Да четем едновременно от Свещенните Писания (текстът е на Български език) der gottстраница3/10
Дата14.01.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Иаков 1, 17

“Всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна.”


Коран:

23, 14

“... Благословен е Аллах, Най-прекрасният Творец!”27, 88

“И ще видиш планините – мислиш ги неподвижни, а те отминават, както облаците отминават. Сторено е от Аллах, Който всяко нещо прави съвършено...”16, 13

“И това, което създаде за вас по земята в различни цветове... В това има знамение за хора, поучаващи се.”67, 3

“... Не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия...”32, 7

“... сътвори със съвършенство всяко нещо...”


Книга на Мормон:

Омний 1, 25

“... няма нещо, което да е добро, освен ако не идва от Господа...”


Гита:

7, 10

“... Аз съм разумът на мъдреците

и красотата на прекрасните.”

7, 11

“Аз съм силата на всесилните,

които нямат страсти и помисли...”

10, 26

“... съм ... Сред съвършените земни

– Капила.” [мъдрец]

10, 36

“Аз съм ...Блясъка във великолепието...”
  1. Независим от сътвореното, необвързан с делата Си.

Библия:

1 Иоан 2, 15 - 16

“ ... ако някой обича света, той няма любовта на Отца. Защото... похотта на плътта... на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от тоя свят.”Иаков 1, 13

“ Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого.”Прем. Иисуса 43, 30

“ Де ще вземем сила, за да Го прославим? Защото Той е по-високо от всичките Си дела.”


Коран:

2, 253

“... ако Аллах бе поискал, нямаше да се сражават. Аллах прави каквото пожелае.”3, 144

“Мухаммад е само един Пратеник, преди когото преминаха пратениците. Нима ако бе умрял или бе убит, щяхте да се отвърнете? А който се отвърне, той не ще навреди на Аллах с нищо...”91, 15

“Не се страхува Той за последствието.”28, 68

“Твоят Господ сътворява каквото пожелае и Той избира...”35, 44

“... Нищо не възпира Аллах нито на небесата, нито на земята. Той е всезнаещ, всеможещ.”4, 131

“... Аллах е над всяка нужда, всеславен.”3, 97

“Аллах не се нуждае от световете.”


Книга на Мормон:

Мороний 8, 18

“... Бог не е пристрастен Бог, нито е едно изменящо се същество...”1 Нефи 17, 35

“... Господ счита еднакво всяка плът...”


Гита:

4, 14

“Аз съм свободен от своите действия

и не желая плодовете им...”

9, 9

“Моите действия... по никакъв

начин не ме обвързват:

Независим от нищо и безпристрастен,

Аз, като зрител, съм над своите действия.”


  1. Всепроникващ.

Библия:

2 Коринт. 6, 16

“... вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: “ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ.”Ефесяни 4, 6

“един е Бог и Отец на всички, Който е над всички, и чрез всички, и във всички нас.”Числа 35, 34

“Да не осквернявате земята, на която живеете, сред която обитавам Аз; защото Аз, Господ, обитавам между синовете Израилеви.”1 Коринт. 2, 10

“А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии.”


Коран:

2, 186

“И когато Моите раби те питат за Мен – Аз съм наблизо, откликвам на зова на зовящия...”8, 24

“... И знайте, че Аллах стои между човека и сърцето му...”58, 7

“... И няма таен разговор на трима, без Той да е четвъртият, нито на петима, без Той да е шестият...”2, 115

“На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето да се обърнете, там е Ликът на Аллах...”13, 33

“... стои над всяка душа и знае какво придобива...”57, 4

“... Той знае какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво пада от небето, и какво се издига на него. Той е с вас, където и да сте...”6, 103

“... Той е Всепроникващият, Сведущият.”


Книга на Мормон:

3 Нефи 9, 15

“... Аз съм в Отца и Отец е в Мене, и в Мене Отец прослави името Си.”


Гита:

6, 30

“Който ме вижда във всяко нещо

и вижда, че всяко нещо е в мене,

той няма никога да ме остави,

нито ще бъде от мен изоставен.”

8, 22

“Този върховен пуруша...

с неизменна любов се постига.

В него всички неща съществуват –

целият свят е проникнат от него.”

9, 4

“Целият проявен свят е изпълнен

от мен, изначално непроявеният...”

10, 16

“Само ти можеш да ми откриеш

това велико силопроявление,

чрез което проникваш във всички

светове и навеки пребъдваш!”


  1. Всеобхватен като обем.

Библия:

Иеремия 23, 24

“Може ли да се скрие човек на тайно място, дето Аз не бих го видял?... Не изпълням ли Аз небе и земя? – казва Господ.”Римляни 11, 36

“Защото всичко е от Него, чрез Него и у Него. Нему слава вовеки, амин.”Прем. Солом. 1, 7

“Духът на Господа изпълня вселената и понеже всичко обема, знае всяка дума.”


Коран:

[В първия цитат думата „всеобхватен” може да се отнася за всеобхватност на възприятията (VII) или за нещо, което не знаем.]


2, 247

“... Аллах дарява Своето владение комуто пожелае. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.”2, 255

“... Неговият престол вмества и небесата, и земята, и не му е трудно да ги съхрани...”41, 54

“Съмняват се в срещата със своя Господ. А Той всяко нещо обгръща.”


Гита:

6, 29

“Атмана в себе си вижда във всичко –

и всички същества вижда в атмана...”

7, 7

“... Нищо извън мен не съществува.

Аз съм нишката, която свързва,

подобно на бисери, световете.”9, 6

“Както мощните вихри на вятъра

винаги пребивават в пространството,

така съществата в мен пребивават...”11, 7

“Виж целокупния свят едновременно

- всичко подвижно и неподвижно,

...виж го в моето тяло.”


III. БЕЗКРАЙНОСТ.

  1. Безкраен като обем.

Библия:

[Ако поне едно от споменатите тук неща е безкрайно, то Бог също е безкраен. Но дори те да са крайни (ограничени) като обем, пак остава възможността Бог да е безкраен.]3 Царе 8, 27

“ ... Небето и небето на небесата не Те побират...”2 Летописи 2, 6

“ И ще смогне ли някой да Му съгради дом, когато небето и небесата на небесата Го не побират?...”Ефесяни 1, 22 - 23

“ ... и Го постави над всичко Глава на църквата, която е Негово тяло, пълнота на Тогова, който изпълня всичко във всичко.”Гита:

11, 11

“... с чудеса пълен и безграничен...”11, 16

“... размножен, безграничен,

без край, без среда, без начало те виждам,

о, Господарю – о, форма вселенска!”11, 17

“... стрелкащ светкавици, безпределен.”11, 19

“Безначален, безкраен, без среда,

с очи – луна и слънце, с безброй ръце,

с безброй усти от огньове жертвени

света озарил – такъв те виждам.”


  1. Безкраен като брой проявления.

Библия:

Псалом 67, 18

“ Божиите колесници са безброй - хиляди хиляди; посред тях е Господ на Синай, в светилището.”Прем. Иисуса 16, 16 - 17

“Не казвай: “ще се скрия от Господа... В множеството народ няма да ме забележат, защото какво е моята душа в неизмеримото творение?”Иов 9, 10

“ Върши дела велики, неизследими и чудни, безброй.”


Книга на Мормон:

1 Нефи 1, 8

“... дори съзря небесата да се отварят, и той разбра, че вижда Бог да седи на Своя престол, заобиколен от безбройни множества ангели да пеят и възхваляват техния Бог.”Алма 36, 22

“... разбрах, че виждам Бога... седнал на трона Си, заобиколен от безбройни множества ангели, възпяващи и славещи техния Бог...”


Гита:

9, 15

“Принасят ми някои в жертва знанието,

като мислят за мене – Едното,

или за мене – неизброимото,

... във всеки различното.”

10, 19

“... Ще ти разкрия някои мои

силопроявления. Някои само...

Защото нямат край мойте прояви.”10, 40

“Нямат край мойте чудни вселенски проявления...”


IV. ВЕЧНОСТ.

1. Изначален (нероден, безначален).

Библия:

1 Иоан 2, 13

“... познахте Оногова, Който е отначало...”Откровение 4, 8

“И четирите животни... без почивка денем и нощем възклицаваха: свет, свет, свет е Господ Бог Вседържител, Който е бил, Който е и Който иде.”Исаия 43, 10

“... и да разберете, че това съм Аз: преди Мене нямаше бог, и подир Мене не ще има.”Псалом 92, 2

“Твоят престол е утвърден открай време: Ти си отвека.”


Коран:

112, 1-4

“Кажи [о, Мухаммад]: „Той е Аллах – Единственият, Аллах, Целта [на всички въжделения]! Нито е раждал, нито е роден, и няма равен Нему.”20, 111

“И лицата ще се смирят пред Вечноживия, Вездесъщия, и ще изгуби надежда всеки, който е носил гнет.”


Книга на Мормон:

Мороний 7, 22

“... Бог, Който знае всички неща, бидейки от вечността и до вечността, ето, Той изпрати ангели...”Мороний 8, 18

“... Той е неизменен от вечността до вечността.”


Гита:

7, 25

“... Този объркан свят не ме знае

мен, неродения, неразрушимия.”

10, 3

“Който ме знае мен, неродения,

безначален Владетел на световете,

този незаблуден между смъртните

от греховете се освобождава.”

10, 12

“... изначална вселенска сила си -

нероден и присъстващ във всичко.”

11, 47

“По моя воля... ти видя мойта

вселенска форма – изначална,

безкрайна, сияйна...”


2. Вечен (вечност).

Библия:

Битие 21, 33

“И насади (Авраам) при Вирсавия дъбрава и призова там името на Господа, Вечния Бог.”Откровение 4, 10

“двайсет и четирите старци падаха пред Седналия на престола, покланяха се на Живеещия вовеки веков и полагаха венците си пред престола...”Изход 3, 14

“Бог отговори на Мойсея: Аз съм Вечносъществуващият. И рече: тъй кажи на синовете Израилеви: вечно Съществуващият (Иехова) ме прати при вас.”


Коран:

20, 73

“... Аллах е най-добър и най-дълговечен.”28, 88

“И не призовавай друг бог заедно с Аллах! Няма друг бог освен Него! Всичко погива освен Него...” [„Всичко погива” се отнася за осезаемото (проявеното за нас) творение.]40, 64-65

“... Благословен е Аллах, Господът на световете! Той е Вечноживият...”


Книга на Мормон:

[Първите два цитата не показват категорично вечността на Бог.]1 Нефи 10, 19

“... пътят на Господа е един вечен кръг.”Алма 42, 26

“... Бог осъществява Своите велики и вечни цели...”Мороний 4, 3

“О, Боже, Вечний Отче, ние те молим в името на Твоя Син Исус Христос да благословиш и осветиш този хляб за душите на всички онези, които вземат от него, за да може да ядат във възпоменание на тялото на Твоя Син...”1 Нефи 11, 32

“... Той беше хванат от людете; да, Синът на Вечния Бог бе осъден от света...”Мормон 6, 22

“... Вечният Отец на небесата познава вашето състояние; и Той действа спрямо вас според Своето правосъдие и милост.”Еламан 12, 8

“... прахът на земята се движи насам и натам и се разделя на части по заповед на нашия Велик и Вечен Бог.”


Гита:

3, 15

“... ведите... произлизат от вечния

брахман...”

5, 6

“... Мъдрец, отдаден на кармайога,

бързо постига вечния брахман.”

6, 10

“Който е йогин – да се упражнява,

изцяло отдаден на вечния атман,

уединен, овладял ума си,

без земни надежди и притежания.”

11, 18

“Непреходна, висша цел на знанието,

най-върховен дом на световете...”

14, 1 - 2

“... мъдреците...

Приютени във висшето знание,

Те придобиват моята същност:

Нито се раждат при сътворението,

Нито умират при разрушението.”
  1. Времето.

Библия:

Псалом 89, 5

“... пред Твоите очи хиляди години са като вчерашния ден, който е преминал, и като една стража през нощта.”Еклисиаст 3, 15

“Каквото е било, то е и сега, и каквото ще бъде, то е вече било – и Бог ще повика назад миналото.”Евреите 1, 1 - 2

“Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, Когото постави за наследник на всичко, чрез Когото сътвори и вековете.”2 Петър 3, 8 - 9

“... за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години – като един ден. Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние.”Прем. Иисуса 36, 19

“... Ти си Господ, Бог на вековете.”


Коран:

32, 5

“Той управлява делата от небето до земята, после те се въздигат към Него в един Ден, колкото хиляди години, според вашето броене.”22, 47

“... Един ден при твоя Господ е като хиляда години от онези, които вие броите.”


Книга на Мормон:

Алма 40, 8

“... няма значение дали има повече от едно време, определено за човеците да се вдигнат, защото всички не умират наведнъж и това няма значение; всичко това е като един ден за Бога и времето се измерва само от човеците.”


Гита:

10, 30

“... Сред изброителите съм Времето...”10, 33

“... Аз съм също и вечното време.

Творец съм с лица във всички посоки.”

11, 32

“Аз съм Времето. Аз се разраствам:

руша и поглъщам световете...”

[при рушенето духовната същност

на съществата се запазва]
V. МОЩ (МОГЪЩЕСТВО).

1. Всемогъщ (всесилен, способен на всичко, всеможещ).

Библия:

Битие 17, 1

“... Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Бог Всемогъщий...”Битие 19, 24 - 25

“... Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън... и съсипа тия градове и цялата околност...”Иов 41, 10 - 23

“Кога киха, издава светлина; очите му са като ресниците на зората; от устата му излизат пламъци... от ноздрите му излиза пара... дъхът му въглища разпаля... желязото смята за слама... Той прави морската дълбочина да ври като котел, и морето превръща в кипнала мас.”Иеремия 18, 6

“... не мога ли постъпи с вас, както тоя грънчар? – казва Господ. Ето, каквото е глината в ръцете на грънчаря, това сте и вие в моите ръце...”Исаия 43, 19

“... ще прокарам път през степи, реки през пустиня.”Даниил 3, 23 - 94

“А тримата тия мъже... паднаха в горящата огнена пещ вързани... ето, аз виждам четирима души, невързани да ходят сред огъня, и нищо им няма; и видът на четвъртия е подобен на сина Божий... видяха, че върху телата на тия мъже огънят не е имал сила, дори космите на главата не бяха опърлени, и дрехите им не бяха изменени...”Лука 3, 8

“... Бог може от тия камъни да въздигне Аврааму чеда.”Иов 42, 2

“зная, че Ти всичко можеш и че намерението Ти не може да бъде спряно.”


Коран:

2, 109

“Мнозина от хората на Писанието поради завист в душите желаят, след като сте повярвали, да ви превърнат пак в неверници, след като им се разкри истината.

Извинявайте и прощавайте, докато Аллах даде своята повеля! Аллах над всяко нещо има сила.”

2, 50

“... разделихме за вас морето на две и ви избавихме и издавихме хората на фараона пред очите ви,”4, 84

“... Аллах е най-силен по мощ и най-силен по наказание.”2, 60

“И когато Муса помоли за вода за своя народ, рекохме: „Удари с тоягата си камъка!” И дванадесет извора избликнаха от него...”4, 55-56

“... Достатъчни са пламъците на Ада... Всякога, щом кожата им се опече, я сменяваме с друга кожа, за да вкусят мъчението. Аллах е всемогъщ, премъдър.”5, 60

“... Които Аллах прокле и им се разгневи, и направи от тях маймуни и свине, служещи на сатаната – тези са най-злочестите по място и най-отклонените от правия път.”42, 19

“... Той е всесилният, Всемогъщият.”


Книга на Мормон:

1 Нефи 9, 6

“... Той има цялата сила за изпълнение на всички Свои слова...”Алма 30, 48-50

“... ако не ми покажеш знамение, аз няма да повярвам... Алма му каза: ...ти ще онемееш... Корихор бе поразен да онемее...”Еламан 10, 11

“... Аз ти заповядвам да отидеш и да кажеш на този народ, че тъй казва Господ Бог, Който е Всемогъщият: Освен ако не се покаете, ще бъдете поразени дори до унищожение.”1 Нефи 17, 12

“... Господ... казваше: Аз ще направя храната ви да стане сладка, че да не я готвите.”Еламан 16, 2

“... Духът Господен беше с него, тъй че те не можаха да го ударят нито с камъните си, нито със стрелите си.”Алма 15, 10-11

“... Алма призова Господа, казвайки: О, Господи, Боже наш, помилуй този човек и го изцели според вярата му в Христа... Зиезрам скочи на краката си и започна да ходи...”Еламан 10, 16

“... силата Божия беше с него и те не можаха да го хванат и хвърлят в тъмница, защото той беше взет от Духа и беше отнесен от средата им.”1 Нефи 20, 21

“... Той направи за тях да потече вода от канарата...”Еламан 4, 25

“... Господ престана да ги пази с чудната Си и несравнима сила, защото те бяха изпаднали в състояние на неверие и ужасно нечестие...”Алма 14, 27

“... и земята се разтресе мощно, и стените на тъмницата се разцепиха на две и паднаха на земята; и върховният съдия, и законниците, и свещениците, и учителите, които бяха удряли Алма и Амулик, бяха убити от падането им.3 Нефи 28, 30

“И те са като ангелите Божии и ако се помолят на Отца в името на Исуса, те могат да се явят на който и да е човек, според както намерят за добре.”3 Нефи 8, 5-23

“... на тридесет и четвъртата година... имаше също голям и ужасен ураган... ослепителни светкавици... градът Зарахемла се подпали. И градът Мороний потъна в морските дълбини... И земята се насложи върху града Морония, тъй че на мястото на града се появи голяма планина... канарите се разчупиха на две и се натрошиха на парчета... настъпи гъста тъмнина по цялото лице на земята... в продължение на три дни не се виждаше никаква светлина...”1 Нефи 1, 14

“... Велики и чудни са твоите дела, о, Господи, Боже Всемогъщий!...”


Гита:

3, 22

“И в трите свята няма...

нещо от мене непостигнато...”

7, 30

“Който ме знае като Двигател

на вещества, божества и жертви,

той ме познава: с ум хармоничен

той и в прощалния час ме постига.”

11, 17

“... преизпълнен от сила те виждам -

труден за гледане, слънчево – огнен...”

11, 23

“При вида на твойта вселенска форма

многоуста, многоръка, многоока,

многокрака, с много бивни и утроби,

треперят, като мен, и трите свята.”

11, 30

“А ти отвсякъде се облизваш

и световете поглъщаш в пламъци.

От твоя блясък сияе вселената...”11, 40

“... Поклон пред теб във всички посоки!

О, всичко! Безкрайна мощ и движение!...”
2. Неизчерпаем.

Библия:

Даниил 2, 20 - 22

“И рече Даниил: “да бъде благословено името на Господа отвека и довека, защото у Него има мъдрост и сила; той променя времена и години, сваля царе и поставя царе, дава мъдрост на мъдри и знание на разумни; Той открива що е дълбоко и съкровено, знае що е в мрака, и светлината живее с Него.”Прем. Иисуса 18, 5

“... невъзможно е да се изследват дивните дела Господни.”Псалом 39, 6

“... за Твоите чудеса и помисли за нас... бих желал да проповядвам и говоря за тях, но те брой нямат.”Даниил 6, 26

“... Той е Бог жив и вечно живеещ, и Неговото царство е несъкрушимо, и Неговото владичество е безкрайно.”


Коран:

14, 34

“... И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите...”34, 21

“... Над всяко нещо твоят Господ е пазител.”3, 8

“... Ти си Вседаряващият.”4, 85

“Който се застъпва за добро дело, ще има дял от него, а който се застъпва за лошо дело, ще има бреме от него. Аллах за всяко нещо въздава.”4, 78

“Където и да сте, смъртта ще ви догони, дори и да сте във въздигнати кули. И ако ги достигне добрина, казват: „Това е от Аллах”, а ако ги сполети злина, казват: „Това е от теб [о, Мухаммад]!”. Кажи: „Всичко е от Аллах...”


Книга на Мормон:

Алма 37, 7

“И Господ Бог действа чрез средства, за да осъществи великите Си и вечни цели...”Мороний 10, 8

“... дарбите Божии... са много; и те идват от същия Бог... Който действа всецяло...”2 Нефи 29, 9

“... И понеже Аз съм изрекъл едно слово, не трябва да мислите, че не мога да изрека друго, защото делото Ми още не е завършено, нито пък ще бъде завършено до края на човека, нито оттогава нататък, нито навеки.”


Гита:

10, 40

“... Което чу, бяха само примери

за неизчерпаемата ми сила.”

11, 2

“... Знам, о, Лотосооки, за твоето

неизчерпаемо величие!”
3. Твори само с желание или слово.

Библия:

Битие 1, 3

“Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина.”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница