Цени на един дял за 28/02/2012 гДата12.07.2017
Размер25.09 Kb.
#25581

На основание чл. 190 от ЗППЦК уведомяваме за определените цени за дялове, като следва:

Цени на един дял за 28/02/2012 г.

Договорен фонд

Емисионна стойност

Цена на обратно изкупуване

Нетна стойност на активите

Брой на дяловете в обращение

до 2 години 0,35%

над 2 години

0 %
ДФ "БКМ Балансиран Капитал"

Нетна стойност на активите на дял –

76.9736 лв.

171 957.97

2 233.9876

За суми над 100 000 лева

Без разходи 0 %76.9736 лв.

76.7042

76.9736

За суми под 100 000 лева

Включени разходи като 0,35% от НСА на един дял77.2430 лв.

76.7042

76.9736

Цените са валидни за поръчки, подадени до предходния работен ден

За Договорен фонд „БКМ Балансиран Капитал” - разходите по емитиране на дял възлизат на 0.35% от нетната стойност на активите на дял за поръчки до 100 000 лв., за поръчки над тази стойност няма разходи по емитирането. Разходите по обратно изкупуване са в размер на 0.35% от нетната стойност на активите на дял за дялове, държани за период по-малък от 2 год., а за дялове, държани над 2 год. няма разходи по обратно изкупуване.


In accordance with the requirements of article 190 of the Public Offering of Securities Act and the Prospectus of BCM Balanced Capital” Mutual Fund we inform you of the fund’s value per unit:


Prices per unit as at 28/02/2012

Mutual Fund

Issue price

Redemption price

Net asset value

BGN


Number of units outstanding

Less than 2 years

0,35%


Exceeding 2 years

0 %
BCM Balanced Capital” Mutual Fund

Net asset value per unit –

76.9736 BGN

171 957.97

2 233.9876

For orders exceeding 100000 BGN

Without expenditures-0 %76.9736

76.7042

76.9736

For orders below 100000 BGN – expenditures equal to 0,35% of net asset value per unit included

77.2430

76.7042

76.9736

These prices are valid for orders transmitted till the previous working day.


For “BCM Balanced Capital” Mutual Fund - The expenditures for unit issuing are 0.35% of the net asset value per unit for buy orders below 100 000 BGN and for orders exceeding 100 000 BGN there are no expenditures. The expenditures for unit redemption are 0.35% of the net asset value per unit if the unit has been held for less than two years and there are no expenditures for unit redemption if the unit has been held for a longer period than two years.
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница