sites/default/files/docs
  Програма за управление на дейностите по отпадъците
  План за действие
sites/default/files/docs/naredbi
  Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
sites/default/files/docs
  Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
  Програма за управление на дейностите по отпадъците
  З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбово
  Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение
  Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници
  "Ремонт на спортна зала и игрище в гр. Гълъбово, Община Гълъбово"
  Изх.№48-00-25/10. 09. 2015г. До упълномощените представители на парламентарно представените
  До община гълъбово
sites/default/files/docs/blanki
  Д е к л а р а ц и я за картотекиране по реда на нрпж
sites/default/files/docs
  Областен военен отдел стара загора офис на областен военен отдел община гълъбово
  Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от
  Програма околна среда 2007-2013 г. Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие
  Рег.№ в мк град / село
  З а п о в е д №236 28. 03. 2014 г гр. Гълъбово
  П р о г р а м а за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Гълъбово за 2018 г. І. Общи положения годишната програма
  Време и място Кратко описание Организатори Празник 06. 01. 2018 г яз.„Розов кладенец”
  Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение
  Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници
directory sites default  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница