Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница18/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   43

11Нематериални активи

Продукти от развойна дейност

Лицензи и патенти

Търговски марки

Програмни продукти


Ремонти на наети активи


Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

Към 1 януари 2005 г.Отчетна стойност

52

2 181

61

553

2 237

5 084

Натрупана амортизация

(51)

(956)

-

(414)

(426)

(1 847)

Балансова стойност

1

1 225

61

139

1 811

3 237

За 2005 г.Начално салдо балансова стойност

1

1 225

61

139

1 811

3 237

Бизнес комбинации - отчетна стойност

-

-

-

-

31

31

Бизнес комбинации - амортизация

-

-

-

-

(3)

(3)

Новопридобити активи

2

1 414

-

365

1 869

3 650

Отписани активи - отчетна стойност

-

(2)

-

(20)

(19)

(41)

Отписани активи - амортизация

-

2

-

18

-

20

Начислена амортизация за периода

(1)

(566)

(14)

(185)

(489)

(1 255)

Крайно салдо балансова стойност

2

2 073

47

317

3 200

5 639

Към 31 декември 2005 г.Отчетна стойност

54

3 593

61

898

4 118

8 724

Натрупана амортизация

(52)

(1 520)

(14)

(581)

(918)

(3 085)

Балансова стойност

2

2 073

47

317

3 200

5 639

За 2006 г.Начално салдо балансова стойност

2

2 073

47

317

3 200

5 639

Бизнес комбинации - отчетна стойност

-

-

-

-

363

363

Бизнес комбинации - амортизация

-

-

-

-

(382)

(382)

Новопридобити активи

-

31

-

352

2 591

2 974

Отписани активи - отчетна стойност

-

(28)

-

(3)

(97)

(128)

Отписани активи - амортизация

-

28

-

2

32

62

Начислена амортизация за периода

-

(557)

(14)

(213)

(834)

(1 618)

Крайно салдо балансова стойност

2

1 547

33

455

4 873

6 910


Към 31 декември 2006 г.Отчетна стойност

54

3 596

61

1 247

6 975

11 933

Натрупана амортизация

(52)

(2 049)

(28)

(792)

(2 102)

(5 023)

Балансова стойност

2

1 547

33

455

4 873

6 910

Към 31 декември 2006г. няма заложени нематериални активи.

По договор за концесия Групата има задължение за придобиване на лицензирани софтуерни продукти.1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница