Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница8/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

268 312,2

250 132,5

12 283,0

205,0

5 691,7
507,6

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Антон

881,2

685,3

110,2

14,6

71,1
48,3

Божурище

3 793,5

2 222,3

91,5

13,4

1 466,3

1 300,0

62,4

Ботевград

11 461,9

7 979,1

1 359,5

114,7

2 008,6

1 200,0

529,8

Годеч

2 415,3

1 535,9

414,6

48,3

416,5
223,0

Горна Mалина

2 205,0

1 740,6

169,3

25,8

269,3
119,2

Долна баня

1 913,3

1 723,7

126,8

5,3

57,5
24,5

Драгоман

2 503,3

1 617,1

371,9

48,4

465,9
223,7

Eлин Пелин

6 507,3

5 286,3

701,0

55,0

465,0
201,8

Eтрополе

5 234,0

4 025,0

730,4

104,6

374,0
214,2

Златица

2 218,8

1 797,1

308,5

7,8

105,4
36,2

Ихтиман

6 511,9

4 910,7

1 006,3

56,3

538,6
260,4

Kопривщица

1 286,2

1 160,2

43,2

8,7

74,1
40,1

Kостенец

4 093,3

3 432,8

333,2

36,1

291,2
150,0

Kостинброд

4 508,4

3 635,0

486,1

45,8

341,5
154,7

Мирково

1 292,6

969,2

139,4

19,9

164,1
83,1

Пирдоп

3 061,3

2 669,8

208,4

44,8

138,3
72,1

Правец

7 227,8

4 962,9

268,2

151,8

1 844,9

1 000,0

702,0

Cамоков

10 914,9

9 788,9

344,7

98,3

683,0
215,1

Cвоге

6 856,7

5 226,2

476,7

170,8

983,0
552,9

Cливница

2 875,6

2 192,4

434,8

20,0

228,4
93,1

Чавдар

666,6

562,1

44,3

7,0

53,2
32,3

Челопеч

882,1

755,7

48,1

10,6

67,7
49,0

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Братя Даскалови

3 205,6

2 078,3

693,5

33,7

400,1
156,4

Гурково

2 144,8

1 607,2

388,5

10,8

138,3
36,5

Гълъбово

7 062,6

3 384,5

389,9

39,3

3 248,9

3 000,0

79,3

Kазанлък

23 930,7

19 052,2

3 122,7

44,5

1 711,3

1 000,0

206,0

Mъглиж

3 849,4

2 728,9

775,1

28,4

317,0
132,0

Николаево

2 110,0

1 686,4

294,5

13,0

116,1
60,2

Oпан

1 276,2

892,5

167,1

15,8

200,8
73,3

Павел баня

5 090,4

3 931,0

895,2

10,5

253,7
48,5

Pаднево

6 755,6

5 080,9

1 126,0

65,5

483,2
189,9

Cтара Загора

55 447,2

50 085,2

3 633,9

114,1

1 614,0
527,4

Чирпан

7 103,6

5 226,8

1 318,7

48,7

509,4
225,4

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Aнтоново

3 595,2

2 286,5

534,2

69,7

704,8
322,4

Oмуртаг

9 396,5

7 277,6

1 322,3

69,7

726,9
322,4

Oпака

2 848,1

2 266,7

395,8

17,9

167,7
82,8

Попово

10 977,5

8 337,6

1 671,5

92,4

876,0
427,0

Tърговище

20 414,2

16 825,4

2 249,8

119,8

1 219,2
554,4

ОБЛАСТ ХАСКОВО

Димитровград

14 407,2

11 775,0

1 858,9

54,7

718,6
253,6

Ивайловград

4 012,6

2 418,0

732,6

86,9

775,1
402,2

Любимец

3 489,7

2 773,8

445,6

29,8

240,5
93,1

Mаджарово

1 118,2

757,0

63,5

29,5

268,2
136,7

Mинерални бани

3 365,7

2 343,7

252,2

30,1

739,7

500,0

112,7

Cвиленград

8 958,1

5 990,9

1 353,3

55,3

1 558,6

1 000,0

230,5

Cимеоновград

3 180,2

2 633,2

380,2

8,5

158,3
36,9

Cтамболово

4 807,6

2 163,4

195,0

43,4

2 405,8

2 000,0

187,3

Tополовград

4 837,3

3 532,9

886,7

25,9

391,8
119,9

Xарманли

7 379,3

5 762,8

995,8

49,0

571,7
226,8

Xасково

32 664,5

30 057,4

1 537,5

78,3

991,3
292,4

ОБЛАСТ ШУМЕН

Велики Преслав

5 182,4

4 051,9

795,6

29,3

305,6
135,6

Bенец

3 068,8

2 343,0

429,4

28,8

267,6
133,4

Bърбица

4 532,4

3 496,8

725,1

19,7

290,8
91,7

Kаолиново

4 810,7

3 777,9

723,3

22,3

287,2
102,8

Kаспичан

3 658,3

2 908,1

523,6

17,8

208,8
82,1

Hикола Kозлево

2 987,1

2 324,4

441,7

40,0

181,0
53,5

Hови пазар

7 023,7

5 640,8

930,9

84,1

367,9
155,4

Cмядово

3 231,0

2 561,4

475,2

10,2

184,2
47,3

Xитрино

3 607,5

1 906,6

227,6

63,8

1 409,5

1 024,0

193,5

Шумен

36 594,9

32 577,7

2 954,9

87,1

975,2
332,5

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Болярово

3 149,1

2 601,5

137,6

32,3

377,7
149,5

Eлхово

5 760,4

4 178,5

1 047,8

51,2

482,9
188,5

Cтралджа

6 178,9

4 174,1

978,5

53,6

972,7

500,0

194,8

Tунджа

7 329,9

4 642,6

1 764,6

68,5

854,2
316,8

Ямбол

23 276,1

20 596,9

2 330,2

5,3

343,7
24,3

ВСИЧКО:

2 452 493,6

1 991 176,6

241 817,0

14 000,0

205 500,0

82 000,0

50 000,0


(2) Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините могат да се променят чрез трансфери за финансови компенсации от държавата и субвенции без да се влошава утвърденото с чл.1, ал. 3 бюджетно салдо.
предложения По чл. 10, ал. 1

Предложение на н.п. Ясен Попвасилев и гр.н.пр.

В чл. 10, ал. 1 числото "14 000,0 се заменя с "20 000,0", числото "50 000,0" се заменя със "70 000,0" и числото "1 991 176,6” се заменя с "2 031 076,6".

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евдокия Манева и Васил Паница

Във връзка с предложенията по Приложение № 7 към чл. 13, ал. 1 за намаляване на общата сума за екологичните обекти със 17,3 млн. следва да се отрази намаление на целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. за екологични обекти със 17,3 млн. лв.

Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на н.п. Валентин Милтенов

В чл. 10, ал. 1:

област Пазарджик

1. Община Пазарджик - целева субсидия за капиталови разходи - общо 2 704 659 лв.

Допълнителната сума от 1 644 759 лв. е необходима за следните проекти:

Газификация и отоплителни инсталации

1. Газификация и отоплителна инсталация на спортна зала „Младост" - 95 965 лв.

2. Газификация и отоплителна инсталация на спортна зала „Хебър" - 239 363,57 лв.

3. Отоплителна инсталация на спортна зала „Васил Левски" - 374 198,40 лв.

Строителство и ремонт

1. Основен ремонт сграда на читалище с. Добровница - 46 261,65 лв.

2. Основен ремонт сграда на читалище с. Мало Конаре - 65 467,68 лв.

3. Основен ремонт сграда на читалище с. Сарая - 57 271,01 лв.

4. Преустройство и основен ремонт на плувен басейн - 766 232 лв.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Евгени Чачев

В чл. 10, ал. 1 да се завиши размерът на средствата:

- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - от 14 млн. лв. на 20 млн. лв., или със 6 млн. лв., при подобрен механизъм за разпределение на средствата в полза на общините от планинските райони и от районите с повишен риск от снегонавявания.

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - от 50 млн. лв. на 70 млн. лв., или с 20 млн. лв.

Увеличеният размер на средствата да се разпредели по общини, съответно в колони 5 и 8 на таблицата към чл. 10, ал. 1.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Екатерина Михайлова и Евгени Чачев

В чл. 10, ал. 1:

В таблицата за област Пазарджик, община Пазарджик в колона 2 и 3 числото “33 917,8” се заменя с “34 620,8”, а в колона 6 числото “1 059,9” с
“1 763,5”. Сумата от 703,6 хил. лв. е нужна за капиталови разходи за обекти от голяма обществена значимост.


Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Елиана Масева

В чл. 10, ал. 1:

В таблицата за област Благоевград, община Благоевград в колона 2 числото “28 561,7” се заменя с “36 561,7”, в колона 3 числото “25 649,1” се заменя с “33 649,1”, а в колона 6 числото “842,0” с “8 842,0”. Сумата от 8 000 хил. лв. е нужна за капиталови разходи за обекти от голяма обществена значимост.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Лидия Шулева

В чл. 10, ал. 1:

- област Ловеч

- община Тетевен - "целева субсидия за капиталови разходи - общо" - "419 300 лв."

Като капиталовите разходи за община Тетевен бъдат увеличени със средния процент за Ловешка област - 6,24 и да достигнат до 467 560 лв.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Венелин Узунов

В чл. 10, ал. 1 към целевите субсидии за капиталови разходи в частта за екологични обекти за община Разград се включват 2 200 хил. лв. В община Разград се изпълнява обект "Регионално депо за твърди битови отпадъци - Разград", който включва два подобекта - изграждане на ново депо и рекултивация на съществуващото. За въвеждане на целия обект в експлоатация са необходими финансови средства в размер на 2 200 хил. лв., които ще се използват за завършване на рекултивацията на съществуващото депо.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Лидия Шулева

В чл. 10, ал. 1:

- област Ловеч

- община Троян - целева субсидия за капиталови разходи - общо 702 800 лв.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

В чл. 10, ал. 1:

1. В таблицата за гр. Пловдив се правят следните изменения:

1.1. Сумата в колона 8 се увеличава със сумата от 4 941 хил. лв. за Северен обходен канал.

1.2. Сумата в колона 7 се увеличава със сумата от 3 500 хил. лв. за довършването на инсенератор за болнични отпадъци

2. В таблицата за гр. Русе, сумата в колона 8 се увеличава с 5 144 хил. лв.

3. В таблицата за гр. Димитровград се правят следните изменения:

3.1. Сумата по колона 7 да се увеличи с 1 500 хил.лв. за реконструкция на водопроводна мрежа, водопровод от ПС Черногорово до водоема на десен бряг на река Марица.

3.2. Сумата по колона 8 да се увеличи с 1 248 931 лв. за мост над река Марица, основно съоръжение на междуселищния път между Димитровград и Чирпан.

4. В таблицата за гр. Кюстендил се правят следните изменения:

4.1. Сумата в колона 7 да се увеличи с 2 487 451 лв. за пречиствателна станция за отпадни води и канализационен колектор с. Соволяно

4.2. Сумата в колона 8 да се увеличи с 867 хил. лв. за реконструкция и ремонт на пътна мрежа

5. В таблицата за гр. Горна Оряховица сумата в колона 8 се увеличава с 450 хил. лв.

6. В таблицата за гр. Бургас сумата в колона 8 се увеличава с 3 550 хил. лв. за рехабилитационен проект за надлеза "Владимир Павлов" гр. Бургас на път I -9 /Е-87/ Бургас-Созопол-Малко Търново

7. В таблицата за гр. Златоград се правят следните изменения:

7.1. Сумата в колона 7 се увеличава с 363 хил. лв. за приключване на втори етап от ликвидиране на депо за твърди битови отпадъци.

8. В таблицата за гр. Русе се правят следните изменения:

8.1. Сумата в колона 8 се увеличава с5 144 хил. лв., от които 1 300 хил. лв. за ремонт на пътища и 3 744 хил. лв. за реализация на одобрени проекти.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
Чл. 11. (1) При разработването на общинските бюджети и приемането им от общинските съвети, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се определят по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Единната бюджетна класификация в размери не по-малки от приетите по колона 3 от таблицата на чл. 10, ал. 1.

(2) Определя стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности, съгласно приложение № 6.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
Чл. 12. Годишният размер на държавния трансфер за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

1. първо тримесечие - 30 на сто;

2. второ тримесечие - 25 на сто;

3. трето тримесечие - 20 на сто;

4. четвърто тримесечие - 25 на сто.

предложение ПО ЧЛ. 12
Предложение на н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

В чл. 12:

1. В т. З думите „20 на сто" се заменят с думите „25 на сто"

2. В т. 4 думите „25 на сто" се заменят с думите „20 на сто"

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.
Чл. 13. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, министърът на финансите утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1, в рамките на които задължително се осигуряват поименно указаните екологични обекти в приложение № 7.

(2) Поименните списъци по ал. 1 се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

(3) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия, по предложение на общинския съвет се допуска съгласувано с Министерството на финансите извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение, с изключение на целевите субсидии за обектите по приложение № 7, след 30 юни 2009 г.

(4) Промени по ал. 3 се допускат само в рамките на бюджетната година.

(5) Неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 7 се пренасочват от Министерството на финансите по предложение на Министерството на околната среда и водите, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България за други екологични обекти.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
Чл. 14. (1) От общинските бюджети могат да се извършват капиталови разходи над определените с чл. 10, ал.1, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи, трансфери за местни дейности, както и други средства, определени със закон.

(2) Като източник за финансиране на капиталовите разходи по ал. 1 не могат да се ползват средства от общата субсидия за делегираните от държавата дейности по този закон.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
Чл. 15. (1) Министерството на финансите периодично разпределя постъпилите средства, като спазва следните приоритети:

1. плащания по обслужване на държавния дълг и за вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз;

2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;

3. субсидии за бюджета на съдебната власт;

4. разходи за министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации;

5. субсидии за нефинансови предприятия.(2) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

1. плащания по обслужване на държавния дълг;

2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване;

3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
Чл. 16. При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на икономиката и енергетиката, както и за финансиране на разходите за връщане за преработка на 240 касети с отработено ядрено гориво от окончателното прекратилите експлоатацията си блокове ВВЕР-440 през 2009 г., без тези разходи да се възстановяват от „АЕЦ Козлодуй” – ЕАД, може да се предостави допълнителен лимит за разход, при условие, че не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
Чл. 17. (1) Утвърждава нелихвените разходи и трансфери по чл. 1, ал. 2, раздели ІІ и ІІІ в размер на 93 на сто, с изключение на разходите и трансферите по ал. 2.

(2) Утвърждава в размер на 100 на сто:

1. капиталовите разходи по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 2;

2. резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4;

3. трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.2.1.(3) Останалите 7 на сто могат да се предоставят частично по видове разходи и трансфери и по отделни бюджети с акт на Министерския съвет, при съобразяване с оценките и прогнозите за текущата година на макроикономическите показатели и другите икономически индикатори, използвани за изготвянето на държавния бюджет за 2009 г. и на бюджетната прогноза за 2009-2011 г.

(4) С акт на Министерския съвет може да се прехвърлят бюджетни кредити за допълнителни капиталови разходи по и между бюджетите по чл. 6, ал. 1 за сметка на намаляване на текущите им нелихвени разходи, включително и чрез прехвърляне на такива суми и последващото им разпределение чрез резерва за публични инвестиции по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.3, като при необходимост се извършват и съответните корекции на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ По чл. 17, ал. 1
Предложение на н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

В чл. 17, ал. 1:

Чл. 17. (1) Утвърждава нелихвените разходи и трансферите по чл. 1, ал. 2, раздели ІІ и ІІІ, т. 1 без трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.2.1. в размер на 90 на сто.”Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ По чл. 17, ал. 2

Предложение на н.п. Евгений Жеков и гр.н.пр.

В чл. 17, ал. 2 да се добави нова точка 4:

"4. трансфера на целевата субсидия за капиталови разходи, субсидия за делегираните от държавата дейности и изравнителната субсидия на общините, определена с чл. 10, ал. 1".

Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на н.п. Ясен Попвасилев и гр.н.пр.

В чл. 17, ал. 2 да се добави нова точка 4:

4. Трансферът по чл. 1, ал. 2, раздел III т.1.1.”Комисията не подкрепя предложението. .
Предложение на н.п. Евгени Чачев

В чл. 17, ал. 2 да се добави нова точка 4:

4. Трансферът по чл. 1, ал. 2, раздел III т. 1.1.”Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

В чл. 17, ал. 2 да отпадне.

Комисията подкрепя предложението.
предложение По чл. 17, ал. 3
Предложение на н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

В чл. 17, ал. 3 става ал. 2 и се изменя така:

(2) Останалите 10 на сто могат да се предоставят частично по видове разходи и трансфери и по отделни бюджети с акт на Министерския съвет, при съобразяване с оценките и прогнозите за текущата година на макроикономическите и бюджетните показатели, използвани за изготвянето на държавния бюджет за 2009 г.”Комисията подкрепя предложението.
предложение По чл. 17, ал. 4
Предложение на н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

В чл. 17, ал. 4 да отпадне.

Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА АЛ. 5 НА ЧЛ. 17
Предложение на н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

Да се създаде нова ал. 5 към чл. 17 със следното съдържание:

(5) Към Министерството на финансите се създава Фонд за подпомагане на инвестициите и придобиване на дълготрайни активи от общините, като се ползват 7 процента от задържаните по ал. 1 средства."Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 17 и предлага следната редакция:

Чл. 17. (1) Утвърждава нелихвените разходи и трансферите по чл. 1, ал. 2, раздели ІІ и ІІІ, т. 1, без трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.2.1. в размер на 90 на сто.

(2) Останалите 10 на сто могат да се предоставят частично по видове разходи и трансфери и по отделни бюджети с акт на Министерския съвет, при съобразяване с оценките и прогнозите за текущата година на макроикономическите и бюджетните показатели, използвани за изготвянето на държавния бюджет за 2009 г.

(3) Утвърдените по ал. 1 нелихвени разходи и трансфери в размер на 90 на сто, се разпределят пропорционално по съставните бюджети на републиканския бюджет, включително и по отделните трансфери от централния бюджет.
Чл. 18. (1) При икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за съществено стагниране на икономиката и при намаляване на оценката за дефицита по текущата сметка на платежния баланс на страната, Министерският съвет може да одобри допълнителни бюджетни кредити за инвестиционни цели до 1 на сто от прогнозата за годишния брутен вътрешен продукт на страната при условие, че положителното бюджетно салдо по консолидираната фискална програма след извършването на тези разходи не се намали под 2 на сто от тази прогноза.

(2) При прилагането на ал. 1:

1. не се прилагат изискванията и ограниченията на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет.

2. утвърденото бюджетно салдо по чл. 1, ал. 3 може да се намали със сумата на допълнително одобрените разходи по ал. 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ По чл. 18
Предложение на н.п. Лидия Шулева и гр.н.пр.

Член 18 да отпадне.

Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на н.п. Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев

Член 18 да се измени така:

Чл. 18. (1) При икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за съществено забавяне темповете на развитие на икономиката, при значително отклонение на оценката за дефицита по текущата сметка на платежния баланс на страната и при неизпълнение на приходите по консолидираната фискална програма, нелихвените разходи и трансферите по чл. 1, ал. 2 могат да се извършват в утвърдения им размер от 90 на сто съгласно чл. 17, ал. 1, при условие че бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е положително.(2) Утвърденото бюджетно салдо по чл. 1, ал. 3 може да се намали:

1. в случаите по ал. 1 - до размера на неизпълнението на приходите по държавния бюджет;

2. при предоставяне на допълнителни трансфери по реда на чл. 2, ал. 5 и на § 28 – до техния размер.

(3) Когато неизпълнението на приходите по консолидираната фискална програма е в размер, който може да доведе до отрицателно бюджетно салдо по консолидираната фискална програма, Министерският съвет може да намали нелихвените разходи и трансферите по чл. 1, ал. 2 под утвърдения им размер съгласно чл. 17, ал. 1.”

Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

В чл. 18:

1. В ал. 1, думите „Министерски съвет" се заменят с „Народното събрание".

2. Алинея 2 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 18 и предлага следната редакция:

Чл. 18. (1) При икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за съществено забавяне темповете на развитие на икономиката, при значително отклонение на оценката за дефицита по текущата сметка на платежния баланс на страната и при неизпълнение на приходите по консолидираната фискална програма, нелихвените разходи и трансферите по чл. 1, ал. 2 могат да се извършват в утвърдения им размер от 90 на сто съгласно чл. 17, ал. 1, при условие че бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е положително.

(2) Утвърденото бюджетно салдо по чл. 1, ал. 3 може да се намали:

1. в случаите по ал. 1 - до размера на неизпълнението на приходите по държавния бюджет;

2. при предоставяне на допълнителни трансфери по реда на чл. 2, ал. 5 и на § 28 – до техния размер.

(3) Когато неизпълнението на приходите по консолидираната фискална програма е в размер, който може да доведе до отрицателно бюджетно салдо по консолидираната фискална програма, Министерският съвет може да намали нелихвените разходи и трансферите по чл. 1, ал. 2 под утвърдения им размер съгласно чл. 17, ал. 1.

Чл. 19. При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Национален фонд "Българска гора" към Държавната агенция по горите, може да се предостави допълнителен лимит за разход, при условие че не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ По чл. 19
Предложение на н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

Член 19 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.
Чл. 20. (1) Преобразуваните през 2009 г. в търговски дружества разпоредители с бюджетни кредити правят вноска в полза на централния бюджет в размер на разликата между утвърдените им приходи и разходи за 2009 г.

(2) Средствата по ал. 1 се превеждат до 25-о число в края на всяко тримесечие на база на фактическото изпълнение на приходите.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА нов чл. 21
Предложение на н.п. Минчо Христов и Стела Банкова

Създава се нов чл. 21 със следното съдържание:

"Чл. 21. (1) Сумите за обезщетение, разноските за съдебни производства и изплатените лихви присъдени срещу Република България, като ответник по дела с решение на Европейския съд за правата на човека, се прихващат в пълен размер от бюджета на съдебната власт за 2009 г., Раздел II - "Разходи", т. 1 Текущи разходи.

(2) Условията, редът и прихващанията по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет."

Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница