Забележка: Този документ ви дава кратко обяснение за всяка една от технологиите. Термо помпиДата20.07.2018
Размер122.5 Kb.
Еко - иновативни технологии в Центърa за устойчиво развитие, село ЗдравковецЗабележка: Този документ ви дава кратко обяснение за всяка една от технологиите.

Термо помпи.
Отворена водна система от 2 кладенеца – източник и приемник. Топлообменник, където водата от кладенеца отдава топлината си на флуид, циркулиращ между топлообменника и общ акумулатор (бойлер с вода) разположен в котелното помещение.

   


Затворена камина
Затворенa каминa с водна риза и с вграден a чугунен a камерa (13 kW). Част оттоплината се отдава в прилежащите помещения. Топлата вода се отвежда до общ акумулатор (бойлер с вода,) разположен в котелното помещение.

   


Рекуператорна вентилация
Рекуператорна/топлообменна приточно-смукателна вентилация (Heat Recovery Ventilation) на кухнята, ресторантската зала и лекционните зали. Рекуператорният топлообменник се намира в котелното помещение, откъдето централно се подава свеж въздух в гореспоменатите помещения през стенни вентилационни решетки монтирани ниско, а топлия отработен въздух се изсмуква през високо монтирани решетки от кухнята и от лекционните зали.

   


Вятърна турбина
Вятърна турбина с 3 перки (10 kW). Не е свързана в мрежата; генерираната ел.енергия се складира в акумулаторни батерии. Н=16м, d=6м, 3800 кг.

   


Фотоволтаични соларни модули
Фотоволтаични соларни модули, монтирани върху покрива на навеса за автомобили. Не са свързани в мрежата; генерираната ел.енергия се складира в акумулаторни батерии. 42 броя, размер 64/143/3.6 см, max 0.12 kW /панел , обща площ 38,44 кв.м., общ максимален капацитет 4.6 kW.

   


Осветителни тела
Осветителните тела в парка се захранват от вграден фотоволтаичен мини-панел и батерия.

   


Tермосифонен ефект
На принципа на термосифонния ефект се осигурява една част от отоплението на фоайето, ресторантската зала и частично на лекционните зали. Директната слънчева светлина прониква през остъклената южна фасада и нагрява тъмните повърхности с голяма термална маса на подовете и стените (втората стена около комина, стената между лекционните зали и лобито пред тях). Слънчевата енергия се абсорбира, като този процес повишава температурата на стените и подовете, след което се излъчва обратно под формата на топлина в помещенията. При стените това излъчване протича в двете прилежащи помещения, а подовете са добре изолирани отдолу за да няма “изтичане” на топлина в земята.
Термалната маса допринася за стабилизиране на вътрешната температура през цялото денонощие, т.е. няма големи разлики в нощните и дневните температури. Тя е наи-ефективна когато е разположена на юг; това е търсено максимално- дотолкова, доколкото даденостите на парцела и терена позволяват. Също така, директното излагане на термалната маса на слънчево огряване е предпочетено в проекта, тъй като то е по-ефективно от индиректното чрез затоплен въздух. За студен климат препоръчително е термалната маса да е вътрешна, отколкото външна, за да няма изтичане на акумулираната топлина през акумулиращия елемент навън, затова при дизаина е търсено разполагане на термална маса в интериора зад остъкление. Така е спазен един много важен принцип на пасивните техники, а именно- балансиране на остъкление с термална маса. (Изтичането на топлина през остъклението през зимните нощи се предотвратява с използването на К-стъкло и стъклопакети; прегряването през остъклението през лятото се предотвратява чрез прилагане на различни засенчващи техники и вентилация на между-витринните пространства.)

   


Стена на Тромб
Само в детското крило, защото то е ориентирано на юго-изток, т.е. слънчевото прегряване през лятото е по-слабо, отколкото ако стените на Тромб бяха разположени в тяло А, което е ориентирано на юго-запад.

   


Зимна градина
Зимна градина за затопляне на въздух, чийто под е “слънчева плоча” с голяма термална маса. През слънчевите зимни дни подовата плоча акумулира част от слънчевата енергия, останалата част затопля свежия въздух в зимната градина, който след това се допуска в сградата. През нощта или облачните зимни дни акумулираната енергия се излъчва в зимната градина, което предотвратява изсмукване на топлина от вътрешността на сградата. За да се подсигури по-дулготраен запас от енергия (не само за ден-нощ цикъл) е предвидена дебела термална маса от 57 см. Лятото се препоръчва използване на щори и покриване на пода със светъл килим или топлолюбива саксийна растителност, както и естествено вентилиране за да не се допуска топлият въздух в сградата. Стъклопакет отвън от Планибел и К-стъкло, единично К-стъкло вътре.

   


Топлинно ядро
Топлинно ядро около комина на камината. Събира топъл въздух от камината и комина, както и от зимната градина. Топлият въздух се издига нагоре и през зимата се вкарва във фоаието и в апартамента над него, а през лятото се изхвърля навън.
“Запечатване” на шахти, комини и други нежелани отвори на конвенционалната отоплителна система. Възвратни клапи на комините, за да не влиза студен въздух обратно.

   


Подземен топлообменник
Подземен топлообменник на дълбочина 1.5 м с отвор в източния край на парцела в овощната градина. Това позициониране осигурява засмукване на свеж, богат на кислород въздух, по-хладен през лятото поради сянката на дърветата и по-мек през зимата поради заслона от дървета. Тръбите се включват към рекуператора, който от своя страна е снабден с филтри задържащи прах и алергенни частици (както и де-хюмидизатор)
Подземният топлообменник е изключително подходящ за климати с горещо лято и студена зима, какъвто е настоящият случай.

   


Частично засипване с пръст
Тъй като северо-западната фасада е разположена почти перпендикулярно на преобладаващите ветрове, приложена е техниката на частично засипване с пръст (earth berming) на тези фасадни плоскости, т.е. коридора на детското крило B и задната фасада на многофункционалната зала C.
- Допълнителен ефект от този похват е използването на по-малките температурни колебания на земята от 1 м. надолу през цялата година, което допринася за по-малки температурни различия в сградата (защита от студа през зимата и от горещина през лятото).
- И не на последно място, по този начин добитата през юго-източната фасада топлина се предпазва от “изтичане” през студената задна фасада.

   


Щори и сенници
 Еркерите/балконите и стрехите защитават южната фасада от високото лятно слънцегреене, но не са достатъчно ефективни за по-ниското източно и особено западно лятно слънцегреене, рано и късно през деня, затова щори и сенници са абсолютно необходими (още повече при ориентация не точен юг). Вътрешни щори ще се монтират на всички юго-източни и юго-западни остъкления, а подвижни сенници от плат/брезент допълват сянката, осигурена от балконите пред витрината на ресторанта.

   
Преградните стени
Като допълнителна мярка срещу лятно прегряване служат преградните стени между балконите. Те представляват дървени ламели под ъгъл, така че лятното западно слънце не се допуска до остъклението в детското крило B , а прозорците в тяло А се предпазват от източното лятно слънце .

   Слънчева инсталация за топла вода
Слънчева инсталация за топла вода за битови нужди. Инсталацията е помпена, индиректна, състояща се от слънчеви колектори със селективна повърхност, които са интегрирани в покрива. Колекторите са 43 броя, размери 88/185 см, 1.682 кв.м./колектор, 70 кв.м. обща площ. Тръбите хоризонтално минават във вентилируемото пространство на двойния покрив, а вертикално се спускат по стената до по-ниското тяло, като в тази си част са допълнително топлоизолирани, докато достигнат неизползваемото подпокривно пространство на първия жилищен модул. Там те биват проведени надолу до инсталационния канал под подовете на 1ви етаж и съответно до котелното помещение, където се включват към общия акумулатор (бойлер с вода). .

   


Дренаж около сградата
Освен че се налага поради силно наклонения терен, дренаж около основите, както и тяхната топлоизолация, са много важни за ефективното функциониране на топлоакумулиращи плочи с голяма термална маса, каквито имаме в сградата.
Топлоизолация на и около основите e необходима също и поради това, че голям % от топлината на сградите изтича през основите.

За периферна топлоизолация на основите препоръчваме експандиран Полистирен. Експандираният Полистирен има екологично предимство пред екструдираният Полистирен, защото се произвежда без вредни за озоновия слой HCFCs.


За дренаж и насипки се препоръчва каменен трощляк от същеструващите каменни зидове в парцела, които понастоящем са развалини и не могат да се използват за друго предназначение.

   


Фолио зад радиаторите
Фолио зад радиаторите, намаляващо топлинните загуби като отразява топлината вътре в помещението, вместо тя да се абсорбира от външната стена и да “изтича” навън.

   


Събиране на дъждовната вода от покривите
Събирането и отвеждането на дъждовната вода далеч от сградата е полезно за предотвратяване на събирането на влага около основите, защото вода в почвата около основите увеличава многократно топлинните загуби.
Дъждовната вода се събира в цистерна, след като е минала през решетка по дължината на олуците, механични филтри, и утаител. От цистерната водата се изпомпва към сградата за промиване на тоалетни. Сензор регистрира нивото на водата в цистерната и когато то е недостатъчно за споменатата цел, цистерната се допълва с вода от кладенец2 (приемника на термо-помпената система).

   
Събиране на дъждовната вода от терена
Събиране на дъждовната вода от терена в басейн-резервоар с утаител, разположен в края на ресторантската тераса. С тази вода по гравитачен път се полива овощната градина, която е разположена в непосредствена близост и на по-ниско ниво. Басейна служи и като водно огледало за противопожарни нужди.

   


Сортиране на отпадъци
 Сортиране на отпадъци в отделна дървена постройка на 11 м . от главната сграда. Подхода е непосредствено до сервизния вход към двора, но откъм улицата, за лесен достъп на службите за събиране на отпадъци. В постройката ще има 6 контеинера за хартия, картон, стъкло, метал, сухи отпадъци и отровни отпадъци, както и малка компостираща машина за органични отпадъци. Покрива (както и покрива на съседната постройка за складиране на дърва) ще е “зелен”, покрит с трева/мъх с цел абсорбиране на евентуални миризми, както и за “замаскиране” и визуално сливане с природата на второстепенните обслужващи постройки.

   Пречиствателна станция за отпадните битови води
Пречиствателна станция за отпадните битови води от сградата. (физико-биологично пречистване преди заустване в приемника) тип L - 4 бр вкопани модули, d=227cm, h=332 cm.

   


Слънчеви рефлекторни тръби
Слънчеви рефлекторни тръби (sunpipes) за провеждане на дневна светлина във вътрешните санитарни помещения на втория етаж.

   


Горно индиректно осветление
Освен малките прозорци на северната фасада, в лекционните зали е проектирано горно индиректно осветление от югозапад, в наи-горната ивица на колекторно-акумулиращата стена, където тя не се огрява от слънцето и следователно не работи като такава.

   


Optic fibres
Оптични влакна за ниско дневно осветление на залата, като се провежда естествена слънчева светлина от оптичен концентратор, монтиран на югозападния скат на покрива

   


Стъклопакет
Препоръчва се използване на стъклопакет от нискоемисионно К-стъкло отвътре и Планибел-стъкло отвън. Планибел има леко зелен оттенък, което се вписва хармонично в природата. За подобряване на топлоизолационите свойства на стъклопакета препоръчваме той да е с пълнеж аргон.

   
Сгуробетон и бутобетон
Където (по нормативни причини) е абсолютно необходимо използване на бетон, като например за основите и подовата конструкция над сутерен, предвижда се сгуробетон и бутобетон.
- Сгуробетонът (Fly-Ash Concrete) включва в съставките си сгурия, която е отпадъчен продукт от изгарянето на твърди горива. Вместо да се заравя в земни сметища и евентуални токсични съставки да замърсяват подземните води, сгурията се “запечатва” сигурно в бетона.
- Бутобетонът представлява каменна маса, слепена с циментов разтвор. Така, дялът на естествените материали (т.е. камък) в този вид бетон е много висок.

   


Сглобяемите конструктивни елементи
При избора на сглобяемите конструктивни елементи (дървени, метални, и комбинирани греди, колони и др.) се дава предпочитание на Български производители с цел стимулиране на родното производство. Така например, избрани са дървени трислойни слепени греди на фирма “Сокола” Пещера, дървено-стоманени трегери на фирма “Нортоп”, etc.
Останалите сглобяеми елементи ще са от локален дървен материал или рециклирани метални отпадъци, а също - по възможност - и годни материали от стари сгради за събаряне в региона.

   


Материали стена:
•  гипсокартон (вътре) 2х12.5 мм
•  решетъчна тухла 25 см.
•  пароизолация
•  каменна вата 8 см.
•  хидроизолация
•  скара 20/20 см. ф6 за закрепване на каменната облицовка
•  каменна облицовка Врачански варовик 2.5 см

   


Материали стена:
•  дъсчена обшивка (вътре) на метална скара 1.5 см.
•  пароизолация
•  каменна вата 2 х 7 см.
•  хидроизолация
•  дъсчена обшивка тип “сайдинг” на метална скара 2 см.

   


Материали преградна стена:
•  двуслойна обшивка от гипсокартон 2х12.5 мм
•  щендерна метална конструкция с профили 7/3.5 см.
•  каменна вата за шумоизолация 7 см.
•  двуслойна обшивка от гипсокартон 2х12.5 мм

   


Настилка на алеите за коли


 Настилката на алеите за коли е предвидена да се направи с перфорирани керамични блокчета. В отворите расте трева.

   


Енерго-спестяващи CFL ел . крушки

  Енерго-спестяващи (Compact Fluorescent Light bulbs) ел . крушки навсякъде в сградата

   

Овощна градина

  Собствена овощна градина за нуждите на ресторанската кухня

   

Класна стая на открито

  Класна стая на открито със “зелен кът” (опитно стопанство за децата)

   

Материали стена:
•  трислойна обшивка от гипсокартон (вътре) 2х12.5 мм + 1 мм.
•  пароизолация
•  топлоизолация каменна вата 12 см.
•  аквапанел
•  водоотблъскваща мазилка

   


Покривно покритие
За покривно покритие препоръчваме керамични керемиди тип “Мизия”, поставени върху вентилируема дървена конструкция.

   


Двойно остъкляване

  Двойно остъкляване с въртене на въздуха

   

Санитарни уреди

  Санитарните уреди и батериите на мивки и душове са с намалено пропускане на вода.

   

Механични вентилатори

  Ниско енергийни механични вентилатори в санитарните възли   

Табакери в покрива
Табакери в покрива, макар и нежелателни поради опасност от прегряване през лятото, са предвидени в много малки количества като допълнителен метод за осветление в помещения, където по отоплителни съображения се избягват традиционни остъклявания. Например, на втория етаж в детското крило В (където стаите са с по-голям обем и са за 4 деца,) прозоречната площ, заета от стената на Тромб, се компенсира с покривна табакера.

 

 
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница