Николай дойнов два ключа към една необикновена книга


АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С НЕПТУНстраница5/17
Дата21.07.2016
Размер3.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С НЕПТУН
Нептун има отношение към емоционалната природа в човека При съвпад и добри аспекти имаме много мил и симпатичен човек, който предизвиква топло разположение на всички околни; това е особено силно при съвпад. Тези хора са въобще милосърдни, състрадателни, отзивчиви, с готовност любезно да услужат при нужда. Едно топло, мило съчувствие лъха от тях. Обществения живот малко трудно го разбират, малко далеч са от материалните интереси, по-точно не се вкопчват в тях, макар че своята професия изпълняват с топлота и разположение. За тях е някак безразлично каква професия – работа, ще изпълняват и ще имат.

При лоши аспекти имаме крайно неотзивчиви хора, без съчувствие, студени, хапливи, остри, без всякакъв подтик за услуга и помощ към околните и хората, с които влизат в контакт. Поддават се на лоши влияния, най-вече за употреба на опиати, цигари, алкохол и други от този род. Работата си изпълняват с досада, от немай-къде. Всичко това е по-изразено при по-елементарните типове.

При липса на аспекти имаме човек мекушав, разхлабен, безизразен.
АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С ПЛУТОН
Плутон има отношение към енергията, твърдостта и волята на човека. При съвпад той действува много лошо със своята твърдост и склонност да ограничава, сковава, парализира всичко хубаво и всички добри възможности в живота на човека. Периодически отнема възможността за изява на онова, което Вулкан при аспектите си с другите Планети дава и носи за здраве, обществено положение служби, професии и сполуки в живота.

При добри аспекти – 30, 60, 72, 120, 150 градуса – дава на човек много енергия. От този човек блика енергия, даваща му възможност да бъде издръжлив и устойчив във всяко отношение. Човек с такива аспекти, където и да отиде в каквото и общество да се намери, вдъхва респект в околните и една необходимост да му се подчиняват.

При лошите аспекти имаме хора, които брутално се налагат непременно тяхното да бъде, хора е диктаторски похвати. В обществения живот работата и професията име свързана с команди и разпореждания. При липса на аспекти енергията, устойчивостта и съпротивителната сила е вяла и слаба.
ЛУНАТА
Ние приемаме по един безспорен начин, че качествата, които имат членовете на Слънчевото семейство - Луната и Планетите, т.е. онова, което астрономията може да ни даде за всеки един от тях, определя естеството на силовите течения и влиянието, което те имат върху Земята, върху живота на нея и по-специално върху човека.

За Луната знаем, че е най-близкото до Земята Небесно тяло. Отстои от нея средно на 385 000 километра, като най-близко (при Перихелий) идва на 356 410 километра, а при най-далечно (при Афелий) – на 406 740. Оттук приемаме, че нейното влияние е много силно, макар и размерите й да не са големи (има диаметър от около 3500 километра). Разликата от най-далечното и най-близкото й положение спрямо Земята е равно на 50 330 километра, което за нейната малка орбита е значително. Затова влиянието ù при Перихелий е много по-силно, отколкото при Афелий. При Перихелий тя изминава за едно денонощие 14 -15 градуса, а при Афелий – към 12. Малкият размер, както вече отбелязахме, говори, че макар и влиянието ù да е силно, то засяга предимно по-обикновените и повърхностни прояви на човека (интелектуални, емоционални или подтика за творчество). Хората със силно лунно влияние – Лунните типове – достигат най-много до средна интелектуалност.

Средната плътност на лунното вещество е 3,33 по-плътно от водата, докато на Земята тя е 5,5. Това говори за две неща: първо, че Луната се е образувала много по-късно от Земята, и второ, че нейното влияние тласка човека към по-отвлеченото, към по-малкия контакт с материалното, към по-абстрактни науки и въпроси, като събужда и развива въображението.

Около своята ос Луната се върти бавно; едно завъртане спрямо един неподвижен наблюдател на звездите тя прави за 27 и една четвърт денонощия – т.нар. СИДЕРИЧЕН МЕСЕЦ. А по отношение на Земята, която в течение на една година прави пълна обиколка по Еклиптиката, Лунното завъртане е 29 и половина денонощия, т.нар. СИНОДИЧЕН МЕСЕЦ. С това си качество Луната дава на родения под нейното силно влияние стремеж към спокоен, безметежен, без напрежения живот, липса на устрем за бурна изява (инициатива), боязливост, страхливост, особено по отношение на своето здраве и смърт. Тези хора обичат меки дивани на чашка кафе, при лек, спокоен и приятен разговор, но са общителни, любезни, весели, разположени. Затова главата на Лунните типове е с овална форма и лицата им са кръгли. Бива ги за чиновници и като такива са приятни, изпълнителни, добросъвестни. Те добре изпълняват, но лошо управляват, защото им липсва решителност. Поради тези качества хората под силното лунно влияние са добри другари в живота, особено жените; те сладко се усмихват и се стараят да се понравят. Погледът им е привлекателен и търсят мъж, когото да чувствуват като силен свой закрилник.

Оста на лунното въртене е почти перпендикулярна по отношение на Еклиптиката, което е най-ценното нейно качество и дава на лунното влияние дарбата да преценява добре истинското разрешение на всяка поставена задача, дарбата за добра интуиция, което говори, че контактът и с идейния свят е много тесен.

Кожата по тялото и лицето на Лунните типове е бледа и чувствителна от допир със Слънчевите лъчи. Те не могат да се излагат на крайморското Слънце по плажовете, а трябва да седят на сянка, т.е. не могат да използуват облагите на слънцелечението.

Отразителната способност на Луната, или т.нар. АЛБЕДО по отношение на падналите върху нея Слънчеви лъчи, е слаба – само 7 процента, а поглъща 93 процента от тях. Това придава на нейното влияние жажда да задържа придобитото и стремеж към неговото запазване. Това дава и добра памет при силното влияние на Луната и прави челото изпъкнало в средната си част; също определя наличие на добър апетит, което придава известна пълнота на тези типове. За пълнотата на тялото им допринася и тяхното домоседство – не обичат движенията и напреженията. Затова очите им са големи, широко отворени, кръгли. Активността на Звездното им тяло е слаба и затова обичат да се излежават, преди да станат от сън, чувствайки се все още морни.

Луната няма атмосфера, затова Лунните типове лесно споделят своите впечатления и всичко, което ги вълнува, без каквато и да било сериозност и задълбоченост. Зле поставените Лунни типове са клюкари, обичат да разкрасяват дребните случки и преживелици. Хитри, лениви и глупави са те, а невинността им е престорена.

Движението на Луната около Земята е особено сложно. Тя има най-дългата формула, определяща нейното движение, което е крайно променливо. Затова хората под силно лунно влияние са променливи, непостоянни, неустойчиви. Това качество дава на лицето къс, разширен долу и вирнат нос.

Луната със своето влияние има отношение към гръбначния мозък, който управлява всички жлези с вътрешна секреция, но на първо място – стомаха и половата система с техните жлези и секреции, които при силно лунно влияние са активни. За тях трябва по-интензивна дейност, гимнастики и да се търсят начини за избягване на вродената им инертност, която дава мека, слаба и тлъста брадичка.

Луната е свързана със зодиакалното съзвездие РАК. В това съзвездие през в ясна и безлунна нощ могат да се видят с просто око около 60 звезди, но те са, общо взето, слаби и само пет от тях са по-ярки от четвърта звездна величина. Тези звезди в действителност не са слаби, но са много отдалечени от нас и съгласно закона на Доплер при нас достигат вълните с къса дължина, които според Астрологията имат добро и благородно въздействие върху лунното влияние.

Фиг. 5 Мъжки Лунен тип
В това съзвездие има и два звездни купа, което е най- xарактерното в него. Интересното е, че единият звезден куп преди откриването на телескопа се е виждал като размита мъглява звезда, но от звездобройците и народа е приеман за звезден куп, наричан ЯСЛИТЕ. За астрономите от по-ново време, едва след изобретението на телескопа, е станало ясно, че тази звезда е звезден куп. В него се изброяват около стотина Слънца. В пространството той заема обем от 16 светлинни години и е на разстояние от нас 520 такива. Другият звезден куп се вижда като звезда от пета звездна величина и е съставен от пет Слънца. Но поради голямата си отдалеченост те могат да се виждат разделени само с мощни телескопи. В настоящата епоха когато СЛЪНЦЕТО влезе в съзвездие Рак, то прави своя поврат и тръгва на юг. От този момент започват най-топлите дни в северното полушарие.

иг. 6 Женски Лунен тип

Но не поради това Саабей е дал на това съзвездие името и образа на речния рак, както се обяснява днес с тръгване назад. Защото има и друго връщане назад около 22 декември, когато Слънцето влезе в съзвездие КОЗИРОГ. Саабей е изтъквал, че Луната се е появила значително по-късно, когато на Земята е имало вече живи форми. Това са насекомите, морските и океански животинки, без млекопитаещите в тях, които са се появили много по-късно. Известно е, че на Земята съществуват 1 500 000 вида живи форми. От тях 1 000 000 се падат на насекомите, останалите 500 000 са на всички останали животни. Тази многобройност на видовете при насекомите говори, че те са просъществували най-дълъг период; същото е и за океанските животни. Известно е, че всички те са се размножавали и сега се размножават с яйца - обилно много яйца, за които, след като бъдат изхвърлени, не се полага абсолютно никаква грижа и каквото и да било майчино чувство. По това време такова чувство не е съществувало в живите форми, т.е. грижа за потомството не е имало. Със създаването на Луната идва и се заражда в живите форми майчиното чувство. Новите живи форми идват вече с такова чувство. Ракът е първото същество, у което това чувство се е зародило. Той не изхвърля яйцата си, а ги държи под опашката си, докато се излюпят и излязат навън от яйчните обвивки.

Съзвездията, които имат звездни купове, носят и излъчват от себе си топлите, мили, милосърдни майчини чувства. Но докато във всички други Зодиакални съзвездия, които имат звездни купове, има и други обекти (Слънца със силна изява или нещо друго, което да нарушава чистите влияния на звездните купове), то съзвездието РАК няма такива и остават да действуват в него само двата звездни купа, т.е. майчиното чувство. Затова Луната е майката и дава майчинството. Тя със своето идване създава и заражда тези чувства в живите форми.

Луната със своето влияние създава и оформя мозъчните центрове в задната тилна част на мозъка - центровете, които тласкат човека към продължение на рода (половия нагон), мозъчните центрове за ядене (апетит), намиращи се пред горната част на ушите, и центровете за паметта в предната средна част на челото, за които споменахме.


ЛУНАТА В ДОМОВЕТЕ
В първи дом Луната, особено когато е на хоризонта - Асцендента, или много близко около него, дава всичко онова, което казахме за нея. Същото е и при другите ъглови точки на границата между домовете, но вече в по-слаба форма и, разбира се, при добри аспекти.

Във втори дом Луната е без особен израз, без ясно изразени особености, а е налице само едно, подсилване на нейното влияние. Вниманието е повече в аспектите, които тя има с Планетите.

Във в трети дом Луната показва, че роденият ще има стремеж често да сменя работата си (професията), а също така и да пътува.

Луната в четвърти дом говори за човек, който ще бъде при добри условия и грижи в семейството, където се е родил, но ще напусне родния си край и ще живее другаде. Обикновено се женят в други селища или за чужденци и живеят при тях.

В пети дом, особено ако Луната е в Перихелий, т.е. бързо се движи, пред нас е човек, който ще има много връзки с противоположния пол, много любовни приключения.

В шести дом Луната показва човек, който ще има много добри връзки с обикновените хора от народа, които ще го подпомагат, а с близките си роднини ще бъде в добри отношения.

В седми дом Луната показва човек, който ще има много кандидати за женитба; той е общителен, любезен, контактен и (особено когато Луната е Перихелий) бързо се движи.

В осми дом действието на Луната е изобщо слабо, особено когато е в Афелий (бавно се движи). Стремежът за семеен живот не е подчертан.

В девети дом Луната говори за човек с богато въображение, лунните му качества са добре изразени и много пътува.

В десети дом имаме човек, който ще има връзки и ще ръководи обикновения народ, работата и професията му ще бъде свързана с някакво ръководство на този народ и с неговите нужди.

В единадесети дом Луната показва човек, който със своята професия ще бъде свързан с обикновените хора и те ще му бъдат в услуга.

Луната в дванадесети дом говори за човек с добри способности за прояви в писателството, особено в поезията, ако Луната има аспект с Меркурий и Венера.АСПЕКТИТЕ НА ЛУНАТА С ПЛАНЕТИТЕ
С Вулкан отбелязахме вече.

С Меркурий при съвпад и тригон имаме човек, който бързо схваща, запаметява и разбира всичко. Такъв човек е крайно изпълнителен към своите обещания, помни ги и ги изпълнява.

Много често при тези аспекти на Луната имаме изяви на литературни способности. При другите добри аспекти имаме същото, но в по-слаба форма. При лоши аспекти можем да приемем пак същото, само че тези способности се изразяват периодично, не са така плавни и постоянни. Ако нямаме аспекти, човек вяло и без интерес се отнася към всичко, забравя и не изпълнява своите обещания и задължения.

С Венера при съвпад и тригон имаме човек, който обича хубавата обстановка и наредба в дома, т.е. обича да я създава и поддържа. Много често при тези аспекти имаме ясно изразени способности към изкуството, най-вече към изобразителното. При другите добри аспекти е пак същото, но тук проявата е на импулси, малко по-строго, на етапи и човек се чувствува малко обиден, когато е принуден да върши и изпълнява обикновените домашни задължения и слугинската работа. При липса на аспекти човек няма отношение към всичко онова, което Луната и Венера са способни да дадат.

С Марс при съвпад имаме добре сложен, висок човек. При лоши аспекти, особено ако са точни, имаме човек, който ще има неприятности и операции в областта на половите органи, лоши и дразнещи връзки с партньора по женитба и често развод. При тригон и други добри аспекти имаме добри и правилни полови връзки с партньора, и изобщо човек е привлекателен за тези от противоположния пол.

С Юпитер при съвпад и добри аспекти имаме човек благороден, услужлив, с бащинска обхода към околните.

Тези хора обикновено имат добър апетит и са доста едри и пълни, плодовити са в семейния си живот и имат деца и при най-малкото докосване до противоположния пол. При лоши аспекти имаме човек, който с надменност гледа на околните и с една натрапчивост търси те да му бъдат в услуга, да му свършат и най-малката работа, която и той може да свърши, без да има чувство и задължение да им се отплати за това. При точните лоши аспекти често пъти лицето има връзки с човек от противоположния пол и умело заблуждава партньора : си за тях. Имат също добър апетит и са с една не особено приятна пълнота. Тези хора често страдат от разстройства на черния дроб. При липса на аспекти липсва изява на тези качества и човек няма отношение към тях.

Със Сатурн при съвпад, който е лош аспект, имаме слаба възможност за създаване на поколение. Заедно с другите лоши аспекти, имаме човек, който към близките си е крайно ревнив, подозрителен, затворен в себе си, не обича да споделя своите планове и вълнения с тях, предпазлив е, страхлив и е всякога с лош стомах - неразположение, язви и други разстройства в коремната област. При добри аспекти имаме една постоянна и похвална грижливост към всичко и всички членове на семейството, изобщо добра грижливост към всички близки.

С Уран при съвпад и добри аспекти имаме човек с добри планове и идеи за уреждане на семейните и домашни работи. При лоши аспекти е налице същото, но обременено много често с неестествени, странни подтици за преустройство. При лош аспект, но силна позиция на Уран имаме човек с неестествени полови влечения.

С Нептун при добри аспекти, особено при съвпад, имаме крайно интуитивен човек, който като сюнгер попива и разбира всичко. Когато е в общество, той схваща обстановката и хората около себе си, без да става нужда да му се обяснява каквото и да било. При силна позиция на Нептун имаме човек с качества и способности към изкуството, с топли и мили отношения с близките си, който с една подчертана топлота бърза и търси начин да задоволява техните нужди. Приятен и мил е за близките си. При лошите аспекти имаме човек, който е хладен, неотзивчив към нуждите на своите близки. На семейния живот гледа много свободно, не заляга достатъчно здраво в него и много често е готов да изневери на партньора си. При точните лоши аспекти разводът е почти неизбежен.

С Плутон при съвпад е много лошо: той всякога отнема възможността за създаване на добро и здраво семейство, дава често безплодие, а понякога тласка човека и към монашество.

При другите лоши аспекти дава болезнена привързаност към всичко свое и особено към децата си, а също жажда за остри забележки към партньора си. При добрите аспекти имаме човек, който с голяма активност урежда и се справя с всички семейни задължения и задачи, има приемлива и разумна привързаност към своето и най-вече към децата си, с активна полова дейност.


МЕРКУРИЙ
Втората планета от Слънчевото семейство е Меркурий със символичен знак //. Неговите размери в сравнение с другите Планети са сравнително малки. Той има диаметър около 5000 километра. Понеже се движи в орбита между тази на Земята и Слънцето (вътрешна орбита), той се приема за вътрешна Планета. Този малък размер определя и нещо от естеството на силовите течения, които изхождат от него и влияят върху Земята, живота на нея и по-специално върху човека. Тези влияния не засягат дълбоките изяви, а засягат близкия, непосредствено до родения човек свят, неговата обстановка, опознаването и използуването муза задоволяване на обикновените нужди.

Силовите течения на Меркурий чрез Звездното тяло на човека създават и оформят мозъчните центрове, които се намират в долната предна част на мозъка - около веждите. Затова хората, които имат подчертаното влияние на Меркурий, имат добре оформена и развита тази част на челото. Там са центровете, които дават възможност да се схваща и разбира околната среда, обстановката, при която се намира даден човек, формите, размерите, теглото, багрите, реда, който съществува около него, а също и стремежа към този ред, за да може да бъде ползван за,постигане на своите задачи и нужди. Художниците, скулпторите трябва да имат добре развити тези центрове, а също и хората които ще трябва да решават практичните задачи, свързани с обикновения живот, с нуждите на човека. Там също е и мозъчният център общуването – говора.Фиг. 7. Мъжки Меркуриев тип
Тези, създадени от Меркурий центрове, особено когато въздействието на Планетата е силно и центровете са добре оформени, дават израз и на другите части и органи на лицето, главата и тялото. Тялото е ниско, слабичко подвижно с мургав цвят на кожата. Лицето има крушоооразна форма, главата е с удължен назад череп. Косата е с тънки косми, добре покрива главата и обикновено е кестенява. Челото е право и, както вече отбелязахме, е добре изразено около веждите. По него обикновено почти няма черти или, ако има, те са слаби, а вертикални линии няма, защото Меркуриевите типове не са устроени да правят волеви усилия за преодоляване на съпротивлението, което съпътства осъществяването на поставените задачи. Веждите им са повече или по-малко дъгообразни,показващи лесна възбудимост. Очите са обикновено по-големи и имат формата на бадеми, изразяващи интереса и изгодата в чувствата, които ще отдадат. Носът на Меркуриевите типове е прав и тънък, което показва повърхностно и бързо разглеждане на всички въпроси. Устата е средно голяма, с тънки устни, особено горната. Това говори за голям контрол на ума върху чувствата, слаба чувствителност и емоционалност, силно себевладеене, студена пресметливост при всички случаи в живота. Този тип хора отдават чувствата си, пресмятайки всякога ползата и изгодата, която ще имат от това. Брадата е заострена, показваща променливост в мисли и идеи, липса на устойчива воля за осъществяване и реализиране на поставените задачи.

Като изключим Плутон, който малко е проучен, установено е, че Меркурий има най-голяма плътност на своята маса от всички Планети, която се изчислява на 5,62 пъти по-голяма от тази на водата. Затова неговото влияние предразполага към по-тесен контакт с материалното, осезаемото, към материалистичните науки и ползата, която може да се извлече от всичко това. преди всичко за личността.

Меркурий обикаля Слънцето за 88 земни денонощия, като се движи със средна скорост от около 48 километра в секунда, а когато е най-близо до Слънцето (в Перихелий), тази скорост достига 58 километра. Това придава на влиянието му върху родения способността бързо да схваща, разбира и да се ориентира във всичко. Тази способност е особено ясно изразена, когато Меркурий е в Перихелий, и по-слабо, когато е най-далеч от Слънцето - Афелий. Дали Меркурий е в Перихелий, или в Афелий, разбираме от таблиците, с които работим. Ако за едно денонощие той изминава повече от два или около два градуса, тогава той е в Перихелий. Ако изминава по-малко от един градус, тогава е в Афелий.

Орбитата, по която Меркурий се движи около Слънцето, сравнена с орбитите на всички Планети след Плутон, е най-разтеглена. Известно е, че когато едно тяло се движи около един център по окръжност, пътят му няма Ексцентрицитет и отбелязваме за него, че е нулев. Ако тялото се движи по елиптичен път (елиптична орбита), то отбелязваме, че то има ексцентрицитет. Колкото той е по близо до единица, толкова неговата орбита е по-разтеглена елипса и когато този ексцентрицитет стане единица, то орбитата на това тяло се приема за парабола Ексцентрицитетът на Меркурий, след този на Плутон, е най-голям от всички останали планетни орбити и е 0,206, което е много. При Перихелий той идва на 46 милиона километра от Слънцето, а при Афелий – на 70 милиона. Това дава една разлика от 24 милиона километра, която за неговата малка орбита е много голяма. Като се има предвид и това, че плоскостта на орбитата му не лежи в плоскостта на Еклиптиката, а сключва с нея ъгъл от 7 градуса, може да а твърди, че Меркурий след Плутон е най-силно пострадал от катастрофата в Слънчевата система, при която се е разрушила планетата аетон. Това положение на неговата орбита се отразява особено неблагоприятно върху влиянието му, определящо е г о и з ъ м, лична изгода и интерес особено при неговото силно влияние. Това се среща предимно в два случая: първият, когато той е в Перихелий, за което споменахме. Втория случай на силно въздействие имаме, когато Меркурий е в т.нар. долно съединение, за което отбелязахме във фиг. 4, Тогава Меркурий е точно между Земята и Слънцето и се намира от нас само на 82 милиона километра, което положение се отбелязва с буквата „R" пред символа на Планетата. При тези два случая влиянието му е особено силно и дава сила на ума, но с ясно изразени егоистични стремежи. На първо място са сметката, личния интерес и изгодата. Да се очаква от човек с такова положение на Меркурий идеализъм и безкористна услуга е почти невъзможно, макар на думи да говори за безкористие.

При горно съединение, когато Меркурий се намира зад Слънцето, той е на 217 милиона километра от Земята с една разлика от 135 милиона километра (разлика значителна). При този съвпад имаме едно притъпяване на този груб егоизъм, още повече, че Слънцето е пред Планетата и подчертава стремежа към наука, предимно към изучаването на езици. Отразителната му способност, или т.нар. албедо, е много малка - едва седем процента от падналата върху него светлина, и силите, идващи от Слънцето, се отразяват, а 93 процента се поглъщат. Това говори, че влиянието му тласка човек към стремеж силно, ревниво и най-старателно да пази всички свои придобивки, с жажда да присвоява всяка ценна вещ. И ако при необходимост трябва да даде нещо, то е пресметнато възможно най-малкото, с възможно най-голяма изгода. Това има отношение и към неговите чувства и любовта му към противоположния пол. И тази най-висша изява на човека се свързва в повечето случаи с личния интерес, сметката, изгодата, която ще има, ако отдаде чувствата си на партньора.

Установено е, че Меркурий няма атмосфера, което придава на неговото влияние върху човека липсата на сдържаност, при която той бърза да се изказва, бърза при разискването на който и да било въпрос и с това тези хора са твърде повърхностни. При по-нисшите типове този подтик се изразява в несъществени приказки - бъбривост, в средните типове - в несдържаност при разискване на някои въпроси, а при висшите типове - в добър ораторски талант.

Около своята ос Меркурий се движи бавно и се завърта за около 60 земни денонощия. Това говори, че от получените много идеи при бързото му движение около Слънцето не се заражда стремеж да ги осъществява, а търси някой друг да стори това. Не са работливи, не са готови да изразходват напрежение за осъществяване на идеите, каквото е необходимо при тези случаи. Освен ако личните му интереси и ползата от дейността му не го подтикне към осъществяване.

До този момент не е установено какъв е наклонът на неговата ос и дали има въобще такъв по отношение на Еклиптиката. Но от гледище на Астрологията оста би следвало да е твърде наклонена, защото при всяка Планета тя има отношение към връзката с Идейния свят. При хора със силно влияние на Меркурий клокочат много идеи, но всички те са от по-нисшите полета на този свят - идеи безпочвени, илюзорни, без ефективно приложение.

Според Саабей, Меркурий при своето образуване и оформяне е ползвал и имал връзка с небесните образувания на Зодиакалното съзвездие Близнаци. В ясна и безлунна нощ в това съзвездие могат да се видят с просто око около 70 звезди, от които 14 са значително ярки – по-ярки от трета звездна величина, между които и две величави слънца: Полукс от първа звездна величина и Кастор от втора. Това говори, че със своите силови течения, съгласно принципа на гениалния Кристиян Доплер, тези влияния носят по-дълги силови вълни, което допринася те да тласкат и да събуждат интерес към материалните ценности, придадени към влиянието на Меркурий. Саабей е изразил това съзвездие като прегърнати двама братя - близнаци, от които единият е бял, а другият - черен. Големият интерес към придобиване на материални ценности, който това съзвездие внася във влиянието на Меркурий, има две възможности: да се използува за градеж и улеснение на човешкия род - това е белият брат. Същите тези ценности могат да се използуват за разруха, за спъване на човешкия прогрес -черният брат.

В това съзвездие има много променливи звезди (променя се техният блясък), поради което със своето влияние те придават променливост на стремежите в живота на индивида, предизвикани от приятните изгоди, които ще му донесат. Това е изразено в една митологична легенда, която ще цитираме тук: цар Тиндерей имал жена Леда, която с красотата си очаровала всички. За нейната прелест се говорело навсякъде. С дивната си хубост тя омаяла и великия Зевс. Щом я зърнал, той решил да я обладае. За да избегне неприятностите, които би му създала неговата законна съпруга, Зевс се превърнал в белоснежен лебед и като стрела се спуснал в покоите на Леда. От Зевс Леда родила две деца - син, когото нарекли Полукс, и дъщеря Елена, прекрасна като богиня, която по-късно станала причина за Троянската война. От своя законен съпруг Леда родила също две деца: син Кастор и дъщеря. Двамата братя Полукс и Кастор растели в голяма обич помежду си и станали прочути герои.Фиг. 8. Женски Меркуриев тип
Полукс, който, имал божествен произход, бил безсмъртен – това е белият брат, защото доброто и прогресът са безсмъртни и вечни. А Кастор, който имал за баща обикновен, земен човек, е черният брат, който е смъртен. Така е изнесено в легендата: злото и спънките на прогреса на човешкия род са конечни и ще свършат когато и да било. Тук се прокарва и идеята, че доброто и злото вървят засега заедно, едно до друго. Това също картинно е изразено в една древна мъдрост: „Когато фенерът свети, най-тъмно е под него." Това е ясно изразената тясна връзка между светлината - доброто, и тъмнината – злото.

При наблюдение с телескоп Меркурий има фази както и при Луната.

Той обаче трудно се наблюдава, защото, както вече отбелязахме, неговото максимално отклонение от Слънцето е само 28 градуса. Затова той може да се наблюдава само когато е в най-голямо отклонение, и то само близко до хоризонта, след залеза на Слънцето,като вечерна звезда, или преди изгрев - като утринна звезда.

Господстващата психологическа черта при хора с ясно и силно влияние на Меркурий е бързо да се приспособяват и нагаждат към всяка нова обстановка и да използуват възможно най-добре всички изгоди, които тази обстановка може да им даде. Също те преуспяват и се срещат навсякъде, където има повече да се приказва, отколкото да се иска. Лесно блясват със своите приказки, но всред хората с по-ниско интелектуално равнище. Дълбоки познания не обладават и обичат да се изтъкват, че много и всичко знаят.


Каталог: vehadi -> menu -> b15 -> novi tekstove
novi tekstove -> Та и лицето като израз на човешката природа
novi tekstove -> Книга трета ръцете като израз на човешката
menu -> Когато говорим за окултната страна на живота и явленията, подразбираме онова, което произтича от свръхсъзнанието. В природата има две същности: външна обусловена от съзнанието и самосъзнанието
menu -> Учителя беинса дуно
menu -> Книга за здравето здраве, болести, начин на живот, лечение, рецепти, формули, песни човешкото тяло устройство
menu -> Теодор Попов ■ Терапия и профилактика чрез изкуство
menu -> Връзки между растителното и човешкото царство
menu -> Беинса дуно (Учителя Петър Дънов) светът на великите души


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница