Запитване за оферта за избор на доставчик за доставка на маркучи армираниДата31.08.2017
Размер32.55 Kb.
Индекс на документа:

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1№ 93-00- 3931/ 03.04.2017г.


ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА ДОСТАВКА НА МАРКУЧИ АРМИРАНИ
Уважаеми Господа,

Моля за нуждите на “Асарел – Медет “ АД гр. Панагюрище да ни оферирате доставката на марккучи армирани както следва:


Наименование

Условно означение

мярка

срок на доставка

ед. цени


м. VII/2017г.

м. Х/2017г.

1.

Маркуч армиран

Ф355

260 м

130 м

130м


Уловия на работа:

  • Налягане - до 6 атм.

Температура - от 50 до 200

  • Рн 8 до 10,5

  • Транспортиран продукт – пулп с високо съдържание на силиций, за което са необходими мерки за защита на работната повърхност срещу висока абразия.

  • Начин на монтаж – хоризонтално и вертикално, необходима е и механична якост.


II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ:
1.Твърда цена в лева без ДДС;

2. Франкировка: DDP склад “Асарел-Медет”;

3. Срок на доставка- съгласно графика;

4. Условия на плащане: максимално разсрочено след доставка;

5. Гаранции: в месеци работа от датата на монтаж.

Кандидатите по настоящото офертно проучване трябва да предоставят гаранция за добро

изпълнение до приключване на гаранционния период на доставените маркучи. Опциите на такава гаранция за добро изпълнение са следните:  

- „Асарел Медет” АД да задържи 5 % от пълната цена на доставката, които ще бъдат плащани след приключване на гаранцията на доставените маркучи.

   - Доставчикът да издаде банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора, с валидност – до изтичане на гаранцията на доставените маркучи.

6. Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят списък с клиенти и/или референции от последните 3 години, за които са доставяни идентични като размер и производител армирани маркучи. Задължително да се посочат имена на лица за контакт,

е-mail и телефон за връзка.

7. Фирмени документи - участниците следва да предоставят:

- Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

- Удостоверение за актуално състояние на фирмата.

8. Валидност на офертата – 31.12.2017г.

ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:
1.Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до: Директор „Одит и контрол” , запечатана в плик, като търговските условия /цена и начин на плащане/ са запечатани във втори плик, вътре в големия плик.

2. Адрес: 4500 Панагюрище, „Асарел-Медет” АД;

3. На офертата, поставена в плик, молим да се поставя надпис: ”Оферта за доставката на маркучи армирани „Да се отвори само от определена за целта комисия”.

4.Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

5.Краен срок за предоставяне на офертите – 21.04.2017г.

6.Лице за контакт- инж. П. Боюклиев Специалист „Доставки”–„Асарел Медет” АДe-mail: dr@asarel.com
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница