Химимпорт ад финансов отчетстраница10/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

9Инвестиции в асоциирани предприятия

Дружеството притежава акции в капитала на следните компании:
Име на асоциираното предприятие

2007

участие

2006

участие

 

000 лв

%

000 лв

%
ПОК Съгласие АД

15 028

49.28%

15 028

49.28%

Каучук АД

1 967

28.07%

2 535

37.50%

Електротерм АД

715

38.07%

-

0.00%

АДСИЦ Кепитъл Мениджмънт

526

23.08%

-

0.00%

АДСИЦ Риъл Естейт

526

23.08%

-

0.00%

Параходство Българско Речно Плаване АД

-

0.00%

10 367

16.58%

Конор ООД

5

20.00%

5

20.00%
18 767
27 935
Към 31.12.2007 г. справедливата стойност на акциите на Каучук АД, които се търгуват на БФБ – София и имат борсова цена от 60.00 лева за акция, е 15 864 хил. лв., като броят акции, притежавани от Химимпорт АД е 264 399.

Финансовата информация за асоциираните дружества може да бъде представена както следва с изключение на Конор ООД, т.к. инвестицията не е съществена:
 За 2007 г.


ПОК Съгласие

Каучук АД

Електротерм АД

Кепитал Мениджмънт АДСИЦ

ЦКБ Риъл Естейт Фонд АДСИЦ

Общо

 

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв


Активи

11 656

39 172

1 624

49 422

939

102 813

Пасиви

1 817

16 242

162

45 307

45

63 573

Приходи

6 276

25 316

1 087

4 991

1

37 671

Печалба/(Загуба)

422

544

111

2 957

(34)

4 000

Дял от печалба/(загуба), полагащ се на Дружеството

208

153

42

682

(8)

1 077
За 2006 г.

ПОК Съгласие

Параходство БРП АД

Каучук Пазарджик

Общо

 

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Активи

9 156

43 949

40 804

93 909

Пасиви

1 365

9 270

18 149

28 784

Приходи

3 935

33 976

30 680

68 591

Печалба

241

2 506

923

3 670

Дял от печалбата, полагащ се на Дружеството

119

415

346

880

През 2007 г. Дружеството не е получило дивиденти от асоциираните си дружества.


Инвестициите в асоциирани предприятия са отразени във финансовия отчет на Дружеството по себестойностния метод.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница