Апарат за измерване на кръвно наляганеДата21.01.2018
Размер182.68 Kb.
#49796

Апарат за измерване на кръвно налягане

Medisana MTX
1.Оборудване и контрол


2. Информация за безопасност

Уредът е предназначен само за използване в дома.  • Нередовния пулс или аритмия могат да доведат до трудности при измерването на кръвното налягане. Това устройство е оборудвано за откриване на над 20 от най-често срещаните видове аритмия , като показва това със символ на дисплея.

Пациенти със слаб пулс трябва да го повишат като затварят и отворят своята ръка около 10 пъти преди измерване. Това упражнение оптимизира пулсовата вълна и измервателния процес.

• Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате монитора за кръвно налягане и ако сте загрижени за други здравни въпроси.

• Използвайте уреда само по неговото предназначение в съответствие с инструкциите от

ръководството.

• Гаранцията е невалидна, ако уредът се използва неправилно.

• Моля, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате уреда, ако страдате от заболявания

като артериална оклузивна болест.

• Уредът не може да се използва за проверка на сърдечната честота на пейсмейкър.

• Бременни жени трябва да предприемат необходимите предпазни мерки и да се обърне внимание на тяхното индивидуално положение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар ако е необходимо.

• Ако изпитвате дискомфорт по време на измерване като болка в горната част на

ръката или други оплаквания натиснете върху бутона "Старт"? така незабавно ще освободите въздуха

от маншета. Разхлабете маншета и го премахнете от ръката си.

• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с

ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен

опит и / или знание, освен ако не са под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност и са инструктирани за използване на устройството.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Устройството не може да бъде експлоатирано в близост до уреди, които излъчват силна

електрическа радиация, като радиопредаватели, мобилни телефони или микровълни.

• Моля, не се опитвайте да ремонтирате уреда сами в случай на неизправности,тъй като това ще доведе до анулиране на всички гаранционни претенции. Ремонт се извършва само от упълномощени

сервизни центрове.

• Защита на уреда от влага. Ако течността успее да проникне в уреда, извадете батериите незабавно и не използвате устройството. В този случай се свържете с вашия специализиран дилър или ни уведомете директно.

• Ако уредът няма да се използва за дълъг период от време, моля извадете батериите.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не приемайте никакви терапевтични мерки въз основа на самостоятелно измерване. Не сменяйте дозата на лекарство, предписано от Вашия лекуващ лекар.
Полезна информация

Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за вашата покупка!

Вие се сдобихте с качествения пародукт MEDISANA MTX, апарат за измерване на кръвно налягане за горната част на ръката. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с MEDISANA MTX монитор за измерване на кръвно налягане, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за поддръжка.
2.1 Доставяне и опаковане

Моля, на първо място проверете дали устройството не е повредено по някакъв начин.

В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с вашия доставчик или сервизен център.

Следните части са включени:

• 1 MEDISANA монитор за измерване на кръвно налягане MTX

• 1 маншет с въздушен маркуч

• 4 батерии АА тип, LR 6) 1,5 V

• 1 чанта за съхранение

• 1 Инструкция

Опаковката може да се рециклира или използва повторно. Моля правилно да се изхвърля всяка опаковка или материал , които вече не са необходими.

. Ако забележите някакви повреди при транспортирането при разопаковане , моля свържете се с доставчика си незабавно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за деца

Моля, уверете се че опаковката се пази далеч от деца! Съществува риск от задушаване!
2.2. Какво е кръвно налягане?

Кръвно налягане е налягането на артериите в големия кръг на кръвообращението между систола (фаза на изтласкване на кръвта от сърцето) и диастола (фаза на пълнене на сърцето) и се отчита като стойността при тези две фази, при което първо се показва систолното после диастолното налягане


2.3. Как се измерва кръвното налягане?

MTX е устройство за измерване на кръвното налягане, който се използва за измерване на кръвното налягане в горната част на ръката. Измерването се извършва от микропроцесор, като чрез сензорно налягане се измерват резултатите произтичащи от надуване и изпускане на маншета поставен над артерията.


2.4. Защо трябва да се измерва кръвното налягане у дома?

MEDISANA има дългогодишен опит в измерването на кръвното налягане. Високата точност на MEDISANA е потвърдена от многобройни клинични изпитвания, провеждани според строги международни стандарти. Един силен аргумент в полза на измерване на кръвното налягане у дома е фактът, че показанията са взети в познатата среда при спокойни условия, най-важна е т. нар. "изходна стойност", взета преди закуска, непосредствено след ставане сутрин. Доколкото това е възможно, винаги трябва да се опитвате да измервате кръвното си налягане в същото време и при същите условия всеки ден.

Това гарантира сравними резултати и помага при откриване на първите признаци на високо кръвно налягане.

Ако високото кръвно налягане остане неоткрито се увеличава риска от по-нататъшни сърдечно-съдови заболявания.


Препоръка

Измерване на кръвното налягане ежедневно и редовно , дори без видима причина и без оплаквания.
2.5 Класификация на кръвното налягане.

Следната таблица показва класификацията на високо и ниско кръвно налягане без да се взима

възрастта под внимание.

Ниско кръвно налягане

Систолично < 100

Дисистолично < 60


Нормално кръвно налягане

Систолично 100 - 139

Дисистолично 60 - 892.5. Видове високо кръвно налягането

Лека хипертония

Систолично 140 - 159

Дисистолично 90-99


Средна хипертония

Систолично 160 - 179

Дисистолично 100 - 109


Сериозна хипертония

Систолично ≥ 180

Дисистолично ≥ 110ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прекалено ниското кръвно налягане представлява голям риск за здравето точно както при високото кръвно налягане!

Пристъпи на виене на свят могат да доведат до опасни ситуации (напр. по стълбите или в задръстване)!
2.6 Колебания в кръвното налягане

Има много фактори, които могат да повлияят на кръвното налягане. Резултатите могат да бъдат променени сериозно от стрес, страх, тежки физически натоварвания или часовото време. Вашите лични стойности на артериалното налягане са обект на значителни колебания по време на деня и годината. Тези колебания са особено изразени в случай на пациенти, страдащи от хипертония.

Кръвното налягане обикновено е най-високо по време на физическо усилие и достига най-ниската си стойност през нощта, когато сте заспали.
2.7 Влияние и оценка на показанията

• Измерете кръвното си налягане няколко пъти през деня, запаметете резултатите и ги сравнете.

Не правете някакви заключения от едно измерване.

• Вашите показания на кръвното налягане трябва винаги да се оценяват от лекар, който е

запознат с вашата лична медицинска история.

Когато използвате уреда редовно и записвате стойностите трябва да посетите Вашия лекар за да актуализира Вашия медицински статус.

• При отчитане на показанията, не забравяйте, че дневните стойности се влияят от няколко фактора. Пушенето, употребата на алкохол, наркотици и физическото усилие имат влияние на измерените стойности по различен начин.

• Измерете кръвното си налягане преди хранене.

• Преди отчитането на резултатите, използвайте най-малко пет минути почивка.

• Ако систолното и диастолното измеврване Ви изглежда необичайно (твърде високо или твърде ниско) във есеки случаи, въпреки правилното използване на уреда, моля, информирайте Вашия лекар. Това се отнася също и за редки случаи, когато нередовен или много слаб пулс ви пречи за правилно отчитане на резултатите.


3 Първи стъпки

3.1 Поставяне / смяна на батерии

Отворете отделението за батериите от долната страна на уреда, като натиснете леко в посоката, указана със стрелка и поставете четирите батерии, включени в комплекта (алкални батерии, тип АА, LR 6).

Не забравяйте да поставите батериите, както е посочено в диаграмата. След като батериите са поставени правилно (или след като включите захранващия кабел), трябва да чуете 2 звукови сигнала.

Когато се активира бутона ON / OFF, ще чуете 2 сигнализира и всички символи се появяват на дисплея за една секунда. Тогава се появява следното: "-: -". Поставете капака, като го натиснете, докато щракне на мястото си.

Ако напрежението на батериите спадне под 5 - 4,5 V, на дисплея се показва символът на батерията . Изключете апарата от ON/OFF бутона и поставете нови батерии.

Ако напрежението на батериите спадне под 4,25 - 0,25 V, на дисплея показва символът на батерия и апаратът автоматично се изключва. Уредът няма да заработи отново, докато не поставите нови батерии.

Имайте предвид, че трябва да рестартирате датата и часа всеки път, когато сменяте батериите, освен ако това се задава автоматично чрез радио-часовник.

Предишните резултати от измерванията все още се съхраняват.


Опасност от химически изгаряния!

Изтичащата от батерия киселина може да доведе до химически изгаряния.

• Избягвайте контакт между киселина и кожата, очите и лигавиците. Ако киселината е била в контакт с някои от тези части, изплакнете засегнатата област с обилно количество чиста вода незабавно, да се потърси медицинска помощ, ако е необходимо. Дръжте батерията далеч от обсега на деца! Ако батерията се погълне незабавно потърсете лекарска помощ!

• Не разглобявайте и не презареждайте батерии за еднократна употреба. Не се опитвайте да ги изгорите! Съществува риск от експлозия!

• Премахнете батериите от устройството, ако не го използвате за продължителен период от време!

• Не изхвърляйте използваните батерии и акумулатори в домакинството, отнесете се с тях като със специален отпадък и ги изхвърлете в събирателен пункт!


3.2 Употреба на захранващия адаптер

Можете да използвате адаптер към електрическата мрежа (MEDISANA Артикулен 51 036). Тази връзка е предвидена от задната част на устройството за свързване в контакта.

В този случай батериите не се изтощават.

Поставяне на конектор в задната част на монитора за кръвното налягане се превключва на батерии механично. Следователно е необходимо да включите захранващия адаптер в контакта и след това да го свържете към апарата за измерване на кръвно налягане, ако апарата за измерване на кръвно налягане вече не се използва, отстранете конектора от апарат за измерване на кръвно налягане и след това издърпайте захранващия адаптер от контакта. По този начин датата и часът не трябва да се нулира всеки път.


3.3 Настройка на дата и час

Апарат за измерване на кръвно налягане MEDISANA MTX е оборудван с радио часовник, контролиран от DCF77 сигнал. Това автоматично определя времето и датата. Ако няма DCF77 сигнал в обхват, времето не се задава автоматично.

Автоматична настройка:

1. Включете устройството чрез ON/OFF бутона. “ - : - - “ се появява на дисплея.

2. Дисплеят автоматично се превключва в режим на приемане. Веднага щом устройството получи сигнал, символът за радиочасовник премигва на дисплея всяка секунда, докато докато устройството е завърши процеса по получаване на DCF77 сигнал.

По време на автоматичната процедура за настройка на времето, радио часовникът мига първ с 1, после с 2 и 3 чертички над него. Когато се появява символът с 3 чертички, времето е настроено.

Настройване на аларма

Вашият апарат за измерване на крвното налягане MEDISANA MTX е снабден с алармена функция, с която двама потребители могат да зададат по 3 аларми, за да правят измервания или да приемат лекарства на равни интервали от време.

Уверете се, че устройството е в режим на готовност и Вашата собствена потребителска памет е избрана.

1. Натиснете на бутона TIMER (8), следван от бутона MEMO (4), задръжте двата бутона, докато символът за аларма (20) се появи на дисплея.

2. Отпуснете двата бутона. Надпис „1”мига в долния десен ъгъл на дисплея за Аларма 1. Можете да използвате бутона MEMO, за да изберете Аларма 1, Аларма 2 или Аларма 3.

3. Натиснете бутона на таймера. На дисплея мига позицията за въвеждане на час на аларма.

Използвайте бутона MEMO да въведете часа за алармата: първо въвеждате часове и тогава минути.

4.Натиснете бутона TIMER и символът за аларма започва да мига. Използвайте бутон MEMO, за да преминете между включване и изключване на алармата.


3.4 Настройване на паметта

MTX ви дава възможност да запазвате показанията на един от два потребителски акаунта, всеки от които съдържа 99 позиции за запаметяване. Включете устройството в режим на готовност инатиснете бутон TIMER за да изберете между акаунт 1 и акаунт 2.

Избор на 3МАМ метод за измерване

С този модел апарат за измерване на кръвно можете да избирате между два измервателни режима.

- Единично отчитане

- 3 последователни отчитания (Mesurement Average Mode = 3/MAM-mode)

В случай на еднично отчитане , се отчита и съхранява само едно измерване на кръвното налягане.

3/MAM-модулът се препоръчва, ако страдате от силно колебливи стойности на кръвното налягане. 3 последователни отчитания се правят през интервал от 15 секунди. По този начин се елиминират вариращите в широки граници отчитания. В случай на сериозни отклонения, може да бъде направено и 4-то измерване.

От тези три измервания, претеглена средна стойност се изчислява, показва и съхранява в избраната памет. Измерване от този тип се индикира в паметта чрез (21).

1.За да превключите между единично измерване и 3 последователни измервания (3MAM процедура), натиснете и задръжте бутона на таймера (8), докато символът за 3MAM режим и „OFF” появи, мигащ на дисплея.

2. Натиснете бутона MEMO (4), за да изберете „ON” или “OFF” - „ON” за 3MAM метод на измерване и “OFF” за единично измерване.

3. Потвърдете Вашия избор чрез натискане на старт бутона (3) (или натиснете TIMER бутона, за да направи следващата настройка: „Звуков сигнал оn/off).


4 Функциониране

4.1 поставяне на маншета

Забележки :

-Когато правите измерване върху дясната ръка , въздухопроводната тръбичка ще е отстрани на вашия лакът.Внимавайте да не оставяте ръката си върху въздухопроводната тръбичка.

-Кръвното налягане може да варира между лявата и дясната ръка,по тази причина измереното кръвно налягане също може да покаже различни стойности. Препоръчваме Ви да използвате една и съща ръка за измерване.Когато измерванията на двете ръце показват съществени различия,моля,посъветвайте се вашия лекар коя ръка да използвате за измерване.4.2 Правилната позиция за отчитането на резултатите


4.3 Измерване на кръвното налягане

Единично измерване

За да направите единично измерване, ще трябва да включите устройството с помощта на бутона ONN/OFF в режим на готовност. Преди първото измерване трябва да сте направили настройките, описани в предходните точки.

Натиснете бутона "Старт" (3). Устройството извършва самодиагностика. След като това е завършено, на дисплея излиза „0”. По време на процедурата се чуват 5 кратки звука.


2.Маншетът (1) автоматично се надува, докато налягането, необходимо за измерване, е достигнато. Можете да създадете това налягане и ръчно, като натиснете и задържите бутона "Старт", след като устройството автоматично е достигнало налягане най-малко 30 mmHg. Когато прецените, че апаратът е достигнал идеалното налягане в маншета, отпуснете бутона Start.

3.Измервателната процес започва автоматично, когато налягането дстгне необходимото налягане. На дисплея се изписва текущото налягане в маншета.

ЗАБЕЛЕЖКА - Ако натиснете бутона "Старт", когато устройството се надува, процесът спира. Апаратът автоматично се изключва и въздухът излиза от маншета.

4. Първоначално изпускането на въздуха става с постоянна скорост. Появява се символ за пулс на дисплея. Веднага след като може да се определи пулсът, изпускането на въздуха се синхронизира със сърдечния ритъм, докато измерването приключи. Устройството сигнализира за всеки сърдечен ритъм по време на тази процедура, ако не сте изключили тази функция предварително. В същото време иконата за пулс мига на дисплея.

5. След като измерването приключи, маншетът изведнъж изпуска съдържимия въздух и се чува по-дълъг звуков сигнал.

6. Измерените стойности (13). (14) и (15) се показват на дисплея, заедно с резултатът на кръвното налягане. В същото време се чува по-дълъг звуков сигнал.

7. Ако устройството открие аритмия по време на измервателния процес, силволът за аритмия ще започне да мига осем пъти, докато се покаже резултата от измерването. Също може да чуете 8 кратки звукови сигнала, които предупреждават потребителя за нередовен сърдечен ритъм.

8. Ако не натиснете някой от бутоните около 1 минута, устройството автоматично превключва в режим на готовност.

3MAM измервателен метод (3 последователни измервания, за да се изчисли средната стойност)

За да направите единично измерване, ще трябва да превключите на устройството с помощта на ON/OFF бутон в режим на готовност. Избрали сте на 3MAM метод на измерване (виж предходните точки)

1. Натиснете бутона "Старт" (3). Устройството извършва самодиагностика. След като е готв, на дисплея се изписва „0”. По време на тази процедура ще чуете 5 кратки звукови сигнала. На дисплея, ще видите (знак за средна стойност) и "1" за първото измерване.

2. Маншетът (1) автоматично се надува, докато налягането, необходимо за измерване, е достигнато. Можете да създадете това налягане и ръчно, като натиснете и задържите бутона "Старт", след като устройството автоматично е достигнало налягане най-малко 30 mmHg. Когато прецените, че апаратът е достигнал идеалното налягане в маншета, отпуснете бутона Start.

3.Измервателната процес започва автоматично, когато налягането достигне необходимото налягане. На дисплея се изписва текущото налягане в маншета.

ЗАБЕЛЕЖКА - Ако натиснете бутона "Старт", когато устройството се надува, процесът спира. Апаратът автоматично се изключва и въздухът излиза от маншета.

4. Първоначално изпускането на въздуха става с постоянна скорост. Появява се символ за пулс на дисплея. Веднага след като може да се определи пулсът, изпускането на въздуха се синхронизира със сърдечния ритъм, докато измерването приключи. Устройството сигнализира за всеки сърдечен ритъм по време на тази процедура, ако не сте изключили тази функция предварително. В същото време иконата за пулс мига на дисплея.

5. Първото измерване приключва, когато въздухът е напълно изпуснат от маншета по време на 15-секундна пауза. През това време символът за обратно броене мига на дисплея и се чува звуков сигнал през 5 секунди.

6. Вместо "1", на дисплея се показва "2" за второто измерване. Повтарят се действията от точка 2 до 5.

7. Вместо "2", на дисплея се показва "3" за второто измерване. Повтарят се действията от точка 2 до 5.

8.След като 3MAM измерване е било направено, маншетът изведнъж изпуска въздуха и издава по-дълъг звуков сигнал звучи.

9. Измерените стойности (13), (14) и (15) се появяват на дисплея заедно с резултатите от измерването. В същото време се чува по-дълъг звуков сигнал.

10. Ако устройството открие аритмия по време на измервателния процес, аритмия. Символът ще започне да мига осем пъти, докато се показват резултатите. Също може да чуете 8 кратки звукови сигнали, които предупреждават потребителя за нередовен сърдечен ритъм.

11. Ако не натиснете някой от бутоните за около. 1 минути, устройството автоматично превключва в режим на готовност.

12. Ако устройството открие аритмия по време на измервателния процес, силволът за аритмия ще започне да мига осем пъти, докато се покаже резултата от измерването. Също може да чуете 8 кратки звукови сигнала, които предупреждават потребителя за нередовен сърдечен ритъм.

13. Ако не натиснете някой от бутоните около 1 минута, устройството автоматично превключва в режим на готовност.


5. Отстраняване на неизправности

Ако на дисплея на устройството се появи една от следните грешки ,това означава, че устройството не е в състояние да измери правилно кръвното налягане.

Съобщения за грешки. Възможни причини и решения.
Err 1

Измерване на систолично кръвно налягане е завършено. Или връзката с маркуча е била прекъсната, или не е бил засечен пулс. Проверете връзките между маншета и на основния модул.


Err 2

Установено е нефизиологично налягане. Причина: ръката е била преместена по време на измерването. Повторете измерване, не движете ръката си.


Err 3

Ако надуването на маншета отнема твърде много време, е възможно той да не е правилно поставен или че връзката с маркуча да не е добра. Проверете връзките и повторете измерването.

Err 5

Средна стойност не може да се изчисли поради нестабилни условия по време на измерванията. Повторете процеса на измерване, като държите ръката си неподвижна и не говорите.Err 6

Имало е твърде много грешки по време на измерването в режим на MAM, поради което е невъзможно да се получи крайният резултат. Прочетете инструкциите за правилно измерване и повторете процедурата.

HI

Налягане в маншета е твърде висока (над 300 mmHg,) или пулсyt е твърде висок (над 200 удара в минута). Отпуснете се за 5 минути и повторете измерването.LO

Пулсът е твърде нисък (по-малко от 40 удара в минута). Повторете измерването.6 Грижа и поддръжка

• Махнете батериите, преди да почистите устройството.

• Никога не използвайте силни почистващи препарати или твърди четки.

• Почиствайте уреда с мека кърпа, която е леко навлажнена. Никога не потапяйте уреда във вода. Използвайте уреда само след като е напълно изсъхнал.

• Извадете батериите от уреда, ако не желаете да го използвате за продължителен

период от време, в противен случай съществува риск от протичане на батерията.

• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, и го предпазвайте от прах и влага.

• Издувайте маншета само когато е в положение около горната част на ръката.

Уредът е калибриран от производителя за период от две години.

В случай на търговска употреба, устройството трябва да бъде калибрирано

най-малко веднъж на всеки две години. Калибрирането може да бъде извършено от компетентен орган или упълномощен сервизен център - в съответствие с правилника за потребителите на медицинско оборудване.
6.1 Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Отстранете батериите, преди да изхвърлите устройството. Да не се изхвърлят старите батерии с битови отпадъци,. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.


7.Гаранция

7.1 Гаранция и срокове за ремонт

Гаранция и ремонтни условия - Моля свържете се с Вашия дилър или сервизен център. Прилагат се следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период за MEDISANA MTX е 3 години считано от датата на закупуване. В случай на гаранционен иск датата на покупката трябва да бъде доказана с помощта на касова бележка или фактура.

2. Дефекти в материала или изработката ще бъдат премахнати безплатно в рамките на гаранционния период.

3. Ремонтните дейности не удължават гаранционния период – нито за целия уред, нито за заменените части.

4. Следното се изключва от гаранцията:

• Всички вреди, които са възникнали в следствие на неправилно лечение, напр. при неспазване инструкциите за работа.

• Всички вреди причинени поради ремонт или намеса от страна на клиента или неразрешени трети страни.

• Щети, възникнали по време на транспортирането от производителя до потребителя или по време на транспорта за обслужване на клиенти.

• Аксесоари, които са обект на нормално износване (батерии и т.н.).5. Отговорност за преки или косвени щети, причинени от устройството се изключва, дори ако повредата на устройството се приема като гаранционна претенция.


Каталог: userfiles -> editor -> file
file -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
file -> Наредба №16-116 от 8 февруари 2008 Г. За техническа експлоатация на енергообзавеждането
file -> I общи положения Чл (1)
file -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
file -> Наредба №7 от 23 септември 1999 г
file -> Описание и пакетиране Цена на едро с ддс
file -> Инструкция за ползване и свързване /Съвместим с всички 4g rgb, rgbw контролери и димери за монохромна led лента
file -> Brealloy mk bredent
file -> Листовка: информация за потребителя седатиф пс, таблетки sedatif pc, tablets
file -> Инструкция за употреба внимание!!! Инфрачервените безконтактни термометри са много чувствителни. За точни резултатите е необходимо


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница