1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи: 0 — nought, zero 4 — four 8 — eight 1 — one 5 — five 9 — nine 2 — two 6 — six 10 — ten 3 — three 7 — seven 11 — eleven 12 — twelve Нулата в телефонни номера се чете оДата24.06.2017
Размер21.69 Kb.
#24193
БРОЙНИ ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА

1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи:   0 — nought, zero 4 — four 8 — eight   1 — one 5 — five 9 — nine   2 — two 6 — six 10 — ten   3 — three  7 — seven 11 — eleven       12 — twelve   Нулата в телефонни номера се чете о [ou] a останалите цифри се изговарят една по една: 44-72-03 four - four - seven - two - о - three.         2. Числителните имена от 13 до 19 се образуват, като се прибави наставката -teen към числата от 3 до 9. При някои от тях стават известни промени в корена:
13 - thirteen, 14 - fourteen, 15 - fifteen, 16 - sixteen, 17 - seventeen, 18 - eighteen, 19 - nineteen         3. Числителните от 20 до 90 се образуват с наставката -ty. И при някои от тях стават промени в корена:
20 - twenty,  30 - thirty, 40 - forty, 50 - fifty, 60 - sixty, 70 - seventy, 80 - eighty, 90 - ninety

Между десетиците и следващите единици (23, 45 и пр.) се пише тире, а не съюз, както в български език:


21 — twenty-one, 22 — twenty-two, 34 — thirty-four, 55 — fifty-five, 68 — sixty-eight, 99 — ninety-nine
100 — a (one) hundred
200, 300, 400 и пр. — two hundred, three hundred, four hundred, etc.
Между стотиците и десетиците или единиците обаче се употребява съюзът and и:
112 — one hundred and twelve
204 — two hundred and four
1000, 2000 — one thousand, two thousand
1.000.000; 3.000,000 — a (one) million, three million
Забележете, че пред чнслителните hundred, thousand, million се поставя неопредели-телния член а или one.         4. Четиризначните числа, като например 1172, често се четат по следния начин — eleven hundred and seventy-two. Когато такова число означава дата, то обикновено се чете като две двузначни числа:
1876 — eighteen seventy-six
1944 — nineteen forty-four
През 1798 година — In seventeen ninety-eight
но: 1900 — nineteen hundred
1905 — nineteen hundred and five
      5. Думите hundred, thousand, million са в ед. число, когато пред тях има друго числително име:
There were two hundred (five thousand) soldiers there.
Те са в мн. число, когато пред тях няма друго числително и изразяват неопределено голямо количество — „стотици, хиляди, милиони":
There were hundreds (thousands) of people there. Там имаше стотици (хиляди) хоpa.
The sun is millions of miles away from us. Слънцето е на милиони мили разстояние от нас.

Единствено число се употребява след числителни и в следните изрази:


a two mile walk, a five-day journey, a five-year plan, a twelve-year old girl.
Каталог: phocadownload -> uroci
uroci -> Прости времена simple (indefinite) tenses просто сегашно време The Present Simple Tense Образуване
uroci -> 1. Относителните местоимения са: who който, която, което, които whose чиито, чиято, чието, чиито whom
uroci -> 1. Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни. I am writing
uroci -> One се употребява: а Със значение „човек, хората. Има родителен падеж one's
uroci -> Перфектни (предварителни) времена — the perfect tenses обща характеристика на перфектните времена
uroci -> The past simple tense
uroci -> This is a table. Take these books: That
uroci -> Each other (за две лица) един друг(иго), един другиму и one another
uroci -> Бъдеще време в миналото The Future in the Past
uroci -> Образуване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница