The past simple tenseДата31.05.2017
Размер31.92 Kb.
#22504

ПРОСТО МИНАЛО ВРЕМЕ
             THE PAST SIMPLE TENSE
 

Образуване

 
 

The Past Simple Tense се образува от втората глаголна форма.То няма никакви лични окончания. Отрицателната и въпросителната форма се образуват с минало време на спомагателния глагол
do - did и инфинитива на главния глагол.
 
 

The Past Simple Tense
 

Positive  
положителен

Negative
отрицателен

Interrogative
въпросителен

Negative-
Interrogative

 I worked.

 I did not work.
 I didn't work.

 Did I work?

 Did I not work?
 Didn't I work? 

Кратките отговори на въпрос в the Past Simple Tense са:
- Yes. I (you, he, etc.) did.
- No, I (you, he, etc.) did not (didn't).
 

 

Употреба
The Past Simple Tense изразява:
 

 

1.

Действие, извършено в даден момент или определен период от време в миналото, което няма връзка с настоящето. Моментът се изразява с обстоятелство за определено време или се подразбира от контекста:
 

I saw him last week.

Видях го миналата седмица.
 

He went to Moscow in 1960.

Той отиде в Москва през 1960 г.
 

They arrived late.

Пристигнаха късно.
 

 

 
2.

Обичайно повтарящо се действие в миналото:
 

Last year we often went to the theatre.

Миналата година често ходехме на театър.
 

When I was at the seaside, I went swimming every day.

Когато бях на море, плувах всеки ден.
 

 

 
3.

Действие или състояние, което е било характерно за подлога в миналото.
 

He loved sports in his youth.

На младини той обичаше спорта.
 

He had a good ear for music.

Той имаше добър (музикален) слух.
 

 

 
4.

Общоизвестни или научни факти, които се отнасят до миналото.
 

Primitive man lived in caves.

Първобитният човек живеел в пещери.
 

 

 
 

The Past Simple Tense се употребява най-често с наречия и обстоятелствени пояснения за определено време, като: in 1960 през I960 г., a few days ago преди няколко дни, yesterday вчера, last year, month, week миналата година, миналия месец, миналата седмица, on Monday в понеделник и др.

The Past Simple Tense обикновено се превежда на български с минало свършено време. Когато показва траещо действие в миналото, то се превежда с минало несвършено време.
They arrived on Monday. Пристигнаха в понеделник.
He taught us English last year. Миналата година той ни преподаваше английски език.
 

 

 
5.

The Past Simple Tense се употребява в исторически и други разкази, приказки и пр. В тези случаи често се превежда с минало преизказно време:
The French Revolution broke out in 1789. Френската революция избухнала през 1789 г.
Once there lived a little girl. Имало едно време едно момиченце.

Според контекста the Past Simple Tense се превежда със свършен или несвършен вид на глагола:


I read a book yesterday. Вчера четох книга. (Вчера прочетох една книга.)

 
Каталог: phocadownload -> uroci
uroci -> Прости времена simple (indefinite) tenses просто сегашно време The Present Simple Tense Образуване
uroci -> 1. Относителните местоимения са: who който, която, което, които whose чиито, чиято, чието, чиито whom
uroci -> 1. Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни. I am writing
uroci -> One се употребява: а Със значение „човек, хората. Има родителен падеж one's
uroci -> Перфектни (предварителни) времена — the perfect tenses обща характеристика на перфектните времена
uroci -> This is a table. Take these books: That
uroci -> 1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи: 0 — nought, zero 4 — four 8 — eight 1 — one 5 — five 9 — nine 2 — two 6 — six 10 — ten 3 — three 7 — seven 11 — eleven 12 — twelve Нулата в телефонни номера се чете о
uroci -> Each other (за две лица) един друг(иго), един другиму и one another
uroci -> Бъдеще време в миналото The Future in the Past
uroci -> Образуване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница