За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница20/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31
Таблица № 2

2013 год.

Приети и химически обработени производствени води
ОБЕМ ВОДИ

[m3]

Общ

обем обработена и

заустена или

подходяща за заустване водна

маса

Пъти обработена и заустена водна маса в канализа-ционната мрежа

Забележка -

за извършени допълнителни дейност в локалната ПСОВ

на дружеството към други оператори

Месеци,

през които е работила локалната ПСОВ

Мерна единица

След обратотката Е/НЕ Е

в нормите за заустване

Средна стойност на ден обрабо-тена

за

2013

година
на

гр. Варна
Е

НЕ Е

януари

m3


10,0000

20,0000

2

няма

февруари

m3


10,0000

30,0000

3

няма

март

m3


10,0000

50,0000

5

няма

І Тримесечие - ОБЩО

m310,000

100,0000

10април

m3


10,0000

40,0000

4

няма

май

m3


10,0000

40,0000

4

няма

юни

m3


10,0000

40,0000

4

няма

ІІ Тримесечие - ОБЩО

m310,000

120,0000


12юли

m3


10,0000

40,0000

4

няма

август

m3


10,0000

50,0000

5

няма

септември

m3


10,0000

40,0000

4

няма

ІІІ Тримесечие - ОБЩО

m310,000

130,0000


13октомври

m3


10,0000

50,0000

5

няма

ноември

m3


10,0000

40,0000

4

няма

декември

m3


10,0000

30,0000

3

няма

ІV Тримесечие - ОБЩО

m310,000

120,0000


12


2013 год. - ОБЩО

m310,000 -

но с


пречис-тените

във


водо- оборот
максимум 15,120

470,0000

+

240,0000 пречистени във водо- оборот=

710,0000

47

няма


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. От датата - 01.02.2006 год. нямаме договорни взаимоотношения с фирма “КАВЪР 96” ООД – гр. Варна, поради което към нашата локална ПСОВ не постъпват за пречистване замърсени води от тяхното производство от тогава, включително се отнася и за този отчетен период.;

2. През 2013 год. не е извършвана планово профилактика на съоръжението от локалната ПСОВ на дружеството, а именно, става въпрос за почистване и инспектиране на дъното и стените на водния басейн за промивните оборотни води към Цех “Галваничен”. Последно това е направено на датите - 05.11.2009 год. и 06.11.2009 год. Тогава, за случая е предварително спазен 1-месечния срок съгласно ЗВ и сме уведомили Вас и ВиК-оператора с писмо наш Изх. № 385 – 157 / 10.09.2009 год. за намеренията си. Впоследствие се обмени с последния кореспонденция и постъпи от негова страна предложение за по-различен подход при почистването. С писмо наш Изх. № 424 – 162 / 09.10.2009 год. – предложихме още по-добър вариант, който всички приеха за удачен и възнамеряваме да прилагаме и в бъдеще при нужда.;

3. През м. Август 2013 год. са извършени две дейности от спомагателно значение за работата на локалната ПСОВ, а именно: 1) По предписание с Констативен протокол № 004972 / 30.07.2013 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ се възстанови работата на съществуващата стационарна помпа разположена в обвалованата зона, където се намират резервоарите за алкални и за кисели производствени води. От тук с помпата, периодично формираните природни води в дънната част, при достаъчно ниво се отвеждат в канализационната система на дружеството.; 2) Извърши се почистване на откритите части на стените от вътрешността на събирателният резервоар за кисели отпадъчни води подлежащи на третиране по комплексна технология. В случая, с шпатули се премахнаха видимите наслоявания от въглеводородни нефтени фракции попаднали в съда на станцията от дейността на Цех “Байц на стоманени ленти” по подземна връзка за тези замърсени води.Таблица № 3 отразява резултатите от извършеният собствен периодичен мониторинг за 2013 год., както и контролния мониторинг и изчислени, на база получените резултати непреки годишни емисии на няколкото замърсителя в пречистените отпадъчни производствени води на изход от локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница