З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбовостраница1/4
Дата01.05.2018
Размер306.54 Kb.
#67430
  1   2   3   4


З А П О В Е Д № 913
12.09.2016 г. гр. Гълъбово
ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл.44, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8, алинеи 2-6 от Изборния кодекс и чл.7, ал.4, §2 на ПЗР от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

О Б Р А З У В А М :
1. СЛЕДНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ – 22 /двадесет и две / общи избирателни секции на територията на Община Гълъбово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016 г. и УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложение №1 и Приложение №2, които са неразделна част от настоящата заповед.

2. Предвиждам избирателни секции:

    1. №23 (МБАЛ /Многопрофилна болница за активно лечение/ гр. Гълъбово) – за специална секция при наличие на необходимия брой избиратели, съгласно чл.9, ал.6 от Изборния кодекс.

3. Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното табло на община Гълъбово и на интернет сайта на община Гълъбово - www.galabovo.org

4. На основание чл.8, ал.2 и ал.6 от ИК, копие от Заповедта да се изпрати на ТЗ “ГРАО” гр. Стара Загора и ОИК гр. Гълъбово.

5. Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител на област Стара Загора.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Гълъбово – Г-н Пенчо Стоянов.
Заповедта да се сведе до знанието на кметовете и кметските наместници в населените места на общината, до главен специалист „Гр.състояние“, ст.специалист „ЕСГРАОН“ в Община Гълъбово и гл. експерт „ВО и протокол“.
НИКОЛАЙ ТОНЕВ:

Кмет на Община Гълъбово

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Към Заповед №913/2016г.Секция №

ЕКНМ Населено място

Адрес на място на гласуване

270700001

18280 гр.Гълъбово

І-во ОУ “Св. П. Хилендарски”, ул. Славянска №17А

270700002

18280 гр.Гълъбово

Обредна зала, ул. Искър №2

270700003

18280 гр.Гълъбово

Дом на културата “Енергетик”, ул. Тунджа №1

270700004

18280 гр.Гълъбово

Дом на културата “Енергетик”, ул. Тунджа №1

270700005

18280 гр.Гълъбово

Клуб на пенсионера, ул. Христо Ботев №32А

270700006

18280 гр.Гълъбово

Автосервиз, ул. Ропотамо №1

270700007

18280 гр.Гълъбово

ІІ-ро ОУ “Христо Ботев”, ул. Хр. Ботев №18

270700008

18280 гр.Гълъбово

Пенсионерски клуб, кв. М.Станев

270700009

18280 гр.Гълъбово

СОУ “Васил Левски”, кв. Строител

270700010

18280 гр.Гълъбово

СОУ “Васил Левски”, кв. Строител

270700011

49391 с. Мусачево

Клуб на пенсионера

270700012

61755 с. Разделна

Клуб на пенсионера

270700013

10416 с. Великово

Клуб на пенсионера

270700014

00552 с. Априлово

НЧ “Никола Астаджов”

270700015

53134 с. Обручище

НЧ “Отец Паисий”, ул. Партизанска №10

270700016

53134 с. Обручище

Ритуална зала, ул. 9-ти септември №16а

270700017

47603 с. Медникарово

НЧ “Развитие”, ул. Волга №6

270700018

32857 с. Искрица

Клуб на пенсионера

270700019

49535 с. Мъдрец

НЧ “Хр. Ботев”, ул. Петко Матев №16

270700020

14951 с. Главан

Клуб на пенсионера, ул. Сакар №26

270700021

14951 с. Главан

Ритуална зала, ул. Сакар №34

270700022

57515 с. Помощник

Клуб на пенсионера

НИКОЛАЙ ТОНЕВ:

Кмет на община Гълъбово

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Към Заповед №913/2016г.

Област: 24 СТАРА ЗАГОРА Община: 07 ГЪЛЪБОВО Секция: 001

Населено място: 18280 ГР.ГЪЛЪБОВО


Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00084 УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039

01266 УЛ.ВИХРЕН

001 , 002 , 004

01314 УЛ.ВОЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 019 , 021

01540 КВ.ГАРАТА

001 , 002

01732 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 013 , 013 А

01753 БУЛ.РЕПУБЛИКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 034А , 035 , 047

02275 УЛ.ДЕТЕЛИНА

001 , 002 , 003 , 003А , 003Б , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 016А , 017 , 018 , 020 , 022

03530 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

009 , 011 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043

04385 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 015 , 016

05147 УЛ.ЛОЗЕНЕЦ

016 , 018 , 020 , 022 , 024

05150 КВ.ЛОЗЕНЕЦ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 022 , 023 , 026 , 028 , 029 , 030 , 032 , 033 , 036 , 037 , 038

05205 УЛ.ЛЮЛИН

001 , 002 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 018 , 020 , 022 , 024

05365 УЛ.КНЯЗ БОРИС I

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

06183 УЛ.ПЕЙО ПЕЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 005Б , 007 , 009 , 013

06598 УЛ.ОРЛОВО ГНЕЗДО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009

06879 УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

001 , 003А , 003Б , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 017 , 021

06896 УЛ.ПЕНЬО ПЕНЕВ

001 , 002

06923 УЛ.ПЕРСЕНК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013

07123 УЛ.ПИРИН

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008

07644 УЛ.РОДОПИ

001 , 002 , 003 , 005 , 007

07939 УЛ.САМУИЛ

001 , 002 , 004

08084 УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005

08228 УЛ.СЛАВЯНСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050

09223 УЛ.ТРАПЕЗИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014

10210 УЛ.ШИПКА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017Общо лица с постоянен адрес 943, общо с настоящ адрес 906.
Общо адреси: 320


Област: 24 СТАРА ЗАГОРА Община: 07 ГЪЛЪБОВО Секция: 002

Населено място: 18280 ГР.ГЪЛЪБОВО


Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00084 УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

038

00463 УЛ.БАЧО КИРО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

01359 УЛ.ВЪЗХОД

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012

01753 БУЛ.РЕПУБЛИКА

036 , 044 , 046

02316 УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ

003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045

02484 УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ

001 , 002 , 003 , 004

03530 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 040 , 045

04011 УЛ.ИСКЪР

001 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013

05147 УЛ.ЛОЗЕНЕЦ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 044 , 046 , 048 , 049 , 071

05150 КВ.ЛОЗЕНЕЦ

039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 047А , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 067А , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077 , 078 , 081 , 100 , 105 , 107 , 108 , 109 , 111 , 113

05181 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 027А , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045

05517 УЛ.МЕСТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 016 , 018 , 020

06759 УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

07154 УЛ.ПЛИСКА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

07613 УЛ.РЕЗОВСКА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 015 , 017 , 019 , 021

08293 УЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014

09158 УЛ.ТОПОЛНИЦА

002 , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 036 , 038 , 040 , 042

09593 УЛ.ХАН АСПАРУХ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

Общо лица с постоянен адрес 1081, общо с настоящ адрес 1058.
Общо адреси: 275

Област: 24 СТАРА ЗАГОРА Община: 07 ГЪЛЪБОВО Секция: 003

Населено място: 18280 ГР.ГЪЛЪБОВО


Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00045 УЛ.АКАЦИЯ

001 , 002 , 003 , 004

00134 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

041 , 050

00206 УЛ.СТ.СТАМБОЛОВ

001 , 006 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 021 , 021 А

01095 УЛ.Д-Р ЖЕКОВ

011 , 015 , 017 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029

01753 БУЛ.РЕПУБЛИКА

043

08471 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

002 , 004 , 006

09487 УЛ.ТЪРГОВСКА

013

09785 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012

09901 КВ.СЪЕДИНЕНИЕ

001 , 001 А , 001 Б , 001 В , 001 Г , 002 , 002 А , 003 , 003 А , 003 Б , 003 В , 003 Г , 004 , 004 А , 004 Б , 005 , 005 А , 005 Б , 006 , 006 А , 006 Б , 007 , 007 А , 007 Б , 008 , 008 А , 008 Б , 008 В , 008 Г , 009 , 009 А , 009 Б , 009 В , 010 , 010 А , 010 Б , 011 , 011 А , 011 Б , 011 В , 011 Г , 012 , 012 А , 012 Б , 013 , 013 А , 013 Б , 014 , 014 А , 015 , 015 А , 016 , 016 А , 016 Б , 017 , 017 А , 017 Б , 017 В , 018 , 018 А , 018 Б , 018 В , 018 Г , 019 , 019 А , 019 Б , 019 В , 020 , 020 А , 020 Б , 020 В , 021 , 021 А , 029 , 029 А

Общо лица с постоянен адрес 916, общо с настоящ адрес 906.
Общо адреси: 126

Област: 24 СТАРА ЗАГОРА Община: 07 ГЪЛЪБОВО Секция: 004

Населено място: 18280 ГР.ГЪЛЪБОВО

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00059 УЛ.АНГЕЛ СТЕФАНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 016А , 018 , 020

00134 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 023 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 036 , 037 , 038 , 046

01095 УЛ.Д-Р ЖЕКОВ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 006А , 007 , 009 , 010 , 014

01732 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

015 , 016 , 016А , 017 , 019 , 021

01753 БУЛ.РЕПУБЛИКА

050

02316 УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 049 , 051

02395 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016

02590 УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 009

06505 УЛ.ОМУРТАГ

003

06879 УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

002 , 003 , 011

08749 КВ.СТРОИТЕЛ

039 , 039 А , 039 Б , 039 В , 039 Г

09349 УЛ.ТУНДЖА

002 , 004 , 005 , 006 , 029

09901 КВ.СЪЕДИНЕНИЕ

028 , 028 А , 028 Б , 030 , 030 А , 030 Б , 031 , 031 А , 031 Б , 032 , 032 А , 032 Б , 033 , 033 А , 033 Б , 033 В , 034 , 034 А , 034 Б , 035 , 035 А , 035 Б , 035 В , 036 , 036 А , 036 Б , 046 , 046 А , 046 Б , 048 , 048 А , 048 Б , 048 В

Общо лица с постоянен адрес 838, общо с настоящ адрес 812.
Общо адреси: 146

Област: 24 СТАРА ЗАГОРА Община: 07 ГЪЛЪБОВО Секция: 005

Населено място: 18280 ГР.ГЪЛЪБОВО


Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00456 УЛ.БАТАК

001 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

00480 УЛ.БЕЛАСИЦА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 014

00535 УЛ.БИСЕР

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 052

01328 УЛ.ВОЛГА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015

01393 УЛ.ВЪРБА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021

01568 УЛ.ГЕН.ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 004Б , 005 , 007 , 009 , 011 , 011А

01585 УЛ.ГЕН.ГУРКО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013

01897 УЛ.ГЕОРГИ РАКОВСКИ

001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 015 , 017 , 019 , 023 , 025 , 027 , 029

02207 УЛ.ДЕВИНСКА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

02542 УЛ.ДОСПАТ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

02676 УЛ.ДУНАВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 005Б , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030

02734 УЛ.ДЪМБОВИЦА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 015А

03040 УЛ.ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 007

06762 УЛ.ПАНЕГА

001 , 002 , 002А , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016

06919 УЛ.ПЕРПЕРИК

002 , 003 , 003А , 004 , 004А , 005 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012

07658 УЛ.РОЖЕН

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

07729 УЛ.РОСИЦА

001 , 017

08752 УЛ.СТРУМА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042

08838 УЛ.СЪЗЛИЙКА

007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 015 , 015А

09216 УЛ.ЗЛАТИ ДИНЕВ РОЙДЕВ (ТРАКИЯ)

001 , 002 , 004 , 006 , 008 , 016

09603 УЛ.ХАН КРУМ

001 , 002 , 003 , 004

09651 УЛ.ХРИЗАНТЕМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011

09696 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

020 , 022 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 042 А , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 051 , 053 , 061

09980 УЛ.ЧЕПИНСКА

003 , 005 , 005А , 006

10063 УЛ.ЧЕРНО МОРЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018

10519 УЛ.1-ВИ МАЙ

001 , 003 , 003А , 005 , 007 , 009 , 013 , 015 , 017 , 017А , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033

Общо лица с постоянен адрес 935, общо с настоящ адрес 897.
Общо адреси: 324

Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> План за действие
docs -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
docs -> Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение
docs -> Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница