Багрина кларк новата земя – обител на радосттастраница7/16
Дата22.07.2016
Размер3.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

ВИСШИЯТ ИЗПОВЕДНИК
Висшият Аз е вашата Божествена същност. Той е вашата връзка с Висшите светове. Той е, който ви води в пътеката на Истината и на еволюцията. И тъй като Той е вашият изконен висш съветник, направете го свой изповедник.

Изповедта е действие, което изисква пълна честност и откровеност. Трябва да застанеш пред своя Божествен Аз (не пред църковен служител) и с най-дълбока искреност да признаеш грешките си. Човек често греши, малко или много. Греши често, защото в света, в който жи­вее, обикновено няма яснота за Истината. Каква е в действителност Истината в едни или други обстоятелства е трудно да се отсъди. Когато Истината излезе наяве, човек тогава разбира със сигурност правилно ли е постъпил.

Не е страшно да се греши – чрез грешките си човек се развива, гради качества, но само при положение, че ги отчита и се стреми да ги поправи. Когато застане пред своя Аз за изповед и спокойно разсъди над грешките си, човек се отърсва от чувството за вина. Чувството за вина изпълва човека с негативни енергии, той е потиснат и няма радост във всекидневието си. Негативните енергии са с ниски, груби вибрации и са причина за болести. Изповедта е начин да се излезе от зоната на тези вибрации.

Ако грешката ви е засегнала друг човек и волно или неволно сте го наранили, преодолейте неудобството си и поискайте прошка, извинете се, обсъдете причината, поради която се е стигнало до тази грешка. Ако нямате сили за това или човекът е далеч от вас (независимо дали на Земята или Отвъд), тогава пуснете в пространството чрез мисълта си своето извинение и молба за прошка. В пространството мисълта не се загубва, намира онзи, към когото е отправена, и навлиза в неговото подсъзнание (при по-чувствителните хора и директно в реално­то съзнание). Така Висшият Аз на човека знае, че сте поискали прошка. Съответният човек може да не е разбрал с реалното си съзнание, че е имало такъв акт от ваша страна, но той получава добрата енергия и неговите негативни чувства спрямо вас изчезват постепенно. Идеята за изповедта и за прошката не е случайна. Става дума за действието на енергиен закон. В Мирозданието всичко е енергия. Видовете енергии са неизброими. Във всеки миг се проявяват нови и става прегрупиране на съществуващите. Ако можехте да виждате енергиите, ня­маше да имате секунда покой от енергийните вих­ри, в които сте потопени. Самите вие всеки момент с мислите, с чувствата и с действията си съз­­­давате различни енергии – тежки и леки – в зави­­симост от това, какви мисли и чувства излъчвате.

Енергиите имат свойството да се съединяват с подобните си. Когато излъчвате лоши мисли и чувства, привличате към себе си негативните енергии. Гневът, омразата, осъждането, мислите за отмъщение задържат около вас негативните енергии трайно и зареждат клетките ви с тях. Това затруднява правилното им функциониране и се разболявате.

Ако нямате желание или не сте си изградили навик да се изповядате пред Божествената си същност, енергиите на грешките ви остават трайно в клетките и в подсъзнанието ви. Те създават тъмни енергийни зони, които с времето се уголемяват – към енергиите на старите грешки се прибавят и новите. Ако се чувствате изтощени, постоянно сте в лошо настроение, раздразнителни, причината може да бъдат енергиите на неотчетените грешки. Никой традиционен лекар няма да получи вярна представа за причините на състоянието ви. Лекарствата само ще ви напълнят с допълнителни токсини. Ако имате такива състояния с неясен произход, осигурете си малко свободно време и останете насаме със себе си. Без да се укорявате, се върнете назад и обмислете ситуациите, през които сте преминали. Бъдете честни със себе си. Това е първото и задължително условие, за да постигнете ефективна изповед. Не търсете чужди грешки и вини. Занимавайте се единствено със себе си. Вгле­дайте се в детайлите на обстоятелствата и на поведението си. Какво са направили другите, няма смисъл да ви занимава.

Изповедта е заради самите вас. Постепенно от­­хвърляйте нещата, които отчитате като грешки. Всяка грешка може да се обсъди по няколко пъти в различно време – докато усетите, че имате пълна яснота за причините, поради които сте я допуснали. Тогава кажете на своя Висш Аз: „В името на Абсолютната Истина признавам тази грешка и обещавам, че ще я поправя“. Постепенно ще обсъдите всичките си грешки и ще се изповядате пред Божествената си същност. Това ще ви донесе лекота. Когато това се случи, не забравяйте да обсъждате грешките си и да обещавате на Висшия си Аз, че ще ги поправите. Така ще избегнете тяхното на­т­рупване. За да се освободите от грешките си и тех­ните последствия, е необходимо грешките да се по­правят. Само тогава техните енергии ще напуснат подсъзнанието, съзнанието, мисълта и сърцето ви.

Когато забележите и отчетете една и съща грешка няколко пъти, от един момент нататък вече няма да я допускате. Едно старо упражнение помага човек всеки ден да се освобождава от грешките си. Вечер, когато си легнете, направете ретроспекция на деня от вечерта към сутринта. Осъзнайте дали нещо в този ден не е било както тряб­ва. Обсъждайте искрено нещата със себе си, без да се укорявате. Ако това ви стане практика, все по-рядко ще правите една и съща грешка. Това е много полезна всекидневна изповед. Тя може да стане ваш силен житейски инструмент и верен помощник, който не иска заплата. Той ще ви служи безкористно и ще ви помага да се усъвършенствате.

Бъдете сигурни, че всяка ваша изповед пред самия себе си много внимателно се следи от Висшия ви Аз. Независимо, че повечето хора не усещат пряка връзка с него, тя съществува и е много силна и действена. Получавате напътствия и помощ в критичните моменти чрез интуицията си. Обръщайте се към Висшия си Аз за съвет и помощ. Може да правите изповедите си пред него и да разговаряте като с най-добър приятел. В него се съхранява голяма информация за цялостното ви пътуване през Вечността, както за опитностите и знанията ви.

Няма по-добронамерен изповедник от Висшия ви Аз. Той винаги откликва на молбите и на въпросите ви. Ако отделяте време за концентрация, ще получите неговите съвети и отговори.Чрез вашия Висш Аз сте свързани

с Висшите йерархии.Отключи Божествената Радост

Идват нови идеи в света. Те влизат в стълкновение със старите. Защо? – защото старото не иска да предаде царството си. Новите идеи коренно ще преобразят света. Старите системи ще се заменят с нови. Който приеме новите идеи, ще се измени – лицето му ще светне, ще придобие нов израз.


В шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат права и свобода като него. Казано е: „Ако не се родите изново.“ Тези думи подразбират шестата раса. Новорождението, за което говорят християните, е влизане в шестата раса, а покаянието, обръщението и пр. са приготовление. Новородените вече са в шестата раса.


В Новия Живот разменната монета ще бъде Любовта, а не парите. Когато обичаш някого, ти вече си му платил предварително и той ще извърши нещо за теб. Всяка работа, колкото и малка да е, извършена в името на Божията Любов, Мъдрост и Истина, добива голяма ценност.

Учителя


АХ ТАЗИ 2012!
Тя наближава! Тревогата на земните хора се усилва! Властелинът Страх потрива доволно ръ­це! Човечеството е в очакване на своята гибел !

Колко ли гори са изсечени за хартията, на която са отпечатани статии и книги за 2012 със страховити прогнози? Заглавията те разтрепер­ват: 24 месеца до края на света; Версии за края на света; Полюсите ще се обърнат; Слъ­нцето ще удари Земята на 22.12.2012; Нов филм за края на човечеството; Апокалипсисът отдавна се очаква. Само от едно издание могат да се изброят десетки такива заглавия. Вестникар­ската, филмовата и книгоиздателската индустрии процъфтяват, използвайки човешкия страх. Публикувани бяха и десетте знака, които доказват, че Земята бързо крачи към небитието.

И защо?

До вас са достигнали безброй послания за края на света, за загиването на цивилизацията ви и за унищожението на Земята – на много от тях посоченият срок е преминал и те не са се сбъд­нали. Вероятно, още не вярвате, че всичко, кое­то се случва, ГО СЪТВОРЯВА ГЛОБАЛНОТО ЧОВЕШКО СЪЗНАНИЕ! Може би още се съмнява­те в ДОБРИЯ КОСМИЧЕСКИ ПЛАН!Съзнанието е вашият добър или зъл Бог. Вие сътворявате нещата всяка секунда в живота си. И нима в 21 век още вярвате в злия отмъс­тителен бог, в огнената геена, в ада и в безброй злини, които са ви изпратени от Създателя?! Той затова ли сътворява това прекрасно Мироздание, за да го изпълва с наказания, омра­зи, гняв, отмъщения и всякакви злини, които да се изсипят върху земното човечество? И заплахите към човечеството не само че не спират, а се умножават. В това ли се изразяват Вярата, Надеждата и Любовта?!

Календарът на Маите, който разбуни света, има изтрита част и е тълкуван многозначно. Най-­често се мисли, че той вещае края на циви­лизацията (става дума всъщност за край на времеви цикли и за неслучайното им съвпадение. Безспорно настъпва важен момент във вре­мето – край на световна епоха от 5125 години, която е започнала през 3114 г. пр. Хр. и свършва в 2012 г. сл. Хр., край на прецесията, коя­то трае 25,625 г., пътешествие през 12-те съзвездия).

Малко хора са се опитали да вникнат в същността на Календара на Маите. Той е открит в 1960 година в Мексико при прокарването на тра­­се за магистрала. Това е каменна плоча, вър­­ху която има таблица със знаци, част от които са изтрити. Разшифрованият надпис, който впоследствие се оказал календар, гласи, че светът го очакват странни събития през 2012 година с участието на божеството на Маите Болона Йокта. Това божество се асоциира едновременно с войната и със създаването на нов свят. Трактовката на европейците, които разшифровали посланието, е съвсем буквална – ги­бел на света заради война! Загадъчните надписи са направени преди 4300 години от култура, която още е почти непозната на европейците. И започнала истерията…Иде свършека на света! Огромна част от хората, които се страхуват от идването на 2012 година, изобщо не знаят за как­во става дума в този календар!

Д-р Карл Калеман е водещ изследовател на Ка­лендара на Маите. Ето неговото мнение: Спо­ред мен, приближава нещо много по-всеоб­хват­но от край на един цикъл и началото на друг. Разполагаме с предостатъчни емпирични доказателства, че приближаваме точка във време­то, когато деветте еволюционни нива на Космическия План ще бъдат едновременно завърше­ни. Това съответства на единствения анти­чен надпис Тортугеро, описващ какво се случва към крайната дата. Това означава не наближа­ването на още един цикъл или на една промяна, а край на всички промени. Цялата досегашна еволюция е била подготовка за това. Са­мо такъв край на промените би дал основата на хармоничен вечен мир на Земята.Това, което вече се прояснява, не е нещо, което се е случвало преди в историята на Вселената. Може би неизбежното, отчасти непозна­тото предизвика широко разпространеното от­ричане, което сякаш доминира у повечето хора. Вместо да се изправят пред огромната про­мяна в социо-икономическите отношения дос­та хора предпочитат да фантазират за някакво физическо или астрономическо явление, което ще ни се случи на определена дата. Всъщ­ност Календарът на Маите не се отнася за нещо, което ще се случи на точна дата, а е опи­сание на Божествения План за еволюция на съзнанието, където квантовите промени в календарните енергии носят промяна в съзнанието. Човешкото съзнание ще продължи да се трансформира стъпка по стъпка в съответствие с този План, докато стигнем крайната дата на процеса на сътворение – 28 октомври 2011 година. На тази дата Вселената ще достигне най-високото си квантово състояние, къ­дето промените, прекъсващи хармонията, ще свършат. Очевидно е, че още не сме стигнали там.

В плана на еволюцията на съзнанието наближаваме Шестата нощ от Галактическия подсвят (Осмия от Деветте подсвята), започнала на 8 ноември 2009 година. Ако разбирането ми на Календара на Маите е точно, през тази идваща нощ ще станем свидетели на най-значителната трансформация на съзнанието в човешката история. Вълнуващо е, че ве­че се оформя сравнително ясна картина, как би се родил новият свят. От друга страна ста­ва все по-ясно, че това раждане няма да бъде съвсем леко… Ако хората могат да добият реалистично разбиране за това, как ще се роди новият свят, те биха могли да запазят надежда за бъдещето, основаваща се на нещо повече от самозалъгване. За съжаление, свидетели сме на ширещо се объркване и неразбиране относно Ка­лендара на Маите. Много, от представя­щи­те се за експерти, отричат древното зна­ние на Маите – че има Девет Космически Сили, които ще се проявят, и че те, и нищо друго, ще обяснят за­що ще се роди нов свят.

Както обяснявам в книгата си „Целенасочена­та Вселена“, съзнанието е най-вече отношение с Дървото на Живота, което съществува на много различни нива в Космоса и причинява синхронизирана промяна на всички тези нива. Това означава, че промяната в съзнанието, даваща ново направление в живота ни, ще влияе и на света, и на обществото, и на начина, по който се отнасяме към това.

Промяната в съзнанието не е нещо, което се случва само в главите ни, но едновременно се изразява и като външни промени в световните отношения. Икономическите ни отношения са също обект на тези промени.

Какъв би бил новият свят? По този въпрос не са открити древни източници на Маите, за­то­ва смятам да се обърна към големите религиозни източници Библията и Корана, в които се говори по тази тема. Комбинирайки това знание с Календара на Маите, можем да направим предположения какво ни очаква.

82: Коран Сура 17-19: „И как ще ти се обясни какво е Денят на големия съд? Това ще е денят, когато никоя душа няма да има власт над друга. Това ще е денят с Аллах“.

Според мен, премахването на доминацията може да се отнесе към Вселенския подсвят, носещ съзнание за единство и прозрачност на съ­щест­вата ни и на всички минали действия. Ако се отнесем сериозно, това ще означава, че всички вериги, използвани от доминиращите хо­ра, ще бъдат разкъсани преди това.

Последната книга от Библията, „Откровение“ 21:4-5, също описва раждането на нов свят: „И Той ще избърше всички сълзи от очите им; и повече няма да има смърт, нито мъка, нито плач, нито болка ще има: първото вече премина. И седящият на престола рече: Ето,­ подновявам всичко“.

Това сякаш показва, че всички вериги от ми­налото ще бъдат скъсани, за да се роди новият свят… Настъпващият период на Шестата нощ ще е този, в който практическите проявления на тази трансформация ще се изпробват и ще се внедрят.

Вселенският човек, който ще бъде създаден от Деветото и Вселенско вълново движение, ще представлява върховната стъпка в еволюцията на съзнанието…

Смятам, че предстоящото духовно пробуждане няма да е нещо, което ще се формулира с думи, а ще се основава на просто фундаментално знание…

Всъщност налични са несъкрушими доказателства, че Календарът на Маите описва последователна промяна на съзнанието, която ще започне да се усеща с все по-голяма честота след 17 юли 2010 и още повече след началото на Вселенското вълново движение на 8 март 2011. Всички промени ще завършат на 28 октомври 2011 и съзнанието на единство ще се стабилизира, което ще донесе епоха на покой. Увеличаването на честотата обяснява и защо е възможно такова огромно преустройство на всички доминиращи системи да се случи за такъв кратък период. (www.maya-portal.net)

Ако съвременните гадатели не се надпревар­ваха в тъй наречените апокалиптични предсказания (апокалипсис означава откровение, раз­криване, а не бедствие), сега на Земята по-ве­ро­ятно щеше да има мир, спокойствие, радост, на­учен и духовен напредък. В характеристиката на Вселената се открояват времеви цикли и ритъм. Това са планирани естествени процеси.

Генерирането на страх заради евентуална пред­стояща гибел, създава гигантски, устойчиви мъсил-форми за край на света. Когато умовете на безброй хора са заети с мисълта за гибел, естествено е тя да бъде сътворена. Трансформацията на Земята е в ход и природните ка­таклизми са неминуеми, но те не целят унищожението на цивилизацията. Може да ви звучи странно, но бедствията действат избирателно. Те не са слепи стихии. В момента много хора напускат Земята, но това е избор на техните души, защото не са готови за квантовия скок и избират да продължат еволюцията си все още в третото измерение. За тях има приготвени подходящи зони.

Известно е, че в различни времеви периоди Слънцето е изгрявало от различни посоки, което се дължи на изместването на земната ос, но в една част от случаите животът на хората не е бил засегнат.

Ако бяхте повярвали, че всички сте Богове, че всички можете да сте велики сътворители, че вие творите събитията и на Планетата, и в соб­ствения си живот, че има Велик Божествен До­бър План, чиято енергия е Любов, в който за Земята е предвидена нова Златна епоха (такива вече са съществували на Планетата ви), щяхте да създадете благоденствие, щяхте да сте в синхрон с вибрацията на Създателя и на Светлите сили.

Тези хора, работниците на Светлината, които са убедени в позитивната същност на Света и на човека, те се заеха със сърцата и с умовете си да сътворяват добър свят, да участват в реализирането на Добрия План на Създателя. Другите, които предпочитат да се страхуват, сътворяват обратното, както за собствения си живот, така и за цялостния живот. Те, съзнателно или не, се свързват със силите на Мрака и служат като спирачка, като забавят осъществяването на Добрия План. Ще повторим едно старо сравнение – тези хора са комини, които бълват черен отровен дим и замърсяват цялата атмосфера, която е условие за съществуването на Земята.

Догми и зли поверия от хилядолетия ви свър­зват с енергиите на страха. И щом вярвате в тях, те ще направят живота ви мрачен и стра­ховит. Носейки тези вярвания, никога не можете да се свържете с Новите енергии, които текат за пръв път към Планетата ви директно от Първоизточника. Енергията на Богинята- Майка навлиза във вашия свят след дълго отсъствие и хармонията между мъжката и женската енергия (ян и ин) се възражда. Това подготвя Прехода – Прехода към Златната епоха, Прехода към по-високата вибрация на Планетата и на хората, които искат да я приемат.

В момента се твори един нов светъл свят, заради който трябва да се изпълните с Радост, а не със страх. Тези, които искат Радостта, ще пре­крачат в Новия свят; онези пък, които пред­почитат да се страхуват, ще изберат да останат в старото статукво. Изборът винаги е ваш. Няма Божествен Законодател, който да насилва вашия избор. Законодателят сте вие!

Много дълго време сте вярвали в злото и сте го поддържали живо чрез вашия страх. Това е престъпление към вас самите, към човечеството, към Земята и към вашия Създател. Никой не ви наказва. Вие се самонаказвате, като сътворявате ад за себе си и за близките си. Достатъчно е да се огледате и да съзрете невероятната красота, която е сътворена на Планетата ви за вас. Когато сам избираш мрака, а не Светлината, никой не е в състояние да ти помогне. Свободната воля е вселенски закон и той важи за вашия свят. Този закон е един от най-голе­ми­те дарове за земното човечество – има светове, в които не съществува свободна воля. И как­во правите със свободната си воля? Какво из­бира­те? Неразбираемо е защо избирате отровата. Осъзнайте, че смърт не съществува и животът е ВЕЧЕН. В този живот сте за кратко, но чрез него сътворявате следващото си СЕГА. Всич­ко е СЕГА. Това е трудно за разбиране във вашето измерение, но е истина. Миналото, сегаш­ното и бъдещето са паралелни времеви кръгови писти. Вашето измерение ви създава пред­ставата за прав път към бъдещето. Всичко, за което сте се тревожили, как ще бъде разреше­но, вече е разрешено, но още нямате информация за това.

За тези, които ще преминат в четвъртото измерение или вече са там, объркването с линейното време ще отпадне. В СЕГА вие създавате събитията в паралелната времева писта, коя­то схващате като бъдеще. Светът е многоизмерен и вие сте многоизмерни. Това, че в даден момент сте в честотата на третото или четвъртото измерение, не значи, че нямате достъп до други измерения. Не го осъзнавате с реалния си ум, но вашият Висш Аз знае това. Има да учите много за себе си – кои сте и колко сте могъщи. И все повече ще го осъзнавате с покачването на вибрацията ви. Страхът е, който не ви позволява да преминете границата и да осъ­ществите Великия Преход. Той е СЕГА. Това е невероятно време за Планетата и за настоящото човечество. Не сте избрали да се върнете на Земята в това време случайно – избрали сте го, за да участвате в Прехода.

21.12. 2012 от Календара на Маите е една дата, която отбелязва край въобще на циклите. Какво ли е написано в изтритата част на този календар? И дали испанските конкистадори (по-скоро точното им наименование е злодеи) не са унищожили друга плоча с предсказание за следваща Златна епоха? Не знаете. Може би там да е казано ясно, че започва нова Златна епоха?! Днешните маи не са изпаднали в паника заради този календар и вече са отегчени от постоянните въпроси за 2012, но останалата част от света – ДА, тя е в ПАНИКА! Старейшината на племето на Маите Аполинарио Пищун заявява пред научната и медийна общност, че вече е ужасно уморен от въпросите за страховито приближаващият се Армагедон и да спрат да съчиняват литературни преразкази на древния Календар, останал от една изчезнала цивилизация.

Хора от цял свят му пишат писма всеки ден – питат го, как така древните маи са упоменали датата на предстоящата земна катастрофа и по кой точно начин ще измрем до крак.

Според него обаче теориите за гибелта на всич­ко живо са родени в днешния цивилизован Запад, а не в средите на древните шамани от Чи­чен Ица. Всеобщата истерия, нагнетена от десет­ки художествени публикации и филми, е вредна за хората, казва старейшината на племето.

Както е ясно, катаклизмите не са от вчера и ще продължат, но това НЕ Е ШВЪРШЕКЪТ НА СВЕТА, както е казано в един погрешен превод, където всъщност става дума за СВЪРШЕ­КА НА ВЕКА.

Ето какво казва Учителят Беинсà Дунò (Петър Дънов) в Беседата Ликвидацията на века12, държана на 26 септември 1937 година: Ка­зано е в Писанието: „Вие сте Божества“. Зна­чи вие създавате и рушите… Докато си раз­положен, светът се създава за тебе. Щом из­губиш разположението си, светът се разрушава. Всеки има възможност да създаде своя свят. Всеки има възможност в един момент да разруши този свят в себе си. Следователно, когато хората живеят добре, Бог създава света; ко­гато не живеят добре, Бог разрушава света.

Например, още преди векове Любовта е да­ла на всеки човек известни блага. Ако не ги използваш разумно, тя си ги взима. Това причинява страдание на хората. Като не знаете защо Любовта взима благата си назад, вие се сърдите и казвате: Измъчи ни тази Любов! – Не, Любовта само взима старото, за да даде място на новото. Тя излива водата, налята ня­кога в шишето, за да налее в него прясна вода. Тъй щото, вярно е, че Любовта ни причинява най-големите страдания. Обаче, вярно е, че Любовта ни причинява и най-големите радости. Като дойдат най-големите страдания, знай­те, че вие ще ликвидирате със старото.

Каквато мисъл държите в ума си за Бога, такива можете да бъдете и вие. Щом се усъмните в Бога, вие губите всички блага, всички дарби и способности, дадени ви от Него. Изправете грешките си външно и вътрешно, за да се ползвате от това, което е вложено във вас. Дръжте в ума си една права идея за Бога. Знайте, че Бог е благ и в живота, и в смъртта; и в богатството, и в сиромашията; и в радостите, и в скърбите. И при най-големите ви изпитания Бог е неизменен. …Аз вярвам в Бога, за­то­ва Той ме посещава. Ако вярваш в Бога, и адът, в който живееш, се превръща на рай, наистина Бог те е посетил. Ако вярваш в Бога, и адът ти не се превръща на рай, Той не те е посетил. Това е велика истина, която всеки може да провери.

Сега аз ще ви помоля да развалите договора, който някога сте направили. Скъсайте полицата, която някога сте подписали. – Трябва да пла­тим известно обезщетение – платете обез­ще­тението, но развалете договора, който сте подписали някога в далечното минало. Ако изпълните този договор, съвсем сте загубени. Пла­тете глобата, колкото и да е голяма, но от­кажете се от този договор. Използвайте мо­мента! Сега е време да се откажете от него. Скъсайте договора!

Да отворим книгата „Заветът на цветните лъчи“13, да видим какво ни се казва. – Еван­­­гелие от Иоана, 14:16: „Ще ви дам друг Уте­шител да пребъде с вас во веки.“ – Значи, като се откажете от договора, който сте подписали, ще ви се даде друг Утешител във вярата. Понеже ще платите голяма глоба, ще дой­де друг, който ще ви утеши. Знайте, че всичко е за добро. И тази глоба е за добро.

Да отворим още веднъж книгата „Заветът на цветните лъчи“, стр11: „И ще го водя и ще въздам пак утешение нему и на оскърбените му“. (Исаия 57:18) „И ще обърше Бог всяка сълза от очите им.“ (Откровение 21:4) – Кога ще стане това? – когато се откажете от стария договор. Тогава именно Бог ще обърше всяка сълза от очите ви. Това наричам ликвидация със старото, със старата карма. Всички хора са оплетени със старото, със своята карма. Старите дългове, старите обещания, старите мисли и желания, старите постъпки, които сте забравили – това е кармата. Сегашният човек е оголял от своите стари дългове. И днес още той плаща дълговете си с лихвите заедно. Развалете стария договор! Дошло е време да изплащате старите си дългове. Дошло е време за ликвидация със старото. Сега е ликвидацията на века.

Странно и страшно е, че голяма част от хора­та предпочитат да вярват в плашещите пред­ска­зания, без дори да се опитват да разберат как­во всъщност се случва СЕГА на Земята. Пред­прием­чиви американски фирми вече са построили и про­дават бункери – супер лукс и среден лукс. Дори ­има „вярващи“ от разни секти, които отдавна жи­веят в землянки в очакване на свършека на света. И вече започнаха да измират поради липса на провизии. Вярването в негативното го създава и го подхранва. Е, тогава то ще се случи!

ГЛОБАЛНОТО СЪЗНАНИЕ Е ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ – ТО ТВОРИ И РАЗРУШАВА.

И защо да не поздравите сутрин Слънцето и новия ден? Може би защото след милиарди години то ще угасне? Но дотогава няма ли да сте се завърнали при Създателя като бяла Светлина?

Защо да не кажете на Планетата си и на себеподобните си, че ги обичате? Защо не се облеете в Светлина и не изпратите мислено Светлина на своя град, на страната и на Планетата си? Защо първата ви мисъл сутрин да не е: „Ах, колко е прекрасно!“, вместо: „Ох, какъв ужас!“ Иска ли се дори някакво минимално усилие, за да изберете РАДОСТТА?

Който наистина се опитва да разбере защо сега е на Земята и какво се случва на нея, нека прочете сериозните автори и техните позитивни послания. Има много такива – Махатма14, Браян Гратан; Четириизмерната промяна15, Друн­ва­ло; 2012 година: Пътят на издигането16, Юдит Сабо; Преминаване на границата. Крион17, Лий Керъл; Алхимия на деветте измерения18, Барба­ра Хенд Клоу; Фракталното време, Тайната на 2012 и Новата световна епоха19, Грег Брейдън; Божествената матрица20, Грег Брейдън; От­кровения, Леонид Маслов – www. Spiralata.net .

Моля, не пропускайте да обърнете внимание на това, че истинските ясновидци и предсказатели завършват предсказанията си с уговорката, че всъщност предсказват събития, които са вероятни, но се случва онова, което преобладава като мислене в глобалното съзнание! Мненията на съвременните предсказатели, а те се ока­­заха доста, са противоречиви – от ужас до Злат­на земна епоха.

Светът ще продължи да съществува и ще бъде по-прекрасен, но това зависи от мисленето и чувстването на човечеството. През къде ще мине новото трасе на времето не знае никой, защото човечеството сега го проектира – проектира го във всеки миг от живота. Ако искате да сте проектанти на трасе, което ще отведе живота ви в Златна земна епоха, нека копката ви е със Светла мисъл и с Любов. Ако копнете със страх и негативна мисъл, трасето ще тръгне към ада. Направете копката със светла мисъл и ще се окажете в Рая на Новите енергии!

В Откровенията на Маслов (руски учен и пророк) са казани основни неща, с които съвременното човечество трябва да се съобрази:

За да съществува човечеството в новото хилядолетие, то трябва да изпълни главните критерии за живота на Земята – Вярата и Любовта към Твореца; да приеме Божествените Закони и строго да ги спазва.

Този път предупрежденията за възможния колапс няма да свършат катастрофично. Те съобщават, че сега Самият Бог взима нещата под свой контрол, като преразглежда Програмата Си за вселенското преображение на Божественото пространство и на всичко съществуващо в него. Този път, всъщност, Той пренаписва сценария за съществуването на единната енергийна Същност, като подтиква към духовното единение, което твори колективно­то творческо начало. Създаването на това тво­­­ря­що и колективно съзнание, което създава но­ви светове, нови пространства, също е съв­сем ново за историята на човечеството.

Различното този път е и това, че Бог раз­крива тайната на Неговото съвършенство, което зависи от съвършенството на всички отделни Негови частици, разхвърляни в просторите на Вселената и на енергийните кластери21 на всички организми. Този път признава, че ние преминаваме през изпитанията, водещи до съвършенство, а Самият Той преминава чрез тях Школата на знанията и така се усъвършенства постоянно. Така се формира Творящо­то начало на началата.

Разкрива се и природата на Абсолюта, който никога не е бил и не може да бъде еднородна енергийна Субстанция, а представлява обедине­­ние от множество проявени частици, достигащи колективното висше равнище на творящото Пър­­восъзнание. Затова е така важно чрез овладяване на Великата Енергия на Любовта (най-високото ниво на енергията) да се формира новото пространство на Шестата Коренна раса.

Та, този път самият Абсолют ни съобщава, че ние сме тези, които разширяват границите на творящото Първосъзнание и от нас зависи новото начало на началата в новите хоризонти на Вечността. Удивително е да научиш, че Бог е създал Себе Си в нас заради собственото си усъвършенстване.

Сигурно се питате дали може нещо да стори­те. Да, можете. Не случайно в тази книга е даден Великият призив. Употребете го!

Учителят Петър Дънов ни е казал: „Когато гръ­мотевиците започнат да се чуват, когато земята започне да играе под краката ви, кажете си: Всичко, което е добро, мога да приема. Всич­ко, което е добро, мога да приложа. Когато искам да направя някакво добро, няма сила, която да ми противодейства. Всичко мога да направя чрез живия Господ на Любовта, Който е създал всичко в света. Амин.

Кажете си горните мисли и не се страхувайте. Нека тия мисли останат във вас за всички случаи в живота ви“. (Молитви и песни на Бялото Братство, Беинсà Дунò)22знава, че ние преминаваме през издпитанията на енергийните кластери на всички организмиршенството на всички отделниДействени молитви са тези, които са утвърждения.

За смекчаване на земните катаклизми и за сливане на хората с по-високите вибрации Йор­данка Николова е получила следната молитва:Аз съм Радост, Мир, Любов и Светлина

и се сливам с ритъма на Майката-Земя.

Да бъде!
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница