Евгений Гиндев световната конспирациястраница10/10
Дата22.07.2016
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Още няколко примера добре очертават картината.

Вижте Ирак. Професионалната армия се изтегля, заменят я частните охранители. До 70% от работата на новата разузнавателна агенция на САЩ CIFA (Counterintelligence Field Activity), се изпълнява от частни фирми. Бившият директор на Агенцията за национална сигурност Кен Минихан заяви : „Националната сигурност и твърде важна, за да се повери на правителството”. В общественото пространство активно се налага идеята на мултилатеризма, т.е. заменяне на политическите партии с граждански организации. Понятиетата „народ”, „Родина”, „Отечество” изчезнаха от всекидневния език и са заменени с „гражданско общество” и „Държава”. Холивуд усърдно разработва проблема „може ли да се живее без ограничения”. Обсъжда се проект държавите постепенно да бъдат реконструирани по модела на „мрежа от агломерации”. А какво е прочутия клуб на осемте най-развити страния в света (Г-8), освен наднационална структура с почти неограничена власт ? Възниква усещането, че тече прикрита, но целенасочено приватизация на базовите функции и пълномощия на държавната власт.

В България е добре известно за една карта на ЦРУ от началото на 90-те години на 20-я век, на която не фигурира държавата България на Балканския полуостров. През 2000 година, след агресията на НАТО срещу Югославия, по поръка на бяло-масонската организация “Съвет за международни отношения” Мортън Абрамович (член на съвета и председател на фондация “Карнеги”, също бяломасанска структура) разработва програмата “Реконструкция на Балканите, в която прокарва аналогична идея и потвърждава „картата на ЦРУ”. Според програмата, “реконструкцията” на Балканите ще се осъществява в условията на “мощно и продължително военно присъствие на НАТО в Албания, Босна, Македония и Косово. В резултат, ще останат само следните държави : Албания, Косово, Румъния, Сърбия, Хърватия и Черна гора”. В аспекта на тази програма, другояче изглежда и провъзгласяването на “независимостта” на Косово през 2008 г., както и съдбата на България.

За световното задкулисие работи цяла верига от разнообразни „назависими” организаци, между които :

„Съвета за международни отношения” създаден от Морган (1921 г.) обединява най-влиятелните хора от САЩ и от западния свят. В САЩ той контролира федералната резервна система, Ню-Йорската фондова борса и водещите средства за масова информация.

Обединяването на американския и европейския елит става в „Билдербергския клуб” (по името на хотела „Билдерберг” в холандския град Остербек, къде е проведено първото заседание през 1954 г.).

Третата важна структура се появява през 1973 г. – „Тристранната комисия”, в която е включена и Япония, чиято задача е „създаването на механизъм за планиране на дългосрочното преразпределяне на природните ресурси”.

Към главните помощници на тези три стълба на „световното (задкулисно) правителство” са отнасят : „Римския клуб”, „Кръглия стол”, Групата на Милнер”, „Орденът на свети Йоан Иеросалимски”, „Германският фонд Маршал”, „Фонд Чини”, „Фабианското общество”, „Венецианската Черна аристокрация”, „Обществото Монт Пелерин”, „Клубът на адския пламък”. Наблюдател и куратор на всички тези изследователски центрове е „Тавистокския институт за човешки отношения”, повече известен като „Институт за преустройство на човешкото съзнание” (щат от 50 000 души с годишен бюджет от $ 10 милиарда), работещ в най-тясна връзка със Стенфордския изследователски институт. Водеща структура е „Римския клуб”, обединяващ учени, глобалисти, футуролози и интернационалисти с различни убеждения. Всички тези организации се наблюдават от Давид Ракфелер.

Тук може да причислим и институтите към други водещи американски университети. Руският център при Харвардския университет разработи икономическия модел на „шоковата терапия”, която в малко омекотен вид се прилага в България от финансовия министър Симеон Дянков.

Худзоновският инситут се гордее с постиженията си в отчуждаването на младещта от старшето поколение, тяхното противопоставяне водещо до разрушаването на семейството (ювенално право, евтаназията, снижаване на възрастта на началото на сексуалния живот, тинейджерската бременност ).

Институтът на бъдещето пропагандира и философски оправдава употребата на наркотици, еднополовите бракове, хомосексуализма, изучавене в училищата на контрацептивите, планирането на семейството.

Лесно се забелязва, че цитираните изследвания вече са се превърнали в реална политика в редица страни и в Европейския съюз, и по света. Преди два дни (11.12.2010 г.) българските медии разгласиха, че млад австралиец се е оженил за своето куче. Какви ли „изненади” още ни предстоят ?

Това е следствие от основополагащата идеологема за заместване на участието на народа в управлението с организации на гражданското общество и с окончателно ликвидиране на всяка политическа дейност (в България голям привърженик на тази идеологема е Иван Костов). Това трябва да стане тържеството на световното задкулисие.

Джон Колеман (англичанин, атент от МИ-6) съобщава следното в своята книга „Комитета на 300-те”:

„През времето на моята кариера на кадров офицер от английското разузнаване, често имах достъп до строго секретни документи, чието съдържание беше необичайно откровено. Аз узнах, коя е тази сила, която контролира и управлява правителствата на много страни. Това така ме възмути, че реших да го разкажа на света, който до сега нищо не знае.

Представете си могъща група, която не признава никакви национални граници и включва банковото дело, застраховането, добиването на въглеводороди, търговията с медикаменти и нефтената промишленост, и членовете на която носят отговорност само пред групата. Това е „Комитета на 300-те”, който управлява света от 1897 г.. Неговият скелет са 300-та най-влиятелни хора на планетата”.

По-нататък става известно, че в комитета влизат и са влизали : кралиците на Англия, Холандия и Дания, кралските семейства на Европа, Джордж Буш, Едуард Картър, Хюстън Стюарт Чембърлейн, Уйстън Чърчил, Франсуа Митеран, Жан Моне, Ернст Опенхеймър и синът му Хари. Говори се, че след 1990 г. за асоцииран член е бил поканен Борис Елцин, който е използвал декретите на Комитета за налагане на капитализма в Русия (VLASTI.NET).

Не може да отминем и най-последователният и сериозен помощник на световното задкулисие – световното масонство. То се споменава и анализира от всички видни съвременни изследователи на проблема. Ето какво пише доктора на икономическите науки, члена на Съюза на писателите на Русия Олег Анатолиевич Платонов : „Масонството се превърна в таен политически профсъюз, в своего рода „интернационал”, обединяващ в своите редици безкрупулни политици,, финансови аферисти, безсъвестни и корумпирани типове, поставящи над всичко бързото забогатяване и придобиването на неограничена власт...По-голямата част от масонската работа се извършва не в ложите, а в различните затворени организации от масонски тип, така нареченото „бяло масонство”. Тези организации не спазват традиционните ритуали на свободните зидари, но приемат техните житейски принципи и се оглавяват от „истински” масони. Към балото масонство спадат : клубовете „Ротари”, „Магистериум”,, Взаимодействие”, „Ордена на Орела”, фондация Сорус”.

В момента, в световното масонство се води конкуретна борба между три негови клона : американското масонство в лицето на Малтийския орден, юдейското масонство в лицето на ложата „Бнай-Брит” и европейското масонство в лицето на „Великия Изток” на Франция” (Русия под властта на масоните.”Жар птица”. София, 2001. Стр. 7-12).

Трябва да се подчертае, че към масонство тежнеят и видни световни учени обединени под наименованието мондиалисти. Наименованието произлиза от латинската дума «mundi» и френската „monde”- свят и по своята същност изразява планетарна власт на „световно правителство”. Често приравняват мондеализма с глабализацията, но в науката се прави разлика между двата термина. Отнасят глобализацията към икономиката, а мондиализма – към цивилизацията. Възможно е и друго деление : глобализацията е процес, мондиализма – идеология. В такъв случай мондиализма е съставна част на глобализма.

Мондиалистите разглеждат земната популация като единство, временно разкъсано от историческия процес, което единство трябва да бъде възстановено чрез наднационални закони и планетарна федеративна структура.

Мондиализмът не е съвремнна измишльотина, той води началото си от епохата на Просвещението и прокламира наличието на граждани на света и на единно човечество. Това е много удобна идеологема за учени и за част от творческата интелегенция (музиканти, художници, певци, склуптори), които по определение обичат и се стремят към миграция при творческата си реализация. Допускането, че съществуването на отделните народи и нации с техните специфични езици, религии и култури е междинен етап по общия път на развитието на човечеството – етап, който в някакъв момент ще бъде преодолян, а съответстващите му институти ще бъдат ликвидирани като ненужни има дълбока гносиологична база осъзнавана най-добре от интелектуалните слоеве на населението.

Строго погледнато и сам за себе си, мондиализма е политическа утопия като всичко политическо родено в тесните научни и културтрегерски кръгове.Не може за отминем забележителното изказване на Фадей Франциевич Зелински : „Никаква общност на разума между хората от всички региони и времена не е съдържателна идея, тъй като не съдържа стимул за вътрешно развитие, и се намира извън историята”. Цитата е толкова по-ценен, че самият Зеленски е типичен представител на „гражданин на света” ( виж krotov.info/lib_sec/08_z/zel/zelinsky.html - 47k ).

Това обаче не пречи активно да се работи в това направление и даже да се пуликуват проекти, разписващи по години как те ще бъдат реализирвани :

1. Създаване на единна световна религия – след 50-70 години.

2. Възникване на глобална свръхкултура – до 15-20 години.

3. Възникване на частни компании с признаци на суверенни държави – до 10-15 години.

4. Глобално управление на ресурсите – до 25 години.

5. Субконтинентална териториална глобализация – до 50 години.

6. Планетарен етнос – не по-рано от 250 години.?

Световен заговор, това е единството на неправителствени интелектуални либерални кръгове със световния финансов капитал (известен най-ярък представител е Световната банка) и с държавни структури. Това прави „заговора” изключително действен и ефикасен.

Какви са днешните занимания на този заговор ?

На първо и главно място се разработва въпроса : как да се управлява глобалния свят ?! Задкулисието смята, че проблема със планетарната доминация на глобализма е решен, в това число и как да се подчиняват чуждите държави. От такава гледна точка не е чудно и всичко, което става днес в България – тя е държава, която най-ярко е под властта на световното задкулисие.

В решаването на посочения въпрос в обърканата и зловеща геополитическа игра са въвлечени няколко опитни играчи, зад всеки от които стоят огромни средства и сплотени наднационални елитарни общности. В съвкупност точно тези играчи представляват световното задкулисие.

1.„Групата Рокфелер”. В нея влиза американската елитарна общност WASP («White Anglo-Saxon Protestant» – Бели англо-саксонски протенстанти), ориентирана към американска хегемония и реализиране на евро-атлантическия проект в най-радикалния му вариант. Представител на тази група беше бившият американски президент Джордж Буш-младши. В тази група е разработена стратегията на „неоконсерватизма”, предполагаща сблъсъка с ислямския свят и „цветните революции” в Източна Европа.Извънамерикански съюзници на групата са най-влиятелните кръгове на брюкселската еврокрация и страните от „Американска Европа” (Прибалтика, Полша, Грузия, Украйна. В тази група тикат и България).Трансантлантическият проект предвижда създаването на „Съединени щати на Америка и Европа”, в които европейските държави се превръщат в щати подчинени на световното правителство. Именно тази група инициира приемането в европарламента на решение за засилване на евро-атлантическата интеграция и за създаване до 2015 г. на трансанталатически пазар.

2.„Група Ротшилд”.Групата включва американски и европейски елитарни общности, също свързани със САЩ, но в по-малка степен от „групата Рокфелер”.Представител на тази група е днешният американски президент Барак Обама.Групата разработва възможността за пренасяне на центъра на глобализацията в Афро-Азия на базата на американско-китайски финансов съюз и подчиняване от САЩ на революционната енергия на исляма. Възторжен привърженик на идеята е Збигнев Бжежински.Групата смята, че това е единствения път за преодоляване на религиозните различия по пътя на глобализацията.И тъй като проекта не може да бъде реализиран от САЩ самостоятелно поради трайното асоцииране на САЩ със „световния империализъм”, на групата е нужен Китай.Бжежински вече е предложил на американското ръководство САЩ решително да подкрепят нарастващото революционно движение на „третия свят” и дори да станат негов неформален лидер. Канализирайки радикалната енергия от глобалното политическо пробуждаве на афро-Азия по инициатива на исляма, САЩ трябва да насочат тази енергия на север към дрипавата Европа и Русия. Ако те не отразят натиска на революционните сили от Юг, на тяхно място ще възникне слабо управляем хаос, който ще подпомогне за образуването на алианса Китай-САЩ начело с наднационален Център. Този център, умело играейки на противоречията между Китай и САЩ, допълнително ще затвърдява алианса.Администрацията на Обама разработва и резервен вариант под името Г-4. В глобалната четворка ще влизат САЩ, Япония, ЕС и Китай. Тази четворка, чрез консенсусен сговор на главните центрове на световния капитализъм, ще формира „световно правителство”.И в двата варианта е интересна ролята на Китай. САЩ разглеждат азиатския гигант, като главна ударна сила срещу Русия и за евентуалното укротяване и опитомяване на геополитическия апетит на Европейския съюз.

3.„Венецианско-британска група”. Групата е с дълбоки исторически корени достигащи до Венецианската търговска република и финикийските колонии. Двете предни групи са нейни разклонения. Групата разполага с огромни възможности и с почти неизчерпаемите ресурси на британското „Съдружество на нациите”. В настоящият момент страните на Съдружеството заемат територия от 32 милиона км?. (24% от сушата) и в тях живеят 1,8 милиарда души (30% от населението на Земята).

В 16 държави от Съдружеството английската кралица е държавен глава и се представлява от генерал-губернатор. Има редица страни (Руанда, Йемен, Сомалия), които без да са били английски колонии изразяват желание да се присъединят към Съдружеството – Руанда вече го направи. Принц Чарлз оглавява така наречения „Островен клуб”, в който влизат 4000 олигарси от всички страни на Съдружеството и който разполага с голяма финансово-икономическа мощ. Генералната цел на групата е глобална английска монархия. Това не е утопична илюзия. Британския елит притежава много канали на влияние върху САЩ. Най-важния от тях е „Британско-американското общество”.Очевиден е стремежа на Великобритания да подчини ЕС, като едновременно се дистанцира от него – тя се опита да наложи като председател на Евросъвета своя бивш министър-председател Тони Блеър. Английските претенции и възможности никога не трябва да се подценяват.

4. „Ватиканска група”. Това е най-старият финансово-политически пул опиращ се на мрежовата католическа империя.За разлика от групата на Рокфелер, дължаща своята финансова мощ на нефт и на ВПК, и на групата на Ротшилд, опираща се на търговия с благородни метали, драгоценни камъни и финансови „пирамиди”, Ватиканската група залага на постиндустриалната „икономика на знанието”. Ватиканската група вижда глобализирания свят като теокрация начело с понтифика и това съвсем не е толкова безумна идея, колкото изглежда на пръв поглед.Подобен модел Ватикана се опита да реализира още в следновековието, но тогава претърпя жестоко поражение от буржоазната революция.Нейната сегашна тактическа цел е изтласкването и подчиняването на християнските разновидности в Европа и на първо място – на Православието. Ако в близка перспектива Ватикана реши тази задача, което също не е невъзможно, неговата европейска победа е гарантирана. Като предпоставака за подобна победа се разглежда възможността за установяване на пълен духовен монопол в ЕС. Напомня се, че за президент на европейския съюз беше избран практикуващия католик Херман ван Ромпей, който смята, че в основата на единна Европа трябва да лежат само християнските ценности. Той активно, в това число и политически, се подържа от „християнската демократка” Ангела Меркел, от френския прездент Саркози, тясно свързан с „Опус Деи” и от десния католик Силвия Берлускони (неговия парннвьор по управляващата коалиция Джанфранко Фини официално и на висок глас заяви, че „Римския Папа е духовния вожд на мнозинството от италианския народ”). В тази светлина придобиват друг смисъл действията на Меркел, Саркози и Берлускони срещу някои малцинства в страните им, както и изпуснатото признание от Саркози, че, може би ще се наложи да се отмени закона от 1905 г. за отделяне на Църквата от държавата. Очевидно е, че Ватикана най-много се бои от установяването в Европа на английска, т.е. протестантска хегемония и от създаването на Г-2 ( pravaya.ru/names от 11.12.2009 г.).?

Особеното в тази геополитическа игра е преплитането и препокриването на целите и пътищата на отделните групи, което прави възможни всякакви кратковременни и дълговременни алианси без да се променя генералната цел – световна и окончателна доминация на либералния глобализъм в някаква нова форма. В такава глобална среда православна България няма никакъв исторически шанс и е обречена на пълно заличаване от списъка на съществуващите народи. По-внимателното аналитично изследване на въпроса напълно потвърждава такъв извод.

Именно описаната световна тенденция задкулисието да излиза на авнсцената и да предевява претенции да поеме в свои ръце реалната глобална власт, даде основания на видния съветски десидент, световен учен-социолог Александър Зиновиев да изкаже и да се опита да обоснове хипотезата, че на Запад се формира Свръхобщество поглъщащо в себе си и капитализма, и демокрацията, свръхобщество огледален образ на съветската система, но в други условия и базирано на коренно различна основа – необуздания и от нищо неограничен либерализъм. Видът и формата на това свръхобщество още не са напълно ясни, но прозират основните му черти и те не са никак обнадеждаващи. Колко само струва последното научно изследване на Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (виж VESTI.BG от 7.12.2010 г.). От държавите в ЕС, средната продължителност на живота в Бълграия е при мъжете - 69,2 години, а при жените - 76,4 години. За сравнение – в Румъния е 76,2 години, във Франция, която е начело на списъка, годините са 84,4 за жените и 77,2 за мъжете.България заема твърдо последно място в ЕС и по показателя продължителност на живота след 65-годишна възраст. По детска смъртност сме предпоследни с 8,6 ‰. Страните от ЕС са похарчили през 2008 г. средно по 8,3% от БВП за здравеопазване, докато нашите лекари днес се борят за около 3% от БВП без никакви гаранции, че ще ги получат.

В България има множество частни организации представяни като различни институти с претенции за научност, които са отлично финансирани и играят ролята на верни оръженосци на външните си покровители. Разгледани в единство те са сериозна база на глобализма - има се предвид такива организации като Центъра за либерални стратегии и Института за изучаване на пазарните отношения. Връзката на тези организации с международното задкулисие не оставя съмнение. През 2004 г. беше официално съобщено (в. „24 часа” от 19.04.2004 г.), че политолота от Центъра за либерални статегии Иван Кръстев е избран за изпълнителен директор на „Международната комисия за Балканите”, инициирана от 2 големи европейски и 2 американски фондации - „Бош”, фондацията на крал Бодуен, „Чарлз Стюарт Мот” на „Дженерал Мотърс” и германския фонд „Маршал”. Комисиата трабвало да работи за предотвратяване на нова дестабилизация на Западните Балкани, за изследване на етническите отношения, икономическото развитие и организираната престъпност в региона. Докладът на комисията трябва да бъде представен на външните министри на ЕС и на САЩ. Няма данни за този доклад, но пък е известен състава на Комисията от 17 члена, между които : бившия италиански премиер Джулиано Амато, бившият президент на Германия Рихард фон Вайцзекер, бившия президент на Македония Киро Глигоров, бившия премиер на Белгия Жан-Люк Деан, бевшия премиер на Швеция Карл Билд, бившия албански премиер Илир Мета, експосланичката на САЩ у нас Ейвис Боулън и др. Очертаната схема на действие просто повтаря схемата на действие на фондация „Карнеги”.

Перфектана схема за симбиозата между официалната власт и задкулисието е практиката на ЦРУ по разрешаването на различни конфликтни ситуации по света.

Когато някъде, в някоа точка на планетата противоречията (конфликта) придобие очертанията на криза, в която се засягат националните интереси на САЩ дефинирани в Националната доктрина, огромният държавен механизъм се задейства.

Няколко независими изследователски организации и университети (обикновено – до 5) получават абстрактни задания за създаване на модели за разрешаване на вероятния конфликт в интерес на САЩ. Едно задание изглежда приблизително така: “Страната Х със зададени параметри (например, политик Y, политика Z, партията W, симпатизираща държава V и т. н.) и предполагаема целева функция, влиза в противоречие с националните интереси на САЩ. Да се изработи модел за разрешаване на конфликта.” На този етап научната фантазия не се ограничава стига да постига поставената цел – може да се планира атомен удар или елиминиране на политика Y в съчетание с подкупването на политика Z и използването на икономически натиск срещу държавата V.

Когато моделите са готови, проиграни и оценени по ефективност, те се предават на специализирани държавни органи и експертни групи. От 5 модела се избират два и се напълват с конкретно съдържание . срещу величините Х, Y, Z, W,V се поставят истинските имена. Двата модела се верифицират съгласно последните разузнавателни данни и допълнителни политически, дипломатически, икономически и военни анализи относно всички участници в конфликта. Следва отново проиграване за да се пресметне тяхната цена и ефективност.

Готовите модели постъпват във висшите държавни органи за вземане на политическо решение. Избраният модел се официализира под формата на директиви към държавни звена, частни компании и заинтересовани структури. Държавната машина минава в режим на очакване. Медийното пространство се активизира, дипломатическата активност бързо нараства. Решаващо значение придобива шпионажа от всякакъв вид.

Ако процесът започва да излиза от теоретичната сфера на съдействие и да се приближава към точката на бифуркация, приемайки и за двете страни очертанията на непримирима конфликтна ситуация, държавната машина получава парола за действие.

Конфликта се разрешава – със или без използването на военна сила или по някакъв друг начин.

Извършва се всестранна оценка на резултатите, правят се изводи и се вземат при необходимост корегиращи решения във всички възможни области. Настъпват корекции в потенциалната функция и във функцията на ефективността. Продължава наблюдението върху последиците и остатъците от конфликта (така наречените остатъчни противоречия). Държавната машина минава в нормален (стационарен) режим. ?

Очертаната схема добре проличава ако припомним няколко характерни военнополитически акции на САЩ – Гренада и Панама, военновъздушните нападения върху Либия с цел убийството на полковник Кадафи, акцията при опита за освобождаване на заложниците в Иран, ракетните атаки срещу Сомалия, войната срещу Югославия, последните събития около Иран, Ирак е Афганистан.

И най-последният факт от тази поредица : присъждането на Нобеловата награда за мир на китайския десидент Лю Сяобо е инициирано и предложено от световното задкулисие. Това е поредния опит на „Златния милиард” да „укроти” Китай.Кандидатурата на Лю е предложена от Далай-Лама, известен американски храненик както на ЦРУ, така и на държавния департамент чрез „Националния фонд за демокрация”. Към Далай-лама се присъединиха : министърът на външните работи на Чехия княз Карел Шварценберг, бившия председател на Световната търговска организация Май Мур, бившия чехословашки президент Вацлав Хавел и руснака Григорий Явлински. Целият този отбор от прононсирани либерали, плутократи и „демократи” е списък на международните членове на „Тристранната комисия”, ивнтелектуалното острие на „Групата Рокфелер”. Така работи световното задкулисие. Така то помага на САЩ за реализиране на геополитическите стремежи формулирани в Доктрината за национална сигурност (виж www.warandpeace.ru от 7.12.2010 г.).

В последно време, в средствата за масово осведомяване се появиха съмнения, че подобна схема е задействана при изготвяне на новия закон за БАН и беше назован и главния автор на закона Евгений Дайнов. Като знаем неговите политически предпочитания и обществените му изяви, предположението изглежда правдоподобно. Още повече, че днешното българско правителство е филиал на Световната банка.

Зачестиха съобщенията за активизиране на дейността на някои масонски ложи свързани със съдебната система, което е разбираемо. Най-новия български клониг на „Уикилиикс” в мрежата със наименование „Бивол” съобщи на 6.12.2010 г., че в една от масонските ложи в България членуват над 30 висши магистрати, юристи, адвокати, бивши политици. Скандалното е, че никой не подозира за тези връзки, а често "братята" изпадат в служебни отношения, които изискват независимост или поне отвод при явен конфликт на интереси.

Източникът коментират, че членове на тази група са членът на ВСС и шеф на комисията за професионална етика и противодействие на корупцията Цони Цонев, бившият правосъден министър Антон Станков, председателят на апелативния съд в София Веселин Пенгезов, уволненият от системата бивш председател на окръжния съд във Велико Търново Даниел Минов, софийските адвокати Димитър Райчев, Константин Симеонов и Илиян Кършев, бившият председател на съда в Благоевград Красимир Аршинков, благоевградският адвокат Иван Михайлов, бившият зам.-министър на правосъдието Маргарит Ганев, председателят на окръжния съд в Хасково Росен Русев, частният съдебен изпълнител от Кърджали Росен Росенов, съдията от районния съд в Шумен Тодор Тодоров, колегата му от окръжния съд в Стара Загора Тоньо Тонев, съдията от административния съд в Бургас Атанас Вълков и съгражданинът му Янко Янков, който е юрисконсулт на ТБ „Алианц” в Бургас.(повече подробности виж във VESTI.BG от 10.12.2010 г.)

Без да предаваме излишна доказателна сила на изложената фактология, активизирането на най-закоравелите либерални представители на световното задкулисие в България е неизбежно поради изключително благоприятната вътрешна обстановка, и резултатите, независимо чий плод са, са пред всички ни. Те показват, че идиологемата на глабализма е заета със самоналагането си с всички възможни средства, без да се съобразява с каквито и да било ограничения. Тя е насочена срещу идеологическите противници, срещу менталността на хората и срещу тяхното инстиктивно разбиране за правата и задълженията на човека, за самите основания на човешкия живот и на човешкото общество.Няма по-консервативна и по-ретроградна идеологема (парадигма) от либералната. Тя съществува 5000 години и иска да съществува още толкова.Тя е свързана с трите велики епохи на експлоатация на човек от човека и се прицелва в човешкото бъдеще. Нейната същност се описва най-добре от нравствеността на някои африкански племена формулирана в 3-я век от новата ера : ако аз открадна крава от моя съсед, това е добро, а ако той открадне крава от мен, това е зло – нарича се хотентоцка нравственост.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница