Дипломен проект на тема Маркетингов миксстраница3/14
Дата23.05.2023
Размер91.02 Kb.
#117802
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Дипломен проект 1
ІІ. Продуктова политика.
Продуктът е важна променлива в маркетинг микса. Той представлява съвкупност от материални и нематериални свойства, включващи функционалност, социални и психологически полезности и блага. Продукт може да бъде идеята, услугата, стоката или комбинация от тях.
В литературата по маркетинг се срещат няколко равнища на продукта:

 • продукт по замисъл - на това равнище се дава отговор на въпроса за основното предназначение на продукта.

 • продукт в реално изпълнение - тук основната полза от продукта се "облича" в определени физически характеристики - качество, стил, дизайн, опаковка, маркировка. Именно тези характеристики разграничават продукта на една организация от тези на нейните конкуренти.

 • продукт с подкрепление - в това равнище се включват характеристики, които не са физически атрибути на продукта. Това са услуги, свързани с доставката и експлоатацията, чрез които се предоставят допълнителни изгоди на клиента.

Продуктовата политика е онзи елемент на маркетинговата стратегия на организацията, въз основа на който се вземат следните решения:

 • каква да бъде стоковата номенклатура в дълбочина и ширина

 • какви нови стоки да се произвеждат

 • как и кога да се позиционират на пазара

 • кога да се свалят от производство

 • какви да бъдат опаковката и маркировката им, а също и вида на използваната търговска марка

 • какви допълнителни услуги да се предоставят на клиента?

1. Решения за стоковата номенклатура.
Стоковата номенклатура представлява списък на всички артикули, произвеждани и/или продавани от организацията. Тя може да бъде разнообразна от гледна точка на различните функции, които изпълняват продуктите.
Продуктите, които имат сходни функции или задоволяват сходни потребности, се обединяват в групи, наричани продуктови линии.
Под дълбочина на продуктовата линия се разбира броят на артикулите, включени в нея. Дълбочината на стоковата номенклатура зависи от целите, които фирмата си поставя. Фирми, които могат да се представят на пазара с изчерпателен асортимент, удължават продуктовите си линии. Така те постигат голям пазарен дял и увеличаване на оборота си.
Тези фирми задоволяват потребностите на различни групи потребители, предлагайки стоки със сходни функции в различни варианти и на различни цени.
Фирми, които решават да изберат варианта с по-къси продуктови линии, съсредоточават усилията си върху малко на брой потребители със специфични потребности.
Ширината на стоковата номенклатура се измерва чрез броя на продуктовите линии на организацията.
Решенията на организацията за дълбочината и ширината на стоковата номенклатура са свързани помежду си и взаимно се обуславят.
Възможни са четири варианта за развитие на стоковата номенклатура на фирмата:

 • малка ширина и малка дължина - ограничен брой продуктови линии с малък брой артикули във всяка от тях

 • малка ширина и голяма дължина - ограничен брой продуктови линии с много на брой артикули

 • голяма ширина и малка дължина - голям брой продуктови линии с малък брой артикули

 • голяма ширина и голяма дължина - голям брой продуктови линии с много на брой артикулиСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница