За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница12/31
Дата19.07.2018
Размер4.69 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31Инстала-ция

680 нова / код № на химикала,

но по вътрешна документация на оператора е Инсталация № 670 нова


СУРОВИНА – ХИМИКАЛ

изразходвана за обработката на детайлите по

типови разходни

норми /ТРН/ -5-33, 53-4, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79, 5-03.1, 5-03.2 и 5-80

Забележка:

В периода след демонтажа на Инсталация № 692 – временно се изпълнява при нужда ТРН 5-48, която е за • Мед и оксидиране на медни покрития върху детайли от ЦАМ (кг/дм2)
1.02 кг/ кг продукт

И

годишно произведеноколи-чество
371 656,9500 Дм2/год.

Дейност под кода на ТРН:

 • 5-33 – Хромиране на детайли от ЦАМ;

 • 5-34 – Никелиране на детайли от ЦАМ;

 • 5-58 – Месинговане на детайли от ЦАМ;

 • 5-71 – Никелиране на детайли от стомана;

 • 5-72 – Месинговане на детайли от стомана;

 • 5-73 – Хромиране на детайли от стомана;

 • 5-74 – Сатиниране на детайли от ЦАМ;

 • 5-75 – Сатиниране на детайли от стомана;

 • 5-76 – Сатиниране върху детайли от месинг;

 • 5-77 – Хромиране върху детайли от месинг;

 • 5-78 – Никелиране върху детайли от месинг;

 • 5-79 – Черен никел върху детайли от стомана;

 • 5-03.1 – Байцване на детайли от месинг;

 • 5-03.2 – Друг вид байцване на детайли от месинг;

 • 5-80 – Черен никел върху детайли от ЦАМ.

Заб.:

Съответ-ствие

на упо-треба

в инста-лацията

1

2

3

4

5 ТРН - 6 (кг/кг)

7
Филтърни платна

4.35х10-5

100.000

14,7216 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,0000435да

6021030

Никелови аноди – “S” гранули

(0.0030) за новата -

0.0004

(6 686.40)

за новата -920.00

135,3714 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,0004


да

6405057

Антик никел –

слабо алкален цианиден елекролит подходящ за покрития с цвят - антрацит върху цинк, мед, месинг, никел и сребро.(0.0000) за новата -

0.00014

(0.0000)

за новата -322.00

0,0000 –

5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00014


да

6021087

Медни аноди – “S” гранули

(а бяха други - 10х100х1000)(0.0021) за новата -

0.0005

(4 776.0000)

за новата - 1 150.0000

169,2143 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,0005


да

6021097

Медно-фосфорни аноди с Ø25 – “S” гранули


(0.0000) за новата -

0.0005

(0.0000)

за новата - 1 150.0000

169,2143 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,0005


да

6402277

Блясъкообразувател - тип 1 и тип 8 – т.е.,

Кюйивралк Е

(0.00018) за новата -

0.00001

(405.9600)

за новата - 23.0000

3,3843 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00001


да

6401014

Натриев цианид ГОСТ 8464-69

(0.00062) за новата -

0.00058

(1 423.800)

за новата – макс. 1 334.0000

Общо

172,5656 –

като от тях, по

по 5-33, 5-34, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75 и 5-58

имаме – 173,2525,

а по 5-79 и 5-80 имаме – 0,0000има еднаквост -

0,00052


и

0,00050


да

6401015

Натриева основа

(0.000029) за новата -

0.000020

(66.864)

за новата – 46.0000

6,6371 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00002


да

6401071

Меден цианид

(0.00012) за новата -

0.000111

(267.456)

за новата – 255.3000

33,8429 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000100


да

6401093

Никелов сулфат

ГОСТ 2665-44(0.00100) за новата -

0.00030

(2 388.000)

за новата – 690.0000

Общо

105,7391 –

като от тях, по

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80

имаме – 95,2129,

а по 5-76 имаме – 10,5262има еднаквост -

0,00030
и

0,00050


да

6401103

Сярна киселина х.ч.

(0.0021) за новата -

0.0004902

(4 776.000)

за новата – 1 127.4600

Общо

160,3932 –

като от тях, по

5-33, 5-34, 5-58, 5-76, 5-77, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80

имаме – 156,6437,

а по 5-78 имаме – 3,7495има еднаквост -

0,000490
и

0,000200


да

6401094

Никелов хлорид

(0.00040) за новата -

0.00015

(907.4400)

за новата – 345.4600

50,7643 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00015


да

6401095

Борна киселина

ГОСТ 2629-44(0.00052) за новата -

0.00040

(1 194.0000)

за новата – 920.4600

135,3714 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00040


да

6402150

Калиевонатриев тартарат –

травиално наименование Сегнетова сол(0.00042) за новата -

0.00010

(964.7520)

за новата – 230.0000

31,7376 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00010


да

6402504

Блясък – Гланц коректор ултра GKL

(0.0000) за новата -

0.000060

(0.0000)

за новата – 138.0000

20,3057 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000060


да

6402505

Блясък – Зодиак ултра

ZDA-SAK

(0.0000) за новата -

0.000070

(0.0000)

за новата – 161.0000

23,6900 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000070


да

6402507

Сол за хромиране – т.е.,

Лумахром ултра

(0.0000) за новата -

0.000440

(0.0000)

за новата – 1 012.0000

148,9086 –

5-33, 5-34, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000440


да

6402510

Блясъкообразувател – тип 12 – т.е.,

Сатлуме плюс ултра

(0.0000) за новата -

0.00100

(0.0000)

за новата – 2 300.0000

51,9682 –

5-74, 5-75 и 5-76.има еднаквост -

0,00100


да

6402512

Добавка – ІЗЗ ултра

(0.0000) за новата -

0.000040

(0.0000)

за новата – 92.0000

13,5371 –

5-33, 5-34, 5-58,

5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80


има еднаквост -

0,000040


да

6402513

Комбинирана добавка от сол за хромиране и катализатор за ускоряване на процеса - т.е.,

Лумахром катализатор

(0.0000) за новата -

0.000044

(0.0000)

за новата – макс. 101.2000

2,4105 –

5-33, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76

и 5-77.


има еднаквост -
0,000040


да

6402514

Блясъкообразувател – тип 14 – т.е.,

Фуметрол ултра

(0.0000) за новата -

0.00002

(0.0000)

за новата – 46.0000

0,000 -

5-33, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76

и 5-77.


има еднаквост -

0,00002


да

6402515

Блясъкообразувател – тип 15 – т.е.,

Сатлуме Р1 ултра

(0.0000) за новата -

0.000033

(0.0000)

за новата – 75.9000

1,5591 –

5-74, 5-75 и 5-76.има еднаквост -

0,00003


да

6402516

Блясъкообразувател – тип 16 – т.е.,

Сатлуме С2 ултра

(0.0000) за новата -

0.00200

(0.0000)

за новата – 4 600.0000

103,9365 –

5-74, 5-75

и 5-76.


има еднаквост -

0,00200


да

6402552

Блясъкообразувател – тип 17 – т.е.,

Сатлуме плюс Р2

(0.0000) за новата -

0.00009

(0.0000)

за новата – 207.0000

4,6771 –

5-74, 5-75

и 5-76.


има еднаквост -

0,000090


да

6402274

Амоняк

(0.0000) за новата -

0.00004

(0.0000)

за новата – 92.0000

0,3363 –

5-58 и 5-72.има еднаквост -

0,00004


да

6402526

Обезмаслител

при нанасяне на галванични покрития -Униклийн 155

(0.0000) за новата -

0.00030

(0.0000)

за новата – 690.0000

39,3085 –

5-71, 5-72, 5-73, 5-75

и 5-79.


има еднаквост -

0,00030


да

6402527

Обезмаслител

при нанасяне на галванични покрития -УНИКЛИЙН 151 –

заменил е УНИКЛИЙН 159

(0.0000) за новата -

0.00034

(0.0000)

за новата – 782.0000

78,4233 –

5-34, 5-58, 5-72, 5-73, 5-76, 5-78,

5-79

и 5-80


има еднаквост -

0,00034


да

6402528

Обезмаслител

при нанасяне на галванични покрития -Униклийн 252

(0.0000) за новата -

0.00033

(0.0000)

за новата – 759.0000

43,2394 –

5-71, 5-72,

5-73, 5-75, 5-79 и 5-80


има еднаквост -

0,00033


да

6402529

Обезмаслител

при нанасяне на галванични покрития -Униклийн 697

(0.0000) за новата -

0.00010

(0.0000)

за новата – 230.0000

23,0657 –

5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00010


да

6402538

Обезмаслител при нанасяне на галванични покрития -

Униклийн 251

(0.0000) за новата -

0.00022

(0.0000)

за новата – макс.

506.0000

44,0315 –

5-34, 5-58,

5-74, 5-76, 5-77, 5-78 и 5-80


има еднаквост -
0,00020

да

6402501

Обезмаслител

при нанасяне на галванични покрития -УНИКЛИЙН 650 –

заменил е

ДЕКАСЕЛ 30376 ултра

(0.0000) за новата -

0.00056

(0.0000)

за новата – макс. 1 288.0000

Общо

189,5200 –

като от тях, по

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77 и 5-78 имаме – 189,5200,

а

по 5-79 и 5-80 имаме – 0,0000.има еднаквост -
0,00056
и

0,00050


да

6402532

Блясък

материализравнител -

Купразид НТ L

(Левъл)


(0.0000) за новата -

0.00005

(0.0000)

за новата – 115.0000

16,9214 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000050


да

6402533

Блясък помощен материал

изравнител -Купразид НТ GR

(Грейн Рифайнър)(0.0000) за новата -

0.00003

(0.0000)

за новата – 69.0000

10,1529 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000030


да

6402534

Галванично

помощен материал изравнител -Купразид НТ WA (Уейшинг Ейжънт)

(0.0000) за новата -

0.00004

(0.0000)

за новата – 92.0000

13,5373 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000040


да

6402535

Блясък материал -

Макролукс NF

(0.0000) за новата -

0.00008

(0.0000)

за новата – 184.0000

27,0743 –

5-58, 5-77, 5-78,

5-33, 5-34, 5-71, 5-72, 5-73, 5-79 и 5-80


има еднаквост -

0,00008да

6402536

Агент –

Ni АМ 19

(0.0000) за новата -

0.00001

(0.0000)

за новата – 23.0000

3,3843 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00001


да

6402539

Меден сулфат –

КОТЪП СУЛФАТЕ

(0.0000) за новата -

0.00020

(0.0000)

за новата – 460.0000

64,7222 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00020


да

6402381

Месинг –

Брасс 82

(0.0000) за новата -

0.00014

(0.0000)

за новата – 322.0000

1,1770 –

5-58 и 5-72.има еднаквост -

0,00014


да

6021009

Месингови аноди

(0.0000) за новата -

0.000011

(0.0000)

за новата – 25.3000

0,0925 –

5-58 и 5-72.има еднаквост -

0,000011


да

6401073

Азотна киселина

(0.0000) за новата -

0.00011

(0.0000)

за новата – 253.0000

0,0000 –

5-03.1 и 5-03.2.има еднаквост -

0,00011


да

6401036

Хидролак водобазиран - т.е., Хидроклеар SF65498

(0.0000) за новата -

0.00030

(0.0000)

за новата - 690.0000

2,5222 –

5-58 и 5-72.има еднаквост -

0,00030


да

6402517

Целулоза

(0.0000) за новата -

0.00005

(0.0000)

за новата - 115.0000

2,5984 –

5-74, 5-75 и 5-76има еднаквост -

0,00005


да

6402537

Спомагателен материал –

Ракстрийп MTJ-97

(0.0000) за новата -

0.00030

(0.0000)

за новата - 690.0000

101,5286 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00030


да

6401012

Спомагателен материал –

Ракстрийп MTJ-97

коректор

(0.0000) за новата -

0.00015

(0.0000)

за новата - 345.0000

50,7643 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00015


да

Забележка1:

ОПИС на суровини – химикали,

които са отпаднали в процеса на подобрената технология за нанасяне на галванични покрития с въвеждане в експлоатация на новата инсталация след влизане в сила на КР № 25 / 2005 год. на МОСВ!1

Перхлоретилен

0.0031

7 164

0

0

не

2

Захарин

8.80х10-5

202.98

0

0

не

3

Водороден прекис – перхидрол

2.10х10-6

4.776

0

0

не

4

Абсорбер –

Активен въглен

7.30х10-6

1.672

0

0

не

5

Калиев перманганат

2.60х10-6

1.208

0

0

не

6

Обезмаслител – Стал 91

0,002

4 680.48

0

0

не

7

Блясъкообразувател – тип 1 Бринил 44

1.80х10-4

405.96

0

0

не

8

Блясъкообразувател – тип 2 – т.е.,

Ниамонд кристал 101 Е

0.0024

164.22

0

0

не

9

Блясъкообразувател – тип 3– т.е.,

Супфакт 46 М

6х10-4

41.055

0

0

не

10

Блясъкообразувател – тип 4 – т.е.,

Пурифер 82

4.3х10-5

2.898

0

0

не

11

Блясъкообразувател – тип 8 – т.е.,

Кюйивралк Е

1.8х10-4

405.960

0

0

не

12

Железен сулфат

1.10х10-5

26.268

0

0

не

Забележка 2:

През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 680 нова по някои от упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за суровините в тази таблица да липсват данни.

В конкретният случай за 2013 год.,

представените данни, се отнасят само за процеси извършвани съгласно ТРН с №№ 5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-74, 5-75, 5-76 и 5-78. По останалите процеси с ТРН под №№ 5-73, 5-77, 5-79, 5-80, 5-03.1 и 5-03.2 не са ползвани химикали през 2013 год. Това е в сила за последните два процеса още от 2008 год.

Наимено-вание

на инстала-цията

и

процеса

Суровина

Количество за единица продукт съгласно КР

кг/ dm2

покрита повърхност, Т / т продукт


Годишно разрешено коли-чество

по КР,


Дм2/г, кг/г.

Употребено годишно количество по КР за 2013 год.,

дм2/г, кг/г.Количество за единица продукт

за 2013 год.

Кг/ dm2

покрита повърхност,

Т / т

продукт


Съот-вет-ствие

1

2

3

4

5

6

7

Цех “Галваничен”
Инстала-ция

687

Разход за Детайли

1.019 кг/ кг продукт

69 000 кг/год.

-

-

-

Инстала-ция

687 реконстр.

Разход за Детайли

1.019 кг/ кг продукт

64 400 кг/год.

-

-

-Инстала-ция

687 реконстр. / код № на химикала,

но по вътрешна документация на оператора е Инсталация № 685 реконстр.


СУРОВИНА – ХИМИКАЛ

изразходвана за обработката на детайлите по

типови разходни

норми /ТРН/ -5-31, 5-32, 5-35, 5-37, 5-38, 5-41, 5-57, 5-31.1, 5-32.1, 5-38.1 и 5-41.1

1.019 кг/ кг продукт

И

годишно произведеноколи-чество
12 809,1601

кг/год.


Дейност под кода на ТРН:

 • 5-31 – Никелиране на детайли от ЦАМ;

 • 5-32 – Месинговане на детайли от ЦАМ;

 • 5-35 – Никелиране на детайли от месинг;

 • 5-37 – Месинговане на детайли от месинг;

 • 5-38 – Нанасяне кафяв никел върху детайли от ЦАМ;

 • 5-41 – Черен никел върху детайли от ЦАМ;

 • 5-31.1 – Никелиране на детайли от стомана;

 • 5-32.1 – Месинговане върху детайли от стомана;

 • 5-38.1 – Кафяв никел върху детайли от стомана;

 • 5-41.1 – Черен никел върху детайли от стомана.

Заб.:

Съответ-ствие

на упо-треба

в инста-лацията

1

2

3

4

5 ТРН - 6 (кг/кг)

7

6021030

Никелови аноди – “S” гранули

(0.0200) и след реконстр. -

0.0100

(1 352.40)

и след реконстр. -

644.00

128,0916 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,0100


да

6021087

Медни аноди – “S” гранули

(а бяха други - 10х100х1000)(0.0140) и след реконстр. -

0.0100

(966.0000)

и след реконстр. -

644.0000

113,9694 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,0100


да

6401014

Натриев цианид ГОСТ 8464-69

(0.0043) и след реконстр. -

0.0042

(289.8000)

и след реконстр. -

270.4800

47,8671 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,0042


да

6401071

Меден цианид

(0.0008) и след реконстр. -

0.0008

(54.0960)

и след реконстр. -

51.5200

Общо

9,1176 –


като от тях, по

5-31.1, 5-32.1,

и 5-41.1 имаме – 6,9438

а

по 5-31, 5-32, 5-41,5-38 и 5-38.1

имаме – 2,1738.има еднаквост –

0,00080

и

0,00080


да

6401103

Сярна киселина х.ч.

(0.0140) и след реконстр. -

0.00125

(966.0000)

и след реконстр. -

80.5000

16,0115 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1, 5-35,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,00125


да

6401072

Сярна киселина техн. БДС 1152/63

(0.0140) и след реконстр. -

0.00125

(966.0000)

и след реконстр. -

80.5000

0,0000 –

5-37.


има еднаквост –

0,00125


да

6401093

Никелов сулфат

ГОСТ 2665-44(0.0071) и след реконстр. -

0.0070

(483.0000)

и след реконстр. -

450.8000

Общо

89,6642 –

като от тях, по

5-31.1, 5-32.1,

и 5-41.1 имаме – 60,7581

а

по 5-31, 5-32, 5-35, 5-41, 5-38 и 5-38.1имаме – 28,9061.

има еднаквост –

0,00700

и

0,00700


да

6401094

Никелов хлорид

(0.0027) и след реконстр. -

0.0026

(183.5400)

и след реконстр. -

167.4400

Общо

33,3039 –

като от тях, по

5-31.1, 5-32.1,

и 5-41.1 имаме – 22,5673

а

по 5-31, 5-32, 5-35, 5-41, 5-38 и 5-38.1имаме – 10,7366.

има еднаквост –

0,00260

и

0,00260


да

6401095

Борна киселина

ГОСТ 2629-44(0.0036) и след реконстр. -

0.0035

(241.5000)

и след реконстр. -

225.4000

Общо

44,8321 –

като от тях, по

5-31.1, 5-32.1,

и 5-41.1 имаме – 30,3790

а

по 5-31, 5-32, 5-35, 5-41, 5-38 и 5-38.1имаме – 14,4531.

има еднаквост –

0,00350

и

0,00350


да

6402150

Калиевонатриев тартарат –

травиално наименование Сегнетова сол(0.0029) и след реконстр. -

0.0026

(195.1320)

и след реконстр. -

180.3200

Общо

29,3075 –

като от тях, по

5-31.1, 5-32.1,

и 5-41.1 имаме – 21,6993

а

по 5-31, 5-32, 5-41,5-38 и 5-38.1

имаме – 7,6082.има еднаквост –

0,00250

и

0,00280


да

6405052

Обезмаслител 1 – Енпреп 1017 HCR

(0.0140) и след реконстр. -

0.00134

(946.6800)

и след реконстр. -

86.3000

Общо

5,5335 –


като от тях, по

5-31, 5-32 и 5-35 имаме – 5,5335

а

по 5-41 и 5-38имаме – 0,0000.

има еднаквост –

0,001340

и

0,001335да

6405053

Обезмаслител 2 – Енпреп 238

(0.0140) и след реконстр. -

0.00140

(946.6800)

и след реконстр. -

90.1600

12,1516 –

5-31.1, 5-32.1,

5-41.1 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,00140


да

6405056

Обезмаслител 3 – Енптреп RS

(0.0140) и след реконстр. -

0.00180

(946.6800)

и след реконстр. -

115.9200

7,4330 –

5-31, 5-32, 5-35,

5-41 и 5-38.


има еднаквост –

0,00180


да

6405058

Обезмаслител 4 – Енптреп OC

(0.0140) и след реконстр. -

0.0030

(946.6800)

и след реконстр. -

193.2000

26,0392 –

5-31.1, 5-32.1,

5-41.1 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,00300


да

6402277

Блясъкообразувател – тип 8 – т.е.,

Кюйивралк Е

(0.0012) и след реконстр. -

0.0005

(82.1100)

и след реконстр. -

32.2000

6,4046 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,00050


да

6402342

Блясъкообразувател – тип 2 – т.е.,

Топстар TR

Елекролитът отлага огледални бляскави покрития с добра и гладка повърхност.(0.0024) и след реконстр. -

0.004

(164.2200)

и след реконстр. -

257.6000

51,2366 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,00400


не –

ТРН

6402343

Блясъкообразувател – тип 3 – т.е.,

Топстар OF

(0.0006) и след реконстр. -

0.0004

(41.0550)

и след реконстр. -

25.7600

5,1237 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,00040


да

6402344

Блясъкообразувател – тип 4 – т.е.,

Топстар К

(0.000043) и след реконстр. -

0.0004

(2.8980)

и след реконстр. -

25.7600

5,1237 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,00040


не –

ТРН

6405054

Инхибитор с ПАВ – т.е., Актане К

(грешно подадено - 0.000043 – вярното е било – 0.00050) и след реконстр. -

0.0005

(грешно подадено - 2.8980 – вярното е било – 32.2000) и след реконстр. -

32.2000

Общо

4,3399 –


като от тях, по

5-31.1 и 5-32.1 имаме – 4,3129

а

по 5-41.1 и 5-38.1имаме – 0,0270.

има еднаквост –

0,00050


и

0,00050


не –грешка в ТРН

6401074

Натриев карбонат

3.00х10-4

след реконстр. -

18.6800

0,0000 –

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,00029


да

6402374

Натриев тиосулфат

0.0010

след реконстр. -

64.4000

0,0000 –

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,00100


да

6405055

Сол за декапиране – т.е., Актане КТ

(грешно подадено - 0.000043 – вярното е било – 0.00046) и след реконстр. -

0.00046

(грешно подадено - 2.8980 – вярното е било – 43.4240) и след реконстр. -

43.4240

Общо

1,8995 –


като от тях, по

5-31, 5-32 и 5-35 имаме – 1,8995

а

по 5-41 и 5-38имаме – 0,0000.

има еднаквост –

0,000460

и

0,000460


не –

грешка в ТРН6402333

Амониев хлорид

-

след реконстр. -

49.5900

0,0000 –

5-37.


има еднаквост –

0,00077


да

6402227

Оловен ацетат

0.0010

след реконстр. -

63.7560

0,0000 –

5-38


и 5-38.1.

има еднаквост –

0,00099


да

6402232

Оцетна киселина

0.0010

след реконстр. -

57.9600

0,0000 –

5-38


и 5-38.1.

има еднаквост –

0,00090


да

6021009

Месинг аноди

-

след реконстр. -

5.1520

0,0692 –

5-32, 5-32.1 и 5-37.има еднаквост –

0,00008


да

6401099

Солна киселина техн. БДС 1081/64

след реконстр. -

0.0150

след реконстр. -

966.0000

130,1959 –

5-31.1, 5-32.1,

5-41.1

и 5-38.1.има еднаквост –

0,01500


да

6405057

Антик никел –

слабо алкален цианиден елекролит подходящ за покрития с цвят - антрацит върху цинк, мед, месинг, никел и сребро.след реконстр. -

0.0009

след реконстр. -

57.9600

0,0485 –

5-41 и 5-41.1.има еднаквост –

0,00090


да

6402381

Месинг –

Брасс 82

след реконстр. -

0.0014

след реконстр. -

90.1600

1,2109 –

5-32, 5-32.1 и 5-37.има еднаквост –

0,00140


да

6402274

Амоняк

след реконстр. -

0.00012

след реконстр. -

7.7300

0,1038 –

5-32, 5-32.1 и 5-37.има еднаквост –

0,00012


да

Забележка1:

ОПИС на суровини – химикали,

които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията след влизане в сила на КР № 25 / 2005 год. на МОСВ или са били включени без да се е налагала въобще употребата им в процесите извършвани в тази инсталация!1

Захарин

6х10-4

41.055

0

0

не

2

Натриева основа

2х10-4

13.524

0

0

не

3

Железен сулфат

7.8х10-5

5.313

0

0

не

4

Абсорбер –

Активен въглен

5х10-6

0.338

0

0

не

5

Калиев перманганат

1.8х10-5

1.208

0

0

не

6

Обезмаслител – Стал 91

0,014

946,68

0

0

не

7

Блясъкообразувател – тип 1

Бринил 44

0.0012

82.11

0

0

не

8

Блясъкообразувател – тип 2 – т.е.,

Ниамонд кристал 101 Е

0.0024

164.22

0

0

не

9

Блясъкообразувател – тип 3– т.е.,

Супфакт 46 М

6х10-4

41.055

0

0

не

10

Блясъкообразувател – тип 4 – т.е.,

Пурифер 82

4.3х10-5

2.898

0

0

не

11

Водороден прекис – перхидрол

1.4х10-5

0.966

0

0

не

Забележка 2:

През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 687 реконструирана по някои от упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за суровини в тази таблица да липсват данни.

В конкретния случай за 2013 год.,

представените данни, се отнасят само за процеси извършвани съгласно ТРН с №№ 5-31, 5-32, 5-35, 5-31.1, 5-32.1 и 5-41.1. По останалите процеси с ТРН с №№ 5-37, 5-38, 5-41 и 5-38.1 не са ползвани химикали през 2013 год.

Наимено-вание

на инстала-цията

и

процеса

Суровина

Количество за единица продукт съгласно КР

кг/ dm2

покрита повърхност, Т / т продукт


Годишно разрешено коли-чество

по КР,


Дм2/г, кг/г.

Употребено годишно количество по КР за 2013 год.,

дм2/г, кг/г.Количество за единица продукт

за 2013 год.

Кг/ dm2

покрита повърхност,

Т / т

продукт


Съот-вет-ствие

1

2

3

4

5

6

7

Цех “Галва-ничен”
Инстала-ция 681

Разход за Детайли

1.00 кг/ кг продукт

190 000 кг/год.

-

-

-


Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi -> documenti-2013
documenti-2013 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-2013 -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2013 год
documenti-2013 -> Решение №382-Н0-И0-А1/2011г влязло в сила на 07. 07. 2011 ) (за периода 01. 01. 2013 31. 12. 2013 г.) Съдържание Увод
documenti-2013 -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-2013 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г
documenti-2013 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №113/2006 год
documenti-2013 -> Доклад за 2013 год за изпълнение на дейностите за които е предoставено Комплексно разрешително №370-H0 / 2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница