Да четем едновременно от Свещенните Писания (текстът е на Български език) der gottстраница2/10
Дата14.01.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

I. УНИКАЛНОСТ.
1. Единствен (няма друг).Библия:

Изход 20,2-3

“Аз съм Господ, Бог твой... да нямаш други богове, освен Мене.”Втор. 4, 35

“... да знаеш, че само Господ (Бог твой) е Бог, (и) няма друг, освен Него.”Исаия 46, 9

“... Аз съм Бог, и няма друг бог, и няма подобен на Мене.”Коран:

20, 14

“Аз съм Аллах. Няма друг Бог освен Мен…”4, 171

“О, хора на Писанието, не прекалявайте в своята религия и говорете за Аллах само истината! Месията Иса, синът на Мариам, е само пратеник на Аллах и Неговото Слово, което Той извести на Мариам, и дух от Него. И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници, и не казвайте: „Троица!”. Престанете! Това е най-доброто за вас. Аллах е единственият Бог. Пречист е Той, за да има рожба!...”16, 51

“И отреди Аллах: „Не приемайте два бога! Един е Бог. От Мен се бойте, само от Мен!”6, 164

“… Той е Господът на всяко нещо…”23, 91

“Аллах не се сдоби със син и няма друг бог заедно с Него. Иначе всеки бог щеше да отнесе онова, което е сътворил, и едни от тях щяха да надделеят над други…”29, 46

“И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: „Вярваме в низпостланото на нас и в низпостланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ…”


Книга на Мормон:

1 Нефи 13, 41

“... има един Бог и един Пастир над цялата земя.”Мосия 12, 34-35

“Аз съм Господ, твоят Бог... Да нямаш друг Бог освен Мене.”Алма 11, 28-31

“... Има ли повече от един Бог? И той отговори: Не... Откъде знаеш ти тези неща? И той рече: Един ангел ми ги стори знайни.”Етер 2, 8

“... ще трябва да служат на Него, истинския и единствен Бог...”


Гита:

Че Бог (Върховният Бог) е единствен, се разбира от казаното (в единствено число) в следните цитирани по-долу (от Гита) стихове:

I, 2 : 11, 43 / I, 5: 11, 13/ II, 1 : 10, 8; 11, 37; 17, 23/ II, 2 : 8, 9/ II, 3 : 7, 13/ II, 4 : 7, 6; 10, 2/ II, 5 : 15, 17/ II, 6 : 18, 61/ II, 9 : 8, 22/ IV, 1 : 10, 3/ IV, 3 : 10, 33; 11, 32/ V, 1 : 7, 30; 11, 40/ V, 2 : 10, 40/ V, 4 : 10, 42/ VI, 1 : 4, 7; 7, 7/ VI, 4 : 14, 27/ VI, 8 : 11, 18/ VI, 10 : 11, 12; 11, 20/ VI, 11 : 9, 17 / VI, 12 : всичко/ IX, 2 : 18, 46/ IX, 5 : 4, 6/ XII, 3 : всичко/
2. Неуподобим (несравним с нищо).

Библия:

2 Царе 7,22

“По всичко си велик Ти, Господи мой, Господи, защото няма подобен на Тебе, и няма бог, освен Тебе...”Исаия 40, 25

“Кому прочее ще ме уподобите, и с кого ще ме сравните? – казва Светият.”Псалом 85, 8

“Между боговете няма като Тебе, Господи, и няма дела като Твоите.”Иеремия 10, 6

“Няма Тебе подобен, Господи! Ти си велик и името Ти е велико чрез Твоята мощ.”


Коран:

7, 54

“Вашият Господ е Аллах, който сътвори небесата и земята в шест дена, после се въздигна [безподобен] Той на Трона...”17, 22

“И не вземай друг за Бог заедно с Аллах, за да не се окажеш порицаван, унизен!”22, 73

“О, хора, пример ви се дава, чуйте го! Онези, които зовете вместо Аллах, и муха не моагат да сътворят, дори да се обединят за това. И мухата да им грабне нещо, не могат да си го възвърнат...”16, 74

“И не сторвайте подобия на Аллах! Аллах знае, вие не знаете.”42, 11

“...Няма подобен Нему.

Той е Всечуващият, Всезрящият.”

4, 116

“... който съдружава с Аллах, той дълбоко се е заблудил.”

[ В превода на Свещения Коран от проф. Недим Генджев (виж Част Трета, III ) текстът е:

4, 116

“... който приписва на Аллах равноподобни, той се е заблудил в дълбоко заблуждение.”]


Книга на Мормон:

Мосия 2, 11

“... бях пазен и съхраняван от Неговата несравнима сила...”Алма 26, 15

“... Той ги доведе до Своята вечна светлина... и те са заобиколени от несравнимата щедрост на любовта Му...”1 Нефи 17, 42

“... чрез Неговата несравнима сила те бяха заведени в земята на обета.”


Гита:

4, 9

“Който разбира, че са неземни,

моето раждане и делата ми,

напуснал плътта си – не се преражда

за нова гибел, а ме достига.”
11, 43

“Баща на всичко, което се движи

и не се движи – учител най-висш –

ти нямаш подобие в трите свята,

о, несравнима върховна Сила!”
15, 18

“Понеже съм отвъд разрушимото

и съм по-висш от неразрушимото,

мен ме наричат Върховен пуруша

тук в света и също във ведите.”
3. Вездесъщ.

Библия:

[Цитираното в тази точка повече “говори”, че Бог е всепроникващ (всеобитаващ) и “дава възможност” Той да бъде вездесъщ, без да определя категорично това Му (вездесъщ) качество.]Битие 28, 16

“Иаков се събуди от съня си и рече: наистина Господ е на това място, аз пък не знаех!”Псалом 138, 7-8

“Къде да отида от Твоя Дух и от Твоето лице да побягна? Възляза ли на небето – Ти си там; сляза ли в преизподнята – и там си Ти.”Исаия 57, 15

“Защото тъй казва Високият и Превъзвишеният, вечно Живеещият – Светий е Неговот име: Аз живея в небесната височина и в светилището, също и със съкрушените и смирените духом... “


Коран:

3, 2

“Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Вездесъщия!”Гита:

3, 15

“...вездесъщият брахман

пребивава навеки в жертването.”
5, 15

“Вездесъщият си остава

отвъд добрите и зли деяния...”

12,3-4

“Но и които почитат вечното,

Непроявеното всепроникващо,

неосезаемо, неизменно,

едно завинаги и във всичко,

щом овладеят сетивните страсти,

с разум в единство и равновесие,

в радост от благото на съществата -

няма спор, че и те ме постигат.”

13, 27

“И който вижда, че Бог пребивава

във всички живи неща – без разлика, непреходният – в скоропреходното...”
4. Неизменен (непроменим).

Библия:

Исаия 43, 13

“от началото на дните Аз съм същият и никой не ще избави от ръката Ми... “Тит 1, 2

“с надежда за вечен живот, който неизменният в словото Си Бог обеща преди вечни времена.”Евреите 1, 10 - 12

“... земята и небесата... те ще се изменят: но Ти си все Същият, и Твоите години няма да се свършат.”Малахия 3, 6

“... Аз съм Господ, Аз се не изменям... “


Коран:

[Първите три цитата загатват (дават възможност) за неизменността на Бог.]33, 62

“... и не ще откриеш ти промяна в обичая на Аллах.”10, 64

“... Неизменни са Словата на Аллах...”30, 30

“... Религията на Аллах е неизменна. Тя е правата вяра...”38, 65

“Кажи [о, Мухаммад]: „Аз съм само предупредител. Няма друг бог освен Аллах, Единосъщия, Покоряващия,”


Книга на Мормон:

Алма 31, 17

“Но Ти си същият вчера, днес и навеки...”2 Нефи 29, 8-9

“... Не знаете ли, че свидетелството на два народа ви е дадено като доказателство, че Аз съм Бог и че помня единия народ както и другия? Затова Аз говоря на един народ същите слова, както на друг... И Аз правя това, за да докажа на мнозина, че Аз съм същият вчера, днес и навеки...”3 Нефи 24, 6

“... Аз съм Господ, Аз не се меня...”Мормон 9, 9

“... Бог е същият вчера, днес и навеки и у Него няма изменчивост, нито сянка на промяна.”


Гита:

6, 15

“Така упражняващият се йогин,

ако постоянно владее ума си,

ще достигне Покоя – нирвана –

това е моята вечна същност.”

11, 3-4

“...твоя вселенски вид...

Ако мислиш, че аз съм способен

да го видя... яви се пред мен

като Непреходното вечно!”

11,31

“...Открий ми твойта извечна същност!-

Понеже аз не разбирам делата ти.”

11, 42

“Ако с шеги съм бил непочтителен

към теб... за прошка те моля,

о, Неизменни!”


5. Неделим (неразделен).

Библия:

[И тук цитираното “оставя възможността” (не отхвърля качеството) Бог да е неделим, но неделимостта Му не е ясно (категорично) изказана.]Иоан 14, 10

“... Аз съм в Отца и Отец е в Мене...“Иоан 5, 44

“... славата, която е от Единаго Бога, не търсите.”


Коран:

[Цитатът не определя категорично неделимостта на Бог.]5, 73

“Неверници са онези, които казват: „Аллах, това е третият от троицата.” А няма друг бог, освен единствения Бог...”


Гита:

11, 13

“...видя вселената

разделена на хиляди части,

но целокупно влята в единното

тяло на бога на боговете.”

13, 16

“Неразделен, Един пребивава,

сякаш е разделен, в съществата...”

13,31

“Без начало, без свои качества

този вечен единен атман,

който е в тялото...

не действа и не се омърсява.”

18, 20

“Знанието, с което човекът

във всички същества вижда Едното,

вечното Неделимо – в отделните,

то е от саттва – Сияйно знание.”
II. По отношение на творението.


  1. Първопричина на всичко.

Библия:

[Следващите цитати определят Бог като Първосъздател и Всесъздател и заедно с Неговата изначалност (IV; 1) и Неговото върховенство (VI; 1, 11, 12) показват, че Той е Първопричина за всичко.]Прем. Иисуса 16, 26

“По определение от Господа Неговите дела са отначало...”Прем. Солом. 9, 9

“С Тебе е премъдростта, която знае делата Ти и е била там, когато си правил света...”Притчи Соломонови 8, 1 - 26

“Нали премъдростта вика... Аз съм се родила, когато още нямаше бездни..., когато Господ още не беше сътворил ни земя, ни поля, нито първите прашинки на вселената.”Иоан 1, 1 - 3

“В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото... Всичко чрез Него стана...”


Коран:

[В тази точка за цитатите от Корана важи написаното по-горе за цитатите от Библията.]


2, 117

“Първосъздателят на небесата и на земята! И щом реши нещо, казва му само: „Бъди!”. И то става.”7, 54

“... Негови са творението и повелята...”10, 34

“... Аллах начева творението, после го повтаря...”15, 86

“Твоят Господ е Всетворящият, Всезнаещият.”


Книга на Мормон:

[ За цитатите тук също важи казаното за цитатите от Библията.]


Яков 2, 20-21

“... които са наскърбили ближния си и са го преследвали, защото бяха горделиви... Не предполагат ли, че такива дела са мерзки за Този, Който сътвори всяка плът...”Мосия 4, 9

“... Той сътвори всички неща и в небесата, и на земята...”Гита:

9, 13

“Но махатмите... с ум неизменен ми се отдават – знаят ме като причина за всичко.”10, 8

“Аз съм първопричина на всичко:

Аз съм начален вселенски тласък...”

11, 37

“...първопричина на Брахма – на

първия – о, безкраен, Бог над

боговете... най-върховна същност!”17, 23

“Ом тат сат – според писанията

това е тройното име на брахман,

от когото възникнаха изначално

брахмани, веди и приношения.”


  1. Всесъздател.

Библия:

Битие 1, 1

“В началото Бог сътвори небето и земята.”Деяния 17, 24

“Бог, Който сътвори света и всичко, що е в него, Той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове.”Иеремия 10, 16

“... Иакова... неговият Бог е Творец на всичко...”Откровение 21, 4-5

“И Седящият на престола рече: ето, всичко ново творя... Аз съм Алфа и Омега, началото и краят...”Коран:

14, 10

“... Аллах – Творецът на небесата и на земята...”24, 45

“Аллах сътвори от вода всяка твар...”6, 101

“... Как да има Той дете, щом няма съпруга и всяко нещо е сътворил, и всяко нещо знае?”20, 50

“... Нашият Господ е Онзи, Който дава на всяко нещо облика му, после го напътва.”67, 2

“Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата...”


Книга на Мормон:

1 Нефи 17, 36

“... Господ е сътворил земята, за да бъде населена...”2 Нефи 2, 14

“... има Бог, Който е сътворил всички неща, и небесата, и земята, и всички неща, които са в тях...”


Гита:

4, 13

“Аз създавам четирите варни

според качествата и кармата...”

7, 4 - 5

“Земя, вода, огън, въздух, ефир,

ум и разум и искащо его –

тези са осемте деления

на моята проявена природа.

Тя е нисша...”7, 12

“Знай, че от мене са трите качества:

Светостта – сат тва и Страстта – рад жас,

и духовната Тъмнота – тамас...”

[ качества на проявената, на

материалната природа].8, 9

“...Всесъздател и слънце над мрака...”10, 6

“Седмината мъдри велики риши,

четиримата древни и всички Ману

в мен бяха – моят ум ги създаде,

а те родиха в света съществата.”


  1. Същност (семе) на всичко.

Библия:

1 Коринтяни 12, 6

“ има и различни действия, ала Бог е един и същ, Който върши всичко у всички.”2 Коринтяни 5, 18

“ А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Иисуса Христа...”Прем. Иисуса 43, 29

Много може да кажем, и все пак не ще Го постигнем, и краят на думите е: Той е всичко.”


Коран:

28, 56

“Не ти напътваш, когото обичаш, а Аллах напътва, когото пожелае...”53, 42-43

“... при твоя Господ е завършекът и Той поражда смеха и плача, ”10, 22

“Той е, Който ви придвижва по суша и море...”8, 17

“Не вие ги убихте, а Аллах ги уби, и не ти хвърли, когато хвърли, а Аллах хвърли...”10, 31 - 32

“Кажи: „Кой ви дава препитание от небето и от земята? Или кой владее слуха и зрението? И кой изважда живото от мъртвото, и изважда мъртвото от живото? И кой управлява делото?... Това е Аллах, вашият истински Господ. И какво друго има извън истината, освен заблудата?...”


Гита:

7, 5 - 6

“...Познай сега висшата

непроявена моя природа,

която е същност на съществата

и е извор на тази вселена...

Чрез нея аз съм това творение...”7, 10

“... аз съм семето – вечното

семе на съществата...”

7, 13

“Тези три изменливи качества

вкарват целия свят в заблуда.

И той не може да ме познае

като върховна и вечна същност.”

9, 11

“Заблудените не разпознават

мен в човешкото ми въплъщение.

Не знаят мойта върховна същност...”10, 39

“Във всичко, което съществува,

аз съм Семето...”


  1. Началото и краят на проявеното (раждането и смъртта).

Библия:

Откровение 1, 8

“Аз съм Алфа и Омега, начало и край – казва Господ..."2 Петър 3, 10

“И ще дойде денят Господен, както крадец идва нощем; тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят.”Битие 6, 13 и 7, 23

“И рече Бог на Ноя: краят на всяка плът дойде пред лицето Ми, защото земята се напълни със злодейства от тях... Изтреби се всичко, що съществуваше по лицето (на цялата) земя; от човек до скот, гадове и птици небесни – всичко биде изтребено от земята; остана само Ной и каквото беше с него в ковчега.”


Прем. Соломон 16, 13

“Ти имаш власт над живота и над смъртта и сваляш до портите адови и пак въздигаш.”


Коран:

3, 48 - 49

“И ще го научи Той на книгата и на мъдростта, и на Тората, и на Евангелието. И ще го стори пратеник при синовете на Исраил: „Донесох ви знамение от вашия Господ. Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах...”6, 95

“... Изважда Той живото от мъртвото и изважда мъртвото от живото...”13, 2

“... и покори слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок...”7, 158

“... Няма друг бог освен Него. Той съживява и Той умъртвява...”10, 4

“... Той начева сътворяването, после го повтаря...”


Гита:

7, 6

“...Аз съм възникването на всичко.

Аз съм изчезването на всичко.”

9, 18

“...Аз съм Началото, Трайността, Краят,

Съкровищницата, Вечното семе.”

10, 2

“За произхода ми нищо не знаят

ни богове, ни велики риши.

Защото самият аз съм началото

на богове и велики риши!”

10, 20

“...Аз съм Началото и Средата,

както и Краят на всичко живо.”

10, 32

“Аз съм Началото, аз съм Средата

и аз съм Краят на съществуващото...”


  1. Поддръжник на всичко.

Библия:

Прем. Иисуса 43, 28

“Чрез Него всичко успешно достига своето назначение и всичко се държи чрез Неговото слово.”Деяния 17, 25

“...Сам дава на всички живот и дишане на всичко.”Псалом 135, 25

“дава храна на всяка плът... "Колосяни 1, 15 - 17

“ и Който е образ на невидимия Бог... чрез Него е създадено всичко... Той е по-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи.”


Коран:

6, 14

“... Нима ще взема за закрилник друг, а не Аллах – Твореца на небесата и на земята? Той храни, а не е хранен...”2, 259

“... минал през едно селище, рухнало под своите покриви, и рекъл: „Как Аллах ще съживи това след смъртта му?” И Аллах го умъртвил за сто години, после го възкресил. Рекъл: „Колко се забави?” Казал: „Забавих се ден или част от деня.” Рекъл: „Не, забави се сто години. Виж какво имаш за ядене и пиене! То не се е развалило. И виж магарето си!...”22, 65

“... Той държи небето да не падне върху земята...”11, 6

“И няма по земята твар, препитанието на която да не е от Аллах...”35, 41

“Аллах държи небесата и земята да не се разрушат, а ако се рушат, никой не може да ги държи освен Него...”


Гита:

3, 24

“Ако аз се откажа да действам...

всички същества ще загинат.”

10, 39

“...Нищо подвижно или неподвижно

не може без мен да съществува.”

13, 16

“...Той е опора на съществата,

Той ги поражда и ги поглъща.”

15, 17

“Но друг е Върховният пуруша.

Той се нарича Върховен атман.

Като прониква и в трите свята,

той ги поддържа – Владетел всевечен.”


  1. Управлява и контролира творението.

Библия:

Битие 6, 17

“... Аз ще направя на земята потоп от вода, за да изтребя под небесата всяка плът...”Битие 46, 2 - 4

“И каза Бог на Израиля в нощно видение: Йаков... не бой се да идеш в Египет, защото там ще произведа от тебе голям народ... Аз и ще те изведа назад...”Второзаконие 8, 4

“дрехата ти не овехтя на тебе и ногата ти не отече, ето вече четирийсет години.”Прем. Иисуса 43, 11

“Според словото на Светия звездите стоят по чин и не се уморяват в своята стража.”Исаия 46, 10

“Аз възвестявам отначало онова, което ще бъде в края, и от старо време онова, което още не е станало; казвам: Моят съвет ще се сбъдне и всичко, що ми е угодно, ще сторя.”Коран:

57, 22 - 23

“Не се случва беда, преди да сме я породили, нито на земята, нито с вас самите, без да е [записана] в Книга. За Аллах това е лесно. За да не страдате за онова, което ви се е изплъзнало и да не ликувате за онова, което ви е дошло...”3, 154

“... Делото принадлежи всецяло на Аллах...”42, 27

“И ако Аллах дадеше изобилно препитание за всички Свои раби, щяха да престъпват по земята, ала Той го спуска с мяра...”9, 50-51

“Ако те достигне добрина, ги огорчава, а ако те застигне беда, казват: „Навреме се заехме със своето дело.” И се разотиват весели. Кажи [о, Мухаммад]: „Ще ни достигне само онова, което Аллах ни е предписал...”3, 83

“Нима търсят друга религия освен тази на Аллах, когато на Него се подчинява всичко на небесата и на земята, доброволно или по принуда, и при Него ще бъдат върнати.”10, 3

“... После се въздигна [безподобен] Той на Трона, управлявайки делата...”11, 12

“... Аллах се разпорежда с всяко нещо.”64, 11

“Никоя беда не идва без позволението на Аллах...”


Книга на Мормон:

Яков 4, 10

“... Той съветва с мъдрост, и с правосъдие и с велика милост всичко, създадено от Него.”2 Нефи 29, 7

“... Аз управлявам в небесата горе, а също и на земята отдолу...”


Гита:

9, 8

“Направлявайки своята природа,

много пъти и без тяхна воля,

съществата съм възсъздавал –

аз – независимият от природата.”

9, 10

“Под моя надзор пракрити създава

всичко подвижно и неподвижно.

Това е причината...

за кръговратите в световете.”

18, 61

“Върховният е в сърцата на всички...

Той в кръговрат съществата движи,

сякаш че са механични кукли.”
  1. Източник на съвършенства.

Библия:

Прем. Иисуса 43, 12

“Погледни дъгата – и прослави нейния Сътворител: прекрасна е тя в своето сияние!”Псалом 18, 8

“Законът на Господа е съвършен – укрепява душата; откровението Господне е вярно – простите прави мъдри.”Прем. Соломон 13, 1

“Наистина суетни са по природа всички люде, които не са имали познание за Бога, които от видимите съвършенства не са могли да познаят вечно Съществуващия и, гледайки делата, не са познали Виновника.”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница