Биография на проф д-р Людмила Цанкова Иванова Лична информация Име Людмила Цанкова ИвановаДата07.08.2018
Размер133.5 Kb.
#78439
ТипБиография


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
на проф. д-р Людмила Цанкова Иванова


Лична информация
Име
Людмила Цанкова Иванова

Адрес
ул. „Константин Паница” №3, вх. Е, ап.6

5000 Велико ТърновоСлужебен адрес
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ул. „Т. Търновски” №2

5000 Велико Търново

Катедра „Германистика и нидерландистика”


Телефон
0889650727

Служебен телефон
062 618 360

E-mail
ljudmila_ivanova@abv.bg;

Националност
българка

Дата на раждане
17 юни 1954 годинаТрудов стаж
• Заемана длъжност
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

проф.. д-р по теория на превода• Дати (от-до)

Заемана длъжност


18.05.2016 г. – продължава да работи

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

проф.. д-р по теория на превода


• Дати (от.до)
15.12. 2004 – 18.05.2016г.


• Заемана длъжност
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

гл.асистент д-р по съвременен немски език• Дати (от-до)
01.01.1989 – 15.12. 2004


• Заемана длъжност
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ст. асистент по съвременен немски език• Дати (от-до)
01.01.1984г. – 01.01.1989г.


• Заемана длъжност
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

асистент по немски език• Дати (от-до)
15.09.1978 – 01.01.1984 г.


• Заемана длъжност
възпитател в Немска езикова гимназия, Ловеч

• Дати (от-до)
окт.1977 – 15.09.1978


Образование и обучениеИме и вид на обучаващата или образователна организация

Дати


Име и вид на обучаващата или образователната организация

Дати

университет „Фр. Шилер”, Йена

(задочна докторантура)

1981 - 1984

СУ „Кл. Охридски”, специалност Немска филология; квалификация: специалист по немски език и литература - педагогически профил с втора специалност руски език

1973 - 1977


Име и вид на обучаващата или образователната организация
Немска езикова гимназия, Ловеч

Дати

1961 – 1968

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Дати

ОУ „Христо Ботев”, с. Мечка

1968 – 1973Специализации2015 3 месеца към Дружество Гьоте, Ваймар1997 2 месеца в Института по немски език, Манхайм, Германия (ДААД)1995 1 месец в университета в Залцбург, Австрия (CEEPUS)1988 2 месеца в Академия на науките в Берлин, ГДР1981-1982 10 месечна специализация в университета в Сарбрюкен, Германия (ДААД)многократни летни езикови курсове в Германия


Участие в квалификационни

форми на обучение2014 Правен превод – правилен превод. Езикът на европейското законодателство. Конференция на ГД „Писмени преводи” София
2011, 2012, 2014, 2015 Конференции на Дружеството на преподавателите по чужд език (участие в практически семинари)Участие в регионалните семинари за преподаване на специализирани езици с разработки на методики и учебни материали:

  1. Regionales DAAD-Netzwerkseminar für HochschuldozentInnen im studienbegleitenden DaF-/Fachsprachenunterricht Благоевград 2010

  2. Regionales DAAD-Netzwerkseminar für HochschuldozentInnen im studienbegleitenden DaF-/Fachsprachenunterricht , Plovdiv, 13-16.06.2011

  3. Regionales Fachsprachenfortbildungsseminar für Hochschullehrerinnen aus Bulgarien, Rumänien und Moldau, Babes-Bolyai-Universität Cluj-Napoca/Rumänien 15.-18.11.2012 (EU mit den Schwerpunkten „Politik“ und „Recht“)

Преподавани дисциплиниБакалавърска степенПриложна лингвистика, Германистика, Б+Н, И+Н

Теория и практика на превода (лекции и упражнения)

Структурни особености на немския език/Морфология (лекции и упражнения)

Увод в специализирания превод (лекции и упражнения)

Превод на обществено-политически текстове (лекции и упражнения)

Чуждоезикова компетентност (упражнения)

Превод на общоезиков текст (упражнения)

Превод на публицистичен текст (упражнения)

Устен превод (упражнения)

Анализ на текст и културологични особености (лекции и упражнения)

Превод на културни реалии

Преддипломен семинар (упражнения)

Магистърска степенМП „Транслатология с немски език” / „Транслатология с немски и втори ЧЕ”

Съвременни теории на превода (лекции)

Проблеми на специализирания превод (лекции)

Превод и медиен дискурс (упражнения)МП „Конферентен превод

Увод в теорията и практиката на устния превод (лекции и упражнения)МП „Българският език като чужд език”

Ситуативни игри (лекции и упражнения)МП „Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище”

Морфология

ДругиПреподавател по български език към ДЕО, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”Преподавател по немски език към езикова школа ДИЕЛ, В. Търново

(езикови курсове по проектите „Аз мога” и „Аз мога повече”

и по проект „Леонардо” с ученици от Икономическа гимназия, В. Търново)


Разработени лекционни курсовеБакалавърска степенТеория на превода

Увод в специализирания превод

Превод на обществено-политически текстове

Култура и превод

Структурни особености на немския език/Морфология/ Морфология и синтаксис
Магистърска степенСъвременни теории на превода

Проблеми на специализирания превод

Проблеми на устния превод

Ситуативни игриРъководство на дисертации1 успешно защитена през 2012 (д-р Милена Иванова)


2 ръководства в момента (към катедра Германистика и нидерландистика: ас. Николай Попов; към катедра „Русистика” редовен докторант Александър Петров;
периодични консултации с докторанти на катедра „Романистика” (ВТУ) и към катедра „Западни езици” при СУ „Св. Кл. Охридски)


Четени лекции в български университети и други институции
Четени лекции в чуждестранни университети

(програма „Еразъм”)Пловдивски университет /Теория и практика на превода/

Русенски университет /Чуждоезиково обучение/

към докторантски семинар 2012 г. /Функционална теория на превода/

към Немска библиотека 2013: представяне на превода на стихосбирката „А розата е без бодли”

2014: Übersetzen: Arbeit mit/an der Sprache und noch mehr

към Лятна академия пред студенти от ФРГ – 2013, 2014, 2015 /Bulgarische Aufklärer aus heutiger Sicht; Reiseland Bulgarien; Bulgarien für Anfänger/

2012 г. в Кемниц, (Германия)

2013 г. в Жельона Гура (Полша)

2016 г. в Рига (Латвия)


Членство в научни организацииДружество на преподавателите по немски език в България (BDV)Съюз на германистите в България (BGV)Международен съюз на германистите (IGV)Международно сдружение на стипендиантите на университета „Георг Фридрих” в Гьотинген (Alumni Göttingen)


Участие в научни форуми

(след 2000 г.)
2016 – Международен семинар TRANS2016 в НБУ, София

2016 – Практически семинар НБУ и СГБ Übersetzen als Unterrichtsfach

2016 – Конференция на Съюза на германистите в България

2016 – Международна конференция „Езици, култури, комуникации”, ВТУ

2015 - Тринадесети световен конгрес на германистите в Шанхай (Германистика – традиции и иновации) в секция D3
2015 г. - 24. конференция на преподавателите по немски език в Разлог2014 – конференция на Съюза на германистите в България „Schwerpunkte der bulgarischen Germanistik“ im 21. Jh.“: доклад и съпредседателство на подиумна дискусия (НБУ, София)2012 – международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят” /ВТУ и Башкирският държавен университет, Уфа)

2013 Юбилейна конференция на катедра Германистика при СУ

2010 Втори конгрес на германистите от Югоизточна Европа, В. Търново2010 Конференция „Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jh., ШУ и СГБ

2009 Кръгла маса „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, ИУ-Варна

2009 Съвременни методи и техники на преподаване на чужд език, ВТУ ноември 2009

2009 Международен семинар на тема „Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Interkulturelle und kulturkontrastive Perspektiven“ Гьотинген, Германия

2005 Международна научна конференция на тема „Езиковата политика на ЕС и европейското езиково пространство”, В. Търново2001 12. Internationale Tagung der DeutschlehrerInnen, Luzern

2001 LICTRA Международна конференция по проблемите на превода, Лайпциг

ЕМТ – Брюксел

окт. 2006

ноември 2011

март 2014

март 2016


Участие в проекти
2008 – 2009 г. Участие в европейски проект ИДИАЛ за разработване на регионализирани учебници с интеркултурна насоченост по чужд език с координатор университетът в Гьотинген
2010 - 2011 г. Участие в проект IDIAL4P за разработване на регионализирани интеркултурни учебни материали за специализираното обучение по чужд език с координатор университетът в Гьотинген
2011 – 2014 г. Участие в университетски проект "Платформа за езикова индустрия-експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода", проект по Наредба 9 - РД 672-02/09.05.2012 г.
2014 – 2015 г. Участие в университетски проект по Наредба № 9 „Изграждане на теоретико-практически модел за разработка на учебници по български език за чужденци в условията на интензивно обучение”

Организационни умения и компетентности

от 1.07.2015г. зам.-декан на ФФ на ВТУ (магистърски и докторантски въпроси)

от 2001г. координатор на магистърска програма „Транслатология” при ФФ на ВТУ и от 2006 г. участник в ежегодните срещи на проекта ЕМТ на ГД „Писмени преводи” - Брюксел

член на УС на СГБ и касиер

участие в подготовката и провеждането на конференции на германистите

участие в разработването на Правилник на ФФ

участие в разработването на актуализираните учебни планове за специалност „Приложна лингвистика” и магистърска пограма „Транслатология” (периодично от 2004 г. до момента)

организатор на ежегодна студентска проява „Трансформации”организатор на ежегоден конкурс по превод към Немска библиотека, ВТУ
Езикови умения
Майчин език
БългарскиДруги езици

немски руски английски

• Умения за четене
отлично отлично добро

• Умения за писане
отлично добро основно

• Умения за разговор
отлично добро основно

стр.

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница