Озеленяване на дворно място на къща в гр. Пловдивстраница1/4
Дата13.10.2018
Размер5.23 Mb.
  1   2   3   4
А Г Р А Р Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т
Лозаро – градинарски факултет
ДИПЛОМНА РАБОТА

Тема : Озеленяване на дворно място на къща в

гр. Пловдив

Дипломант : Научен ръководител :

доц. Огнян Тафраджийски
Пловдив

2009

1.У в о д


В литературата и изобразителното изкуство на Европа, Средния Изток и Азия присъстват многобройни изображения на градини. В християнството градината представя Рай и обиталищe на душата. Владетелите на Древен Китай и Древен Виетнам построявали гробниците си сред изящните и тихи градини, в които обичали да се разхождат. Райската градина в Библията символизира перфектно устроената организация, от която Адам и Ева са изгонени. Образът на градина, обкръжена с крепостни стени само с един изход е символ на визуалната представа на стената на чистотата , заобикаляща Дева Мария.

В Древна Гърция и Древен Рим естествените пещери са местата, където се извършват свещени ритуали. По-късно и елините, и римляните създавали в градините си изкуствени пещери, което целяло засилване на мистичния съюз между човека, представен чрез градината, и природата. През Ренесанса се възобновява направата на изкуствени пещери в градините, за да се поддържа кладическия модел. Те се превръщат в основен елемент на градината.

Друг символ в градината е кладенецът. Много хора мислят, че символизирайки женското начало и като източник на живот, той притежава магическа сила. Смята се, че хвърлена в кладенец монета, ще осъществи желанията на човека.
Градината, знак на естествения свят, се приема за дом на цяла редица духове. Изображенията на тези духчета са тварде разнообразни: от античните богове на Елада и Рим до келтските гномчета.
Лабиринтът е класически елемент, познат още от древността, появява се в изкуството на Древен Египет и Древна Индия, известен е сред келтите и населението на Средиземноморието (Лабиринтът на Минотавара – символ на смелост, победа и превъзходството на интелекта).

2.Анализ на мястото


2.1. Анализ на гр. Пловдив

Пловдив е вторият по големина град в Република България след София и 83-ят по население в Европейския съюз. Той е град с население 379 493 души. Разположен е в централната част на Северна Тракия, на двата бряга на река Марица. Отстои на 15 км северно от Родопите и на 50 км южно от Стара планина. Градът е застроен в подножията на седем сиенитни хълма, поради което често е наричан „Градът на хълмовете (тепетата)“(или „Градът на седемте хълма“).

В Пловдив се провеждат множество икономически и културни прояви, сред които Международният панаир, Международният театрален фестивал „Сцена на кръстопът”, Телевизионният фестивал „Златната ракла” и други. В града са запазени множество паметници от античността, сред които Античният театър, Римският одеон, Агората (Римският форум), Римският стадион, късноантична сграда „Ейрене” и други. През 12 век пр.н.е. праисторическото селище на Хълма на стражите (Небет тепе) прераства в древнотракийския град Евмолпия, който е един от първите градски центрове в Югоизточна Европа. Останките от него могат да бъдат видени и днес.

Пловдив е разположен в централната част на Горнотракийската низина. През него преминава най-пълноводната река в България - Марица. Така по естествен начин градът се разделя на две части. На север от Марица е разположен единствено район „Северен“, известен още със старото си наименование Кършияка, а на юг се намира същинската част на града, включваща останалите пет района.

Пловдивското поле представлява алувиална низина, формирана от река Марица и нейните притоци. От северозапад, север и североизток се издигат възвишенията съответно на Ихтиманска, Същинска и Сърнена Средна гора, на изток са Чирпанските възвишения. От юг, полето е оградено от склона на Родопа планина, който е стръмен и висок – около 1300 м н.в., прорязан от тесните долини на реките Въча, Стара река, Яденица, Чепинска и др. В града са разположени шест сиенитни хълма. До началото на ХХ век те са седем, но едно от тях - Марково тепе - е разрушено за направа на каменни кубчета „павета“, с които са били павирани пловдивските улици. Традиционните имена на хълмовете са: Джендем тепе, Бунарджик, Сахат тепе, Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе. Последните три възвишения образуват Трихълмието /Стария град/в централната част на Пловдив.

Климатът е преходно-континентален, типичен за доста средноюжни части на Европа. Средната годишна температура е 12,3°С. Средната максимална температура през юли е 30.3°С, а абсолютният максимум през същия месец е измерен през 2007 год. +45,0°С. Средната годишна минимална температура е 6.5°С, а абсолютният минимум е минус 31,7°С в състояние на температурна инверсия. Средната годишна относителна влажност на въздуха е 73%, като най-висока е през декември – 86%, а най-ниска през месец август – 62%. Средната годишна сума на валежите е 540 мм, с максимум през май/юни – 69,2 мм и минимум през август – 31 мм. Средният годишен брой дни със снежна покривка в Пловдив е 33 дни. Средната височина на снежната покривка е между 2 и 4 см, а максималната между 6 и 13 см. В „градът под тепетата“ преобладават слаби ветрове (0-5м/сек), като ветровете със скорост до 1 м/сек са до 95% в годината. Мъглите са чести през по-хладните месеци, като дните с мъгли за една година са 33 средно.

2.2. Анализ на местото в моят проект:

Тъй като моят имот се намира в град с много слаби ветрове (посочено е в анализа на гр. Пловдив), не беше нужно използване на висока, ветрозащитна растителност.

Местополужение на сградата в обекта: Сградата се намира в северо-източната част на дворното място; на 5 м от източната ограда; 17м от западната; 3м от северната и 8м от южната, като размер на сградата е 340 кв/м; размер на дворното място 780 кв/м. Вратите и прозорците са разположени по източни и западни части на къщата.

Мястото е добре осветено от слънцето, но семейството не желае засенчване на прозорците и барбекюто. Но ще има нужда от предпазване от шум и прах. За тази цел гъст плет от Туя ще предпазва на запад (където се намира пътя) от тях. От тази посока трябва да се скрият и погледите. Този проблем съществува и от северната страна. За това там е решен въпроса с постявяне на ограда от бетон и цветни групи. От западната страна съседите са издигнали плътна ограда преди няколко години. А от южната страна имота е ограничен с телена ограда, но която ще се пуснат увивни растения , за да се спрат погледите от съседният имот. Що се отнася до релефа на обекта - той е определен като равнинен.

Посоката на преобладаващите ветрове е север. Тъй като имота се намира в градски условия те са много слаби, но студени. За това ще се изгради група от декоративни растения, която заедно с високата и плътна ограда да ги спират.

Съществуваща растителност която да се запази няма, а в северо-западната част на двора има изградено сервизно помещение и до него се намира метална конструкция.

4.Скица на имота

5.Анализ на хората


*Колко души ще обитават къщата?

Членове са 2 семейства, като общият им брой е 7 човека.

Възрастните са 4 човека на възраст от 38 до 50 години и 3 деца на възраст от 14 до 17год.

Хобита им са почивка и релакс.


* Имат ли персонални предпочитания към растителността :

-Да – Предпочитания има към цъфтящи видове и такива с шарени листа, както и запазване на металната конструкция на входа. Не е нужна зеленчукова градина и не се предпочитат високи дървета.


* Имат ли членовете на семейството наличие на алергии от дадени видове растения :

-Не, няма констатирани такива


*Как ще се използва обекта :

Като постоянно жилище.


*Кой ще се грижи за поддръжката :

Семействата са заявили желание сами да я поддържат


*Колко време ще отделят семействата за поддържане на градината :

Колкото е необходимо


*Има ли изградени патио или декс :

Не, няма изградени такива


*Желаете ли изграждане на патио, декс или барбекю :

Не, Не, а барбекю има в двора.


*Има ли басейн или други водни площи :

Не, няма такива.


*Планира ли се изграждане на басейн или други водни площи :

Не искаме басейн, а малка водна площ с постоянно течаща вода до барбекюто.


*Необходимо ли е осветление за нощно ползване :

Да, необходимо е.


*Има ли предпочитания към размера и формата на водната площ :

Да, желаят нестандартна форма и размер подходящ за мястото .


*Необходимост от специализирано място за игра на децата :

Не, децата са на 14 и 17 год.

*Необходимост от специализирани площи за отглеждане на зеленчуци и подправки :

Не са обявили такава.

*Необходимост от специализирани площи за отглеждане на овошки:

Не.


*Необходимост от сервизни площи :

Не, има съществуващо сервизно помощение.


*Изградени ли са пътищата и паркингите :

Има два гаража , които са достатъчни за нуждите на семейството и пътя до тях е изграден .

Предпочитания към настилката :

Не , само да се съобрази с това , че се използва доста интензивно .

Има ли нужда от осветление на пътя или пред гаражите :

Да има нужда.

6.Заключение:
Къщата ще се използва от 2 семейства (общо 7 човека), като постоянно жилище.

Собствениците желаят да се запази металната конструкция до сервизното помещение, намираща се над пътя. Желаят също да бъдат засадени цъфтящи цветя и такива със шарени листа. Тъй като никой от тях няма алергии, а и децата са гилеми, може да се използва всякакъв вид растителност, но все пак да е съобразена с това, че семействата сами ще се грижат за нея. Желаят и да се направи добро осветление.

Нямат намерение да строят басейн или нещо друго. Също така не желаят и обособено място за зеленчуци или овощна градина.

7.Вертикално планиране


Обяснителна записка

Основните задачи, които се решават с вертикалното планиране са следните: • Определяне на височинното положение на всички части на обекта – сгради, площадки, водни площи и др., с цел едновременно да се удовлетворят изискванията на водооттичането, транспорта и пешеходното движение;

 • Организиране на повърхностния воден отток в границите на обекта и отвеждането им до близки водоеми или съществуваща канализация;

 • Създаване на проектни повърхнини, които да са удобни за строителство и експлоатация на новостроящите се сгради и съоръжения и получаване на максимална архитектурно-естетическа изразителност;

 • Запазване на съществуващите теренни форми и ландшафт при максимална технико-икономическа ефективност.

Методите за получаване и представяне на проектните повърхнини са:

Метод на проектните коти – проектната повърхнина се получава чрез проектиране на височините на отделни точки, които характеризират нейната форма. Проектът по този метод се нарича котиран план.

Метод на проектните хоризонтали – при този метод проектната повърхнина се изобразява чрез хоризонтали, които се изчертават с червен цвят. Построяването на проектната повърхнина протича по следната последователност: избор на повърхнина – извършва се чрез анализ на редица условия и фактори (метеорологични условия за района); определяне нивото на проектната повърхнина, от което зависи каква ще бъде връзката с естествения релеф; построяване на проектната повърхнина.
Метод на профилите – проектната повърхнина се получава чрез проектонивелети на профили по избрани линии от тази повърхнина. Тяхното положение се установява върху надлъжни и напречни профили на естествения релеф, съставени по геодезичен способ- чрез данни, измерени на терена или взети от топографския план или карта. Предимството на метода се проявява при вертикално планиране на линейни обекти.
Комбиниран метод – съчетава всички изброени до сега методи. Такова съвместно използване на трите метода е необходимо за получаване на проектните повърхнини при по-сложните строителни обекти.

Обекта за озеленяване на дворно място се намира в кв. Коматево, гр. Пловдив, като средната надморска височина на парцела е 250 m в Балтийската височина система. Средния наклон на терена е 1,81% в посока югоизток към уличното платно. Наклонът е минимален и не изисква проектиране на нова повърхнина. Приложеният метод, при който най –добре се показват измененията по повърхността на терена е на червените хоризонтали. Измененията, ако се налагат такива са с цел да насочат повърхностните води към югоизточната част на обекта, като измененията не са по големи от 7-8 cm.

Наклоните на новопроектираните площадки и алеи са 1.5 % и 2% както са показани на чертежа.

8.Използваеми площи


Използваемите площи са :

-Открити / публични /

-Закрити /частни /

-Сервизни


Открити /публични / площи са тези , които могат да се наблюдават отвън навътре .Такива са към входната врата .
Закрити /частни / площи са тези към които не се допуска поглед към закритите площи . Такова е барбекюто, като гледната точка е от входната врата.
Сервизни площи са – простор , кофа за смет , мястото за градински инвентар .
Не е задължително да има и трите вида използваеми площи, задължително трябва да се планират комуникациите между тях т. е. пътеките или алейната мрежа .

9.Чертеж на използваемите площи
Закрита

Площ спрямо входната вратаВходна врата

Закрити площи спрямо входната врата

Закрита площ

10. Грижи и изграждане на тревни площи

За направата на тревния килим са използвани два вида тревни смески. Едната за предната част на двора – Тревна смеска подходяща за слънчеви терени, сравнително устойчива на утъпкване и подходяща за площи, които не се поливат адекватно. В състава и влизат :

Ливадна власатка – 35 %

Ливадна метлица – 30 %

Червена власатка – 30 %

Бяла детелина - 5 %
Другата тревна смеска е за останалата част на двора. За тези места се избира тревна смеска също издръжлива на утъпкване .В нейния състав влизат :

Ливадна метлица – 30 %

Ливадна власатка – 20 %

Пасищен райграс – 20 %

Гребнеста трева – 20 %

Бяла детелина – 20 %

Технология на изграждане и грижи
Условия за създаване на тревни смески


 • Предназначение на зелената площ

 • Биологични особености на отделните видове

 • Взаимоотношения между отделните видове в смесен посев

 • Екологичните условия

 • Наличност на семена от отделните видове

Определяне на посевната норма • Предназначението на зелената площ.

 • Големината на семената от използувания за затревяване вид (броят на семената в 1 кг , маса на 1000 семена).

 • Необходимата хранителна площ за отделните растения

 • Чистотата и кълняемостта на семената

Подготовка на почвата
 • В зависимост от годността на почвения и подпочвения пласт и предназначението тревната площ

“Колкото по-добре и по-грижливо е подготвена почвата, толкова по-красива и по-трайна ще бъде тревната площ. Дори най-добрият посевен материал не дава добър резултат, ако почвата не е подходяща

Проф. Olbrich

Дълбоко изораване- тракторни плугове с обръщателни плугове, плугове-разрохквачи • Ръчно прекопаване – на малки участъци .

 • Най-подходящ срок – есента

Почвата - задължително рохкава, с троховидна структура, с обилно съдържание на хумус и с подходящи показатели за киселинност рН, фертилност и хранителни елементи.

Индикатор за фертилност - земните червеи, чието количество нараства с нарастване на нейната фертилност и алкалност.
Етапи на обработка на почвата

Първи етап - основна подготовка /подготовката на подпочвения слой/.

Най-добрата подпочва за тревни площи са глинесто-песъчливите и песъчливо-глинестите почви.

При всички останали случаи, се извършват подобрения

Втори етап - предпосевна /допълнителна/ обработка


 • Обработка на коренообитаемия почвен слой и на "леглото" на семената.

 • Непосредствено след основната подготовка

 • Включва:

- Нивелиране

- Доставяне при необходимост на плодородна почва/ насипването на 1 декар с дебелина 20 см - 200 м3 пръст.

- Наторяване /органично и органо-минерално/.

- Разрохкване с култиватори,

- Подравняване с брани /зъбни или пружинни/ или ръчно с гребло

- Валиране и поливане


Време на засяване


 • Пролетна сеитба

 • Предимства

1. запас на почвената влага

2. Достатъчно време (цял вегетационен период) за добро развитие и укрепване

3. Отстраняване на недостатъците - хлътвания, прегаряне на тревата и пр.

4. Бърз декоративен ефект. • Недостатъци

1. Недостатъчно време за подготовка на почвата,

2. Пролетно засушаване.

Дълбочина на засяване • Оптимална дълбочина

- дребни семена - 0,5 см

- едри - 1,0-1,5 см • При по-тежки и влажни – по –плитко

 • При по-леки песъчливи почви- по-дълбоко

 • При сеитба на различни семена- по-едрите семена, зариване с брана, след това по-дребните, покриване с тор/ почва, уплътняване

Техника на засяване

 • Малки площи – ръчно, два пъти на различни посоки, така че да се получи "кръстосване"'на ивиците.

 • По бордюра на тревните площи, по границата с алеите и площадките - бразда, в която се засява повторно и по-гъсто

 • Засяване - в дни без вятър и без дъжд, върху подсъхнала почва

 • Смесване на семената - с почва или с пясък или хумус /1:1, 1:2/.
 • Препоръчителна норма за засяване е от 3 до 4 кг за 100 кв. м.

 • Независимо дали се засява ръчно или машинно е добре да се кръстоса.

 • За малки площи - разделяне на терена на равни части и след това разделяне на тревната смеска на толкова равни части, колкото терена. Засява се ½ от количеството за един участък отляво-надясно, а останалото в обратна посока за равномерно разпределение на семената

Грижи след сеитба
 • Зариване /с градинска метла или гребло за домашни терени/

 • Валиране- 60-80 kg

 • Оросяване – на около 5 cm, два пъти дневно/ около 10 часа и към 4-5 часа следобяд/

 • Валиране след поникване- валяк около 60 kg, за изравняване и уплътняване

ТОРЕНЕ • Бързо обедняване на почвата независимо от това, каква е била по състав и как е била подготвена при създаването на тревните площи.

 • При чести коситби се изнасят много повече хранителни вещества, отколкото при една коситба, макар че получената тревна маса е приблизително еднаква по количество.


Коситби • При нашите условия за партерните тревни площи се извършват - 6—8 коситби, за обикновените 3—6, а за ливадните - 3—5.

 • Последната коситба се извършва с оглед на това тревата да може да се подготви за презимуване (да изкара нови стъбла, високи 3—5 см).

Валиране • Поддържа изравнена повърхност на чима,

 • Уплътняване на почвата около корените

 • Подобряване капилярността на почвата. особено в случаите, когато има овлажняване на почвата и изхвърляне на корените при микропонижения на терена.

Борба с плевелите
 • Когато плевелите заемат целия участък - скосяване на тревата и плевелите на височина 2—5 cm от земната повърхност, вечерно време. Ако при коситбата почвата е суха, извършва се оросяване. Щом останалите плевели израснат на 10—15 cm, отново се окосяват. Така се постига почти 100% унишожаване на едногодишните плевели.

 • Борба с многогодишните плевели / глухарче, паламида, конски щавел, живовляк, поветица и др,/ - с хербициди, които избирателно унищожават определени видове плевели, без да повреждат тревата. През първата година се третира с хербициди в ранните фази (втори-трети лист до братене) на житните треви - старане 250 ЕК -100 мл/дка, сансак - 100 мл/дка, дикопур ДП -400 мл/дка, базагран 600 СЛ -150 мл/дка; на база 2,4 Д и други.

11. Напояване

Водата е един от най – важните фактори на околната среда . Ето защо, една изкуствено създадена градина се нуждае от редовни поливки за да бъде тя жива и здрава .

В двора, има съществуваща помпа с напор 1 – 2,5 atm., от която излизат водопроводни тръби ,които са свързани с 5 крана ,от които семейството посредством маркучи снабдени с подвижни разпръсквачи ще полива. При необходимос ще се обърнат към специализирана фирма.

12.Нстилки и осветление
Алеите осигуряват твърдо, сухо и безопасно придвижване, насочват ни и ни водят, предпазват растенията и градината. Ако дизайнът е направен с усет, те не само покриват основните посоки на движение, а и създават структурата на градината. Те се превръщат в част от красотата на градината.

От входната врата тръгва алея, която продължава до гаражите. Тази алея е цялата от арт бетон.


По продължението на къщата пътеките са от плочки.Към барбекюто пътеката е от каменни плочи.

Парково осветление дава възможност за ориентирате в градината.

В двора съобразно нуждите на семействата и обособените площи за осветление са използвани – градински лампи /тип топки /, четири сензорни лампи на стените на къщата .

Градинските лампи /тип топки/ са разположени по границата между пътеките и градината.

Сензорните лампи са монтирани от четирите страни на къщата.

14. Дендрологична ведомост
Легенда
1 Wisteria sinensis
2a Еuonymus japonicus
2b = 3 E. radikans “Silver queen”
3 пейки
4 Thuja occidentalis “Smaragt”
5 Th. rheingold
6 Berberis thunbar “Nana”
7 Ilex aquifolium argentomarginata
8 Yucca filamentosa
9 Pelargonium cordifolium
10 Cotoneaster horizontalis
11 Lonicera japonica
12 Albicia julibrissin
13 Petunia hibrida grandiflora
14 Tagetis officinalis
15 Jasminum nudiflorum
16 Thuja piramidalis
17 Euonymus europaeus
18 Lavandula spica
19 Erica vegans
20 Salvia nemoroza
21 Nepeta faassenii
22 Rhododendron degronianum

23 Campanula carpatica


24 Primula vulgaris
25 = 36 Anemone heparica
26 Anemone nartissiflora
27 Celosia plumosa
28 Nimphaea alba
29 Betula pendula
30 Magnolia stellata “Maxim”
31 Neopolitan santolina
32 Armeria maritime
33 Sedum rupestre
34 Potentila velvet
35 Rosmarin officinalis
37 Spirea japonica alpina
38 Thymus vulgaris
39 Origanum vulgare
40 Mentha piperia
41 Dianthus alpinus
42 Sempervivum tectorum
43 Hedera helix
44 Festuca glanka
45 Acer palmatum var. Atropurpureum

15.Описание, грижи и съвети


Иглолистни дървета:

THUJA sp.

Туя (Thuja) е род иглолистни дървета в семейство Кипарисови (Cupressaceae). Има шест вида в този род, два произхождащи от Северна Америка и четири от Източна Азия. Понякога се посочва, че видовете са пет, тъй като източната туя (Thuja orientalis) се отделя в самостоятелен род, наречен Biota или също Platycladus. Туите са известни като arborvitae (от латински - дърво на живота), понеже са вечнозелени.

Листата са вечно зелени, разположени два по два срещуположно и са сплеснати като стълбичка, по четири реда в едно разклонение (каквито са листата на кипарисите).

У нас се култивират три вида от рода. Това са източната туя (T. orientalis) от Китай, западната туя (T. occidentalis) от източните части на Северна Америка и гигантската туя (T. plicata или също T. gigantea) от тихоокеанските части на Северна Америка. Другите азиатски видове (T. standishii, T. koraiensis и T. sitchuenensis) са твърде топлолюбиви и не могат да издържат успешно условията у нас, поради което се отглеждат ограничено само в някои ботанически градини.

Туята, както и други растения от семейство Кипарисови отделят йони, които освежават въздуха


Thuja occidentalis “Smaragd”


Th. Rheingold

Th. pyramidalis
Широколистни дървета:

Acer palmatum var. AtropurpureumКаталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница