Химимпорт ад финансов отчетстраница8/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

7Лизинг

7.1Финансов лизинг – лизингополучател


Дружеството участва в качеството си на лизингополучател по финансов лизинг на база на петгодишен договор за финансов лизинг с ANSEF London за покупка на 3 броя самолети – BAE от 31.03.2006 г. с краен срок април 2011 г.(Виж пояснение 5)
Нетната балансова стойност на активите, взети на лизинг, възлиза на 7 468 хил. лв. (2006: 8 346 хил. лв.). Активите са включени в пояснение “Имоти, машини, съоръжения и оборудване” – (Виж Пояснение 5).
Бъдещите минимални лизингови плащания в края на текущия и предходния отчетен период са както следва:

31 декември 2007 г.

До 1 година

От 1 до 5 години

Общо
 

000 лв

000 лв

000 лвЛизингови плащания

2 061

4 855

6 916
Дисконтиране

(441)

(1 110)

(1 551)
Нетна настояща стойност

1 620

3 745

5 36531 декември 2006 г.

До 1 година

От 1 до 5 години

Общо

 

000 лв

000 лв

000 лв

Лизингови плащания

2 304

7 613

9 917

Дисконтиране

(466)

(1 708)

(2 174)

Нетна настояща стойност

1 838

5 905

7 743

Получените по този договор самолети са отдадени по неотменим договор за оперативен подлизинг на Хемус Ер ЕАД (виж пояснение 7.2).


Лизинговият договор включва фиксирани лизингови плащания и опция за закупуване в края на шестата година от срока на лизинга. Лизинговият договор е неотменяем, но не съдържа други ограничения.

7.2Оперативен лизинг - лизингодател


Бъдещите минимални постъпления по оперативния лизинг на Дружеството са както следва:

До 1 година

От 1 до 5 години

Над 5 години

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Към 31 декември 2007 г.

4 608

24 131

-

28 739

Към 31 декември 2006 г.

4 527

24 131

2 429

31 087

Договорите за оперативен лизинг не съдържат клаузи за условни плащания.


Условията по основните договори за оперативен лизинг са както следва:

  • Дългосрочен 10–годишен договор от 23.10.2004 г. с ЦКБ АД за офис помещение с месечна наемна цена от 13 600 евро от 01.01.2007 г. (6 800 евро до 31.12.2006 г.)

  • Петгодишен договор от 31.12.2006 г. с Хемус Ер ЕАД за оперативен лизинг на 2 бр. самолети ВАе 146-200 с месечно плащане в размер на 154 828 щатски долара.

  • Петгодишен договор от 30.04.2006 г. с Хемус Ер ЕАД за оперативен лизинг на 3 бр. самолети ВАе 146-300 с месечно плащане в размер на 128 856 щатски долара.

  • Дългосрочни договори за отдаване на офис помещения с наемна цена от 8 евро/кв.метър.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница