Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 28 януари 2013 г. Председател г-н Simon coveneyДата12.06.2017
Размер179.2 Kb.
#23321
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

5289/13

(OR. en)


PRESSE 7

PR CO 2

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3216-о заседание на СъветаСелско стопанство и рибарство

Брюксел, 28 януари 2013 г.


Председател Г-н Simon COVENEY
Министър на земеделието, храните и морските въпроси


Основни резултати от заседанието на Съвета

Председателството представи на Съвета работната програма и приоритетите си по въпросите, свързани с рибарството. Освен това министрите проведоха обмен на мнения по пакета за реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), както и ориентационен дебат по някои технически и контролни мерки в Скагерак. След това Съветът бе информиран за актуалното състояние на договореностите в областта на рибарството между ЕС и Норвегия след неотдавнашното им обсъждане.

По отношение на селското стопанство председателството представи своята работна програма и пътна карта за реформата на ОСП, а Съветът проведе обмен на мнения по приоритетите и плановете в тази област.

Накрая министрите бяха информирани за груповото отглеждане на свинете майки, оценката на Европейския орган за безопасност на храните относно риска от въздействието на неоникотиноиди върху пчелите, използването на полифосфати при мокро осолената риба, европейската схема за предлагане на плодове в училищата, търговските споразумения със Сингапур и Канада и подготовката на министерската конференция на СТО през декември 2013 г.

По време на обяда министрите проведоха дискусия по въпроси, свързани с многогодишните планове за управление на рибарството.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

РИБАРСТВО Error: Reference source not found

Работната програма на председателството и пакета за реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) Error: Reference source not found

Технически и контролни мерки в Скагерак Error: Reference source not found

Двустранни консултации между ЕС и Норвегия Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО Error: Reference source not found

Работна програма на председателството и пътна карта за реформата на ОСП Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Хуманно отношение към животните: групово отглеждане на свинете майки Error: Reference source not found

Оценка на Европейския орган за безопасност на храните относно риска от неоникотиноидите Error: Reference source not found

Използване на полифосфати при мокро осолената риба Error: Reference source not found

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата Error: Reference source not found

Споразумение за свободна търговия със Сингапур Error: Reference source not found

Търговско споразумение с Канада и подготовка за министерската конференция на СТО Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

 • Трактори — нови екологични изисквания и изисквания за безопасност за одобряването на типа Error: Reference source not found

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • Споразумение за сътрудничество между Лихтенщайн и Европол Error: Reference source not found

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

 • Конвенция за ядрена безопасност — указания за водене на преговори Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Комитет на регионите Error: Reference source not found

ПРОЗРАЧНОСТ

 • Публичен достъп до документи Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Kris PEETERS Министър-председател на правителството на фламандската общност и фламандски министър на икономиката, външната политика, земеделието и политиката за развитие на селските райониБългария:

Г-н Мирослав НАЙДЕНОВ Министър на земеделието и храните

Г-жа Петя ВАСИЛЕВА Заместник постоянен представител

Чешка република:

Г-жа Jaroslava BENEŠ ŠPALKOVÁ Генерален директор за външните отношения, Министерство на земеделиетоДания:

Г-жа Mette GJERSKOV Министър на продоволствените въпроси, земеделието и рибарствотоГермания:

Г-н Robert KLOOS Държавен секретар, Федерално министерство на земеделието, храните и защитата на потребителитеЕстония:

Г-н Helir-Valdor SEEDER Министър на земеделието

Г-н Clyde KULL Заместник постоянен представител

Ирландия:

Г-н Simon COVENEY Министър на земеделието, храните и морските въпросиГърция:

Г-н Athanasios TSAFTARIS Министър на развитието на селските райони и храните

Г-н Dimitrios MELAS Генерален секретар по развитието на селските райони и храните

Испания:

Г-н Miguel ARIAS CAÑETE Министър на земеделието, храните и околната средаФранция:

Г-н Frédéric CUVILLIER Министър на околната среда, устойчивото развитие и енергетиката

Г-н Stéphane LE FOLL Министър на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите

Италия:

Г-н Mario CATANIA Министър на земеделието, храните и горитеКипър:

Г-н Sofoclis ALETRARIS Министър на земеделието, природните ресурси и околната средаЛатвия:

Г-жа Laimdota STRAUJUMA Министър на земеделиетоЛитва:

Г-н Vigilijus JUKNA Министър на земеделието

Г-н Mindaugas KUKLIERIUS Заместник-министър на земеделието

Люксембург:

Г-н Romain SCHNEIDER Министър на земеделието, лозарството и развитието на селските райони, министър на спорта, делегиран министър по въпросите на солидарната икономикаУнгария:

Г-н Olivér VÁRHELYI Заместник постоянен представителМалта:

Г-н Patrick R. MIFSUD Заместник постоянен представителНидерландия:

Г-жа Sharon DIJKSMA Министър на земеделиетоАвстрия:

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представител

Г-жа Edith KLAUSER Генерален директор

Полша:

Г-н Stanislaw KALEMBA Министър на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Kazimierz PLOCKE Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Португалия:

Г-жа Assunção CRISTAS Министър на земеделието, морските въпроси, околната среда и регионалното планиране

Г-н Manuel PINTO DE ABREU Държавен секретар по морските въпроси

Румъния:

Г-жа Ana Lucia VARGA Министър на водите, горите и рибарството

Г-н Achim IRIMESCU Държавен секретар

Словения:

Г-н Branko RAVNIK Държавен секретарСловакия:

Г-н Lubomir JAHNÁTEK Министър на земеделието и развитието на селските райони

Г-жа Magdaléna LACKO-BARTOŠOVÁ Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Финландия:

Г-н Jari KOSKINEN Министър на земеделието и горитеШвеция:

Г-н Magnus KINDBOM Държавен секретарОбединено кралство:

Г-н Owen PATERSON Министър на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Г-н Richard BENYON Парламентарен заместник държавен секретар за околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Г-н Richard LOCHHEAD Министър по въпросите на селските райони и околната среда (Правителство на Шотландия)

Г-н Alun DAVIES Заместник-министър на земеделието, рибарството, храните и европейските програми (Правителство на Уелс)

Комисия:

Г-н Дачиан ЧОЛОШ Член

Г-жа Мария ДАМАНАКИ Член

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:Хърватия:

Г-н Tihomir JAKOVINA Министър на земеделиетоОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

РИБАРСТВО

Работната програма на председателството и пакета за реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР)

Председателството представи на Съвета работната програма и приоритетите си по въпросите, свързани с рибарството.

Предложението на председателството да продължи работата по въпросите на рибарството, извършена по време на полското, датското и кипърското председателство, с цел до края на юни 2013 г. да се постигне политическо съгласие по пакета за реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), получи широка подкрепа от държавите членки.

Голям брой делегации подкрепиха общата цел на задължението за разтоварване на сушата и забраната за изхвърляне на улов, но редица делегации се обявиха за постепенен подход за изпълнение на тези мерки в съответствие със специфичните характеристики на съответните региони или на риболова. Те обвързаха забраната за изхвърляне на улов с концепцията за регионализация.  Друг ключов въпрос, повдигнат от делегациите, засяга необходимостта от ясно определяне на междуинституционалните отговорности по отношение на многогодишните планове за управление.

  Редица делегации посочиха необходимостта от опростяване на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Докато някои държави членки биха желали да се запази досегашният размер на националните вноски в Европейския фонд за рибарство (ЕФР), други биха предпочели да се определят нови критерии за финансовото разпределение. Редица делегации изтъкнаха нуждата от специално финансиране на дейности в областта на аквакултурата. Няколко държави членки изтъкнаха необходимостта да се подкрепи дребномащабният риболов.Трите основни предложения за регламенти от пакета за реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) са:

 • предложение за регламент относно общата политика в областта на рибарството (12514/11), който да замени основните разпоредби в тази област (основен регламент);

 • предложение за регламент относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (12516/11), с акцент върху въпросите от областта на пазарната политика (регламент за пазарите);

 • предложение за регламент относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) (17870/11), заменящ настоящия Европейски фонд за рибарство.

Реформата на настоящия основен регламент за общата политика в областта на рибарството засяга преразглеждането на финансовия инструмент (ЕФМДР), който съответно е свързан с многогодишната финансова рамка 2014—2020 г. и преразглеждането на регламента за пазарите.

На 12 юни 2012 г. Съветът по селско стопанство и рибарство постигна съгласие по общ подход във връзка с основния регламент (11322/12) и по регламента за пазарите (10415/12), а през октомври 2012 г. бе постигнато съгласие по частичен общ подход във връзка с ЕФМДР (15458/12).Технически и контролни мерки в Скагерак

Съветът проведе ориентационен дебат по предложението за регламент относно някои технически и контролни мерки в Скагерак (13264/12).

Повечето държави членки приветстваха предложението и го възприеха като регионален експеримент във връзка с действителното прилагане на забраната за изхвърляне на улов, като регионализацията и забраната за изхвърляне на улов са двата стълба на предлаганата реформа на ОПОР. Въпреки това редица делегации подчертаха, че тези разпоредби не следва да създават прецедент за реформата на ОПОР. Според тях договореностите за разтоварване на сушата на целия улов следва да бъдат приведени в съответствие с регионалните особености.

Редица държави членки оспориха задължението за изцяло документиран риболов и за инсталиране на камери за затворени телевизионни системи за наблюдение (CCTV) на борда на корабите с цел проследяване на риболовните дейности, по-специално защото корабите на Норвегия не са обвързани с подобно задължение, когато извършват риболов във води на ЕС. Редица делегации посочиха, че може да се проучи възможността за приемане на други разпоредби, например за селективност, наблюдение в пристанищата или присъствие на наблюдатели на борда, като алтернатива на затворените телевизионни системи за наблюдение (CCTV).

Предложението има за цел изпълнението на споразумението с Норвегия за въвеждане на забрана за изхвърляне на улов в Скагерак (водите между Северно и Балтийско море, намиращи се между Дания, Швеция и Норвегия). Същевременно на предложението може да се гледа и като на регионален експеримент във връзка със забраната за изхвърляне на улов, като регионализацията и забраната за изхвърляне на улов са двата стълба на предлаганата реформа на ОПОР.

Скагерак е малка зона, в която корабите често преминават от водите на ЕС във водите на Норвегия, така че е необходимо да се хармонизират техническите и други мерки, включително забраната за изхвърляне на улов, която е предвидена в норвежкото законодателство. На работна група ЕС/Норвегия бе възложена задачата да прави препоръки относно хармонизирането на техническите мерки. Предложението е основано на тези препоръки. С цел прилагането на забраната за изхвърляне на улов предложението предвижда електронна система за наблюдение от разстояние на риболовните дейности, и по-специално достатъчен брой камери за затворени телевизионни системи за наблюдение на борда на риболовните кораби с обща дължина 12 метра или повече.

Норвегия ще прилага забраната за изхвърляне на улов и хармонизираните технически мерки от 1 януари 2013 г. С Норвегия е договорено ЕС да може да ги прилага от 1 януари 2014 г. Дания и Швеция ще прилагат хармонизираните технически мерки на национално равнище от 1 февруари 2013 г.

Двустранни консултации между ЕС и Норвегия

Комисията информира Съвета за сключването на споразумение между ЕС и Норвегия за управление на общите рибни запаси по време на последния кръг от преговорите, състоял се на 15—18 януари т.г. в Clonakilty, Ирландия.

Повечето държави членки приветстваха споразумението, като изтъкнаха положителния резултат във връзка с баланса на прехвърлените между Норвегия и ЕС квоти.

Във връзка с неуспеха на преговорите на ЕС и Норвегия с Исландия и Фарьорските острови за управлението на запаса от скумрия в североизточната част на Атлантическия океан много държави членки биха желали Комисията да приложи търговския инструмент, приет от ЕС миналата година. Комисията ще проучи условията, при които може да се приложи този инструмент, но смята, че високото ниво на общия допустим улов (ОДУ), разпределен на Норвегия и ЕС, би могло да навреди на процеса за определяне на търговски санкции.

Сключеното между ЕС и Норвегия споразумение обхваща:


 • ОДУ за запаси, съвместно управлявани от ЕС и Норвегия,

 • разпределянето на тези запаси между ЕС и Норвегия, както и

 • прехвърлянето на квоти между ЕС и Норвегия като част от балансирано споразумение в интерес на рибарите от ЕС и Норвегия.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Работна програма на председателството и пътна карта за реформата на ОСП

Председателството представи на Съвета работната програма и приоритетите си в областта на селското стопанство, както и пътна карта за реформата на общата селскостопанска политика (ОСП).

По време на своето председателство Ирландия ще съсредоточи усилията си върху сключването на междуинституционално политическо споразумение за реформата на ОСП до края на юни т.г. За тази цел председателството очаква да постигне обща позиция на Съвета до края на март 2013 г.

Делегациите подкрепиха натоварения график за реформата на ОСП, предложен от председателството. Много от тях отбелязаха, че работната програма е амбициозна, но реалистична, като се има предвид, че комисията по земеделие на Европейския парламент наскоро гласува измененията си по предложенията относно реформата на ОСП. От друга страна те изтъкнаха, че напредъкът на реформата на ОСП е свързан с постигането на съгласие по многогодишната финансова рамка (МФР) 2014—2020 г. на следващото заседание на Европейския съвет.

Председателството ще продължи и работата с Европейския парламент по привеждането на други аспекти от действащата правна рамка в областта на селското стопанство в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон.

По време на настоящото председателство Съветът ще предостави и политически указания във връзка с доклада на Комисията за регламента за биологичното производство.

По отношение на храните и ветеринарните въпроси председателството възнамерява да работи по преразглеждането на пакета за хигиената и регламента относно официалните проверки, както и по новото ветеринарно и фитосанитарно законодателство. Освен това председателството ще се стреми да сключи споразумения на първо четене относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и електронната идентификация на едрия рогат добитък/доброволното етикетиране на говеждо месо.

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Хуманно отношение към животните: групово отглеждане на свинете майки

Комисията представи на Съвета актуализирана информация относно прилагането на изискванията за хуманно отношение към животните при групово отглеждане на свинете майки в рамките на ЕС, основана на последните данни и на информацията, изпратена от държавите членки (5464/13).

Някои делегации отбелязаха значението на прилагането на тези изисквания за хуманно отношение към животните от всички държави членки с цел да се избегне нелоялната конкуренция между държави, в които свиневъдите спазват изискванията, и държави, в които не всички ги спазват. Комисията възнамерява да започне производство за нарушение срещу държавите членки, които не спазват изискванията.

Новите изисквания за помещенията бяха въведени с Директива 2001/88. Те включват задължителни изисквания при групово отглеждане, предвиждащи по-специално свинете майки и женските свине (женски свине, които не са се опрасвали) да се отглеждат в групи през част от бременността им във всички свиневъдни обекти с десет или повече свине майки. Освен това се изисква постоянен достъп на свинете майки и женските свине до материали за риене и се предвиждат нови минимални изисквания за подовите площи.

Тези изисквания за групово отглеждане следва да бъдат изпълнени от всички държави членки от 1 януари 2013 г.

Оценка на Европейския орган за безопасност на храните относно риска от неоникотиноидите

По искане на делегацията на Нидерландия Комисията представи на Съвета информация за оценката на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно риска от въздействието на неоникотиноидните инсектициди върху пчелите (5667/13).

Редица държави членки подкрепиха предложението на Нидерландия да се предприемат действия на общностно равнище в районите, където е установено или не би могло да бъде изключено наличието на висока степен на риск във връзка с определени аспекти от оценката на риска за медоносните пчели. Някои държави членки обаче смятат, че преди да се предприемат действия следва да се потърсят допълнителни научни становища. Комисията смята да представи скоро предложения за прилагане на принципа на предпазните мерки и на принципа на пропорционалност към този проблем.

Комисията отправи искане към ЕОБХ да направи оценка на риска от неоникотиноидите като потенциална заплаха за пчелите. На 16 януари ЕОБХ докладва, че учените са установили редица рискове за пчелите от използването на три пестицида от групата на неоникотиноидите (имидаклоприд, тиаметоксам и клотианидин) при определени земеделски култури. Заключенията на ЕОБХ се основават на оценката на използването на вещества, които понастоящем са разрешени в Европа, когато се прилагат под формата на третиране на семена или гранули върху различни земеделски култури.

Използване на полифосфати при мокро осолената риба

Делегацията на Португалия информира министрите относно използването на полифосфати при мокро осолената треска (5739/13).

Португалия изрази опасения във връзка с предложението да се разреши използването на полифосфати за приготвянето на мокро осолена риба. Делегацията на Португалия смята, че тази практика може да бъде заплаха за съществуването на един традиционен гастрономически продукт, за чието приготвяне в Португалия се използва единствено сол. Според Комисията, ако консервантът е надлежно разрешен, въпросът засяга най-вече етикетирането.

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата

Комисията представи на министрите доклад относно прилагането на европейската схема за предлагане на плодове в училищата (18070/12 + ADD 1).

Съдържанието на доклада ще бъде подробно разгледано на следващото заседание на Специалния комитет по селско стопанство.

Докладът посочва, че през 2010—2011 г. над 8 млн. деца и над 54 000 училища са се ползвали от схемата за предлагане на плодове в училищата. Понастоящем средствата от бюджета на ЕС, определени за тази схема, възлизат на 90 млн. евро годишно, като нейното прилагане се основава на съвместно финансиране.

Въпреки че прилагането на схемата започна едва през 2009 г., първоначалните резултати показват, че тя е била успешно въведена в държавите членки, които са избрали да я прилагат, и че става все по-ефикасна. Краткосрочните резултати показват, че схемата е довела до увеличаване на количеството на консумираните от децата плодове и зеленчуци, а докладът посочва в заключение, че в дългосрочен план тя би могла да бъде подходящ инструмент за положително влияние върху хранителните навици на децата.

На 28 януари 2013 г. Комисията започна допитване до обществеността във връзка с прегледа на схемата за предлагане на плодове в училищата и схемата за предлагане на мляко в училищата, за да оцени въздействието на двете програми и да прецени тяхното бъдещо развитие, що се отнася до избора на предлаганите на децата продукти или подкрепата за образователни мерки.

Комисията възнамерява да представи на Съвета до края на тази година резултатите от своя анализ, евентуално придружени от законодателно предложение.

Споразумение за свободна търговия със Сингапур

Съветът бе информиран от Комисията за приключването на преговорите за споразумение за свободна търговия със Сингапур (5535/13).

Основните елементи на това споразумение са:


 • подобряване на възможностите за търговията с услуги на двете страни партньори,

 • защита на инвестициите на равнище ЕС,

 • подобряване на достъпа до публичните покани за участие в обществени поръчки,

 • намаляване на нетарифните бариери в ключови индустрии, както и

 • постигане на устойчиво развитие.

По отношение на селското стопанство Сингапур ще въведе нов регистър на регионалните храни, вина и спиртни напитки с географски указания. Това следва да осигури на тези продукти висока степен на защита на сингапурския пазар. Това е важно за регион, в който съществува значителна конкуренция на производители от трети държави, по-специално по отношение на месните и млечните продукти.

Сингапур е основният търговски партньор на ЕС в югоизточна Азия, а ЕС е основната експортна дестинация за Сингапур, предшестваща Китай, САЩ и други държави от АСЕАН.

Съветът ще вземе решение относно парафирането и временното прилагане на споразумението за свободна търговия въз основа на представено от Комисията предложение. След това споразумението за свободна търговия ще бъде представено на Европейския парламент за одобрение с оглед на евентуалното му подписване през май 2014 г.

Търговско споразумение с Канада и подготовка за министерската конференция на СТО

Комисията информира министрите за преговорите по всеобхватно икономическо и търговско споразумение с Канада, както и за Деветата министерска конференция на Световната търговска организация (СТО), която ще се проведе в Бали от 3 до 6 декември (5688/13).

Понастоящем ЕС води преговори за всеобхватно икономическо и търговско споразумение с Канада (ВИТС) по ключови въпроси в областта на търговията и инвестициите. Преговорите започнаха през май 2009 г. Понастоящем преговорите се намират в заключителния си етап и целта е да приключат през първото тримесечие на 2013 г. Достъпът до селскостопанските пазари и тарифните квоти за чувствителни продукти като говеждо и свинско месо и млечни продукти остават най-трудните нерешени въпроси.

Редица делегации изразиха безпокойство по отношение на текущите преговори с Канада. Те изтъкнаха, че всяко споразумение с Канада относно достъпа до пазарите следва да бъде балансирано, особено предвид връзката с бъдещите споразумение със САЩ.

Във връзка с подготовката за Деветата министерска конференция на СТО няколко делегации изразиха опасения относно частта от преговорите, посветена на селското стопанство, и подчертаха, че не е необходимо да се разглеждат отново вече одобрени текстове, а трябва да се работи за общ, балансиран и предпазлив подход, за да може възможно най-рано да бъдат „пожънати“ първите резултати. Това включва необходимостта да се запазят равните условия за износ и за достъп до пазара за най-слабо развитите страни.

Няколко държави членки смятат, че за да могат да сключат споразумение, имат нужда от повече подробна информация. Комисията потвърди намерението си редовно да предоставя на държавите членки информация по въпроса в рамките на комитет „Търговска политика“ и когато е уместно — на Съвета.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Трактори — нови екологични изисквания и изисквания за безопасност за одобряването на типа

Съветът прие регламент за определяне на нови екологични изисквания и изисквания за безопасност за одобряването на типа за трактори и други земеделски и горски превозни средства (PE-CONS 51/12).

Регламентът има за цел да се повиши степента на безопасност, да се намалят емисиите на замърсители на въздуха, да се опрости действащата правна рамка, да се подобри наблюдението на пазара и тези категории превозни средства да се адаптират към техническия напредък.

Регламентът беше приет след постигането на споразумение на първо четене с Европейския парламент.ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Споразумение за сътрудничество между Лихтенщайн и Европол

Съветът одобри споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Княжество Лихтенщайн и Европейската полицейска служба (Европол) (17959/12) след като се консултира с управителния съвет и получи становището на съвместния надзорен орган на Европол съгласно Решението на Съвета за създаване на Европейска полицейска служба1.

Целта на споразумението е предотвратяване и борба с организираната престъпност, тероризма и други форми на международна престъпност и освен обмена на информация може да включва по-специално общи доклади за обстановката, резултати от стратегически анализи, информация за методи за предотвратяване на престъпления, участие в обучения, както и консултации и подкрепа за конкретни наказателни разследвания.

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Конвенция за ядрена безопасност — указания за водене на преговори

Съветът прие решение за даване на указания на Комисията за преговорите във връзка с преразглеждането на Конвенцията за ядрена безопасност.НАЗНАЧЕНИЯ

Комитет на регионите

Съветът назначи г-н Jean-Luc VANRAES (Белгия) и г-н Rosario CROCETTA (Италия) за членове на Комитета на регионите за остатъка от текущия мандат, който изтича на 25 януари 2015 г. (5424/13 и 5471/13).ПРОЗРАЧНОСТ

Публичен достъп до документи

Съветът одобри: • отговора на потвърдително заявление № 21/c/01/12 от г-н Antpöhler, като делегациите на Дания, Естония, Финландия и Швеция гласуваха против (17553/12).1OВ L 121, 15.5.2009 г.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 8352 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

5289/13


BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница