по закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности.

3. За постоянно ползване от политически партии и организации.

4. На председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

ГЛАВА ВТОРА

УЧРЕДЯВАНЕ И ЧЛЕНСТВО

Чл. 7. Т.1. Народно читалище се учредява на събрание, на което присъстват 2/3 от членовете- 50 /петдесет/, дееспособни физически лица, които вземат решение на учредително събрание.

Т.2. Учредителното събрание приема устава на читалището и избира неговите органи.

Т.3. Читалището може да открива клонове в близки квартали, жилищни райони и др., в които няма други читалища.

Чл. 8. (1)Читалището придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра за организации с нестопанска цел на окръжния съд, в чийто район е седалището на читалището.

(2) Действията на учредителите, извършени от името на народното читалище до деня на вписването, пораждат права и задължения само за лицата, които са ги извършили. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

(3) Вписването на читалището в регистъра на окръжния съд се извършва без такси по писмена молба от настоятелството към която се прилагат :

1. Протокола от учредителното събрание.

2. Уставът на читалището подписан от учредителите.

3. Нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо читалището и валидния печат на читалището.

(4) В регистъра се вписват :

1. Наименованието и седалището на читалището и източникът на първоначалното му финансиране.

2. Уставът.

3. Имената на членовете на настоятелството и на проверителната комисия на читалището.

4. Името и длъжността на лицето, което представлява читалището.

4. Настъпилите промени по Т.1-4.

(5) Наименованието на народното читалище трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. То се изписва на български език. Към наименованието на читалището се добавя годината на неговото първоначално създаване.

(6) Седалището на читалището е населеното място, където се намира неговото управление.

(7) Всяка промяна в обстоятелствата по ал. 4 трябва да бъде заявена в 14 дневен срок от възникването й.

(8) Читалището може да се сдружава с други читалища за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на закона на народните читалища.ГЛАВА ТРЕТА

У П Р А В Л Е Н И Е

Чл. 9. (1) Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.

(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни.

1. Действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членския си внос в размер на един лев, имат най-малко едногодишен членски стаж и участват активно в дейността на читалището, имат право да избират и да бъдат избирани. Приемането и прекратяването на членството става с писмена молба до настоятелството.

2. Спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани ;те имат право на съвещателен глас.

(3) Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание.

Колективните членове могат да бъдат:  • Професионални организации

  • Стопански организации

  • Търговски дружества

  • Кооперации и сдружения

  • Културно просветни и любителски клубове и творчески колективи

(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги към читалището

Чл. 10. Органи на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната комисия.

Чл. 11. (1) Върховен орган на читалището е общото събрание.

(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.Чл. 12. (1) Общото събрание има следните компетенции :

1. Изменя и допълва устава.

2. Избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя.

3. Приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището; / правилник за дейността на библиотеката, правилник за вътрешния ред, правилник за финансовия ред и др./

4. Приема и изключва членовете на читалището.

5. Определя основните насоки на дейността на читалището.

6. Взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно сдружение.

7. Приема бюджета на читалището.

8. Приема годишния отчет до 30 март на следващата година

9. Определя размера на членския внос.

10. Отменя решения на органите на читалището /настоятелство, проверителна комисия, председател/ на читалището.

11. Взема решение за прекратяване на читалището.

12. Взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи читалището.Чл. 13. (1) Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на обстоятелството по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

(3) Поканата на събранието трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по късно от седем дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и други общо достъпни места в селото, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.

(4) Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по малко от една трета от членовете при извънредно общо събрание.Чл. 14. (1) Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок от три години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

(2) Настоятелството има следните компетенции :

1. Свиква общото събрание.

2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание.

3. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му.

4. Подготвя и внася в общото събрани отчет за дейността на читалището.

5. Назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.

(3) Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си.Чл. 15. (1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок от три години.

(2) ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:

1. Организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание.

2. Представлява читалището.

3. Свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание.

4. Отчита дейността си пред настоятелството.

5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.

Чл. 16 а (1) СЕКРЕТАРЯТ на читалището:

1. Организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета.

2. Организира текущата основна и допълнителна дейност.

3. Отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

4. Представлява читалището заедно и поотделно с председателя;

(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.Чл. 17. (1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за срок от три години.

(2) Членовете на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудово правни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на устава и решенията на общото събрание.

(4) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - и органите на прокуратурата.Чл. 18. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия и за секретари, лица които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 19. Народно читалище „Кирил Господинов-1903г.” ползва сграда намираща се на бул. „Ленин” №3 в с. Гроздьово построена през1973 г. и е собственост на общината.

Чл. 20. Имуществото на читалището се състои от дълготрайни материални активи и малоценни материали, подарени на читалището, придобити от негови собствени средства или предоставени за стопанисване от общината.

Чл. 21. (1) Читалището набира средства от следните източници:

1. Членски внос

2. Културно-просветна и информационна дейност

3. Субсидия от държавния и общинските бюджети.

4. Наеми от движимо и недвижимо имущество

5. Дарения и завещания

6. Други приходи

(2) Сумите от даренията се изразходват според волята на дарителя или по решение на настоятелството, ако няма изрично изразена воля на дарителя.

(3) Читалищното настоятелство може да награждава изявили се читалищни служители, читалищни деятели и самодейни колективи, допринесли за обогатяване на читалищната дейност и популяризиране името на читалището.

Чл. 22. (1) Предложенията за годишната субсидия за читалищата по общини, нормативите и механизмът за нейното разпределяне се разработват от Министерството на културата съгласувано с областните администрации и общините.

(2) С решение на общинския съвет читалището да се финансира допълнително над определената по ал. 1 субсидия със средства от собствените приходи на общината.

(3) Гласуваната от общинския съвет субсидия за народното читалище, определена на основата на нормативи и по реда на ал. 2, не може да се отклонява от общината за други цели.

Чл. 23. (1) Предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на общината, всяко читалище от общината и се предоставят на читалището за самостоятелно управление.

(2) При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищната сграда средствата се осигуряват от общинския съвет.Чл. 24.(1) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях.

(2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани, или заменени с по- доброкачествени само по решение на настоятелството.Чл. 25. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема на общото събрание.

(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината.Чл. 26. Председателя на читалищното настоятелство ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета на общината предложения за своята дейност през следващата година приети на извънредно общо събрание на членовете на читалището.

Чл. 27. Счетоводната отчетност се води в пълно съответствие със закона за счетоводството и приложимото действащо законодателство.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Народното читалище има име и кръгъл печат с надпис в окръжност Народно читалище „Кирил Господинов-1903г.” с. Гроздьово, област Варненска. В средата на окръжността е разтворена книга.

§2. Празник на НЧ”Кирил Господинов-1903г.” е 24 май „Св.св. Кирил и Методий”, Ден на българската култура и просвета.

§3. Задължава настоятелството в срок до една година от влизането на Закона на народните читалища да регистрира НЧ” Крил Господинов-1903г.” в Окръжния съд и Министерството на Културата.

§4. Този нов устав е приет на редовно общо събрание на членовете на Народно читалище „Кирил Господинов-1903г.”, състояло се на 26.02.2010 година съобразно § 34 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за народните читалища обнародван в Държавен вестник бр. 42 от 2009 година и отменя устава на читалището приет на 03.07.1997 година.

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КЕРА КРЪСТЕВА НАЛБАНЧЕВА-ЧЛЕН

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-ЧЛЕН

ЦАНКА СЛАВОВА ГЕНЧЕВА-ЧЛЕН

ПЕТРАНКА МАРКОВА БАЕВА-ЧЛЕН

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

МИНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА –ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНА КОЛЕВА ХАРАЛАНОВА-ЧЛЕНЙОРДАН ДИМИТРОВ ЕСИРОВ-ЧЛЕН

Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница