Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"страница5/21
Дата20.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Население по етническа група

Област

Общо

Българска

Турска

Ромска

Друга

Не сеОбщини


(циганска)
самоопре-

деляОбласт Враца

243036

223692

2000

14899

608

984Мизия

9605

9093

10

461

12

6

Население по майчин език
Област

Общо

Български

Турски

Ромски

Друг

Не сеОбщини


(цигански)
самоопре-

деляОбласт Враца

243036

230261

553

9981

680

708Мизия

9605

9283

8

277

11

3

Население по вероизповедание(Брой)Област

Общо

Християн-

Мюсюл-

Друго

Не се

Непо-Общини
ско

манско
самоопре-

казано


дела


Област Враца

243036

230962

4223

142

6856

853Мизия

9605

9313

7

2

260

23

Изводи:

1.Основната причина намаляването на населението от Община Мизия се дължи от една страна на намалената раждаемост и от друга увеличената смъртност


  • Заетост

Заетостта на населението обуславя неговите доходи. Към 09.02.2005 година населението в активна възраст е 8 902 души. Съпоставено с този показател към 31.12.1999 година населението в активна възраст е 4 535 души, от които 2 687 в заети.
Разпределение на стопанските единици според броя на заетите (нефинансов сектор)

(Брой)

Отраслови сектори

Общо

до 10 заети

от 11 до 50 заети

от 51 до 100 заети

от 101 до 250 заети

от 251+

2000 годинаОбщина Мизия

76

64

8

2

2

0

Селско, горско стопанство, лов, риболов

8

3

5

0

0

0

Преработваща промишленост

10

6

1

2

1

0

Търговия и ремонт

33

32

0

0

1

0

Хотели, общежития и обществено хранене

11

11

0

0

0

0

Транспорт, складиране и съобщения

4

3

1

0

0

0

Операции с недвижимо имущество, наемодателнадейност и биснесуслуги

2

2

0

0

0

0

Образование

1

1

0

0

0

0

Здравеопазване и социални дейности

6

6

0

0

0

0

Други дейности, обслужващи обществото и личността

1

0

1

0

0

0

2001годинаОбщина Мизия

117

107

7

1

2

0

Селско, ловно и горско стопанство

9

6

3

0

0

0

Преработваща промишленост

10

6

2

1

1

0

Търговия и ремонт

59

58

0

0

1

0

Хотели и ресторанти

25

25

0

0

0

0

Транспорт, складиране и съобщения

5

4

1

0

0

0

Операции с недвижимо имущество, наемодателнадейност и биснесуслуги

2

2

0

0

0

0

Образование

1

1

0

0

0

0

Здравеопазване и социални дейности

5

5

0

0

0

0

Други дейности, обслужващи обществото и личността

1

0

1

0

0

0

2002 годинаОбщина Мизия

115

103

8

3

1

0

Селско, ловно и горско стопанство

7

3

3

1

0

0

Преработваща промишленост

10

6

2

2

0

0

Строителство

1

1

0

0

0

0

Търговия и ремонт

55

52

2

0

1

0

Хотели и ресторанти

22

22

0

0

0

0

Транспорт, складиране и съобщения

6

6

0

0

0

0

Операции с недвижимо имущество, наемодателнадейност и биснесуслуги

3

3

0

0

0

0

Образование

1

1

0

0

0

0

Здравеопазване и социални дейности

6

6

0

0

0

0

Други дейности, обслужващи обществото и личността

4

3

1

0

0

0

2003 годинаОбщина Мизия

116

106

6

3

1

0

Селско, ловно и горско стопанство

7

3

3

1

0

0

Преработваща промишленост

8

6

0

2

0

0

Строителство

1

1

0

0

0

0

Търговия и ремонт

58

55

2

0

1

0

Хотели и ресторанти

21

21

0

0

0

0

Транспорт, складиране и съобщения

7

7

0

0

0

0

Операции с недвижимо имущество, наемодателнадейност и биснесуслуги

3

3

0

0

0

0

Образование

1

1

0

0

0

0

Здравеопазване и социални дейности

6

6

0

0

0

0

Други дейности, обслужващи обществото и личността

4

3

1

0

0

0

В сравнение с данните от 31.12.1999 година измененията, които са настъпили са:  • Намалял е броя на заетите лица и в обществения сектор и в частния сектор на икономиката;

  • Нараснал е дела на заетите в частния сектор;

  • Намалял е броя на заетите в обществения сектор;

Доходите на заетите лица се формират от работната заплата по трудов договор в отрасли на икономиката както следва:


3. Наети по трудово или служебно правоотношение по отраслови сектори

(Среден годишен брой)
Общо

В т.ч.частен сектор

2000 годинаОбщина Мизия

1118

646

Селско, ловно и горско стопанство

132

132

Преработваща промишленост

358

....

Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода

....

-

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

на лични вещи и на стоки за домакинството

132

132

Хотели и ресторанти

....

....

Транспорт, складиране и съобщения

55

....

Финансово посредничество

....

-

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги

6

....

Държавно управление и отбрана, задължително обществено осигуряване

53

-

Образование

217

-

Хуманно здравеопазване и социални дейности

52

9

Други дейности, обслужващи обществото и личността

67

10

2001 годинаОбщина Мизия

989

571

Селско, ловно и горско стопанство

106

106

Преработваща промишленост

256

256

Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода

....

-

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

на лични вещи и на стоки за домакинството


....

....

Хотели и ресторанти

....

....

Транспорт, складиране и съобщения

....

....

Финансово посредничество

....

-

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги

7

....

Държавно управление и отбрана, задължително обществено осигуряване

53

-

Образование

201

-

Хуманно здравеопазване и социални дейности

46

13

Други дейности, обслужващи обществото и личността

65

8

2002 годинаОбщина Мизия

975

540

Селско, ловно и горско стопанство

114

114

Преработваща промишленост

191

191

Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода

....

-

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството193

193

Хотели и ресторанти

....

....

Транспорт, складиране и съобщения

49

13

Финансово посредничество

....

..

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги

9

....

Държавно управление и отбрана, задължително обществено осигуряване

....

-

Образование

....

-

Хуманно здравеопазване и социални дейности

55

17

Други дейности, обслужващи обществото и личността

71

....

2003 годинаОбщина Мизия

1402

572

Селско, ловно и горско стопанство

126

126

Преработваща промишленост

170

170

Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода

....

-

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

223

223

Хотели и ресторанти

14

14

Транспорт, складиране и съобщения

51

....

Финансово посредничество

....

-

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги

....

....

Държавно управление и отбрана, задължително обществено осигуряване

142

-

Образование

....

-

Хуманно здравеопазване и социални дейности

41

17

Други дейности, обслужващи обществото и личността

....

6Данните са съобразени с чл. 25 и 26 от Закона за статистиката.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница