Примерно годишно разпределениеДата11.01.2018
Размер180.52 Kb.
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Брой на учебните седмици 34

Брой на учебните часове 51

В това число:

За нови знания 34

За дейности 7

За контрол 7

За обобщение 3


по ред

Тема и урочна единица

Тип на урока

Срок

Дейности, свързани с резултатите

Забележка

1

2

3

4

5

6

1.


Начален преговор (определяне входното ниво на учениците)

Обобщение

Ученикът изпълнява дейности, свързани с ориентирането в природата и географската карта, Земята като планета, природния лик на Земята, природните компоненти, природните зони на Земята, населението и стопанството на света.Още за географската наука

2.


Още за географската наука

Нови знания

Ученикът: изпълнява дейности, свързани с изучените елементи на географската карта.
3.


Работа с географската карта

ДейностиФормиране и развитие на континентите и океаните на Земята

4.


Формиране и развитие на континентите и океаните на Земята


Нови знания

Определя видовете карти според мащаба, измерва разстояния и площи по карта.

Моделира движението и разположението на континентите на Земята.


5.

Още за географската карта. Формиране и развитие на континентите и океаните

Контрол
Попълва в тетрадката си отговорите на предложената в учебника таблица. Самооценява се по скала за оценяване.АФРИКА

6.


Географско положение, граници и големина на Африка. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента

Нови знания
Показва крайните точки на континента и определя географските им координати; изчислява разстоянията между тях, нанася на контурната карта изучените в урока обекти.Природата на Африка

7.


Релеф и полезни изкопаеми


Нови знания

Характеризира релефа на Ниска и Висока Африка, изобразява върху контурна карта изучените форми на релефа и полезни изкопаеми.
8.


Климат


Нови знания

Характеризира и сравнява климатичните пояси на Африка по климатограми, нанася и оцветява климатичните пояси върху контурна карта.
9.


Води


Нови знания

Характеризира избрана река по определени показатели, нанася върху контурна карта изучени реки, езера и др.
10.


Природата на Африка


Дейности

Затвърдяване на уменията за работа с географска карта и за характеризиране на географски обекти.
11.


Природни зони: екваториална гора, савана

Нови знания

Описва природните зони по определени показатели чрез илюстрации в учебника и карта на природните зони в атласа. Изготвя съчинение-описание на избрана природна зона. Включва се в екип за изготвяне на проектна работа за резерват Серенгети.

Попълва в тетрадката си отговорите на предложената в учебника таблица. Самооценява се по скала за оценяване.


12.


Природни зони: тропични пустини, субтропични гори и храсти, планинска област

Нови знания
13.

Природата на Африка

Контрол


Население и политическа карта на Африка

14.


Население и политическа карта

Нови знания
Чете карта на населението на Африка, разговаря за начина на живот на хората в Африка, нанася страните върху контурна карта.Стопанство на Африка

15.


Стопанство на Африка

Нови знания
Изработва стопанска карта върху контурна карта за определен отрасъл.Страни в Африка

16.


Страни в Африка: Египет, Нигерия

Нови знания

Групира страните по териториален признак, пише съчинение по литературни източници за избрана страна.

Изработване, описание и анализ на стълбчеста диаграма.

Изобразява върху контурна карта изучените обекти в океана.

Попълва в тетрадката си отговорите на предложената в учебника таблица. Самооценява се по скала за оценяване.


17.


Страни в Африка: РЮА

Нови знания18.


Население и страни в Африка

Дейности19.


Атлантически океан

Нови знания20.


Население, стопанство и страни в Африка

Контрол


Национален парк Серенгети

Проектна работа
Географско описание на резерват Серенгети по литературни и др. източници.ЮЖНА АМЕРИКА

21.


Географско положение, граници и големина на Южна Америка. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента.

Нови знания

Показва крайните точки на континента и определя географските им координати; изчислява разстоянията между тях, нанася на контурната карта изучените в урока обекти.
Природата на Южна Америка

22.


Релеф и полезни изкопаеми

Нови знания
Характеризира релефа на Южна Америка, изобразява върху контурна карта изучените форми на релефа и полезни изкопаеми.
23.


Климат на Южна Америка


Нови знания

Характеризира и сравнява климатичните пояси на континента по климатограми, нанася и оцветява климатичните пояси върху контурна карта. Изготвяне на съобщение за климата на Атакама.
24.


Води на Южна Америка

Нови знания
Сравнява, открива и обяснява различията в режима на определени реки в континента, нанася върху контурна карта изучените реки, езера и др.
25.


Природа на Южна Америка


Дейности

Формиране на умения за изработване, описание и анализ на хидрограма и кръгова диаграма.
26.


Природни зони: екваториална гора (селва), савани (лянос, кампос)

Нови знания

Открива, описва и обяснява сходствата и различията между природните зони в Южна Америка и Африка
27.


Природни зони: пампа, планинска област

Нови знания


28.


Природата на Южна Америка


Контрол

Попълва в тетрадката си отговорите на предложената в учебника таблица. Самооценява се по скала за оценяване.Население и политическа карта на Южна Америка

29.


Население и политическа карта

Нови знания
Чете карта на населението на Южна Америка, разговаря за начина на живот на хората в континента, изработва политическа карта на континента върху контурна карта.Стопанство на Южна Америка

30.


Стопанство


Нови знания

Изработва стопанска карта на Южна Америка върху контурна карта.Страни в Южна Америка

31.


Страни в западната част на Южна Америка

Нови знания

Съставя, описва и представя маршрут за мислено пътешествие в определена страна или група страни.

Изработване, описание и анализ на стълбчеста и кръгова диаграма.


32.


Страни в източната част на Южна Америка

Нови знания33.


Население, политическа карта и стопанство на Южна Америка

Дейности34.


Население, политическа карта, стопанство и страни в Южна Америка

Контрол
Попълва в тетрадката си отговорите на предложената в учебника таблица. Самооценява се по скала за оценяване.Национален парк Амазонка

Проектна работа
Географско описание на Амазония по литературни и др. източници.СЕВЕРНА АМЕРИКА

35.


Географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента

Нови знания

Показва крайните точки на континента и определя географските им координати; изчислява разстоянията между тях, нанася на контурната карта изучените в урока обекти.Природата на Северна Америка

36.


Релеф и полезни изкопаеми

Нови знания
Характеризира релефа на Южна Америка, изобразява върху контурна карта изучените форми на релефа и полезни изкопаеми.

Характеризира и сравнява климатичните пояси на континента по климатограми, нанася и оцветява климатичните пояси върху контурна карта.

Сравнява, открива и обяснява различията в режима на определени реки в континента, нанася върху контурна карта изучените реки, езера и др.

Съставя, описва и представя маршрут за пътешествие в определена природна зона


37.


Климат на Северна Америка

Нови знания


38.


Води на Северна Америка

Нови знания


39.


Природни зони: влажни тропични гори, пустини и полупустини, прерии, гори в умерения пояс

Нови знания40.


Природни зони: тундра и ледени пустини

Нови знания


41.


Природата на Северна Америка

Дейности

Открива, описва, групира и обяснява изучените географски обекти, природни компоненти и природни зони в Северна Америка.
42.


Природата на Северна Америка

Контрол

Попълва в тетрадката си отговорите на предложената в учебника таблица. Самооценява се по скала за оценяване.Население и политическа карта на Северна Америка

43.


Население и политическа карта

Нови знания
Чете карта на населението на Северна Америка, разговаря за начина живот на хората в континента, изработва политическа карта на континента върху контурна карта.Стопанство на Северна Америка

44.


Стопанство

Нови знания
Изработва стопанска карта на Северна Америка върху контурна карта. Чете и обяснява кръгови диаграми.Страни в Северна Америка

45.


Страни в Северна Америка – САЩ

Нови знания

Пише съчинение-разсъждение за избрана страна. Съставя и описва маршрут за пътешествие в определена страна.
46.


Страни в Северна Америка – Канада

Нови знания47.


Население и страни в Северна Америка

Дейности

Характеризира населението по определени признаци, групира държавите по съществени признаци, сравнява по някои показатели населението в Северна и Централна Америка.Йелоустоунски национален парк

Проектна работа
Създава и представя компютърна презентация по зададената тема.
48.


Арктичен океан


Нови знания
Изобразява върху контурна карта особеностите на океана. Проучва информация и пише отговор на научен въпрос.
49.


Население, политическа карта, стопанство и страни в Северна Америка

Контрол
Попълва в тетрадката си отговорите на предложената в учебника таблица. Самооценява се по скала за оценяване.
50.


Континенти и океани

Год. обобщение
Характеризира, сравнява и групира по определени признаци изучените континенти и океани
51.


Светът на географията – нашият свят

Год. обобщение
Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене
teachers files -> История и цивилизация клас – 51 часа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница