Николай дойнов два ключа към една необикновена книгастраница14/17
Дата21.07.2016
Размер3.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ЛУНАТА
В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти типове Луната подсилва стремежа към по-голяма контактност и общителност с хората, особено с тези от противоположния пол. При по-примитивните и с лоши аспекти типове дава по-ясно изразен подтик към полово влечение.

В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти типове имаме една всестранност за изява, известност, популярност всред обществото. При по-примитивните и с лоши аспекти - към любопитство и намесване във всяка работа.

В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти типове - голяма памет, подсилва чувството за необходимост да изпълнява своите обещания и задължения, също и способност към бързо схващане и разбиране на всичко. Ако индивидът е много издигнат и е със силни позиции на Меркурий и Луна, то имаме стремеж към литературни изяви. При по-примитивните и с лоши аспекти типове - едно притъпяване на паметта и неизпълнение на обещанията и задълженията.

В Рак (собствен зодиакален знак) при по-издигнатите и с добри аспекти типове придава на родения пълноценно всички добри свои качества. При примитивните и с лоши аспекти типове - отпуснатост, клоняща към мързел.

В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти Луната дава едно укрепване на здравето и устойчивост срещу неблагоприятните условия, стремеж към заемане на по-отговорни длъжности. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към похабяване на здравето и незаслужено изтъкване пред другите.

В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към занимание с по-идейния свят, приемане на по-нови идеи. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към приспособяване на приетото от околната среда.

Във Везни при по-издигнатите с добри аспекти подхранва способността към изкуствата, подобрява въображението и умението към рисуване. При по-примитивните и с лоши аспекти дава една отпуснатост и незаинтересованост на индивида към всичко.

В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж към пътувания, промяна на професиите. При по-примитивните и с лоши аспекти - прекалена привързаност към всичко свое и неприятни разправии в семейството с правене на неуместни забележки.В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти - стремеж и разположение да бъде в услуга на околните и по-добро бащинско отношение към всичко и всички. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж и жажда околните да му бъдат в услуга и за най-малките неща и не рядко склонност към презрение и надменност спрямо околните.

В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти дава подтик към грижовност и внимание към нуждите на близките в семейството. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към затвореност, скритост, недоверие, предпазливост, ревност.Във Водолей при по-издигнатите и с добри аспекти стремеж към промени и новости в домашната обстановка. При по-примитивните и с лоши аспекти - вечно неодобрение и промяна на всичко, което има в домашната обстановка.

В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти Луната подсилва интуицията, а също и подтика към меко, топло отношение към най-близките членове на семейството, с един стремеж за задоволяване нуждите им, преди още те да са ги изявили. При по-примитивните и с лоши аспекти - хлабава, принизена привързаност към семейния институт.


МЕРКУРИЙ
В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти - активизира ума, подхранва умението, способността да разисква поставените въпроси и способността за говорене и по-добро изказване. При по-примитивните и с лоши аспекти - към една ненаситна заядливост и склонност да се] обажда къде трябва и не трябва, стремеж към бъбривост.

В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти дава подтик към всестранни интереси и по научни въпроси. При по-примитивните и с лоши аспекти - едно не на място любопитство и тъпсене на материални интереси и лична изгода.

В Близнаци (собствен Зодиакален знак) при по- издигнатите и с добри аспекти Меркурий дава на родения всестранно и пълноценно всички свои добри качества. При по-примитивните и с лоши аспекти - неприятните негови влияния.

В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти имаме голяма мекота и отстъпчивост при разискване на поставените въпроси, а също и по-малка привързаност към своето. При по-примитивните и с лоши аспекти - променчивост в становищата и възгледите и остра привързаност към всичко свое.

В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване на моторната памет, способността за учене на езици, умението да говори и обяснява научни въпроси. При по-примитивните и с лоши аспекти - липса на определен стремеж по практичните въпроси на живота.

В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж и интерес към разискване на по-идейни въпроси. При по-примитивните и с лоши аспекти - желание да се отрича общоприетото и стремеж към атеизъм.

Във Везни при по-издигнатите и с добри аспекти Меркурий дава умение за ораторство, рецитаторство, добро правене на всичко, условия за изява в изкуството. При по-примитивните и с лоши аспекти - една неискреност и търсене на материален интерес от дружбата си с хората и най-вече при любовни отношения с тези от противоположния пол.

В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти имаме голяма възбуда на ума към по-сериозните и големи въпроси, свързани с уредбата на човешките общества. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към грандомания и налагане на своето разбиране.

В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към знания, науки, материални придобивки. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж да се изтъква, че знае повече от всички други, да лъже и също да придобива материални ценности, но по нереден начин.

В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подтик към разумно и пестеливо отношение към материалните ценности, стремеж към по-задълбочено и научно проучване на всички въпроси, към които има интерес. Към по-примитивните и с лоши аспекти - скъперничество, а също и стремеж към необосновани с нищо приказки, философии и софизми, също и едно задълбочаване в дребнавостите.

Във Водолей при по-издигнатите и с добри аспекти - стремеж към разумно оригинални подтици за мислене и постъпки, разискване на нови идеи. При по-примитивните и с лоши аспекти - неестествени и чудати мисли и прояви, склонност към хазарт.

В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж и интерес за знания към по-духовни въпроси, способност за долавяне на идеи, които ще дадат възможност за правилно разрешение на поставените задачи. При по-примитивните и с лоши аспекти хора имаме една малки занесеност, малко по-трудно долавяне на реалната обстановка и лесно поддаване на лъжи и измами.


ВЕНЕРА
В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти Венера активизира чувствата и стремежа към изкуствата. При по-примитивните и с лоши аспекти - склонност към дразнещо отношение в чувствата, а също и притъпяване на стремежа за проява в изкуството.

В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме по-голяма широта и богатство в чувствата, по-всестранна, мека и топла тяхна изява, най-вече в изкуствата, особено в пеенето. При по-примитивните и с лоши аспекти - същото, но с принизена форма.В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж и възможност ръцете да дадат възможност за добра изява в изкуствата, а също и разположение към литературно творчество и дар-слово. При по-примитивните и с лоши аспекти - една неискреност и подчертано сметкаджийство в отношенията и връзките с противоположния пол.

В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подтик към по-меки, топли, мили чувства както към по-близките, така и към тези от противоположния пол, добро въображение и стремеж към изобразителното изкуство. При по-елементарните и с лоши аспекти - към мързел.

В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти Венера подсилва стремежа към изкуства, особено към приложните, дава едно вътрешно желание да се подчертава, че те са нещо повече от онова, което другите в тази област могат да дадат. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме неустойчивост на чувствата, жажда и стремеж за налагане на своето.

В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти имаме едно разположение за помощ към околните, по-голяма идейност в чувствата При по-примитивните и с лоши аспекти имаме една подостреност към всичко, постигнато от другите.

Във Везни (собствен Зодиакален знак) при по-издигнатите и с добри аспекти имаме пълните и ясно изразени качества, които Венера дава в своята добра изява, преди всичко в подтиците към изкуството. При по-елементарните и с лоши аспекти - същото, но в по-ниски полета, а също и една неискреност във всяка проява.

В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване и ясно изразени прояви на чувствата, често пъти дотолкова, че всяко желание се постига. При по-елементарните и с лоши аспекти имаме рязко и неочаквано ликвидиране на чувствата, на любовта към обекта - любимия човек от противоположния пол.

В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме обилие и богатство на чувствата към всички и най-вече към обекта от противоположния пол. При по-елементарните и с лоши аспекти имаме същите чувства, но само с външен ефект - неискрени, фалшиви и често пъти с един израз на презрение.

В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти имаме задълбоченост и устой в чувствата. При по-елементарните и с лоши аспекти - повърхностност на тези чувства, липса на устои и стремеж към потъпкване и ликвидирането им.

Във Водолей при издигнатите и с добри аспекти имаме израз на бурна обич и разположение към всичко живо - птици, животни, котки, кучета, коне, а също и към любимия човек. При по-елементарните и с лоши аспекти – подчертана капризност в изявата на чувствата и често, без никакви сериозни причини, скъсване, ликвидиране на любовта към човек от противоположния пол.

В Риби при издигнатите и с добри аспекти имаме израз на меки, мили, нежни, по-възвишени чувства. При по- елементарните аспекти лъха един хлад в чувствата, един стремеж да се подхлъзне, да се измами в чувствата човек, който се обича.
МАРС
В Овен (собствен Зодиакален знак) при по-издигнатите и с добри аспекти ще се прояви по-пълното и цялостно влияние на Марс от неговата добра страна и сила в борбата му за справедливост и защита на слабите и онеправданите. При по-елементарните и с лоши аспекти подсилва жаждата за борба, грабеж и грубост.

В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти ще придаде една всестранна активност във функциите на жлезите в организма, което в много случаи дава по-добре оформени мускули и по-висок ръст, а също и човек с добра обхода към другите. При по-елементарните и с лоши аспекти - същото, само че в груба форма и израз.В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти ще имаме разположение към разискване на по-научни въпроси, подобряване на ораторските способности. При по-елементарните и с лоши аспекти имаме стремеж към заядливост и желание да се обажда къде трябва и не трябва (бърборко).

В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти Марс създава едно разположение към общуване с хората и една привлекателност в полово отношение. При по-елементарните и с лоши аспекти имаме грубост в отношенията към хората и партньора по любов.

В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж към господство, физическа издръжливост, спортуване. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме същото, но в една по-груба форма, едно огрубяване в отношенията си към околните, поради желанието им да ги съветват и напътстват.

В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към борба за по-нови идеи и тяхното проповядване. При по-елементарните и с лоши аспекти - стремеж към отричане на приетите от околните идеи.

Във Везни при по-издигнатите и с добри аспекти Марс дава подсилване на стремежа всяко нещо да бъде по-добре направено, влагане на изкуство във всяка дейност. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към прибързано и недобро изпълнение на всяка задача.

В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване на енергичността и неуморимостта у човека при всяка дейност, склонност към две крайни изяви – по-твърдо отношение към всички и изненадващи резки промени към по-меко. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме същото, но в много по-груба форма, което създава физически и психически сътресения.

В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме проява на всестранна и спокойна дейност при творческите процеси. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме една припряност и с нищо неоправдана привързаност по всички направления в осъществяването на задачите.

В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване на устойчивостта в постигане на всичко. При по-примитивните и с лоши аспекти създава подсилване на жаждата към обсебване на чуждото.

Във Водолей при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към изява в по-нови направления, към по-оригиналното. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към лошото оригинално, щурашкото.

В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти имаме едно подсилване на меките и благородни чувства на човека към околните. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме хлад и незаинтересованост към нуждите на околните.


ЮПИТЕР
В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване за постигане както на материални ценности, така и за научни знания, а също и при осъществяване на всяка задача, ясно изразена смелост при всяко творчество. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме жажда за изтъкване пред другите, надценяване на собствените възможности при реализирането на всяка поставена задача.

В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти Юпитер дава стремеж към всестранност в изявата за творчество и обхващане на по-широк кръг задачи. При по-примитивните и с лоши аспекти - разхвърляност и липса на система във всяка работа.

В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти - стремеж към по-голямо занимание за постигане, придобиване на знания, опитност и материални ценности. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж да се изтъква, че всичко знае, а също и жажда за присвояване на материални ценности, но и по незаконен път, чрез измама и кражба.

В Рак при по-издигнатите и с по-добри аспекти придава на индивида бащинско отношение към близките и към всички, готовност за подкрепа и помощ. При по-примитивните и с лоши аспекти всичко това е с един фалшив оттенък.

В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти Юпитер дава един стремеж към ритуалност, придаване на по-голяма тържественост при обществени прояви. При по-примитивните и с лоши аспекти – същото, но в една по-принизена форма и подчертава преди всичко себе си, изразено честолюбие.

В Дева при по- повдигнатите и с добри аспекти - стремеж към привързаност и изнасяне на нови идеи в творчеството. При по-примитивните и с лоши аспекти - отричане и неблагосклонно отношение към онова, което имаме в идейния свят за творческите процеси.

Във Везни при по-издигнатите и с добри аспекти – подсилване на стремежа към голя замах и прилив на сила във всяка творческа насока, също и подтик към големи материални придобивки. При по-примитивните и с лоши аспекти – склонност към грандомания и необмислено разточителство.

В Стрелец Юпитер е в собствен знак. При по-издигнатите и с добри аспекти ще даде пълноценен израз на всички добри свои влияния. При по-примитивните и с лоши аспекти - влиянието на неговите отрицателни качества, презрение към всички, от които нищо повече не може да се очаква

В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти дава възможност за добра организираност в осъществяване на всеки творчески процес (добър организаторски талант). При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж за залавяне с много задачи, една разпръснатост на вниманието, която отнема възможността за осъществяване и постигане дори на една от тях.

Във Водолей при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към прилагане на по-оригинални и нови методи в осъществяването на всяка задача. При по-примитивните и с лоши аспекти - подчертано честолюбие, а в творчеството - неприемливи методи и похвати.

В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти - подтик за прилагане на по-меки и с по-голям финес методи и похвати при изпълнението на всяка задача, дипломатичен талант, умение да изглажда всичко неприятно. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме един полъх на фалш, увереност, че влага нещо ново в творчеството си, но всъщност нищо ново; в отношенията му с хората е налице неискреност – едно говори, друго мисли.
САТУРН
В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти придава една голяма активност, замисленост, по-задълбочено търсене на изход във всяка задача. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме един оттенък към вечно недоволство и стремеж към присвояване на чуждото.

В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към всестранно и задълбочено търсене на истината с по-голяма мекота и липса на дребнавост. При по-примитивните и с лоши аспекти - същото, но в една по-груба и елементарна степен.

В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти Сатурн дава стремеж към задълбочено мислене, търсене на причините и последствията на всяко явление (събитие), стремеж към разумно отношение и използуване на всички материални ценности. При по-примитивните и с лоши аспекти - заяждане, взиране и в най-дребните неща, а също и скъперничество.

В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти придава стремеж към полезна и приятна загриженост за нуждите на близките, най-вече в тесния кръг на семейството. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме притъпяване на тази загриженост, подтик към затвореност, необщителност, предпазливост, подозрителност.

В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж за създаване на ред, порядък, добра и разумна пресметливост за всяко начинание. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж за критика и недоволство.

В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти - стремеж към мислене, проповед, назидание, излагане на по-непопулярни идейни течения. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме едно фанатично отношение към някои приети идеи.

Във Везни при по-издигнатите и с добри аспекти Сатурн дава стремеж към по-голяма задълбоченост и устои на чувствата, влагане на по-задълбочена мисъл във всяко творчество. При по-примитивните и с лоши аспекти - липса на устои в чувствата и една повърхностност в творческите процеси.

В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти имаме голям изблик на енергия и устои при постигане на всяко нещо. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме устои и прилив на сили, но в постигане на лоши задачи и замисли (отмъщение).

В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме устрем към поемане на големи и отговорни задачи, прилагане на разумни методи за благополучно осъществяване на всяка приета задача. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към приемане на много подтици и задачи за изпълнение, но с неясни, безредни методи и с една разпръснатост на вниманието към тях.В Козирог Сатурн е в собствения си Зодиакален знак. При по-издигнатите и с добри аспекти имаме пълна и всестранна изява на положителното влияние на Сатурн. При и по-примитивните и с лоши аспекти имаме отрицателното, неприятно негово влияние.

Във Водолей при по-издигнатите и с добри аспекти имаме задълбочено и всестранно мислене при вземане на решения, без прибързаност. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме една прибързаност и необмисленост при всички случаи, когато ще трябва да се взема решение за действие.

В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти имаме зареждане на по-задълбочени идеи и устои в тяхното осъществяване. При по-примитивните и с лоши аспекти - некачествени идеи и незаслужен напън за тяхното осъществяване.
УРАН
В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти Уран дава склонност към по-голяма смелост и решителност в осъществяването на всичко ново и по-различно от това, което имаме. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме същата смелост и решителност, но към по-неразумни и неприемливи задачи.

В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме условия за зараждане на много по-особени идеи и подтици за тяхното осъществяване. При по-примитивните и с лоши аспекти - същото, но от по-елементарно и грубо естество.

В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти - подтик на мисълта към нови сфери на знанието и похвати в осъществяването на задачите. При по-примитивните и с лоши аспекти мисълта блуждае из едно безредие и непоследователност.

В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти - стремеж към новости и разумни промени в домашната обстановка. При по-примитивните и с лоши аспекти - също стремеж към промени, но изразяващи по-скоро едно безредие.

В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване на нервната система и кръвообращението и по-пълно и правилно реагиране при всички възбуди. При по-примитивните и с лоши аспекти - по-голяма нервност и остри реакции при всяка възбуда.

В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти Уран подсилва интереса към приемане на нови и грандиозни идеи за устройството на обществото и изказвания в тази насока При по-примитивните и с лоши аспекти имаме стремеж подтик към отричане на съществуващите порядки в човешкото общество, стремеж към анархия.

Във Везни при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към оригинални, нови изяви в изкуството, разположение и любов към животни, рибки, птици и пр. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към резки и неблагоприятни отношения към околните и към партньора по любов, а в изкуството - чудачество.

В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж към големи, оригинални, величави задачи, изискващи могъщи енергии, прилив на сили за тяхното осъществяване. При по-примитивните и с лоши аспекти, поради липса на условия за осъществяване наясно изразена задача, надигнатите могъщи сили се сгромолясват върху главата на индивида и му причиняват големи страдания.

В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти - силен и ясно изразен стремеж към оригинално творчество, съпроводено с голямо старание и изпълнителност. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме отчасти същото, но от по-принизено естество, а също и голямо честолюбие.

В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти имаме по-задълбочено приемане и обмисляне на нови оригинални идеи. При по-примитивните и с лоши аспекти - прибързана и необмислена привързаност към някои идеи (фанатизъм).

Във Водолей Уран е в собствения си Зодиакален знак. При по-издигнатите и с добри аспекти имаме всестранното и пълно влияние на Уран в неговата добра форма При по-примитивните и с лоши аспекти имаме всички лоши негови влияния върху индивида.

В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подчертани морални качества, стремеж към чувства на уважение и внимание към по-възрастните и издигнати хора, пък и към всички, едно изразено възпитание. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме незачитане, сурово и хладно отношение към всичко и всички.


НЕПТУН
В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти Нептун подсилва чувствителността, изразена в благородно съчувствие и желание за помощ. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме хлад, незаинтересованост, несъчувствие.

В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти дава една широта, топлота в отношенията, а също и подтик към изкуствата, особено пеене.

В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти дава ясно интелектуално долавяне при разрешаването на всеки въпрос и задача, която вълнува човека. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме склонност към изпадане в заблуда, и измама.

В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти имаме добре изразена интуиция, преди всичко за по-топло съчувствие към най-близките си - деца, партньор по женитба, предугаждане на техните нужди и старание за тяхното задоволяване, преди още те да са споменали за тези нужди. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме израз на несериозно и незадълбочено отношение към женитбата и партньора.

В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти Нептун дава израз на по-голяма мекота и приятност на индивида, приятен е и се посреща навсякъде, където отиде, със задоволство, подтик за изказване на съчувствие, услуга помощ към близките и всички околни. При по-примитивните аспекти имаме изострена чувствителност, липса на съчувствие и стремеж да преувеличават всичко преживяно

В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж към по-възвишени идея и тяхното разискване. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към отричане на приетите идеи без каквото и да било основание.Във Везни при по-издигнатите и добри аспекти имаме подсилване на стремежа за изява в изкуството, топло, мило, идейно отношение в любовта. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме един полъх на хлад в чувствата и стремеж за измама на партньора по любов,

В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекта имаме голям прилив на сили и ясно изравни чувства, възможност за постигане на желанията. При по- примитивните и с лоши аспекти – хлад, рязка промяна в чувствата на създадените вече любовни отношения.

В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване на мекотата в творчеството и внасяне на изкуство, умение да заглажда неприятностите в отношенията с околните. В някои случаи при много издигнатите в морално отношение хора, благодарение на подтика към доброто и милосърдно отношение към нуждите на близките и околните, налице е едно пренебрежение към себе си и своите нужди и една ясно изразена скромност, При примитивните и с лоши аспекти - стремеж към фалшивост.

В Козирог при по-издигнатите и е добри аспекти имаме добрите идеи» които са се зародили в човека и които имат възможността да се реализират, При по- примитивните и с лоши аспекти - стремеж за отмъщение.

Вън Водолей при по-издигнатите и с добри аспекта имаме подсилваме на стремежа към по-благородна обхода към всички. При по- примитивните и с лоши аспекти имаме незачитане и хладни отношения.

В Риби Нептун е в собствения си Зодиакален знак. Пра по-издигнатите и добри аспекти имаме пълноценна изява на всички добри и положителни качества, които планетното влияние дава. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме отрицателното и хладното в неговото влияние.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница