Доклад за дейността на " Ломско пиво "ад през 2009 г. Съдържание: I. Обща част 6страница4/9
Дата02.06.2018
Размер0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

II.ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА
1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.
Вид приход

В страната

(лева)

%

В чужбина

(лева)

%

Приход от пиво

5,821,312.44

91.67%

-

-

Приход от стоки

1,012.00

-

-

-

Други приходи

528,026.46

8.33%

-

-

в т.ч. продуктова такса

490,113.44

-

-

-

Обща стойност на приходите

6,350,350.90

100.00%

-

-

Като цяло през последните няколко години на пазара на бира в страната се наблюдава тенденция на известен спад в продажбите. Въпреки това, продажбите на „Ломско пиво” АД през 2009 г. са аналогични с тези за миналата година. На този етап всички продукти на пивоварната са позиционирани в икономичния сегмент на пазара. Той, макар и не малък, намалява през последните 3-4 години. В тази връзка, целта на Ръководството е да се обхване по-широк спектър от бирения пазар, което е възможно с налагането на различни марки. След въвеждането на бранда „Ломско пиво” се работи в посока на ценово преориентиране на продукта „Алмус” Целта е, от дъното на икономичния сегмент, да се доближи до мейнстрийма – основния сегмент, а впоследствие, инвестирайки в развитие на визията, да бъде позициониран в основния пазарен сегмент.С пускането на новите брандове, подмяната на амбалажа и фокуса върху дистрибуцията на „Алмус” в новата бутилка се цели през запазване на обемите на производство и продажба на пиво. В средносрочен план Ръководството цели навлизане на т.нар. „студен пазар” – заведенията. Работи се и в посока увеличаване на 2-месечния срок на трайност на пивото.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

  • Приходи по клиенти:Клиенти

Продажна цена без ДДС в лева

Относителен дял % пиво

БОЛИЦЕН ООД

155,537.44

2.67

ГЕРГАНА ЛМ ЕООД

238,548.42

4.10

ЕЛИТ Е ЕООД

176,453.74

3.03

ЕМО 91 ЕООД

152,659.03

2.62

ИЛИНЕКС ЕООД

562,420.30

9.66

КРИМА

167,404.56

2.88

КРОНЕР - В.П. ЕООД

182,203.45

3.13

М-М МИРОСЛАВ ЛАЗАРОВ ЕТ

163,782.29

2.81

М.Р-СКА ГЕРИ ЕТ

70,509.38

1.21

МОНТ ГРУП 2008 ООД

1,404,759.94

24.13

ЕТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

207,925.81

3.57

ЕТ ПАВЛОВ

84,933.50

1.46

ЕТ ПЕПТРАНС

510,446.39

8.77

СУСИН ТТ ЕООД

85,822.35

1.47

ЕТ ХЕЛИУС

150,029.33

2.58

ЕТ ЦВЕТЕЛИНА

283,883.80

4.88

ИМПУЛС ООД

668,171.68

11.48

Други

555,821.03

9.55

Приходи от пиво

5,821,312.44

100.00


  • Източници за снабдяване с материали

Основните суровини за производство на пиво са малц, ечемик, хмел, дрожди, мазут, като за всяка една от тях има повече от един доставчик, което позволява да се избегне зависимостта от един доставчик.
Доставчик

Доставна
сума без ДДС в лева


Основен
материал


Относителен дял %

АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

359,131.50

Ечемик

6.82

БОМИ ГАН ЛУПЕКС ООД

374,728.25

Хмел

7.12

ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД

67,967.84

Въглероден двуокис

1.29

ГОТМАР ЕООД

155,240.47

Преформи

2.95

ДАНИ ТРЕЙД ЕООД

190,312.93

Мазут

3.62

ИНВЕСТМЪНТ ГРУП

125,880.69

Мазут

2.39

МАРС 4 ЕООД

51,431.37

Препарати

0.98

МЕТИКАР АД

76,929.39

Пластмасови бутилки

1.46

ПЛАСТБУЛ ООД

212,760.10

Пластмасови бутилки

4.04

Други

3,648,178.56

 

69.32

Разходи за основна дейност

5,262,561.10

 

100.001   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница