Информационните технологии и съобщенията


III.Анализ на текущото състояниестраница3/6
Дата07.08.2018
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6

III.Анализ на текущото състояние

Анзлизът има за цел да разкрие възможностите на ИКТ като ключов фактор за постигане на цифров растеж и неговият потенциал за социално-икономическото развитие на страната, с акцент върху двойната роля на ИКТ, които от една страна са хоризонтален фактор за развитие и растеж на другите сектори, и в същото време са сектор сами по себе си. Информационните източници, които са използвани за анализиране на текущото състояние на ИКТ в Република България, са: Националния статистически институт30, Евростат, бюлетина на Цифрова програма за Европа (Digital Agenda for Europe, Scoreboard)31, индексът DESI за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2015 г.32, Цифров единен пазар, данни за България33, Годишен доклад за състоянето на администрацията34, Годишен доклад на КРС35, както и Социално-икономически анализ на търсенето и предлагането на продукти и услуги, базирани на ИКТ и интернет, основаващ се на индикаторите в ЦПЕ36, Доклад за Стратегията за интелигентна специализация от февруари 2013 г. на Световна банка37 Доклада на Световната банка38, Анализ на ИКТ клъстер39 Инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGN).

Анализът предлага точен и надежден обзор на текущото състояние на информационните и комуникационните технологии, като акцентира на постигнатите резултати и съществуващите проблеми и очертава тенденциите на цифровия растеж.

Прегледът на данните, които се отнасят до напредъка на България по отношение на целите на Цифровата програма за Европа в края на 2014 г. показва следното:
Цели

Обобщени стойности на показателите за 2014 г. за ЕС

Стойности на показателите за 2014 г. в България

Цели и срокове на изпълнение на ЦПЕ40

Широколентов достъп до интернет


Покритие с основен широколентов достъп на 100% от гражданите на ЕС: Основен широколентов достъп за всички

97%

95%


100% (2013 г.)

Навлизане на високоскоростен широколентов достъп със скорост 30Mbps или повече

68%

69%

(100% 2020 г.)

Навлизане на свръхвисокоскоростен широколентов достъп със скорост над 100Mbps

9%

5%

(50% 2020 г.)

Цифров единен пазар


Насърчаване на електронната търгория: Нарастване дела на гражданите, пазаруващи по интернет

50%

17%

50% (2015 г.)

Трансгранична електронна търговия: Нарастване дела на гражданите, пазаруващи трансгранично по интернет

15%

7%

20% (2015 г.)

Електронна търговия между предприятия: нарастване дела на МСП, които извършват онлайн продажби

15%

6%

33% (2015 г.)

Разликата в цената между разговорите с роуминг и междуселищните разговори в една държава да се доближат до нула

56%

41%*

100% (2015 г.)

Цифрово приобщаване


Увеличаване на редовното използване на интернет

75%

54%

75% (2015 г.)

Нарастване на редовното използване на интернет от хора в неравностойно положение

60%

33%

60% (2015 г.)

Хора, които никога не са използвали интернет: Намаляване наполовина на дела на населението, което никога не е използвало интернет

18%

37%

15% (2015 г.)

Публични услуги


Нарастване дела на гражданите, които си взаимодействат онлайн с публични органи

47%

21%

50% (2015 г.)

Нарастване дела на гражданите, които изпращат попълнени формуляри на публични органи по електронен път

26%

7%

25% (2015 г.)

Научни изследвания и иновации


Нарастване на НИРД в ИКТ: Удвояване на публичните инвестиции на 11 милиарда EUR

65.754 (2012)

общо в млн.евро от GBАORD***62.921 (2012)

общо в млн.евро от GBАORD+100% (2020 г.)

Икомоника с ниски емисии на въглероден двуокис


Насърчаване на осветлението с ниска консумация на енергия

19% (2013).

н.д.**

- 20% (2020 г.)

Източник: Digital Agenda Scoreboard 201541

* източник КРС

** няма данни

*** от пътната карта

Някои от тези резултати са отлични, но други будят загриженост и са необходими адекватни мерки за преодоляване на изоставането.

В изпълнение на основните приоритети на Национална програма Цифрова България, са извършени дейности по подготовка и реализиране на редица произтичащи мерки, като информацията за тях е подадена от представителите на ведомствата в подгрупата (в допълнителен документ).
Каталог: upload -> docs -> 2016-01
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница