Задача за обикновени диференциални уравнения от II ред. Вариационни методи за решаване на уравнения. Метод на Ритц за гранична задача за обикновени диференциални уравнения от II редДата30.11.2018
Размер37 Kb.
#106723
ТипЗадача
КОНСПЕКТ
за кандидат-докторантски конкурсен изпит

по професионално направление 4.5 Математика

(Математическо моделиране и приложение на математиката)


 1. Интерполационна формула на Лагранж. Полиноми на Чебишов.

 2. Интерполационна задача на Нютон. Разделени и крайни разлики.

 3. Обща интерполационна задача. Системи на Чебишов. Интерполиране с кубични сплайни.

 4. Най-добри приближения в линейни нормирани пространства. Теорема на Чебишов за алтернанса.

 5. Най-добри приближения в хилбертови пространства. Средноквадратични приближения. Бързо преобразование на Фурие.

 6. Квадратурни формули на Нютон-Коутс. Формули на правоъгълниците, трапеците и Симпсон.

 7. Квадратурни формули на Гаус. Ортогонални полиноми.

 8. Итерационни методи за решаване на нелинейни уравнения.

 9. Итерационни методи за решаване на системи линейни уравнения. Норми на матрици.

 10. Точни методи за намиране на собствени стойности и собствени вектори на матрица.

 11. Едностъпкови мрежови методи за задачата на Коши за обикновени диференциални уравнения. Метод на Рунге за практическа оценка на грешката.

 12. Многостъпкови диференчни методи – методи от тип Адамс, предикторно-коректорни методи. Устойчивост и монотонност.

 13. Диференчни методи за гранична задача за обикновени диференциални уравнения от II ред.

 14. Вариационни методи за решаване на уравнения. Метод на Ритц за гранична задача за обикновени диференциални уравнения от II ред.

 15. Линейни крайни елементи за гранична задача за обикновени диференциални уравнения от II ред.

 16. Двуслойни схеми за уравнението на топлопроводността. Изследване на устойчивостта.

 17. Диференчни методи за задача на Дирихле за уравнението на Поасон. Принцип за максимума. Устойчивост и сходимост.

 18. Диференчни методи за уравнението на струната. Устойчивост.Литература


 1. Б. Боянов, Лекции по числени методи, Дарба, София, 1995, 1998.

 2. Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков и Г. М. Кобелков, Численнье методы, Наука, Москва, 1987.

 3. Бл. Сендов, В. Попов, Числени методи, I и II част. Наука и изкуство, 1976, 1978.

 4. Г. Стренг и Дж. Фикс, Теория метода конечньх елементов. Мир, Москва, 1977 (§§ 1.2, 1.3, 1.5).

 5. Авторски колектив, Сборник задачи по числени методи, www.fmi.uni-sofia.bg/econtent/nummeth.

 6. Ст. Димова, Т. Черногорова, А. Йотова. Лекции по числени методи за диференциални уравнения, www.fmi.uni-sofia.bg/econtent/chmdu.

 7. А. А. Самарский и А. В. Гулин, Численнье методы, Наука, Москва, 1989.

 8. H. P. Langtangen. Computational differential equations. Numerical methods and Diffpack programming. Springer-Verlag, 1999.

 9. J.W. Thomas. Numerical partial differential equations. Spinger-Verlag, vol. 1, 2, 1999.2012 г. Катедра „Числени методи и алгоритми”
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница