Да четем едновременно от Свещенните Писания (текстът е на Български език) der gottстраница10/10
Дата14.01.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

угнетявам – потискам, измъчвам, онеправдавам

угоден – харесван ,желателен ,приятен

удостоявамдавам награда, отличие; оказвам внимание, зачитам

укорявам – порицавам, осъждам, неодобрявам

уникален – единствен, изключителен, неповторим

фараон – древноегипетски цар

херувим – висш ангел от небесния хор

хуля – говоря лоши думи за някого, клеветя, ругая, нападам

Часа – отнася се за момента (времето, деня) на възкресението и Страшния съд

чедо – дете, рожба

чертог – дворец, замък

явен – който става пред погледа на хората; разбираем, очевиден, всеизвестен
2.Имена, цитирани от Корана, и тяхното съответствие в Библията.

Адем – Адам

Аллах – Бог

Джибрил – Гавраил

Закария – Захария

Ибрахим – Авраам

Иса – Исус

Мариам – Мария

Муса – Мойсей
3.Думи, специфични за Бхагавад – гита.

[Бхагавад-гита означава ,,Песен за Бхагаван”. Бхагаван е : щастлив ,благословен ,свещен ,божествен ,притежател на съвършенства ,върховносияен и е име-епитет на висшето божество в индуиската митология.]

[Ако превеждате Гита, може на тези специфични думи да запазите звученето (дори да напишете с буквите на другия език звученето им от санскрит) и да преведете другия текст и този речник.]
Агни – божество на огъня

атман – аза, духът, себето, индивидуалната душа

Брахма – първото сътворено същество във вселената, нейн вторичен създател, главен полубог

брахман – висшето, непреходното, неразрушимото. Обхваща:

1.индивидуалната душа

2.безличностния всепроникващ аспект на Върховния

3.Бог - върховната личност

4.тоталната материална субстанция

Бхригу – велик мъдрец, един от седемте велики риши

Варна – съсловие, професионално деление на обществото на: свещенослужители; управници и воини; търговци и занаятчии; слуги.

Варуна – полубог ,свързан с космическите води

Ваю – вятър, обожествяване на елемента въздух

Веди – четирите първоначални писания (Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа)

Вивасват – полубог, управляващ на слънцето

Вяса – мъдрец – аскет; съставител на Ведите и автор на Пураните, Махабхарата (Бхагавад – Гита е част от нея) и Веданта – сутра.

деня и нощта на Брахма – те са с продължителност по хиляда световни епохи

Йога – духовна дисциплина за свързване с (доближаване към) Бога

йогин – практикуващ йога

Йогамайя – вътрешна енергия на Бога

Карма – действия, мисли, водещи до самсара

Ману – полубог, баща (прародител) на човечеството

Махатма – велика душа, постигнала съвършенство

Меру – огромна златна планина, център на вселената, обитавана от висшите полубогове

Нарада – полубог-мъдрец, посредник между хората и полубоговете

Нирвана – освобождение от материалното съществуване, от прераждането

Праджапати – творецът на всичко съществуващо, Бог

Пракрити – материалната, проявената природа

Пуруша – наслаждаващият се, духът, божествена сила

Раджас – една от трите природни сили. Дава действеност, алчност, пристрастяване, безпокойство, похот

Риши – мъдреци, създатели на съществата

Самаведа – една от четирите веди, “веда на напевите”

Самсара – кръговрат, повтарящо се раждане и смърт в материалния свят (материалната вселена)

Саттва – една от трите природни сили. Изразява святост, добро, хармония, знание

Тамас – най-нисшата от трите природни сили. Характеризира се с невежество, инерция, тъпота, лентяйство

Трите свята – земята, небето и пространството, между тях

Яма – полубог, който наказва грешниците (взема душите им) след смъртта
II. Цитатите са подбрани от следните Свещени Книги:

Библия:

Библия сиреч Книгите на свещеното писания на Вехтия и Новия завет; издава Св. синод на българската църква, София, 1991

За подбора на цитатите от Библията са използвани материали на (предоставени от):

1.Църква на Адвентистите от Седмия ден

2.Католическата църква

3.Православната църква

4.Книгата „Основно Богословие” от Чарлз Райри, Издателство „Верен”, София, 1997

5.Евангелска църква и др.


Коран:

Превод на Свещения Коран, преведен от арабския оригинал от Цветан Теофанов, второ преработено и допълнено издание; Благотворителна фондация „Тайба”, София, 1999


Книга на Мормон:

Тя е отпечатана в Германия 2/99


Гита:

Бхагавад – гита, поема, превел в стихове Владимир Левчев по дословния превод от санскрит на Йорданка Пейчинова, Народна култура, София, 1989III. В примерите за различия в преводите (Част Първа, VIII, 4) вторите цитати са от:
Библия:

Забележките в самата Библия.


Коран:

Свещен Коран и неговият превод на български език, Хаджи проф. Недим Хафъз Ибрахим Генджев, София, 1997


Книга на Мормон:

Подбрани извадки от Книгата на Мормон, 1980


Гита:

Бхагавад-гита такава, каквато е ; пълно издание от Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, Бхактиведанта бук тръст


IV. Цитатите подбраха... и лесен начин за това.
Ще опишем лесен начин за подбор на цитати по различни въпроси (теми):

1.Подреждаме проблемите (нещата, въпросите, темите), за които ще търсим цитати и ги номерираме с поредни арабски числа. За да няма объркване, всеки проблем трябва да е написан с пълен текст.

2.Вземаме една или повече тетрадки. Желателно е общият брой на листите да е по-голям от броя на проблемите в точка 1. Всяко отваряне на тетрадката номерираме с поредни арабски числа. Така цитатите по даден въпрос ще се намират на „лицето” на някой лист и на „гърба” на предходния и по-лесно ще ги следим (няма да разгръщаме, разлистваме тетрадката).

3.Преписваме точка 1, като запазваме номерирането, а текстът на проблемите записваме възможно най-кратко. Чрез (в) този съкратен списък ще отчитаме броя на вписаните цитати за всеки от изследваните въпроси.

4.Вземаме допълнителна тетрадка. В нея ще вписваме цитати, даващи информация за няколко проблема.

5.Започваме старателно да четем. Попадаме примерно на: „... Той чува всичко.” В списъка от точка 1 виждаме, че качеството „Всечуващ” е с номер 37. Отваряме тетрадката от точка 2 на място номер 37 и вписваме в нея този цитат, като посочваме откъде е взет (глава ..., стих ...). Веднага в списъка от точка 3 срещу „37 Всеч.” отбелязваме една чертичка.

6.Ако попаднем на текст, който може да се напише и на място 52, и на място 60, поглеждаме списъка от точка 3. Ако срещу 52 има пет чертички, защото сме вписали вече 5 цитата, а срещу 60 има две чертички, написваме новия цитат на място номер 60 в тетрадката от точка 2. Това е с цел по-равномерно разпределяне на текстовете между изследваните въпроси.

7.Когато попаднем на нов цитат, отваряме тетрадката от точка 2 на номера на съответния въпрос. Прочитаме вече написаното. Ако новият цитат е по-ценен (дава допълнителна информация), го вписваме, а ако има подобни текстове, го подминаваме. Така не преписваме излишно и не пропускаме по-доброто по дадения въпрос.

8.Ако в тетрадката от точка 2 за някой проблем е изписано предвиденото място, вземаме втора помощна тетрадка – за допълненията. В нея пишем примерно: „Допълнение № 11 (за кач. 7 Неизменен)” и следва желяният текст (за който няма място в тетрадката от точка 2). Веднага в тетрадката от точка 2 на място (отваряне) номер 7 пишем: „Допълнения № 11, ” .Не забравяме да отбележим чертичка на място 7 в списъка от точка 3.


  1. След като прочетем цялата книга, като следим списъка от точка 3, разпределяме цитатите от тетрадката от точка 4 и ги вписваме в тетрадката от точка 2 (при необходимост вписваме в тетрадката от точка 8). Така сме готови с „черновата”.

  2. За всеки изследван въпрос от тетрадките от точки 2 и 8 избираме и подреждаме цитатите в нова тетрадка – „белова”. За да няма отегчаващи повторения, някои текстове съкращаваме, други отпадат.

  3. По този метод с едно бавно и старателно прочитане на книгата избираме цитати по всички желани теми. Например в тетрадките от точка 2 на места (отваряния) от номер 1 до 93 вписваме текстове за качествата и т.н. на Бога. На 94 и 95 са цитатите „за” и „против” прераждането. На места от 96 до 103 – смисъл, цел, предназначение на земните страдания; от 104 до 110 – различни проявления (действия) на Светия Дух; на място 111 пишем за душата след смъртта и т.н.


Цитатите от Библията подбраха : Веселин Иванов и Христо Петков .

Останалите цитати са подбрани от :  1. с. Новаковци ,община Габрово

Веселин Пенчев Иванов (знае частично само български език и няма в близост никакви преводачи)

2010 ГодинаБългария
Край
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница