Николай дойнов два ключа към една необикновена книгастраница9/17
Дата21.07.2016
Размер3.05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

САТУРН В ДОМОВЕТЕ
В първи дом, особено когато е близо до хоризонта . Асцендента, действува силно, което се отразява както на физическото му тяло, създавайки го сухо, със слаба жизненост, така също и върху неговите психически изяви, за които вече отбелязахме. Първият дом е в опозиция със седми и ако в този (седми) дом някоя от Планетите, които създават възможност за разводи, като Марс, Уран и Плутон, то в «мъкнатите в семейния живот на този човек ще има известни сенки, поради изтъкнатите вече характерни качества, които Сатурн дава.

Във втори дом Сатурн подсилва вътрешните качества, които той дава на човека.

В трети дом дава на човек едно по-добро отношение към материалните, осезаемите неща. Такива хора са добри земеделци, миньори, скулптори, също и хора, които с голямо умение ръководят възложената им работа, спазвайки всички необходими елементи за нейното изпълнение. Те влагат повече мисъл, разсъдък, съображение и не допускат никакво отклонение от установените порядки, правила, когато ще трябва да извършат нещо.

В четвърти дом Сатурн показва, че роденият ще бъде поставен в семейството, където се е родил, при лош; оскъдни, неблагоприятни и ограничителни условия, както материални, така и по отношение на възможността за свободна изява. Нерядко такива деца са подхвърлени или изоставени от своите родители.

В пети дом роденият ще изживее тежка мъка от липсата на добро, мило и топло отношение (любов), както от човека на противоположния пол, така и от децата си.

В шести дом роденият ще има мъчителна и неприятна грижа около някой близък болен човек.

В седми дом роденият ще бъде при тежки и мъчителни условия в семейния си живот, условия, при които разводът мъчно ще може да се избегне. Тези условия произлизат преди всичко от хладните и студени отношения, създадени от качествата, които Сатурн дава и носи, също и от неприятните разправии между съпрузите, произхождащи в повечето случаи от ревност, съмнение, подозрение и незаинтересованост към партньора.

В осми дом Сатурн повече или по-малко е парализиран в своето влияние, обезсилен е и по-малко смущава живота да родения.

В девети дом дава на родения мрачно, тъжно нерадостно гледане на живота, слаб оптимизъм, жажда и стремеж критично да се отнася към всичко и към всички, винаги да оправя хората.

В десети дом Сатурн дава умението да се влага мисъл, ред и точност във всяка работа. Тези хора са добри ръководители.

В единадесети дом роденият ще има връзки с много по-възрастни хора, които с готовност ще му; помагат в живота, в работата му, а също така и в заемане на служби. Много често партньорът в женитбата е значително по-възрастен. Отношенията му са по-задълбочени, а не само приятелски, с тези по-възрастни хора.

В дванадесети дом Сатурн предразполага към справедлив ред, към желание да назидава, да упътва другите към един разумен ред, често правейки това чрез литературни творби.


АСПЕКТИТЕ НА САТУРН С ОСТАНАЛИТЕ

ПЛАНЕТИ
С УРАН при съвпад и добри аспекти имаме човек, който притежава активна, спокойна мисъл и способност ш взема разумни решения, когато това се налага. При лоши аспекти имаме човек, който прибързва нервно, без достатъчна задълбоченост и пресметливост мисли и взема решения по въпросите, които му се налагат.

С НЕПТУН при съвпад и добри аспекти имаме човек, който има устои и постоянство в постигане на всяка, родила се в него, идея. При лоши аспекти имаме човек с инат и склонност за зараждане на идеи, неестествени и неосъществими при дадените условия и време. Такъв човек не схваща и не разбира това и напира, прави усилия да ги осъществи.С ПЛУТОН при съвпад е много лошо - имаме човек, който в дадени моменти не може да мисли и ако мисли, то е лошо, неправилно, с вземане на неприятни решения с лоши последици. При лоши аспекти имаме злобен, отмъстителен .човек, който трудно прощава и забравя случайно нанесена му обида или всяка обхода от други хора той схваща като оскърбление, макар тя да не е такава. При добрите аспекти имаме човек, който има голям устой и решителност в постигане на всяка поставена задача. Всяка идея, дошла в главата му, е добре обсъдена и са намерени средствата нейното осъществяване.

УРАН
Следващата планета след Сатурн е планетата Уран с приет символичен знак //. Тази Планета е открита от известния английски астроном Уйлям Хершел през 1781 година. Измереният ù диаметър е около 50 800 километра със средна плътност (относително тегло) 1,60, което ще рече общата ù маса е малко по-плътна (по-тежка) от тази на водата. Планетата Уран влиза в групата на големите планети и на планетите с малка плътност (с малко относително тегло). И тук, както при Юпитер и Сатурн, съществуват странни и неприемливи хипотези за планетния строеж. Ние приемаме, както и при всички Планети и Слънца с малка плътност, че Уран има твърдо кълбо (като това на Земята! с диаметър около 17 000 километра (с около 4 200 километра по-голям от този на Земята) и атмосферен слой около него с дебелина около 18 000 километра. Че наистина на Уран има атмосфера, говори фактът, че неговият видим диск е доста сплеснат при полюсите, което е резултат на бързата му ротация. Измерено е, че този атмосферен слой се завърта около своята ос за 10 часа и 50 минути. И тук, както при Юпитер и Сатурн, ще приемем, че атмосферната обвивка се завърта за време, различно от това, за което самата Планета се завърта. Ние приемаме, както и при другите два случая. Че самата Планета се върти много бързо, и за по-голям ефект ще приемем, че тя се върти в обратна посока, за да се получи сила, частен израз на която е топлината и светлината. Вярно е, че поради грамадната си отдалеченост тези два феномена едва се констатират. Наблюденията все пак показват, че по повърхността на Уран могат да се видят само слабо изразени по-светли пояси върху екваториалната област. При разглеждане на спектъра на светлината, която той отразява от Слънцето, и на светлината от бледите екваториални ивици намираме, че по него съществуват много тъмни линии, което говори за активни процеси на поглъщане, ставащи на тази Планета. Ние приемаме, че на Уран има активни процеси, защото направихме извода, че колкото една Планета е по-далеч от Слънцето, толкова тя по-рано се е образувала, има дълъг еволюционен път, който е довел и до по-съвършена изява на живот, а за живота е необходима сила, частен случай на която е светлината и топлината. Силата, която се създава на Уран, е необходима за проява на живота там. И когато космична станция, изпратена към далечните Планети, мине край Уран, тя ще потвърди голямата активност на процесите, които има на тази Планета. Всичко това и други характеристики придават на силовите течения, изтичащи от Уран, и на неговото, влияние върху живота на Земята и върху човека голяма активност в решенията и творчеството, необходими за всяка задача. А по-тънкият атмосферен слой придава по-малка задълбоченост и ровене в дребнавостите, които има мисловната дейност на хората под силното влияние на Уран при обсъждане на въпроси и задачи, предстоящи за изпълнение. Обратното е при Планетите с дебел слой атмосфера, какъвто е случаят със Сатурн.

Със своите бързо реагиращи силови течения влиянието на Уран има отношение към нервната система на човека и към сетивата в живите форми на Земята. Когато в даден човек влиянието на Уран е силно изразено, то неговата нервна система е много добре развита и остро и бързо реагира на най-малка възбуда. Тази богата енергия на силови течения от Уран идва не само от произведената там сила, за която споменахме, но още от особеното и странно положение на неговата ос на въртене, а също и от Зодиакалното съзвездие Водолей, с което Уран има отношение.

Известно е, че плоскостта на екватора на Уран сключва с плоскостта на неговата орбита ъгъл, който е повече от 90 градуса, по точно 98, което ще рече, че неговата ос на въртене лежи в плоскостта на орбитата му. Докато при другите Планети оста има по-големи или по-малки отклонения от перпендикуляра към плоскостта на тяхната орбита, както е при Юпитер, при който, както отбелязахме, е почти перпендикулярна. Това особено положение на Урановата ос на въртене говори, че той се върти обратно. Значението на тази ротация за влиянието на Планетата е особено силно и характерно за търсене на новото, на това, което не е било и не е върху Земята, в създаване на какви ли не същества, чудни по своята външна форма и възможности, особено по-старите океански видове и насекоми. Това говори също, че при катастрофата в Слънчевата система Уран е пострадал много Тези белези говорят също, че той е приел от Черното слънце, предизвикало катастрофата, грамадна разрушителна сила особено със своето влияние да предизвиква безредия, особени и странни изяви. Ето защо Уран със своето влияние върху даден човек създава могъща устойчива сила и постоянство в постигане на неговите идеи. При издигнатите типове това се изразява в усърдно търсене на новаторства, революционни идеи за ново общество и нови държавни устройства. Всички революционери са под силното влияние на Уран. Той създава също стремеж и успех в постигане на рационализации и гениални открития. При нисшите типове имаме принизени, неестествени, неприемливи чудачески изяви. И едните, и другите се привързват с голяма жар и устой в постигане на поставените задачи, внасяйки винаги нещо ново. В човешкия организъм силното влияние на Уран, особено при лош аспект с Луната, създава в някои клетки и тъкани от неговия организъм стремеж да се откъснат от приетите порядки, започвайки своеволно да се делят и развиват, което създава злокачествените разраствания.

Уран е отдалечен от Слънцето средно на разстояние около 20 Астрономически единици, спазвайки закона на Тициус - Боде. Това говори, че въпросите и задачите, които занимават и вълнуват човешкия род в настоящия момент, не са далеч и са присъщи за разрешаване от Урановите типове, макар че те искат да ги разрешат по нов начин и с нови средства. Когато е най-далеч от Слънцето, той отстои на едно разстояние от 3 004 милиона километра, а най-близо - на 2 740 милиона, което дава разлика от 260 милиона километра. Това говори, че орбитата му все пак не е много разтеглена и показва, че влиянието му върху Земята, живота на нея и върху човека не се колебае в големи размери.

Уран идва най-близо до Земята, когато застане на правата линия Слънце - Земя - Уран, на около 2586 милиона километра, което е противостояние (опозиция), а е най-далече, когато е върху правата линия Земя - Слънце - Уран при т.нар. съвпад, на едно разстояние от 3153 милиона километра. Тук имаме разлика от 570 милиона километра, която е значителна и говори, че въздействието на Уран е много по-силно при опозиция и много по-слабо при съвпад.

Уран обикаля около Слънцето за 84 земни години, като се движи със средна скорост от 6 киломитра и осемстотин метра в секунда. Благодарение на положението, което има неговата ос на въртене, при съответната обиколка около Слънцето се получават дълги периоди на ден и нощ, на зазоряване и вечерен полумрак. Всичко това говори, че неговите влияния създават дълги и бавно протичащи ефекти и събития.

Уран засега има пет спътника. Два от тях бяха открити от Уилям Хершел в 1787 година; други и два - от изтъкнатия астроном Ласел в 1851 година, а петият беше открит от американския астроном Кьойпер. В 1978 година бяха открити на Уран система от пръстени, подобни на тези при Сатурн. Тези пръстени, непонятно за нашите представи, са черни, т.е. те не отразяват слънчевата светлина (Албедото им е едва два процента) като се има предвид, че саждите отразяват около 8-10 процента от падналата върху тях светлина. Спътниците са малки и със своите качества съвсем ясно говорят, че не са истински, а са късове от разрушената Планета аетон. Пръстените също не са нищо друго, освен такива късове, попаднали в зоната на Рош на самата Планета. Това е станало и със Сатурн, при който късовете са се раздробили, образувайки простени. Урановите спътници и особено пръстените оказват със своите силови течения крайно лошо и отрицателно въздействие, особено при по-примитивно изградените типове. Те предизвикват нервни депресии, отпадане на силите, неочаквани и разрушителни нервни възбуди, създаващи неестествени подтици и тласкащи към решителни крайности, дори към самоубийство, незачитане на природните порядки в човешкия организъм от страна на някои клетки и тъкани, при което се оформя злокачествено заболяване. Това заболяване е демонична проява на спътниците и пръстените на Уран. Хората под силно ураново влияние има нужда от чист планински или крайморски въздух, наситен е животворния елемент на кислорода,защото е известно, че за да реагира правилно, нервната система на човека трябва да бъде задоволена с кислород. Установено е че тя има нужда от 20 пъти повече кислород, отколкото другите системи в организма.

Според Саабей за създаването и оформянето на планетата Уран са взели участие Небесните образувания от Зодиакалното съзвездие ВОДОЛЕЙ. Това съзвездие се вижда най-добре през нощите от август до октомври. В него Слънцето престоява от 22 януари до 22 февруари. То заема обширна област от Небесната сфера. С просто око в него могат да се видят около 90 звезди, но само седем от тях са по-ярки от четвърта звездна величина. В него съществува нещо изключително важно, характерно и особено: една звезда с необикновено висока температура от 130 000 градуса, която е създала светла мъглявина от светещи силови частици. Тази мъглявина има размер 300 000 Астрономически единици, или с други думи, за да получим диаметъра ù, ще трябва да умножим 300 000 по 150 000 000 километра. Звездата, която е в центъра на тази мъглявина, е влязла в един нов етап на своята еволюция като звезда - Слънце, етап, при който тя започва да се разпада на много активни светещи силови частици, които, разпространявайки се със скорост 2000 - 3000 километра в секунда, образуват този светъл облак, който и в момента (до нейното пълно разпадане) продължава да нараства. В този светъл облак ще се създадат условия за създаване на нови Небесни образувания, които ще оформят нова звездна система - нова галактика. В момента там е налице нов етап на еволюционния процес. Това именно събитие във Водолей подсилва влиянието на Уран за търсене и създаване на нещо ново. Защото всяка нова творба в Природата е нещо, което досега не е било; тя не приема нещо да се повтаря и винаги в своята непрекъсната творческа проява създава нещо ново. И във Водолей се създава един нов свят - нова галактика, която със своите качества и особености никога не е била.

На съзвездието Водолей Саабей е дал образа на наведен човек, държащ делва, от която изтича обилна струя вода, С делвата е символизирана звездата, която е достигнала краен етап в своя еволюционен път. А обилната струя вода, която изтича от делвата-звезда, са обилните потоци от светли силови частици, които създават зародишите на новите Небесни образувания, които ще имат възможност да се развият в тази благодатна среда. За това силно по своите влияния съзвездие Саабей и древните звездобройци са създали чудна по своето съдържание и смисъл легенда, отразяваща ясния стремеж на Природата да замени съществуващия живот, ред и порядък с нещо ново. Ето накратко и самата легенда: някога хората били много лоши и не правили нищо друго, освен да воюват помежду си. Затова всемогъщият господар на света решил да премахне този човешки род и да създаде нов. В това човешко общество имало само един мъж и жена, които били добри, възпитани и благородни хора: мъжът бил син на Прометей и се наричал Девкалион, а жена му се казвала Пира. По съвета на баща си Девкалион направил голям ковчег - кораб, с който да могат да се спасят от идващия потоп. Тъкмо направил кораба и го напълнил с храна, започнал проливен дъжд, дни и нощи непрекъснато валяло, водата започнала да залива Земята и все повече да се издига, покривайки всичко. Издавили се хората и животните, навсякъде се виждала само вода. Дни и нощи се люшкал корабът, докато достигнал показващ се над водите връх.

Дъждът престанал. Девкалион и Пира излезли от кораба и зачакали, като изпитвали страх от самотата сред безкрайната вода. Постепенно тя започнала да спада, а късчето земя, на което били Девкалион и Пира, ставало все по-голямо. След няколко дни водата се оттекла и се показала безжизнена и безлюдна земя. Още по-скръбно станало на Девкалион и Пира от тази мъртва пустиня, но поради тяхната доброта всемогъщият господар на света бил готов да изпълни всяко тяхно желание. Девкалион и Пира помолили всемогъщия отново да насели Земята с хора, с нови хора. Всемогъщият разбрал желанието им и чрез свой пратеник им наредил да слизат по планината надолу и да хвърлят зад гърба си камъни. Когато слезли долу и се обърнали, видели зад себе си много хора. Камъните, които хвърлил Девкалион, се превърнали в стройни, красиви и благородни мъже, а камъните, които хвърляла Пира - в прекрасни жени. Така дошли новите хора на Земята- новото. Камъните не са нищо друго, освен символ на силовите частици, които тази звезда изхвърля, за да създаде новите Небесни образувания, новото общество от звезди и Планети – новата галактика. Затова съзвездието на Уран Водолей е толкова силно със своето влияние за създаването и стремежа към новото.

Известно е, че оста, около която Земята се върти, се люлее и в продължение на около 25 800 години описва една конусна повърхнина, сочейки в продължение на около 2150 години със своята ос към едно от дванадесетте Зодиакални съзвездия. Този период, според характера на Небесните образувания в даденото съзвездие, определя епохи и ери в историята от живота на Земята и човешкия род Тези големи периоди не са така строго определени за годината на своето начало. При известни случаи има отклонения чрез ускоряване или забавяне на периода. Така например с идването на Христа оста на Земята е започнала да сочи Зодиакалното съзвездие Риби. Според добре осведомен човек Земята от 1914 година е влязла в Зодиакалното съзвездие Водолей, т.е. в ерата на Водолей. И наистина трябва да приемем по един безспорен начин, че още от началото на тази ера е налице необичайно развитие на науките, които поднасят все нови и най-неочаквани открития, които, от една страна, улесняват и тласкат бързо напред човешкия прогрес, но, от друга страна, могат да унищожат както човешкия род, така и всички негови постижения. Оста, сочейки с единия си край съзвездието Водолей, с другия - противоположен край, сочи Зодиакалното съзвездие Лъв. Това съзвездие със своите Небесни образувания, изтичащи сили и влияния, които оказва на човешкия род, го тласка и създава у него жажда за господство в света.

Изтъкнахме, че планетата Уран със своето влияят има отношение към нервната система у човека. При силното и ясно изразено негово влияние имаме човек, от цялата фигура на който лъха напрегнатост, устрем за действие от бликащи в него идеи, носещи новото. Следователно тялото на такъв човек не може да бъде дебело и тромаво, а ще има среден ръст, стройно на вид и израз, живо, подвижно, с отмерени и целенасочени движения. В такъв човек има само необходимите мускули за бърза реакция и действия н нищо излишно. Главата е добре оформена, без да е голяма и заоблена, формите по нея имат малък радиус на кривината, което отразява бързина и активност във всяко направление Косата е тъмна, не много обилна и гъста, не е гладка, а е накъдрена по особен начин, космите не са дебели. Челото не е много голямо, има формата на трапец с голямата си основа над очите, при веждите. Горната част на челото (там, където се Сатурновите центрове) не е много развита, но мозъчните центрове, които са намират над тях (под края на косата, която свършва до челото) са добре развити и оформени. Силовите течения на Уран създават и оформят намиращите се точно там мозъчни центрове, които тласкат и създават у човек стремеж към нови идеи, нови подтици, ново отношение към всичко, нов начин на мислене, действие, рационализации, открития - изобщо центровете, които ще създадат новия човек. Такива хора не обичат да се съобразяват със съществуващото, с това, което е било и е сега по отношение на чувства, мисли и действия. Пристъпват смело и решително в постигане и осъществяване на новото. Челото, както отбелязахме, не е много голямо, но има интелигентен израз и е развито около веждите. Това говори за човек, който бързо схваща и разбира, ориентира се въвФиг. 17. Мъжки Уранов тип

всичко. Веждите са тъмни, добре изразени, не много дебели и гъсти, с малко ъгловата, но не много остра форма. Те са близо над и около очите което говори за човек, малко недоверчив, подозрителен, с една отмереност и контрол в чувствата си. Очите са тъмни и не са много големи и изпъкнали, което говори, че тези хора не са лакоми и нямат жажда за живот. Погледът е ясен и проникващ. Носът е дълъг, добре оформен, без тлъстини, показващ добра интелигентност В основата си е широк, което говори за смелост в решенията. Той е малко изгърбен, което показва, че този човек не се поддава лесно на влияния от другите; но не е и фанатичен в своите разбирания.Фиг. 18. Женски Уранов тип
Носът в края е нормално заоблен, което говори за човек, който няма пресилено отношение към чувствените наслади и доволство от добра кухня. Разстоянието от долната част на носа до горната устна е доста голямо, което показва устой в чувствата. Устата е средно голяма, с нормална дебелина на устните. Брадата е добре развита и издадена напред, не е много заострена, което говори за силна воля, но с готовност за дипломатичен подход при осъществяване на поставените задачи.

Такива са по-висшите Уранови типове. При по-нисшите имаме приблизително същото, само че формите са разкривени, неправилни и са неприятни за гледане


УРАН В ДОМОВЕТЕ
Когато Уран е в първи дом, имаме човек, които носи чертите и качествата, за които вече отбелязахме.

Във втори дом Уран подсилва изявите на вътрешната уранова природа - неговите душевни изяви.

В трети дом имаме човек, който в своята работа внася винаги новото и оригиналното. Професиите, с които "човек се занимава, са винаги с нещо по-особени от обикновените: нова техника, нови изкуства, нови методи на работа

В четвърти дом Уран действува много лошо: родения ще бъде поставен при изненадващо мъчителни положения, родителите му няма да живеят добре и в повечето случаи ще се разведат. Ще има възможност за нещастие с някой от тях или преждевременна смърт, а такова нещо може да се случи и с други негови близки роднини.

В пети дом роденият ще преживее мъчителна болезнена раздяла с любим човек от противоположния по-болезнено скъсване на любовни връзки, а също и не добро отношение на децата му към него.

В шести дом Уран създава на родения неприятни връзки и събития с братя, сестри и близки роднини, а някои от тях могат и да загинат преждевременно.

В седми дом Уран дава разводи с партньора женитба или неговата преждевременна смърт, трудно сработване с най-близките си сътрудници.

В осми дом силата на въздействието на Уран е притъпена, нервните напрежения на този човек са по-слаби.

В девети дом имаме човек, който живее с жаждата да оправя света и хората, навсякъде и във всичко да внася промени.

В десети дом общественото положение на родения - професията му, ще бъде свързана с нови области в науката, техниката и често с разни неочаквани промени в нея.

В единадесети дом Уран дава на родения връзки с хора с особени професии, занимаващи се с новости в науката и техниката, като нерядко някои от тях няма да бъде безразличен в своите чувства към този човек и е възможна женитба с него.В дванадесети дом Уран дава на родения нервни възбуди, които го тласкат към едно ново, по-високо творчество, често на литературно поприще.
АСПЕКТИТЕ НА УРАН СЪС СЛЕДВАЩИТЕ

ПЛАНЕТИ
При съвпад на Уран с НЕПТУН и добри аспекти имаме човек, който има добро, благородно уважение и почит към по-възрастните и високопоставени хора, а също така и към установените техни порядки, вярвания, изобщо една търпимост към всички техни култове. При лоши аспекта роденият ще има едно незачитане, неуважение към всички и всичко, като при точни аспекти това неуважение към високопоставен човек ще донесе нещастие и голяма неприятност.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница