Духовен център за католическо богословие и духовност „БЛ. Папа ронкали”страница8/18
Дата22.07.2016
Размер2.71 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Приложения

Приложение 1

Тези материали са събрани и преведени от Благовеста Лингорска, OPs. Тук й изразяваме нашата благодарност че се е съгласила да ги публикуваме като приложение.

1. ЕДИН ДУХОВЕН МИШ-МАШ – НЯКОЛКО ДУМИ ЗА НЮ ЕЙДЖ*

Какво представлява Ню Ейдж?

Като че ли по-лесно да се каже какво не е Ню Ейдж. Със сигурност това не е никакъв религиозен съюз, нито организация с определни структури. Ню Ейдж не е и секта, макар че е великолепна база за създаването на секти. Тогава какво представлява Ню Ейдж? Казано възможно най-кратко: това е псевдорелигиозно движение, културно течение или просто нов начин на живот според установени от човека принципи за морал и хармония. То е конгломерат от доктрините на източните религии, на християнството, на философията, екологията и Бог знае още на какво. По-любознателните ще намерят там също и елементи от магията, спиритизма, астрологията и дори от астрофизиката. Тоест за всекиго по нещо…

Откъде води началото си Ню Ейдж?

Корените на това движение достигат до началото на XIX в. За негов източник се смята Теософското дружество, основано от рускинята Елена Петровна Блаватска през 1875 г. То проповядвало, че всички религии по света съдържат общи универсални истини. Теорията, разпространявана от това движение, предлага между другото т. нар. ПЛАН. Той предполага установяването на нов порядък в света, в управлението и в религията. Унищожаване на отделните държави, упадък на християнството, многобройни катаклизми и войни – всичко това според привържениците на движението ще се случи в най-скоро време, щом светът навлезе в Ерата на Водолея. За разпространяването на движението допринася през 60-те години съставът «Flower Power». Като резултат от войната във Виетнам младото поколение започна да се бунтува срещу действителността и старите форми и традиции. Споменатият състав даде своя принос за популяризиране на новите възгледи, които сложиха началото на днешната идеология на движението.

С какво примамва Ню Ейдж?

Преди всичко с идеологическата свобода. Според доктрината на това движение именно човекът, а не Бог, е в центъра на вниманието. Или по-просто казано – Бог е заместен на своето място от човека, който получава божествени черти, и което следва от това – така той е задължен да почита самия себе си. „Да обичаш себе си, означава да обичаш Бога“ – казва Шърли Маклейн, голямата пропагандаторка и привърженичка на това движение. Според тази идеология най-големият ни грях е да не си даваме сметка за собствената божественост. Следователно човек става сам за себе си Бог, господар, съдия и водач. А истинският Бог е сведен до неперсонифицирана енергия, проникваща всичко и всички. Тази енергия според Ню Ейдж е необходима за постигането на т. нар. висше съзнание. Благодарение на това човекът, надарен с подобно съзнание, е в състояние да се издигне над всичко. Като пример привържениците на Ню Ейдж посочват Иисус. Според тях Иисус е можел да лекува хора и е могъл да възкръсне само защото е повярвал, че е Бог(!). Пак от идеологията Ню Ейдж произлиза и тезата, че човекът освен духовно и материално тяло притежава и трето – астрално – тяло. То му било необходимо, за да се придвижва в нематериалния, илюзионистичния свят, в който можем да проникнем единствено чрез спиритистични обреди. Какво става обаче, когато всички опити да бъде активирана «божествената енергия» в човека не дадат резултат? Пропагандаторите на движението са намерили отговори и на този въпрос. Единственото спасително средство тогава е прераждането (реинкарнацията). И онова, което е най-успокоително, е фактът, че тя ще се повтаря дотогава, докато човекът не постигне пълнотата на божествеността.

Защо именно Ню Ейдж?

Този въпрос си задава може би всеки, който макар и малко е чувал за това движение. Защото не е трудно да забележим нарастващата популярност на Ню Ейдж, независимо от конкретната страна и култура. Неотслабващият интерес може да се обясни с факта, че в идеологията на това движение може да бъде вкарано по същество всичко. Така в рамките на Ню Ейдж са позволени: окултните практики, вярата във възможностите да се извикват духове, истинността на хороскопите, предсказанията на гадателите, както и медитацията, астрологията, уфологията, радиестезията, енерготерапията и дори масонството, марксизмът и хитлеризмът. Пълнен произвол по отношение на избора. А същевременно при всичко това залутаният в хаоса на света човек си има своя собствена религия. Религия, която не нарушава личната свобода, не поставя забрани, не натрапва задължения, нещо повече – религия, която поставя човека в центъра на вниманието. А човекът, уви, е същество, което неволно желае целият свят да се върти около него… Тази свобода на избора, изкушението да се живее, без да се отказваме от каквото и да било, води до това, че все повече млади хора отхвърлят Бога и започват, често дори несъзнателно, да живеят според тази схема. Допълнителен фактор е фактът, че в очите на привържениците на движението предричаните пророчества за Ерата на Водолея се сбъдват! Кризата на християнството, възникването на нови религиозни движения са сякаш знак за края на Ерата на Рибите, започнала с идването на Христос, и за началото на Ерата на Водолея. Настъпването на тази нова епоха се потвърждавало уж и от масовото развитие на екологичното съзнание, от връщането към природата и от новото откриване на собствената сексуалност и на мястото на жената в обществото. Как да не повярваш…

А Ти – какво ще кажеш?

Вярата в Ню Ейдж изключва напълно съществуването на Бога, елиминира небето и ада, замества Евхаристията с медитативни практики и най-сетне – разрушава понятието за добро и зло, което съществува у всеки човек. Понеже Ню Ейдж е отрицание на всички учения и ценности, които Библията изисква да спазваме, съчетаването на тези две вярвания – християнството и Ню Ейдж – е невъзможно. Цялостното или дори само частично приемане на подобно учение води до отхвърлянето на Бога и ни отдалечава от спасението. Затова си струва понякога да се спрем и да се замислим, преди мястото на всекидневната света Литургия да бъде заето от спиритистичните сеанси, а там, където до този момент се е намирало Свещеното Писание – да се настани папката с шарени хороскопи…

Агнешка Волкович

Според: http://www.effatha.org.pl/zagrozenia/newage.htm

2. НЮ ЕЙДЖ – МОДНА ИЗМАМА

Ню Ейдж говори за „космическа трансформация“. Тя трябва да доведе човека до „помирение на противоречията“, до „ново мислене“ и в резултат на това да му донесе спасение. Това движение вече е проникнало в много области на живота, включително в света на науката и бизнеса, и е възприеман от християнството като заплаха и опасна конкуренция. Всичко показва, че това опасно течение е нещо повече от преходна мода… Привлекателността на Ню Ейдж се изразява в това, че движението притежава способността да събира интересни елементи от всички религии, а след това да ги преобразува в послание с нова сила и значение. Пропагандаторите на движението искат всеки да намери нещо за себе си в тази смесица от вярвания, методи, практики, терапии и така да стане привърженик на Ерата на Водолея. Един от основните методи, използвани от идеолозите на Ню Ейдж, е изкусителното обещание, осъществяването на което би позволило да се осъществи един от най-големите стремежи на човечеството. Това е копнежът за контакт с духовни същества и с починали хора.

Агитаторите на новото движение вярват, че днешният човек често остава безпомощен пред проблемите, които не може да реши сам; затова те го насърчават да търси помощ от т. нар. «духовни водачи». Разбира се, получаването на съответните директиви се извършва чрез специално подбрани медиуми в състояние на хипноза или на медитация. Подобни практики дават възможност за контрол върху човека, участващ в спиритистичния сеанс (респ. в медитацията) чрез подчиняване на неговата воля и разум.

Допълнителен начин за предаване на принципите на Ню Ейдж са: йога, астрологията, източните бойни изкуства, гадателството. Особено място обаче в пропагандирането на изходните предпоставки на разглежданото движение заемат средствата за масова информация, като например киното и телевизията. Така повечето от приказките за деца са реализирани с мисълта да се формира нов манталитет, да се трансформира вярата в божествените възможности на човека. На децата се показват духове, чудовища, вещици и демони. И всичко това трябва да въздейства върху въображението на детето. Към тези приказки спадат: войнствените костенурки Нинджа, Батман, He-Men, Покемоните; филми от рода на «Хари Потър» и др. под. Особено настойчиво обаче се пропагандира възгледът, според който понятието «Бог» трябва да означава космически процес, неограничена сила и енергия, а не личностен Създател на вселената. Същевременно в тази концепция се показва типът на свръхчовека, заемащ мястото на Бога.

Това движение през последните години* започна да прониква и в Полша, макар че мнозинството от хората не си дават сметка за това, че става въпрос за Ню Ейдж. То няма централна организация и би могло да се каже, че е като пълзящ огън, който по различен начин и на все нови и нови места поразява и изопачава основите на традиционното знание. В Полша е разпространен вече култът към Гея, майката на земята, има редица публикации, предлагащи различни техники за себепознание, методи за психическа интеграция, издава се езотерична литература, заражда се култът към успеха, свързан с усъвършенстването на личността (фирмата Amway). Това движение може да се третира опасна гноза**, както прави това Джон Дрейн в своята книга Какво Ню Ейдж има да каже на Църквата. Основният извод на автора е, че ако християнството не следва пътя, сочен от Христос, Ню Ейдж ще стане доминиращо вярване през XXI век. Най-вече защото движението атакува два догмата на християнството: догмата за Светата Троица и догмата за Въплъщението на Предвечното Слово, като не признава реалната различимост на Лицата на Светата Троица, говорейки обаче за три проявления на божествеността. Няма съмнение, че Ню Ейдж ще прониква в Полша с все по-голяма сила и то не само поради контактите със Запада, но и заради духовните тревоги, които и в Полша в края на XX век терзаят душите на хората, отслабват светата вяра и примамват с миражите на конюнктурните «новости».

с. Йоанна Емхе AVD

3. християнството и ню ейдж

Християнство

Ню Ейдж

Какво е Бог?

В християнството Бог е личностен Бог, безкрайно обичащ, мъдър и справед­лив, Който желае да влезе в лични взаимо­отношения с всеки от нас. Бог е както трансцендентален, така и иманентен Съз­дател на всичко съществуващо. Той под­държа всичко със силата на Своето слово (срв. Евр. 1:3). В християнството Бог е Бог, а ние сме негови творения. Всеки друг подход е неприемлив. „Аз съм Бог, и няма друг“ (Ис. 45:22).

В Ню Ейдж Бог е разбиран като сума на всичко, което съществува Бог е схващан не само като лице и трансцендентен Съз­дател на Вселената, но и като безлична «енергия» или «сила», пронизваща целия свят. Типичната констатация на Ню Ейдж предполага, че всичко е Бог, а ние сме не­гова част. Това е една от формите на пан­теизъм. За християнството това е главната грешка на системата Ню Ейдж.


Какъв е Иисус?

За християнството Иисус е изцяло Бог и изцяло човек. Заради неговото неповто­римо въплъщение можем да кажем, че Ии­сус е Бог, когато като св. Тома Апостол изповядваме: Господ мой и Бог мой! (Иоан. 20:28)

Такива думи немогат да бъдат казани за никой друг, дори за голям светец. Сле­дователно Иисус е единственият Спасител на всеки човек, посредник между Бога и хората (1 Тим. 2:5).

Ню Ейдж вижда Иисус като един от многото духовни учители, някой, който е открил своята «по-висша» или «христова» индивидуалност. В Ню Ейдж Иисус или друг от духовните учители (онзи, който би бил най-подходящ за твоята индивидуал­ност) може да ти помогне да откриеш «твоята собствена божественост». Според Ню Ейдж човек постига освещаване бла­годарение на собствените си усилия, а Ии­сус или друг духовен учител нямат в това особено участие.

Какви сме ние?

Всеобща болест на нашето време е това, че имаме ниско самочувствие за соб­ствената си ценност. Мислим за себе си негативно, измъчват ни комплекси и не признаваме своята ценност. Отговорът, който ни дава Бог е това, че сме създадени по образ и подобие Божие (Бит. 1:26). Не­обходимо е да открием напълно подобието на Бога, оформено то Иисус и Светия Дух. Това подобие ще ни се открие напълно то­гава, когато видим Бога очи в очи.

Ню Ейдж приписва божественост на всеки човек. Според движението всеки може да каже: „Аз съм Бог“. Това следва от погрешното смесване на човека и Съз­дателя. Бихме могли да сравним човеш­ката природа с красотата на добре шлифо­ван диамант, който чрез ярката слънчева светлина излъчва прекрасен блясък. Диа­мантът отразява светлината (ние участ­ваме в Божествената природа чрез Иисус – вж. 2 Петр. 1:4), но самият той не е свет­лина. Именно това желание да станат Бог е било изкушението за първата човешка двойка.

Спасението

За християнина спасението се извър­шва в любовно единение с Бога. Това еди­нение е възможно благодарение на от­стра­няването на греха, представляващ препят­ствие към него.

Чрез смъртта на Иисус на кръста, Бог – когато Го помолим за това, ни дава пълно опрощение на греховете. След това ни изпълва с Духа на Иисус, благодарение на Който Го познаваме като Отец.

За християнина познанието е познава­не на Бога чрез вярата. „А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа“ (Иоан. 17:3).

За Ню Ейдж спасението се изразява главно в познаване на самия себе си, по-точно – на познаването на своето истинско или по-висше съзнание – т. нар. Божес­т­вено съзнание. В тази концепция единст­веният грях е да оставаш в неведение по отношение на своята истинска природа. В това отношение Ню Ейдж напомня гнос­тицизма от първите векове на християн­ската ера. За гностиците (гръцката дума gnosis означава знание, познаване) спасе­нието е знание за своето Божествено съз­нание.

Ню Ейдж е привлекателен за много хора, понеже отхвърля такива проблеми като грях и вина. Решаването на проблема за вината обаче не е нейното отричане (както настояват някои), а приемането на незаслужено и пълно опрощение от Бога, винаги достъпно за онези, които молят за него.

Свят и природа

Когато Бог създал света, констатирал, че последният е твърде добър (срв. Бит. 1:31). Целият свят и всяка негова част са святи, изпълнени с иманентното присъс­твие на Бога. Бог ни позволи да господ­стваме над света (Бит. 1:28), обаче не ни пзоволи да унищожаваме света, да го от­равяме и да го експлоатираме прекале­но, а да го обработ­ваме и да го пазим (Бит. 2:15).

Привържениците на Ню Ейдж по принцип осъзнават много добре това съ­вър­шенство на сътворения свят и изпитват към природата голямо уважение и много често се ангажират в решаването на еколо­гични проблеми повече от много христи­яни. Обаче щом изпитваме към природата уважение, много важно е да различаваме творението от Твореца. Почитането на природата и на нейните сили е езичество. Възгледите на Ню Ейдж, които възприе­мат цялата вселена като част от атрибу­тите на Бога, не винаги са ясни по отно­шение на съществуването на злото и осо­бено на съществуването на зли духове, противопоставящи се на Бога. Дори онези, които признават съществуването на зли същества, не притежават ориентация, из­хождаща от Божието Слово (…). Тази липса на ясна ориентация проличава в много практики, характерни за Ню Ейдж. Особено опасни са гадателството, табли­ците «ouija»90, махалата, автоматичното писмо, астрологичните диаграми, картите Таро и другите форми на прдсказване на бъдещето. Понякога заблудата е много перфидна. Това става тогава, когато малка доза фалшиво обучение се смесва с голяма доза истина. Пример за това е т. нар. Курс за чудеса <на чудесата?>, в който извика­ният дух се преструва на Иисус. Нека не позволяваме да ни мамят. Търсенето на духовна сила и познание без Бога води също до магията, използвана дори с добри намерения да се помогне на хората (т. нар. Бяла магия). Това също спада към измам­ните действия на сатаната, представящ себе си като ангел на светлината. Курсо­вете за усъвършенстване и управляване на разума също се отварят за контакт с «висши духове» и предлагат знания, полу­чени по забранени от Бога пътища (Бит. 2:3).

Холистична медитация

Светът, създаден от Бога, бил „много добър“, което означавало доброта, хармо­ния, здраве и съвършенство за хората. Та­къв именно е Божият план за нас. За това говори св. Павел: „А сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и ду­шата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа“ (1 Сол. 5:23). Бог призовава хрис­тияните не само да постигнат святост, но и да полагат грижи за здравето на тялото, духа и душата. Тези възгледи се изпо­вядват често от професионалните медици и често водят до естествената (при­родната) медицина. Ако това става според Божието слово, което казва: „Господ е създал от земята лекарства, и благоразу­мен човек не ще ги пренебрегва“ (Сир. 38:4). Ако нашите души трябва да бъдат здрави, ние се нуждаем от психоло­гия, опряна на Божието слово и едновре­менно с това вземаща под внимание важ­ните научни постижения.

Подобни възгледи са изповядвани също и в Ню Ейдж. Едно е обаче да се из­ползват лечебните средства, които ни дава природата, а съвсем друго – да «лекуваме» или да търсим изцелението, предлагано от «висши духовни същества». Като христи­яни трябва да опознаем по-добре прави­лата за разпознаване на духове и да ги прилагаме91.


Духовен свят

Християнството, както и повечето от религиите, приема съществуването на ду­ховен свят, който е също така реален, както материалният свят, но засега неви­дим за повечето от нас.

За християните този свят обхваща Бога, ангелите, духовете на спасените и e наричано небе.

Този свят обхваща обаче и лошите духове и наричан e ад. И така, както съществуват изпратени от Бога ангели, които ни помагат да живеем в светлина (Евр. 1:14), така съществуват и зли духове, които могат да ни изкушават да вършим зло и да ни отлъчват от Бога (1 Петр. 5:8).

Магически предмети

Християните са използвали наистина материални неща, като напр.: вода при кръщаване, масло при помазване на болни, хляб и вино в Евхаристията. Тези и други предмети, благословени в името на Иисус, осветени чрез молитва (1 Тим. 4:5), сами за себе си обаче не притежават никаква сила. Чрез тази вяра кристалното кълбо може да бъде прекрасен символ на душата или на реката с вода на живота (Откр. 22:1), или на небесния Йерусалим (Откр. 21:11). Използваните по този начин мате­риални неща могат да извисяват нашия разум и сърце за <към> Бога. Трябва да бъдем изцяло подчинени на силата на Бога и на властта на Иисус.

В Ню Ейдж навсякъде се използват кристални кълба и други предмети, за да се придобие духовна сила, необходима за изцеление или освещаване. Не съществуват обаче никакви научни до­казателства за естествени оздравяващи ка­чества на кристалите. Опасността в случая се състои в отделянето на силата от нейния източник, от личностния Бог.

Реинкарнация (прераждане)

Този възглед изцяло противоречи на християнството. Защото „на човеците е отредено да умрат един път, а след това – съд“ (Евр. 9:27). Християните вярват във възкресението, а това не може по никакъв начин да се примири с теорията за пре­раждането. Църквата никога не е приемала тази теория, нито се е отнасяла положи­телно към нея – нещо, което в разрез с ис­тината се опитват да твърдят привържени­ците на Ню Ейдж.

Безкритично приемат и пропаганди­рат възгледите, свързани с повторното раждане и въплъщаване във все нови и нови тела.


4. бях в «чифлика на дявола»

В нашия полски пейзаж все по-често се натъкваме на множество прояви – изложения, базари, курсове и др. под., посветени на действието на махала, багети, кълба, кристали или биотокове. Те се организират най-често в големите градове, имат привидно научна основа и се представят като чудодейни открития за болките и страданията на съвременния човек. В действителност обаче това са лишени от научни основания човешки приумици, заради които много хора са загубили парите си или са си «спечелили» серизни проблеми.

Какво можем да видим на подобни «изложения»? Там има множество щандове на гадателки и врачки, биоенерготерапевти и други съвременни шамани, които тъпо и упорито твърдят, че знаят за нас повече, отколкото ние самите.

Може също така да се купи дюшек, който уж изравнявал магнитното поле на организма. Много деятели на Ню Ейдж пък горещ ви канят на своите курсове по самоконтрол, рейки, метод на Силва и т. н. Там са и представителите на най-различни списания, посветени на гадателство, магия и куп други суеверия или на псевдонаучни творения. Не липсват също радиестезични прибори (махала, багети) и екрани, предпазващи от водни жили.

И понеже явлението багетизъм и ползването на най-различни отражатели на вредните излъчвания придобиват все по-големи размери, заслужава си да се занимаем по-обстойно с този проблем.

Както физическите, така и геологичните, хидрологичните и много други изследвания, провеждани дълги години от различни учени, не потвърждават наличието на никакви жили, а следователно и на никакво излъчване [1]. Подпочвени води има навсякъде под повърхността и затова дърветата, растящи дори върху пясък, не изсъхват. Фактът, че тези води имат различна интензивност (напр. в пясъците и блатата) не оправдава констатацията, че те образуват подземни реки или т. нар. водни жили. Затова и всички радиестезични институти, дипломи за завършени курсове или пък продажбата на уреди и средства за ликвидиране на излъчването или за предпазване от него е най-обикновена шарлатания и подвеждане на хората, които, без да имат познания по физика и хидрология, се оставят да бъдат мамени.

Много хора опонират, като казват, че багетистът безпогрешно е намерил вода в двора. Нека обаче помним, че напр. във Великополша средно при 90% от сондажите, изивършени на случаен принцип, се намира вода.

Често се срещат радиестезисти, които проверяват с помощта на махала здравословнитв качества на различни хранителни продукти. Уви, случва се сред тях да има свещеници и духовни лица, на които Църквата строго забранява подобни практики [2]. На подобни хора, които уж притежават способността да разпознават добрите или лошите храни и напитки, би трябвало да се предложи да определят с помощта на своите магически багети или махала в коя от две чаши вода има чиста вода и в коя – вода с разтворена отрова без цвят и мирис. Подозирам, че никой от тях няма да рискува. Тогава с какво право те узурпират пред други хора възможността да диагностицират годността и полезността на хранителни продукти и лекарства.

Връщайки се отново на нашия езотеричен базар, ще забележим, че всеки ще намери подходящ за себе си хороскоп и множество амулети, уж помагащи в различни ситуации. Можете да се запишете на платен курс по рейки, който «прави възможна» вашата медитация с ангелите. Има също курсове по йога, гледане на карти Таро и други «невиждани чудеса».

Обикаляйки различните лечители и щандове човек губи ориентация и не знае кои изцеляващи ръце да избере и да им даде банкнотата от 50 зл.А може би е по-добре да си купим златна рибка, която струва 20–30 злоти. Собственикът на рибките обаче не уточнява дали по-скъпите рибки изпълняват повече желания. На тези базари – както и в езотеричните списания – можем да намерим множество изкусителни предложения, напр. курс за работа с китайската Книга на промените – уникален курс, само за 120 зл. За 10 зл. по-малко можем да се запишем на курс по практическо използване на енергията на кристалите и на някои камъни. Използвайки човешката наивност и увлечение по неизвестното, много магове и лечители обикалят Полша, предлагайки своите услуги на различни сеанси. Те имат изгода от това, защото по-лесно е да измамиш 1000 души с по 50 зл., отколкото 50 с 1000 зл. В най-драстичните случаи цената на неколкодневен курс достига няколко хиляди злоти, като напр. участието в курс на Фостър Пери, който през 1997 г. привлече няколко десетки привърженици в Полша, струваше 3600 зл. Същият курс в Египет е струвал 6000 долара на човек! Предлагайки своите услуги, окултистите използват различни научни титли, които трябва да легитимират и издигнат техния престиж. Появяват се все повече следгимназиални школи и училища, които, използвайки идеализма на младите хора, «изкормят» тяхното здраво мислене със стари суеверия и магия, като напр. астрология, Таро, нумерология, биоритми, радиестезия и др.под.

В много случаи споменатите шамани и окултисти се позовават на Бога, на силата на Светия Дух или пък на Библията. Толкова версии на изопаченото Евангелие нямат дори Свидетелите на Йехова!

След разговорите ни с хората, посетили базара и възхитени от него, бихме могли да направим следните изводи. Огромното мнозинство от тях са вярващи. Те не забелязват в споменатите практики нищо опасно; нещо повече – те без ни най-малко угризение на съвестта съчетават вярата си в суеверията с християнството. Вечер по време на молитва те може би казват: „Вярвам в Тебе, Боже живи…“, а от друга страна четат, купуват и вярват в хороскопи. Не забелязват също и това, че от тяхната наивност печелят съвременните шамани.

Разговорите ни с тези хора ни дават основание да разграничим няколко основни нагласи:

  1. Католик философ. Той твърди, че Библията е измислена от някакви хора и това е само една най-обикновена книга. Това са «селективни» католици, които приемат от Библията и учението на Църквата само това, което им е угодно. Затова, смятайки се за вярващи, допускат например убиването на невинните неродени деца. Освен заповедта «Не убивай!» те все по-често отхвърлят заповедта «Не прелюбодействай!» и др. под. Това са хора, които най-често използват «философстването», а не съществени аргументи по отношение на Библията и религията. Така те оправдават непознаването на собствената си вяра.

  2. Католик конформист. Той твърди, че е вярващ, ала не е практикуващ. Мнение, което компрометира онзи, който го изказва. Да си представим, например, един любящ съпруг, който не посещава тежко болната си съпруга в болницата. Защо? Защото е любящ, ала не е практикуващ. Хората често се представят за вярващи, за да успокоят съвестта си, която по естествен начин изисква присъствието на Бога.

  3. Католик. Той посещава базарите на Ню Ейдж и това не пречи на неговата вяра. Безпроблемно свързва християнски, индуски, будистки или дори езически елементи.

Съществуващата ситуация е неприятна за нас, католиците, неприятна е за Църквата, но със сигурност най-неприятна е за Иисус Христос. Нали Той умря на Кръста за всеки един от нас! За вярващите от 1., 2. и 3. вид и със сигурност за много други, които тук не са споменати.

Обаче не всичко е загубено. На много хора, когато им се обясни вредността на споменатите практики, започват да им се «отварят очите», започват да благодарят и дори да питат: Защо никой преди не ни е говорил толкова открито и ясно за това? Има и такива, които все по-често се включват активно в евангелизирането и помощта на хора, оплетени в мрежите на окултизма. Възникват и библейски групи, които формират своето мислене и житейски нагласи чрез Библията и учението на Църквата. У много хора вярата в Христос и любовта към Него се оказват по-силни от суеверията и унищожаването на вярата чрез нейното

Анджей Вронка

[1] Деветгодишните научни изследвания на д-р Пшемислав Кишковски от Познанския университет, както и изследванията на учените, обединени в Gesellschaft zur Wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e. V. ясно показаха неистинността на твърденията на радиестезистите. На интересуващите се от тази тема препоръчваме книгата: Kiszkowski, P. Co warto wiedzieć o radiestezji. Wyd. «Stella Maris». Gdańsk, 1997, достъпна изцяло в Интернет на адрес:

www.main.amu.edu.pl/~pkisz

[2] „Конгрегацията за доктрината на вярата, след като разгледа задълбочено опасностите, които могат да навредят на религията и на истинската религиозност заради даването на радиестезични консултации от духовни лица, реши следното […]. Препоръчва се на епископите по места и на предстоятелите на ордените строго да забранят на духовниците, мирски и монашески, да се занимават когато и да било с радиестезичните изследвания, упоменати в споменатите напътствия…“ Йоан Пепе, Нотариус на Светата конгрегация за доктрината на вярата, Рим, 26 март 1942 г.

5. НЮ ЕЙДЖ С ДЯВОЛА ПОД РЪКА*

Трудно е да се дефинира движението Ню Ейдж. То съдържа езотеризъм и окултизъм, използва магията, обръща се към големите световни религии и всичко това е смесено с човешките идеали. Защото от една страна движението Ню Ейдж вдъхна нов живот на обществата на розенкройцерите, теософите и антропософите, от идеологиите на които е почерпало много. От друга страна то не се представя като религия, обърквайки много хора.

Какво представлява Ню Ейдж? Различни са мненията относно неговото възникване. Да разгледаме едно от тях, според което това движение се зародило в Калифорния, а началото му се свързва с излизането на книгата на Алис Ан Бейли (1880–1948) Завръщане към Христос (Le Retour du Christ). От момента на излизането на тази книга езотеричните идеи се разпространяват сред милиони хора по целия свят. Нищо чудно, че в нашата страна [Полша – Б. пр.] движението Ню Ейдж печели стотици привърженици. В действителност Ню Ейдж няма основател, няма централа, нито свещени книги, духовен водач и догми.

Това е в широкия смисъл на думата духовност, в която няма Бог! Отделните елементи на идеологията на това движение, събрани в едно, са само бездарно подражателство на християнското послание, но много хора, смятащи себе си за християни, ги приемат частично или напълно, без да забелязват противоречията между двете визии на света. Затова трябва да се съгласим с теорията, че движението Ню Ейдж представлява най-голямата заплаха за християнството.

Ню Ейдж пропагандира своите лозунги по различен начин. Свързва се например със света на бизнеса, чиито представители стават пламенни привърженици на «движението» (напр. «хората на Amway»), подчертаващо, че в «Новия свят» ще се акцентира главно върху самозадоволяването и личния успех, а не върху непрекъснатото напомяне за работа и за обществените задължения на личността. Зад фасадата на привидно неутралните или безвредни въпроси като: здравословна храна, пропагандиране на различни диети, екология, защита на околната среда, медитации и психотренировки, кампании за разоръжаване или феминистични програми, се крият в действителност окултни практики.

Обожествяване на човека

Това е идея, взета сякаш направо от Книга Битие. Когато човекът живее в рая, озарен от Божията благодат, идва дяволът и му предлага да се спаси сам. Ако откъснеш плода на познанието, няма да ти е необходима Неговата благодат, тъй като самият ти ще бъдеш равен на Бога. Днес Ню Ейдж предлага на човека самоспасение и зад това изкушение се крие дяволът, макар и много хора да не забелязват това или пък не искат да забележат голямата опасност.

За постигането на божествено съвършенство на хората от Новата епоха трябва да помогнат практики, забранени от Свещеното Писание, като напр.: заниманията с магия, гадателство, хиромантия, някои видове музика и много други (Втор. 18:9–12). Струва ми се, че сме станали свидетели на предсказанието на свети Павел, който пише: „А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения“ (1 Тим. 4:1).

Влияе ли движението Ню Ейдж върху моя живот?

Ню Ейдж постига небивал успех. Броят на неговите последователи според някои оценки възлиза на около 15–20 милиона (в световен мащаб). Книжарниците разполагат с повече от 18 хиляди заглавия на споменатата по-горе тематика. Само в Съединените щати живеят повече от 200 хиляди регистрирани магьосници. В целия свят живеят почти един милиард души, вярващи в астрологията.

В Полша в много списания гъмжи от суеверия. Не искам да рекламирам подобни издания, но и не искам да бъда голословен и затова ще дам няколко примера. В августовския брой (1966) на «Claudia» ще намерим две страници, посветени на темата „влияние на небесните тела върху нашата физическа кондиция“ и обширен хороскоп „зодиак и здраве“. В седмичника «Naj» ужасява обширният (на цели 4 страници) инструктаж как да гледаме на карти «таро». Дори в нашите «Dobre Rady» (Добри съвети) е публикувана реклама (о, ужас!) на книгата на „психоложка, която се увлича от астрологията“ и съветва как да възпитаваме децата според зодиакалните знаци.

Магията на киното

Проблемът започва тогава, когато младият човек се сблъска с възгледите на някоя секта или на движението Ню Ейдж. Дори и най-невероятните практики на бялата или черната магия могат да се окажат познати и близки – та нали децата са привиквали към тях едва ли не от люлката. Може да се случи едно дете, гледащо «магически» анимационни филми, след години да изпадне под влиянието на някоя секта.

Друга опасност е привикването на детето към това, че всички проблеми могат да се решат чрез използването на магия. Хлапето на предучилищна възраст, гледайки Heman, мечтае да притежава магическия меч, с който неговият герой може да види сметката на всеки враг. Понякога е необходимо съвсем малко, за да се поддадем на изкушението на такъв «фокус-покус», който ще реши всички проблеми. Отец Joseph Marie Verlinde в своята книга Един е Господ дава като пример едно момче, възпитано в християнско семейство, което, страхувайки се от изпита, отива в сатанистична секта и подписва писмен обет.

Уфология

Повече от 75% от последователите на Ню Ейдж вярват в НЛО. Признават, че са имали контакти с извънземни. Твърдят, че през третото хилядолетие земната цивилизация ще бъде подложена на рязка промяна заради космически пришълци. Всеки от нас ще трябва да претърпи трансформация и ще получи неограничени възможности. Във Вроцлав действа сектата «Антровис», вярваща в спасението, което ще се извърши на планетата… Марс! Не знам дали някой от читателите на «Effatha» знае, че температурата на тази планета достига 400 градуса по Целзий, само че минус 400°!!!

Хората, вярващи в уфологията, отсега се приготвят за настъпването на новата ера, извършвайки сложни упражнения и медитации с помощта на касети със записи, влияещи върху подсъзнанието, на силите на пирамидите, кристалите, «дървото на щастието» и на други аксесоари на бялата и черната магия. Съдателите на филми използват анимационните филми, за да запознаят децата с основните елементи ха тази бързо развиваща се доктрина. Та нали децата много обичат да гледат как мечето Коларгол пътешества из космоса…

Примерът не идва свише

Идолът на милиони юноши, Майкъл Джексън, вярва в прераждането. Затова цялото си състояние е записал в завещанието си на… самия себе си – в поредното си въплъщение! А Присцила Пресли (принадлежаща към сектата на сциентолозите) вярва в присъствието на извънземни на Земята. Много актьори и куп естрадни звезди използват своята позиция в света на филма и в шоу-бизнеса и така подкрепят програмите, пропагандиращи Ню Ейдж.

Истории, разказващи за съживяването на мъртви, все по-често могат да се видят на екраните на полските телевизори. Трябва да помним, че те популяризират една визия на живот след смъртта, напълно противоречаща на християнската религия. Прераждането е фундамент на вярата в религиите на Изтока и става елемент и на доктрината на Ню Ейдж.

Времето на Апокалипсиса

Иисус Христос предсказа, че ще настъпят апокалиптични времена (вж. Мат. 24). Истина е, че Божието предсказание за края на света някога ще се сбъдне. Затова си струва да си зададем въпроса: Ако Господ Христос се върне днес, дали ще намери вяра на земята? Вяра у мен и у Теб?

Сблъсквайки се с идеологията на Ню Ейдж, всички сме изправени пред необходимостта да направим избор. Това е своеобразен изпит по отношение на нашата вяра, както и на християнското ни призвание. Отново е актуално предизвикателството, отправено от пророк Илия: „Още ли ще куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете след Него; ако ли Ваал – вървете след него“ (3 Царств. 18:21). Времето на Апокалипсиса е време на избор, време на въпроси. Къде е моето място? На кого искам да служа? Кой е моят Бог? И така, както четем в Книга Второзаконие (30:19), Господ Бог ни дава две възможности: „Живот и смърт ти аз предложих“. Затова избирай, само че мъдро и решително.

Марчин Краковски
6. Нова епоха*
Новата епоха (или още Ню Ейдж [New Age]) в духовността най-често изразява аспекти от Земята, Луната и космическото пространство; термина Нова Епоха се отнася до настъпващата астрологическа Епоха на Водолея.

Новата Епоха (също позната като Движение „Нова Епоха”, Новата епоха в духовността или космически хуманизъм) е едно децентрализирано Западно социално и духовно движение, което търси универсалната истина и постигането на по-висшия, личен, човешки потенциал. Комбинира аспекти от космологията, астрологията, езотеризма, алтернативната медицина, музиката, колективизма и прородосъобразен живот. Новата епоха в духовността се характеризира с индивидуалния подход към духовни практики и философии, отхвърляйки религиозните доктрини и догми.
Движението „Нова Епоха” включва елементи от по-древни духовни и религиозни традиции вариращи от атеизъм и монотеизъм през класически пантеизъм, натуралистичен пантеизъм, и от панентеизъм до политеизъм комбинирано с наука и Гея философия: особено археоастрономия, астрономия,екология, околна среда, хипотезата на Гея, психология и физика. Практиките и философиите на Новата Епоха, понякога притеглят вдъхновение от големите световни религии: Будизъм, народната религия на Китай, Християнство, Индуизъм, Юдаизъм и Суфизъм; с особено силно влияние от Източно-Азиатските религии, Гностицизма, Неопаганизма, Нова Мисъл, Спиритуализма, Теософията, Универсализма и Западния Езотеризъм. Фрази, които се свързват с Движението на Новата Епоха са Всичко е Едно и Ум-Тяло-Дух.
Модерното движение на Новата Епоха се появява в края на 60-те и началото на 70-те години на 20 век, но елементи от него могат да се открият още в края на 19в. и началото на 20в.
http://bg.wikipedia.org/wiki/Нова_епоха

7. Йеромонах Висарион Зографски: "Петър Дънов и Ванга – пророци и предтечи на антихриста"

(линкове)

Дискусията по повод книгата (2 тома) на о. Висарион за Ванга и Дънов – хронологично
18.02.2011

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=785557 (Ванга между митовете и реалността – Бойка Асиова)

13.03.2011 [«24 часа»]

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=815531 (Църквата клейми Ванга и Дънов – Найден Тодоров, Росица Сандулова, Николай Москов; вж. и коментарите!)

15.03.2011 [Сайт «Символ на вярата»]

http://www.symvol.org/rm/nowini/nnn.html (Представянето на книгата "Петър Дънов и Ванга – пророци и предтечи на антихриста" – 15 март 2011 г.; Енорийски център към храм «Св. Св. Кирил и Методий»); вж. поканата за представянето на: http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=40766

15.03.2011 [bTV – «Тази сутрин»] (Video)

http://www.btv.bg/shows/tazi-sutrin/razgovori-gosti/story/270702651-Vanga_i_Petar_Danov__magyosnitsi_ili_svettsi.html (Ванга и Петър Дънов – магьосници или светци)

15.03.2011 [«24 часа»]

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=817139 (Ванга е нещастна жена, жертва на тъмните сили. Разговор с о. Висарион – Николай Москов)

15.03.2011 [«24 часа»]

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=818234 (Дали сатаната не се е настанил сред светите отци? Интервю с Нешка Робева – Найден Тодоров)

15.03.2011 [«24 часа»]

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=817537 (Петричани: Ако синодът клейми Ванга, не влизаме повече в църква)

16.03.2011 [«24 часа»]

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=819874 (Клади за еретици? Не, църквата просто проговори – Христо Генчев*)

17.03.2011 [bTV – «Тази сутрин»] (Video)

http://www.btv.bg/shows/tazi-sutrin/reportazhi/story/1599451095-Vanga_i_Danov_–_svettsi_ili_sataninski_fenomeni.html (Ванга и Дънов – светци или сатанински феномени)
http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=41067 (Представянето на книгата "Петър Дънов и Ванга – пророци и предтечи на антихриста" - 15 март 2011 г.)

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=40766 ("Петър Дънов и Ванга – пророци и предтечи на антихриста" - представяне книгата на зографския брат йером. Висарион и цикъл лекции)

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=41352 ("Петър Дънов и неговото лъжехристиянско учение" - втора беседа на зографския йеромонах Висарион - 22 март 2011 г.)

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=41517 (Пловдивски митрополит Николай: Епископският жезъл не е за украса, не е за гордост, а за да бъде опазено вярното паство)

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=41554 (АРХИПАСТИРСКО ПОСЛАНИЕ до честния клир и православните християни в диоцеза на богоспасяемата Пловдивска епархия)

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=41509 (Свещеническа конференция в Пловдив – вж. тема 2!)

http://www.narodnodelo.bg/news.php?news=53225 (Митрополит Кирил: Демоните използват Дънов и Ванга)
Кориците на книгата (издание на Манастир «Свети Вмчк Георги Зограф», Света гора Атон):
http://new.sliven.net/res/news/40766/Kniga%201.jpg

http://new.sliven.net/res/news/40766/Kniga%202.jpg

http://globalorthodoxy.com/2009-11-05-08-23-57/245-2009-11-05-08-17-50/60811-vanga-magjosnica-a-ne-svetica.html (ИСТИНАТА ЗА ВАНГА - МАГЬОСНИЦА, А НЕ СВЕТИЦА)

http://www.bollywood.im/news/Ванга.html

http://www.shatk.com/video/--u7ehptGZuqd02d0.html (БЕСЕДА ЗА ВАНГА - СЪВРЕМЕННАТА МАГЬОСНИЦА)
Сходни тематично (информативно):
23.08.2010

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=587425 (Нешка кове шампионки с паневритмия)

08.09.2010 [«24 часа»]

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=603965 (В живота не всичко е предначертано, има избор. Разговор на Искра Сотирова с астролога Михаил Левин)
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница