Дипломен проект на тема Маркетингов микс


Насърчаване на продажбитестраница14/14
Дата23.05.2023
Размер91.02 Kb.
#117802
ТипДиплом
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Дипломен проект 1
4. Насърчаване на продажбите.
Насърчаването на продажбите включва разнообразен набор от средства, проектиран с цел стимулиране на по-бърза и/или по-голяма покупка на определени продукти от потребителите. То помага на фирмите да се приспособят към краткосрочни промени в предлагането и търсенето, да реализират повече продажби и да получат икономии от мащаба.
Насърчаването на продажбите може да бъде насочено към потребителите или към търговците.
Основните инструменти за насърчаване на потребителите са мостри, купони, ценови пакети, премии, награди, състезания, лотарии, безплатно пробване на продукта, излагане и демонстрация на мястото на покупка.
Търговците се насърчават чрез отстъпки в цените, компенсации, безплатни стоки.
Разработката на план за насърчаване на продажбите се извършва по следната процедура:

  • определяне на целите на насърчаване на продажбите

  • избор на инструменти

  • разработка на програма за насърчаване на продажбите

  • тестване на програмата

  • изпълнение

  • оценка

Ефектът от насърчаването на продажбите е краткотраен и затова трябва да се съчетава с останалите елементи на микса.
Създаването на ефективен комуникационен микс е от съществено значение за успеха на маркетинговата стратегия на организацията.
Заключение
Развитието на икономиката все повече утвърждава и налага водещата роля на маркетинга в управлението на фирмите. В момента на пазара на потребителски стоки предлагането е по-голямо от търсенето, изискванията на потребителите растат непрекъснато, а лоялността им към отделните фирми намалява. Ето защо сега водеща фигура на пазара е потребителят, за спечелването на когото фирмата трябва да си изгради образ и стратегия, които да го отличават от конкурентите.
Маркетинговата стратегия се привежда в действие с набор от средства и методи - с т.нар. маркетинг микс, съчетаващ посочените вече традиционни инструменти на маркетинга.
Приложението на маркетинг микса в пазарната действителност предполага особено внимание към първият му елемент - продуктът.
Решенията относно управлението на продукта, търговската марка, опаковката и маркировката, са много важни и могат да бъдат решаващи за успеха на цялостната маркетингова стратегия на фирмата.
За да предостави удовлетворяващ маркетинг микс, организацията трябва да вземе под внимание и цената на продукта, най-малкото защото тя трябва да бъде приемлива за потребителите. Освен това ценовите решения могат да окажат многобройни влияния върху останалите елементи на микса.
Важно място в маркетинг микса заема и дистрибуционната политика на фирмата, от която зависи потребителят да се сдобие с продукта, който му е необходим в желаното от него време, място и размер.
Последният, но не и по важност елемент на маркетинг микса са комуникациите. Използването и подходящото съчетаване на дейностите по рекламата, връзките с обществеността, личните продажби и насърчаването на продажбите, води до утвърждаване на имиджа на фирмата и нейните продукти и създават система за комуникации на организацията с нейните клиенти, партньори, конкуренти и обществото като цяло.

Използвана литература:


1. Котлър, Ф. Управление на маркетинга. Т.1.
2. Котлър, Ф. Управление на маркетинга. Т.2.
3. Прайд и Ферълр, Маркетинг:концепции и стратегии.
4. Мичева, Е. Пазари, цени, маркетинг
5. Балева, В. Стокова политика

Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница