Заседание: 25 февруари 2016 Наименование на документа: Списък с решения и бъдещи дейности Документ заДата13.03.2017
Размер49 Kb.
#16908
ТипЗаседание

ICT/MSP (2016) 401
08/04/2016
Европейска многостранна платформа за стандартизация в ИКТ (MSP)

Заседание: 25 февруари 2016

Наименование на документа: Списък с решения и бъдещи дейности

Документ за:


ИнформацияРешениеДискусия

Email: ec-ict-std-platform@ec.europa.eu
Европейска многостранна платформа за стандартизация в ИКТ (MSP)

15то заседание 25/02/16 – Списък с решения

На заседанието на 25 февруари 2016 бяха взети следните оперативни решения:
  1. Т. 2 от дневния ред (документ ICT/MSP (2016) 383v2): Дневният ред беше приет без промени.

  2. Т. 3 от дневния ред (документ ICT/MSP (2015) 379): отчетът от предишното заседание от 24 ноември 2015 беше приет без промени. Беше одобрен и списъкът с решения и бъдещи дейности (документ ICT/MSP (2015) 380) със следните промени: Холандия прояви желание да бъде допълнителен член на РГ за оценка на SKOS и RDF (дейност 14.11 & 12).

  3. Т. 4 от дневния ред (документ ICT/MSP (2015) 368final): членовете на MSP приеха становището на Платформата за Публичния план за приоритетните ИКТ стандарти да се публикува на уеб сайта с цел по-голяма прозрачност.

  4. Т. 5.1: MSP прие да се запази сегашния план за одобрение на Плана за действие (RP 2017) през декември 2016.

  5. Т. 6.1 Оценка на AS2 IETF - (документ ICT/MSP (2015) 381): MSP изрази положително становище за идентификация на AS2, и прие да се коригира докладът с оценка, като се отрази резултатът от IPR.

  6. Т. 6.2 Оценка на •RDF Рамка за описание на ресурсите (RDF Resource Description Framework) 1.0 –W3C- (документt ICT/MSP (2015) 385): Платформата одобри създаването на РГ за оценка. Следните членове изразиха интерес към оценката: ЕК (секретариат), Холандия, Франция, IEEE, W3C & DG DIGIT (наблюдател). Великобритания ще потвърди по-късно евентуално участие. Белгия пожела да председателства Работната група. Членовете на MSP приеха същата група да направи оценка и на RDF1.0 и SKOS.

  7. Т. 8: Дати на следващите заседания: 16 юни 2016, 22 септември 2016, 15 декември 2016 (променена).

Европейска многостранна платформа за стандартизация в ИКТ (MSP)

15-то заседание 25/02/16 – Списък с бъдещи дейности
На заседанието на 25 февруари 2016 бяха одобрени следните бъдещи дейности:


No.

Описание

Отговорник

Срок

15.1

Да се изготвят проекти на отчет и бъдещи дейности от заседанието.

MSP секретариат

Не е фиксиран

15.2

Да се публикува становището на MSP за Плана за приоритетните ИКТ стандарти на уеб сайтаПреди следващото заседание на MSP

15.3

Консултация със секторните експерти за AS2: да се уведоми секретариата на MSP за всеки експерт, пожелал да се присъедини към доклада за AS2

MSP членове

8/03/2016

15.4

Да започне експертна консултация за AS2

MSP секретариат

Преди следващото заседание на MSP

15.5

OAI-PMH версия 2.0: ЕК да консултира правната си служба по този въпрос преди да се реши за тази оценкаПреди следващото заседание на MSP

15.6

Да се предложи DMARC за идентификация (да се потвърди чрез кореспонденция).

Холандия

Преди следващото заседание на MSP

15.7

Да се създаде РГ за оценка на SKOS и RDF1.0. Белгия да председателства групата (Холандия, Франция, IEEE, CENELEC, CEN, UN/CEFACT, Великобритания?, W3C / DG DIGIT –наблюдател- да вземат участие) Отворен е обичайният период от 2 седмици за заявяване на евентуално участие.

MSP секретариат

Преди следващото заседание на MSP

15.8

А се представи пред MSP доклада с оценка за Service Metadata Publisher (OASIS)


РГ за оценка

Преди следващото заседание на MSP

15.9

Да се изпрати линк към публикуваното проучване за най-добри практики в ИКТ обществени поръчки

ГД CNECT

8/03/2016
ДЕЙНОСТИ ОТ ПРЕДИШНИ ЗАСЕДАНИЯ14.13

Да се създаде РГ за оценка на SPF. IEEE да председателства групата (Холандия, Австрия Digital Europe да участват, Германия да потвърди, IETF като наблюдател). Отворен е обичайният период от 2 седмици за заявяване на евентуално участие. РГ ще се споразумее с DMARC след одобрението.

MSP секретариат

Преди следващото заседание на MSP

14.14

Да се създаде РГ за оценка на RDA технически спецификации. UN/CEFACT да председателства групата (ECIS, Digital Europe, W3C, CEN, ETSI, IEEE, Германия, IEC да участват, RDA като наблюдател). Отворен е обичайният период от 2 седмици за заявяване на евентуално участие.

MSP секретариат

Преди следващото заседание на MSP

14.16

Да се разгледа възможността за включване в дневния ред на следващото заседание на точка за MoU в е-бизнеса като пример за дейност, изискваща сътрудничество между стандартиза-ционните организации.Преди следващото заседание на MSPКаталог: upload -> docs -> 2016-04
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2016-04 -> Декларации по чл. 12 От зпрки, подадени от лицата по чл. 3, Т. 22 И т. 23 От зпрки национална компания „железопътна инфраструктура”
2016-04 -> Приложение №1 техническа спецификация общи сведения и изисквания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница