Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница14/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Индикативен бюджетен ред : 18 04 06

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 04 06 Основни права и гражданство

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

18 04 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

12 000 000

11 600 000

13 200 000

9 000 000

13 200 000

9 000 000

1 000 000

1 000 000

14 200 000

10 000 000

РезервиНаименование:

Основни права и гражданствоЗабележки:

След списък който започва с :

По-специално този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните ..........техните съдебни и/или консултативни функции по отношение на общностното право.


  • ..........

и завършва с :

оперативни безвъзмездни средства за съфинансиране на разходи, свързани с постоянната ..........техните съдебни и/или консултативни функции по отношение на общностното право.Добавя се следният текст:

Кампания за повишаване на осведомеността относно законодателството на ЕС за борба с дискриминацията

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

След представянето на Рамковата директива на Комисията за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация организирането на кампания за повишаване на осведомеността е важна стъпка по посока на натрупване на необходимите познания за основните права на гражданите на ЕС.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0753
=== PPE//7655===

Индикативен бюджетен ред : 18 04 07

<< Внесено от Salvador Garriga Polledo, László Surján, Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 04 07 Борба с насилието (Дафне)

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 04 07

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

14 400 000

15 645 000

15 800 000

10 000 000

15 800 000

10 000 000

1 580 000

1 000 000

17 380 000

11 000 000

РезервиОбосновка:

Увеличението в сравнение с ППБ е обосновано с оглед постигането на политическия приоритет, който се обслужва от това действие.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0300
=== LIBE/5650===

Индикативен бюджетен ред : 18 05 01 01

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 18 05 01 01 Приключване на програмите за сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи и програма AGIS

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 05 01 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

5 500 000

p.m.

5 000 000

p.m.

4 630 000

0

370 000

p.m.

5 000 000

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0301
=== LIBE/5651===

Индикативен бюджетен ред : 18 05 01 03

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 18 05 01 03 Приключване на програма «Еразъм» за съдии (програма за обмен за съдебните власти)

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 05 01 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

1 150 000

p.m.

500 000

p.m.

470 000

0

30 000

p.m.

500 000

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0302
=== LIBE/5652===

Индикативен бюджетен ред : 18 05 04

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 05 04 Приключване на подготвителни действия за жертвите на терористични актове

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 05 04

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

460 000

p.m.

600 000

p.m.

550 000

0

50 000

p.m.

600 000

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0303
=== LIBE/5653===

Индикативен бюджетен ред : 18 05 05 01

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 18 05 05 01 Европейски полицейски колеж — субсидия по дялове 1 и 2

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 05 05 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

3 731 000

3 731 000

3 931 000

3 931 000

3 861 000

3 861 000

70 000

70 000

3 931 000

3 931 000

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0305
=== LIBE/5654===

Индикативен бюджетен ред : 18 05 07

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 05 07 Приключване на капацитет за управление на кризи

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 05 07

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

400 000

p.m.

200 000

0

200 000

p.m.

400 000

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0756
=== PPE//7654===

Индикативен бюджетен ред : 18 05 08

<< Внесено от Salvador Garriga Polledo, László Surján, Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 05 08 Предотвратяване, подготвеност и управление на последиците от тероризма

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 05 08

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

15 200 000

8 900 000

17 700 000

12 000 000

17 700 000

9 000 000

1 770 000

4 200 000

19 470 000

13 200 000

РезервиКаталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница