Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница17/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   43

10 Репутация
Репутация
000 лвКъм 1 януари 2005 г.
Отчетна стойност

7 729

Балансова стойност

7 729За 2005 г.
Начално салдо балансова стойност

7 729

Увеличения

4 175

Крайно салдо балансова стойност

11 904Към 31 декември 2005 г.
Отчетна стойност

11 904

Балансова стойност

11 904За 2006 г.
Начално салдо балансова стойност

11 904

Увеличения

171

Намаления

(672)

Крайно салдо балансова стойност

11 403Към 31 декември 2006 г.
Отчетна стойност

11 403

Балансова стойност

11 403

В следствие на извършения годишен тест за обезценка за 2006 г. балансовата стойност на репутацията е разпределена по следните обекти, генериращи парични потоци:Репутация
‘000 лв

ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД

3 507

Централна Кооперативна Банка АД

5 311

Хемус Ер

1 079

Слънчеви лъчи България ЕАД

580

ПФК Черно море

-

ЗПАД Армеец

424

Булхимекс ООД

217

БМ Порт

164

ФБК Химимпорт Финанси ЕООД

47

ПОАД ЦКБ Сила

46

Химсин ООД

13

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ

-

ЦКБ Риъл истейт фонд АДСИЦ

5

Химимпорт Фертилайзърс ООД

3

МАЯК КД

-

ВиТиСи

-

Химимпорт Агрохимикали

1

Химснаб

6

Балансова стойност към 31 декември 2006 г.

11 403

Възстановимата стойност на обектите, генериращи парични потоци е определена на база изчисляване на стойността в употреба. При изчисленията са използвани прогнозни стойности на паричните потоци въз основа на финансови бюджети, одобрени от ръководството, които обхващат петгодишен период. Паричните потоци след петгодишния период са екстраполирани с помощта на постоянни проценти на нарастване, които са характерни за сектора, в който оперира всеки от обектите, генериращи парични потоци.


Използваните дисконтови проценти отразяват специфичните рискове, свързани със сектора, в който оперира всеки от обектите, генериращи парични потоци.
През 2006 г. не са установени индикации за обезценка на репутацията към 31.12.2006 г.
Увеличението в репутация е в резултат от следните участия, придобити през 2006 г.:

Репутация

Придобито участие
000 лв.

%


БМ Порт

164

99.00%

Химснаб

6

33.33%

Химимпорт Агрохимикали

1

49.00%

Отчетна стойност към 31 декември 2006 г.

171
Намалението в репутация е в резултат от следните участия, продадени през 2006 г.:Репутация

Продадено участие
‘000 лв.

%


Слънчеви лъчи България ЕАД

(167)

22.37%

ПФК Черно море

(500)

55.33%

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ

(5)

70.00%

Отчетна стойност към 31 декември 2006 г.

(672)За допълнителна информация по отношение на придобитите участия виж Пояснение 5.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница