Да четем едновременно от Свещенните Писания (текстът е на Български език) der gottстраница1/10
Дата14.01.2018
Размер1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

- -


БОГ

Някои качества ,действия и проявления ,отразени в

Библията ,Корана ,Книгата на Мормон и Бхагавад-гита
Да четем едновременно от Свещенните Писания

(текстът е на Български език)


DER GOTT
Manche Eigenschaften ,Wirkungen und Erscheinungen ,die in der Bibel ,im Koran , im Mormonenbuch und in der Bhagawadgita widergespiegelt sind
Lesen wir gleichzeitig von allen Heiligen Schriften

(Der Text ist auf Bulgarisch)


GOD
Some qualities ,actions and manifestations ,reflected in the Bible ,the Koran ,the Book of Mormon and the Bhagavad-Gita.
To read simultaneously from the Holy Scriptures
(the text is in Bulgarian)


Уважаеми книгоиздатели,
Ако искате да отпечатате този материал, е желателно:

1. Да включите (ако сметнете за необходимо) още думи в речника – Част Трета, I.

2. При издаването да поправите печатните грешки, които сме допуснали, за което ви се извиняваме!

3. Съставителите на този материал се отказват от всякакви форми на материално възнаграждение. Издайте колкото може по-евтина книжка, но с едри (лесни за четене) букви, например: обикновения шрифт, който не е заглавие, да бъде: 50 символа в ред /приблизително/ и 40 реда на страница, да заемат печатно поле 11,5 на 18 см върху лист с размери 14 на 21 см.

4. Ако превеждате на друг език, да е максимално точно. За по-лесно разбиране ще посочим пример: превеждате на немски език от Библията... глава... стих... Ако използвате „немската” Библия /готов превод/ и цитирате същия стих, има опасност поради „лошо натрупване на грешки при преводите” цитатът да няма смисъл, т.е. да не потвърждава качеството и т.н. на Бога, след което е написан.

Или ако използвате други, нецитирани в този материал, Свещени Книги (готов превод) трябва а следите дали текстът дава необходимата информация.

5. Да отпечатате целия материал, даже може да включите това обръщение към вас, книгоиздателите. От ваше име може да публикувате допълнително каквото искате.

6. Да подобрите съотношенията между всички шрифтове ,големините на паузите (празните места), разпределението на текста по страници и др.

7. Да попълните номера на страницата в съдържанието (според вашето издание).

Благодарим ви и ви желем лека и успешна работа!


СЪДЪРЖАНИЕ:
Част Първа – Увод ……… стр……..

 1. За идеята да се състави тази книжка ………….стр……

 2. Как бе съставен списъка от качества ,действия и проявления на Бога…………… стр …….

 3. Относно подредбата на качествата на Бога ……… стр……..

 4. За необходимостта от религиозно просвещение …….. стр…….

 5. Целта на настоящата книжка е ………. стр………

 6. Желателно е ………. стр………

 7. Целите на настоящата книжка и на желателните телевизионни просветни предавания са още ………. стр………

 8. За различията между Свещенните писания ………. стр………

 9. За ограничаване егоизма и гордостта на религиозните хора ………. стр………


Част Втора – Изложение ……… стр……..
Някои качества ,действия и проявления на Бога и съответни цитати от Библията ,Корана ,Книгата на Мормон и Бхагавад – гита ………. стр………


 1. Уникалност ………. стр………

  1. Единствен (няма друг) ………. стр………

  2. Неуподобим (несравним с нищо) ………. стр………

  3. Вездесъщ………. стр………

  4. Неизменен (непроменим) ………. стр………

  5. Неделим (неразделен) ………. стр………
 1. По отношение на творението………. стр………

1. Първопричина на всичко………. стр………

2. Всесъздател………. стр………

3. Същност (семе) на всичко ………. стр………

4. Началото и края на проявеното (раждането и смъртта) ………. стр………

5. Поддържник на всичко ………. стр………

6. Управлява и контролира творението………. стр………

7. Източник на съвършенства………. стр………

8. Независим от сътвореното ,необвързан с делата Си………. стр………

9. Всепроникващ………. стр………

10. Всеобхватен като обем………. стр………
 1. Безкрайност………. стр………

1. Безкраен като обем ………. стр………

2. Безкраен като брой проявления………. стр………
 1. Вечност………. стр………

1. Изначален (нероден ,безначален) ………. стр………

2. Вечен (вечност) ………. стр………

3. Времето………. стр………


 1. Мощ (могъщество) ………. стр………

1. Всемогъщ (всесилен ,способен на всичко,всеможещ) ………. стр………

2. Неизчерпаем………. стр………

3. Твори само с желание или слово………. стр………

4. Твори и поддържа всичко с лекота (не Му е трудно, не се изморява) ………. стр………
 1. Върховенство………. стр………

1. Всевишен (най-висш ,превисш ,върховен) ………. стр………

2. Съвършен (всесъвършен) ………. стр………

3. Пресвет (върховно свят) ………. стр………

4. Всесправедлив………. стр………

5. Пречист………. стр………

6. Всемилостив………. стр………

7. Премъдър (мъдър) ………. стр………

8. Превелик (велик) ………. стр………

9. Преславен………. стр………

10. Върховен дух………. стр………

11. Върховен собственик (вседържител) ………. стр………

12. Всевластен (всеразпореждащ ,господар ,владетел на всичко) ………. стр………

13. Върховен съдник………. стр………

14. Пребогат………. стр………
 1. Всеобхватност на възприятията………. стр………

1. Всеобхватен (едновременно вижда ,чува и знае всичко) ………. стр………

2. Всевиждащ………. стр………

3. Всечуващ………. стр………

4. Всезнаещ………. стр………
 1. Нравствени качества………. стр………

1. Свят………. стр………

2. Справедлив………. стр………

3. Казва истината………. стр………

4. Любещ (любов) ………. стр………

5. Милостив (милосърден) ………. стр………

6. Състрадателен………. стр………

7. Праведен (обича правдата) ………. стр………


 1. Други качества ………. стр………

1. Истинен (истина ,съществува действително) ………. стр………

2. Жив (живот) ………. стр………

3. Непроявен (изначално) ………. стр………

4. Невъобразим………. стр………

5. Дух………. стр………

6. Вечно буден (не спи) ………. стр………
 1. Създател и контрольор на неща ,недостъпни за сетивните ни възприятия ………. стр………

1. Духът………. стр………

2. Душата………. стр………

3. Джиновете………. стр………

4. Ангелите………. стр………

5. Ада………. стр………

6. Рая………. стр………

7. Небесата ,невидими за нас ………. стр………


 1. Създател ,поддържник ,контрольор и проявяващ се в (чрез ) неща, достъпни за възприятията ни ………. стр………

1. Светлината ………. стр………

2. Топлината ………. стр………

3. Небесните тела………. стр………

4. Деня и нощта………. стр………

5. Ветровете………. стр………

6. Облаците………. стр………

7. Дъжда………. стр………

8. Морето………. стр………

9. Планините………. стр……

10. Растенията………. стр………

11. Животните………. стр………

12. Човека (виж XII) ………. стр………
 1. Отношения с човека………. стр………

1. Създател (на човека) ………. стр………

2. Съживява и умъртвява ………. стр………

3. Ще се завърнем при Него………. стр………

4. Направляващ във вярата (водещ в правия път) ………. стр………

5. Опрощаващ греховете………. стр………

6. Спасяващ от ада (от самсара) ………. стр………

7. Свидетел на делата ни………. стр………

8. Явява се на хората (на пророците) ………. стр………

9. Разговаря с (говори на ) пророците (слово) ………. стр………
Част Трета - Справочник………. стр………
I. Речник ………. стр………

II. Цитатите са подбрани от следните Свещенни Книги………. стр………

III. В примерите за различия в преводите ( Част Първа ,VIII ,4) вторите цитати са от ………. стр………

IV. Цитатите подбраха ……… и лесен начин за това ………. стр………


Част Първа – Увод


 1. За идеята да се състави тази книжка.

При четене на различни Свещени Писания се забелязва, че Бог е описан приблизително еднакво. Например: Той твори чрез словото Си, всемогъщ е, вижда и знае всичко.

Бог е един /според писанията/ и не лъже. Следователно в различните свещени книги Той ни разкрива части от една и съща истина – за Себе Си, за творението и т.н. Значи ако съберем знанията по даден въпрос от повече писания, ще получим по-пълна картина на света, в който живеем.

Нещата около нас се променят. Както ще видите в книжката, творението не е съществувало и след време ще бъде променено. Но Бог е вечен и неизменен. Следователно най-ценното, вечното знание е това за Бога.

Така приблизително възникна идеята да се обединят от различни свещени книги знания за Всевишния. 1. Как бе съставен списъкът от качества, действия и проявления на Бога.

 1. Бяха преписани качествата от „Основно Богословие” на Чарлз Райри.

 2. Допълнени от справочниците към „Свещен Коран и неговият превод на български език” от проф. Недим Генджев.

 3. Бяха прибавяни още качества от справочниците към „Превод на Свещения Коран” от Цветан Теофанов.

 4. Допълнени от текстове на „Бхагавад – гита”.

 1. Относно подредбата на качествата на Бога.

 1. Първоначалната идея беше качествата, действията и проявленията на Върховния да бъдат подредени по азбучен ред. Така е в тематични справочници на някои издадени религиозни книги. На пръв поглед – добре.

Възникна въпросът: Ами ако се преведе на друг език? Тогава край на подредбата. Значи трябва да се тръси общото между хората. Това е начинът на изучаване, мисленето.

Същевременно в (между) отделните качества се виждаха общи неща. Така възникна идеята качествата да бъдат обединени в групи около по-общи понятия и взаимоотношения на Бога с творението. 1. Понеже Всевишният е единствен и безкраен, всичките Му качества са уникални. Но за по-лесно изучаване те са „сложени” в други групи.

 2. Някои качества от ,,I. Уникалност” и „IX. Други...” могат „да отидат” от едната в другата група. Това зависи от познанията на човека и др.

 3. За подредбите вътре в групите – няма смисъл да затормозяваме читателя.

 4. Качествата, действията и т.н. на безкрайния /и в пространството, и във времето/ Бог са безкрайни. В тази книжка са отразени по-известните, за които научаваме от Свещените книги.

 1. За необходимостта от религиозно просвещение.

 1. Без религиозни знания няма устойчив морал. Хората смятат, че със смъртта на тялото им всичко за тях свършва. Така, забързани към светски удоволствия, те стават все по-егоистични и безцеремонни към себеподобните и към природата.

Вместо човек да вижда в работещия или живеещия до него ближен, на когото може да разчита в трудности и скърби, той /съвременният човек/ трябва все повече да внимава да не бъде излъган, ограбен, измамен, изоставен. И животът, като духовна атмосфера, става по-лош за всички, независимо от религиозността и материалното им положение.

 1. Добре е децата да изучават вероучение. Но ако в къщи те зададат свързан с религията въпрос и родител, изнервен от мизерията на ежедневието, им отговори с пренебрежение: „я не ме занимавай с глупости”, почти целият труд на богослови и учители ,,отива на вятъра”.

 2. В близкото минало за религиозното възпитание са били сравнително достатъчни продължаването на съответните традиции и авторитета на възрастните: „Баба ме е учила, че Бог вижда всичко, че не трябва да лъжа и т.н.”

Сега хората, независимо от възрастта си, имат много по-големи познания, мислят свободно и логично, задават смело всякакви въпроси: „Как може Бог да е един, след като има много религии?”, „Възможно ли е справедлив и всемогъщ Бог да допуска толкова много неправди по земята?”

 1. Медиите бълват предавания, които стимулират не духовното, а страстите у хората. Руши се вътрешният мир на човека, рушат се семействата и държавите.

 2. Казаното в горните четири точки показва, че трябва да се загърбят различията и противопоставянията и вярващите /”водачите” им/ от всички вероизповедания да започнат задружна работа за религиозно просвещение на хората от всички възрасти.

 1. Целта на настоящата книжка е:

 1. Да се покаже на хората, че:

а/ Бог /Господ, Бог, Отец, Аллах, Върховният Бог, Абсолюта/ е един и същ за всички религиозни традиции (вероизповедания, религии).

[Ако не се заблуждаваме поради грешки в превода или други, неизвестни нам, причини, Бог (Върховният) притежава едновременно поне всички качества и т.н., посочени в този материал. Понякога думите Бог, Господ, Отец, Аллах се употребяват за означаване на лична проявена форма на Всевишния (Той е на престол, на небесата, на Трон). Въпреки че проявената лична форма е същата Върховна личност, същото самосъзнание (Аз съм), тя (проявената форма) не е всепроникваща, вездесъща, безкрайна и др.]

б/ Свещените книги взаимно потвърждават верността си, уточняват се, допълват и обогатяват.


 1. Да разшири знанията ни за Всевишния.

 1. Желателно е:

 1. По телевизията да започнат просветителски предавания (дискусии) с едновременното участие на представители на възможно повече вероизповедания. /Трябва да се канят културни и толерантни хора, които не страдат от голяма религиозна гордост/. Тук има големи възможности, могат да се направят цели сериали:

а/ за историческото възникване, писанията, празниците, обредите, светиите, особеностите и т.н. на различните вероизповедания;

б/ дискусии по теми, например: „Какво става с душата след смъртта?” Отначало да се поканят представители на Християнството, Исляма, Будизма. После /в следващи дискусии по същата тема/ да се включат хора от други религии, учени, ясновидци и др. Ясно да се очертаят различните схващания, кой кое от тях защитава и да се даде възможност за равноправна защита, примерно равен брой участници и телевизионно време за всяко схващане. Да се включат пряко зрители по телефона с въпроси и предложения за следващи теми;

в/ съвети от духовниците за всекидневния живот – „Как да се възпитават децата”, „Какво да правим в дадена житейска ситуация” и др.


 1. Съвместно вероизповеданията да издадат:

а/ подобрен вариант на тази книжка:

 • допълване на още качества и т.н. на Бога, по-точно формулиране, отпадане на някое качество, което е невярно поради грешки в превода, по-добро разпределяне по групи (на качествата) и др.

 • включване на възможно повече Свещени Писания;

б/ подобни книжки или части от по-голяма книга с интересни теми: „Смисъл на земния живот”, „Адът и раят”, „Има ли прераждане?” и др.;

в/ книжка или част от по-голяма книга с цитати и съвети, които да помагат на хората по-лесно да преживяват тежки житейски ситуации – болести, загуба на близък. Тук ще дадем пример за такива цитати.Библия:

Евреите 12, 11

“Всяко наказание изпърво не се показва да е за радост, а за скръб; но отпосле на обучените чрез него то принася мирен плод на праведност.”1 Коринтяни 10, 13

“... верен е обаче Бог, Който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите.”Псалом 33, 19-20

“Близо е Господ до сломените по сърце и смирените по дух ще спаси. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави.”2 Коринтяни 5, 1

“Знаем, че когато земното наше жилище се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно.”Еклисиаст 12, 7

“И ще се върне пръстта в земята, каквото си е била; а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.”Иоан 5, 29

“... които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.”Коран:

2, 154-156

“И не наричайте „мъртви” убитите по пътя на Аллах! Не, живи са! Но вие не усещате. И непременно ще ви изпитаме с малко страх и глад, и с отнемане от имотите, душите и плодовете. И благовествай търпеливите, които щом беда ги сполети, казват: „Ние на Аллах принадлежим и при Него се завръщаме.”3, 185

“Всяка душа ще вкуси смъртта и вашите награди напълно ще ви се изплатят в Деня на възкресението. Който бъде отдалечен от Огъня и бъде въведен в Рая, той ще сполучи. А земният живот е само измамна наслада.”2, 216

“Предписана ви е битка, а тя е омразна за вас. Но може да мразите нещо, а то да е добро за вас, и може да обичате нещо, а то да е зло за вас. Аллах знае, вие не знаете.”3, 145

“Никой не умира иначе освен с позволението на Аллах в предписан срок...”Книга на Мормон:

1 Нефи 18, 16

“…аз не роптаех срещу Господа поради злощастията си.”Мосия 23, 21

“... Господ намери за уместно да накаже Своя народ; да, Той изпита тяхната вяра и търпението им.”Алма 32, 16

“... благословени са, които се смиряват, без да бъдат заставяни да бъдат смирени...”Алма 38, 5

“... колкото пъти се довериш на Бога, толкова пъти ще бъдеш избавян от изпитанията ти, трудностите ти и страданията ти...”2 Нефи 2, 21

“И дните на чедата човешки бяха продължени според волята Божия, за да се покаят, докато са в плътта...”Алма 12, 24

“... този живот стана състояние на изпитание; време да се подготвим да срещнем Бога...”Алма 29, 3

“Но ето, аз съм човек и греша в желанието си; и трябва да се задоволявам с нещата, които Господ ми е отредил.”2 Нефи 2, 2

“... ти познаваш величието Божие; и Той ще посвети страданията ти за твоя полза.”Гита:

2, 27-28

“Смъртта за роденото е неизбежна,

както за мъртвото е неизбежно

новото раждане – и не бива

за неизбежното да се тъгува.
Съществата са непроявени

отначало, а после се раждат

и след смъртта си отново стават

непроявени. Защо да плачем?”


2, 13

“Както Жителят в тленното тяло

от детство, в младост и в старост минава -

така ще премине и в ново тяло.

Това не смущава мъдреците.”
г/ поучения, които могат да се възприемат и от невярващи /нерелигиозни/ хора - за пример ще цитираме от Библията, Премъдрост на Иисуса, син Сирахов 3, 21# 4,5 # 4,31# 4,33 # 18,32 # 19,2 # 21,23 # 27,29 #:

Не търси това, що е за тебе извънредно трудно, и не изпитвай това, що е по-горе от твоите сили# не отвръщай очи от просещ и не давай на човека повод да те кълне# Не се подчинявай на глупав човек и не вземай страната на силния# Не бивай бърз на език, мързелив и нехаен в делата си# Не търси радост в голям разкош и не се привързвай към пиршества# Вино и жени развратяват разумните, а който се свързва с блудници, ще стане още по-безочлив# Кога глупав се смее, издига гласа си, а благоразумен мъж едвам тихо се усмихва# Който копае яма, сам ще падне в нея, и който залага примка, сам ще се улови в нея.# 1. Това желание може да се нарече „мечта”, защото има голяма вероятност въобще да не може да се осъществи поради /ако/:

 • законите на материалния свят не позволяват;

 • Бог не иска това да стане.

От живия невидим свят най-близо до материалното се намира може би астралното тяло /в него пребивават хората след смъртта, то излиза от умиращото физическо тяло/. Желанието-мечта е това астрално тяло да бъде заснето. Ако се осъществи:

 • хората по-малко ще се страхуват от смъртта;

 • престъпниците ще видят, че всичко, което мислят за скрито и унищожено, е само илюзия и ще се въздържат от лошите дела;

 • политиците ще започнат да осъзнават колко глупаво е да се въоръжават и да водят войни.

Ако някой се устреми към тази цел (с малка вероятност за осъществяване и голяма полза), може да ползва:

 • консултации с ясновидци, силно напреднали в медитацията и др.;

 • идеята за двустъпална фотография – на първата лента астралното предизвиква невидими за нас промени; втората лента заснема от първата и на нея се появяват видими образи.
 1. Целите на настоящата книжка и на желателните телевизионни просветни предавания са още:

 1. Чрез религиозни знания хората да разберат, че:

а/ моралните принципи (Божиите заповеди) са почти едни и същи за всички вероизповедания;

б/ въпреки че външно религиозните практики са различни – облекла, обреди и др. – тяхната цел е нравственото усъвършенстване на човека и постепенното му възвръщане към Бога;

в/ няма религиозна традиция, според която може да сееш зло, а да пожънеш добро.


 1. Хората да станат по-умерени в поведението си – по-смирени в радостта и по-утешени в скъбта, да подобрят вътрешния си мир и нравствеността си, което води до спокойствие и ред в обществото.

 2. Да се повиши толерантността и на атеистите към религиозните и помежду вярващите от различните традиции.

Все повече те да живеят в разбирателство, взаимопомощ и мир.


 1. За различията между Свещените Писания.

Някои качества и дейности на Бога може да са многократно споменати в дадена религиозна книга или въобще да отсъстват. Има разлика и в стила, езика и др. между Свещените Писания. Ето някои причини за това:

 1. Само Бог знае всичко. Той дава на хората (спуска) част от знанието, което се отнася за различни обеми от вселената и различни по продължителност и по начален момент интервали от време. Това се определя от светските и религиозни познания на съответните хора. Затова има разлика в терминологията, дълбочината и обхватността на спуснатото знание и т.н.

 2. Целта на религията (VII, 1, б) се осъществява с определени действия. В различните исторически моменти, места и обществено положение хората имат различни възможности за религиозни практики. Това е един от факторите за разнообразие във външността на вероизповеданията – ритуали, облекла и др.

 3. По различни причини хората внасят изменение в първоначалната (спусната) религия – и в знанието, и в обредите.

 4. Когато се превежда някакъв текст, първо в съзнанието на преводача възниква знание, което зависи от владеенето на езика, познанията и дори от мечтите му. Преведеното се определя от владеенето на другия език, познанията за хората, които биха го чели и др. Тези фактори дават възможност при превода на Свещените Книги да има отклонения от първоначалния (вложен в момента на откровението) замисъл.

Тук ще дадем примери за различия ( в преводите), които дори могат да изменят смисъла на текста и знанието, което получаваме. Първите стихове са от Писанията, които се цитират в тази книжка. Вторите са от ( виж Част Трета, III):

Библия:

Битие 49, 21

“Нефталим е растовит теревинт, разпуснал прекрасни клони”. В забележката пише: Според друго четене: „Нефталим е гиздава сърна; той говори прекрасни изречения.”


Псалом 33, 11

“Лъвчетата бедствуват...” В забележката пише: Според превода на 70-те: „Богати обедняха.”Коран:

(Теофанов) 2, 187

“... Това са границите на Аллах, не ги доближавайте! Така Аллах обяснява Своите знамения на хората, за да се побоят!”(Генджев) 2, 187

“... Това са пределите, установени от Аллах, затова не ги преминавайте! Така Аллах разяснява на хората Своите знамения, за да станат благочестиви!”(Теофанов) 2, 251

“... Ако Аллах не отблъскваше едни хора чрез други, земята щеше да се провали. Но Аллах е владетел на благодат за световете.”(Генджев) 2, 251

“... И ако Аллах не удържеше едни хора посредством други, по земята щеше да настъпи безпорядък. Обаче Аллах е владеещият благата на света!”


Книга на Мормон;

(Книга...) 2 Нефи 1, 10

“... ето, казвам аз, ако дойде ден те да отрекат Светия Израилев... възмездията на Този, Който е справедлив, ще останат върху тях.”(Подбрани...) 2 Нефи 1, 10

“... ето, казвам аз, денят ще настъпи, когато те ще отрекат Светия Израилев... наказанията на Този, който е справедлив, ще останат върху тях.”(Книга...) 2 Нефи 9, 5

“... защото подобава на Великия Творец да допусне самият Той да стане подвластен на човека в плътта и да умре за всички човеци...”(Подбрани...) 2 Нефи 9, 5

“... защото необходимо е за великия Създател да страда, самият Той да се подчини на човека в плътта и да умре за цялото човечество...”Гита:

(Левчев) 2, 16

“Нереалното не съществува.

Реалното винаги съществува.

Така битието познават тези,

които виждат самата същност.”
(Свами... ) 2, 16

“Пророците, които знаят истината, са стигнали до заключението, че в несъществуващото /материалното тяло/ няма трайност, а във вечното /душата/ не настъпва промяна. Те са стигнали до това заключение чрез изучаване природата и на двете.”


(Левчев) 4, 6

“Макар нероден, неизменен атман,

аз – Едното във всичко живо,

направлявайки свойта природа

чрез йогамая се въплъщавам.”
(Свами... ) 4, 6

“Въпреки че съм нероден и трансценденталното Ми тяло е нетленно и въпреки че съм Господ на всички живи същества, Аз се появявам във всяка епоха в първоначалната Си трансцендентална форма.”
 1. За ограничаване егоизма и гордостта на религиозните хора.

 1. Според исторически данни на нашата планета е имало цивилизации преди сегашната.

 2. Много факти говорят, че Земята може би е била посещавана от непознати за нас летящи обекти.

 3. Някои религиозни източници твърдят, че поне на астрално или причинно ниво всички планети – и луната, и слънцето, и т.н. – са населени.

 4. Колко много са звездите! Защо да няма разумен живот и на други места?

 5. Казаното в горните точки показва, че може би (с голяма вероятност) ние не сме единствената цивилизация. Логично е да има и по-изостанали, и по-напреднали от нас общности. Ако техният живот е подобен по предназначение на нашия, вездесъщият и справедлив Бог навярно им е давал религиозни напътствия.

 6. Ако представителите на някоя цивилизация са имали или имат по-развити от нас умове (възможности за запомняне, сравняване и въображение), съвсем логично е Бог да им е дал по-обширни от нашите религиозни знания и да им е „предписал” практики, водещи до по-бърз духовен напредък.

 7. Следователно колкото и да сме всеотдайни във вярата, не е много уместно да живеем със самочуствието, че сме върхът на религиозните мисъл, знание и Богослужение (едва ли не във Вселената и „откакто свят светува”).

 8. Добре е един вярващ да каже на друг: „Господине (братко), мисля, че тези мои схващания са по-верни от твоите, защото... (излага разсъждения, цитати от Писанията и др.). Толерантната дискусия е желателна и полезна, защото човек трябва да се стреми към усъвършенстване на религиозните си знания и практики.

 9. Съгласно написаното в VIII и IX, е добре, когато чуем за друго вероизповедание, вместо да казваме: „А бе, остави ги тия, те... (и да изреждаме с ентусиазъм техните слабости, къде действителни, къде преувеличени)”, да изпитваме удовлетворение, че можем да уточним и обогатим религиозните си знания.Част Втора – Изложение
Някои качества ,действия и проявления на Бога и съответни цитати от Библията ,Корана ,Книгата на Мормон и Бхагавад – гита .
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница